banner476

banner402

banner468

banner457

banner458

banner472

Binovative, kurumların inovasyon yetkinliğini ölçüyor

Savunma başta olmak üzere sanayi şirketlerine, belediye, üniversite ve STK’lara inovasyon danışmanlık hizmeti veren Binovative, Binovative CheckUp ile kurumların inovasyon yetkinlik seviyesini ölçüyor.

HABER 01.04.2021, 00:00 28.04.2021, 10:06
21730
Binovative, kurumların inovasyon yetkinliğini ölçüyor

Binovative Koordinatör-Tasarımcı ve Stratejisti Güven Karaöz, ayrıca kurumlara; kurumiçi girişimcilik ve açık inovasyon bacakları olan ‘terzi usulü’ inovasyon yönetim sistemleri tasarladıklarını söyledi.

Binovative’nin kuruluşu ve faaliyet alanı hakkında bilgi verir misiniz?
Binovative, pandeminin hemen öncesinde diyebileceğimiz bir zamanda, yeni normal olarak kavramsallaştırılan bir dönemde doğdu. O yüzden, kendisinden oldukça fazla bahsettiren startup’lar gibi ‘çevik’ hareket edebilme yetisi şirketimiz için adeta refleks haline gelmiş durumda. Şirketimiz, inovasyon danışmanlık şirketi olarak faaliyet göstermekte olup, klasik olmayan bir danışmanlık faaliyeti yürütüyoruz.
Danışmanlık faaliyetimizi ‘klasik olmayan’ olarak nitelendirmemizin sebeplerinden ilki, kurumlara özel olarak tasarladığımız inovasyon sistemleri neticesinde, yeni ürünlerin, hizmetlerin, iş modellerinin dolayısı ile de yeni ciroların ortaya çıkabilmesidir. İkincisi de tasarladığımız inovasyon sistemlerinin danışmandan bağımsız bir şekilde yürütülebilmesidir.

Hangi alanlarda ne tür ürün, hizmet ve çözümleriniz bulunuyor?
Binovative, savunma başta olmak üzere şirketlere, belediye, üniversite, STK’lar gibi yapılara yönelik de ürünleri, hizmetleri ve çözümleri söz konusudur. Biz bu yapıları, genel bir başlık kapsamında şirketleri de kapsayacak şekilde kurum olarak adlandırıyoruz.
Çok kısa bir süre önce, kurumların inovasyon yetkinlik seviyesini ölçümlemeye yönelik olarak “Binovative CheckUp” isimli bir yazılım ürünümüz çıktı. Binovative CheckUp, sadece Ar-Ge ve yazılım şirketlerine göre değil, hizmet sektörleri de dahil her sektörden oyuncuya göre tasarlandı. Çünkü merkezinde inovasyon var. Maalesef, ülkemizde ‘Ar-Ge eşittir; inovasyon’ şeklinde hatalı bir algı olduğu için bu hususa dikkat çekmek istedim.
Hizmet olarak, kurumlara, kurumiçi girişimcilik ve açık inovasyon bacakları olan ‘terzi usulü’ inovasyon yönetim sistemleri tasarlıyoruz. Ayrıca, bu kurumlarda inovasyon yöneticilerinin ve kurumiçi mentorların yetiştirilmesine yönelik programlar da tasarlıyoruz. İlave olarak, inovasyon, kuluçka, girişimcilik vb. merkezlerinin ve ortak çalışma alanlarının kurulması noktasında da anahtar teslim çözüm sağlayıcısı durumundayız.

‘Kurumiçi Girişimcilik’ konusunun şirketler için önemi nedir?
‘Kurumiçi Girişimcilik’ konusunun şirketler için önemi, pandemi sürecinde görülmüş oldu. Şöyle ki; pandemi kaynaklı ekonomik kriz karşısında çoğu şirket, yeni normal olarak ifade edilen mevcut duruma iş modellerini adapte edebilmeyi başaramadılar. KOBİ ve üzeri ölçekli şirketlerin, hızlı adaptasyonu başarabilmeleri için startup’lar gibi çevik hareket edebiliyor olmaları gerekmektedir. Bu da startup çevikliğini şirket kültürüne entegre edebilmekten geçiyor. Bunun için de şirketlerin, kurumların iki boyutlu bir yol haritası oluşturmaları gerekir. İlk boyut, kurumların bünyelerinde kurumiçi girişimcilik (Intrapreneurship) sistemi kurulmasıdır. İkinci ve tamamlayıcı boyut ise açık inovasyon (open innovation) sistemi kurulmasıdır. Böylelikle şirketler girişimcilik kültürünü içselleştireceklerinden, ekonomik daralma dönemlerinde de kendilerini yeni şartlara daha süratli şekilde adapte edebilecek hale gelebileceklerdir.

Girişimcilik Kulübünüzün çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Kulübümüz, Binovative’in kurumsal sosyal sorumluluk şapkasını oluşturuyor ve biz bu şapkamızı oldukça önemsiyoruz. Üniversitelerimizin girişimcilik ve savunma sanayii topluluklarına, ücretsiz olarak 6 haftalık periyotlarda Startup Hukuku da dahil olmak üzere, sertifikalı inovasyon ve girişimcilik dersleri veriyoruz. Derslerin çevrimiçi olmasından yararlanarak, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden çok kıymetli genç arkadaşlarımıza dokunabilmek bizi mutlu ediyor.

Yurtdışı çalışmalarınıza ilişkin bilgi verir misiniz?
Kurulduğumuz ilk günden itibaren, Steve Blank’in ‘Ya Küresel Doğ ya da Yerel Olarak Öl’ sözünü referans aldık. Bu çerçevede, geçen yılın sonunda İstanbul ve Ankara’dan sonra Paris ofisimizi de açarak, Binovative’in Avrupa açılımını başlattık. Yeni ürünümüz Binovative CheckUp’ın yurtdışında da satışının haricinde, tasarım aşamasında olan ve kendisinden söz ettirecek farklı çalışmalarımız da olacak.

Yorumlar (0)