banner472

banner458

banner457

Çok kanallı parekende yükselişte

TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, COVID-19’un çok kanallı perakendenin dönüşümündeki etkisini ortaya koymak için hazırlanan ‘Çok Kanallı Perakende ve COVID-19 Araştırması’nın tanıtımı, çevrimiçi toplantı ile gerçekleşti.

HABER 01.06.2021, 00:01 21.06.2021, 10:12
16677
Çok kanallı parekende yükselişte

TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında yürütülen ‘TÜSİAD Çok Kanallı Perakende ve COVID-19 Araştırması’nın tanıtımı, çevrimiçi toplantı ile yapıldı. Araştırma, Türkiye’de çoklu kanal ve e-ticaret ilişkisi, tüketicilerin gıda ve gıda dışı kategorilerde kanal seçimleri, salgın dönemi ve sonrasında online alışverişin değişimi, salgın sürecinde online harcamaların coğrafi analizi konularını ele alıyor. Araştırmada Ocak 2021’de 2.000 tüketiciyle yürütülen anketin sonuçlarından, perakende sektörü temsilcilerinden alınan sektörel verilerden ve diğer verilerden faydalanıldı.

Araştırmada şu sonuçlar öne çıkıyor:
• Araştırma çok kanallı perakendenin yükselişte olduğunu gösteriyor.
• Pandemide sağlık ve hijyen endişeleri nedeniyle online ticaretin rolü artmış olsa da fiziksel perakende önemini hala korudu ve pandemiden sonra da fiziksel perakendenin önemi giderek artacak.
• Gerek gıda gerekse gıda dışı perakendede tüketicilerin önemli bir kısmının mağazaları kullanmaya devam etmesi bekleniyor. Tüketicilerin büyük çoğunluğu alışverişi sosyal bir faaliyet olarak görüyor ve mağazalarda ürünleri incelemenin ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor.
• 25-44 arası yaş grubundaki tüketicilerin e-ticaret kullanımı artarken fiyattan ve paranın karşılığını almaktan ziyade rahatlığa, müşteri hizmetlerine ve Çevre, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) performansına ağırlık vermesi, daha ileri yaştaki tüketicilerin ise özellikle gıda tarafında mağazalara daha hızlı dönüş yapması bekleniyor.
• Tüketicilerin pandemi sonrasında yerel ekonomiyi güçlendirmek için alışveriş tercihlerini daha da yerelleştirecekleri çıktısı, Türkiye ekonomisi açısından önemli bulgulardan biri olarak göze çarpıyor.

“Perakende sektörü, daha fazla değer yaratabileceğimiz bir dönüşüm geçiriyor”: Toplantının açılışını yapan TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanı Atilla Yerlikaya, şunları söyledi: “Perakendenin hem ekonomik hem de toplumsal olarak ne kadar kritik bir sektör olduğu pandemi döneminde daha belirgin hale geldi. Temel ihtiyaç maddelerinin kesintisiz bir şekilde temin edilmesi tedarikçisinden lojistikçisine, perakendecisinden teslimat elemanına kadar ancak geniş bir ekosistemin eşgüdümlü olarak çalışmasıyla mümkün olabilirdi. Zaman zaman aksaklıklar yaşanmış olsa da perakende sektörü bu dönemde başarılı bir sınav verdi. Perakende sektörü gerek ülkemiz ekonomisi gerekse sektör paydaşları için daha fazla değer yaratabileceğimiz bir dönüşüm geçiriyor.”

Etkinlik, araştırmayı hazırlayan Corpera Danışmanlık’ın Yönetici Ortağı Dr. Ceyhun Emre Doğru’nun moderasyonunda devam etti. Sektörel verileriyle çalışmaya katkı sağlayan Global Data’nın Perakende Sektörü Yönetici Direktörü Neil Saunders ve Perakende Sektörü Danışmanlığı Direktörü Joseph Robinson araştırmanın bulgularını katılımcılarla paylaştı.  “Çok Kanallı Perakende İyi Uygulama Örnekleri” panelinde, Boyner Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, Migros Ticaret A.Ş. Perakende Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Mustafa Murat Bartın, Arçelik Alternatif Kanallar Satış Direktörü Erhan Akdoğan konuştu. TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Eş Başkanı Yenal Gökyıldırım, çeşitli etkinliklerle salgının sektör üzerindeki olumsuz ve ani etkilerini derinlemesine incelediklerini, çok kanallı perakende araştırmasını takiben sektörü ileriye taşıyacak adımları tartışmaya açmak üzere sektör paydaşlarının içgörülerini aldıklarını söyledi.

Yorumlar (0)