banner472

banner458

banner457

banner505

Dijital Dünyada Yaşanan Gelişmeler E-İhracatı Doğrudan Etkiliyor

Ülkemizde güçlü altyapıların varlığı ve bu altyapılar üzerinden verilen hizmetlerin vatandaşlar tarafından erişilebilir olmasıyla birlikte pek çok alanda dijital dönüşüm yaşanıyor. Robotik alanında genç ve dinamik nüfusumuzla güçlü bir potansiyelimiz bulunuyor.

HABER 01.12.2021, 00:52 26.12.2021, 21:19
20706
Dijital Dünyada Yaşanan Gelişmeler E-İhracatı Doğrudan Etkiliyor

Emre Ekmekçi
ETİD Yönetim Kurulu Başkanı


Dijital dünya, kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. İnternetin sağladığı faydalar bilgiye erişim, hızlı iletişim kurma gibi deneyimlerin ötesinde iş dünyasındaki profesyonellerin ve kurumların da iş yapış şekillerini dönüştürüyor. Dijitalleşme kavramı; yeni iş modelleri geliştirmek, dijital teknolojileri yeni kombinasyonlarla harmanlamak, yeni müşteri deneyimi oluşturmak şirket kaynaklarını çok daha etkin kullanmak için teknolojiyi bu kaynaklara uygulamak anlamına geliyor. Elektronik ticaret, dijital teknolojilerin kullanımı ile kurumların yerel pazarlardan küresel pazarlara da açılmasında büyük rol oynuyor.
Dijitalleşen teknolojilerin kendi anlamını bulduğu ve en uygun performansı sergilediği sektörlerden biri de elektronik ticaret olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda yaşanan gelişmeler, e-ihracatın dönüşmesini ve genişlemesini sağlıyor. Kurumlar, dijital operasyonel yetkinlikleri aktif hale getirmek, müşteriye dijital olarak hizmet vermek gibi birçok konuyu hayata geçiriyor. Bu yeniliklerin her geçen gün daha çok kurum tarafından tercih edilmesi, e-ihracata olan ilginin de giderek artmasını sağlıyor. Dünyanın üzerindeki sınırların ortadan kalkmasına öncülük eden dijital dönüşümün etkileri hemen hemen her sektörde derinden hissediliyor.

E-ihracat zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor
E-ihracat, özellikle son birkaç yıldır alıcı kitlesinin artması ve genişlemesi sonucu, ülkemiz ve dünyanın en seçkin ticaret yapış şekillerinden birine dönüşmüş durumda. Teknolojinin gelişimi, gönderim maliyetlerinin azaltılması, tarafları korumak amacıyla düzenlenen yasalar ve sağlanan diğer kolaylıklar sonucu, e-ihracat artık vazgeçilmez bir ticaret yöntemi olarak kabul görüyor. Zaman ve maliyet kaybının minimuma indirilebilmesi, e-ihracatın hem kurumlar tarafında hem de satın alıcılar nezdinde önceliklendirilmesini sağlıyor. Her kategoride binlerce farklı seçeneğin sunulabiliyor oluşu, e-ihracatı daha uzun yıllar gündemde tutacak gibi görünüyor.

Yerel ürünlerini ve çözümlerini sınırları aşarak dünyaya ulaştırmak isteyen kurumlar, aktif bir şekilde e-ihracat seçeneklerini kendi iş yapış süreçlerine entegre ediyor. Tabii ki e-ihracat yapmanın çok kolay ve zahmetsiz bir yöntem olduğunu da düşünmemek gerekiyor. Bu noktada, sağlıklı bir sürecin işletilebilmesi için tıpkı yerel ticarette olduğu gibi bazı kuralların iyice bilinmesi önem arz ediyor. Öncelikle e-ihracat yapmak isteyen kurumların ilgili mevzuatlara hakim olması gerekiyor. Bu konu özelinde gerekirse profesyonellerden destek alınmasının sürece büyük kolaylık katacağını söylemek mümkün. E-ihracat yaparken küresel bir bakış açısıyla düşünmek ve çok büyük bir kitleye seslenildiğinin unutulmaması gerekiyor.

Bu bakış açısına sahip Çin, ABD, İngiltere gibi ülkeler, dijital teknolojileri kullanarak e-ihracat konusunda büyük atılım gerçekleştirdi. Teknolojinin her anımızı sardığı bir dönemde e-ihracat için dijitalleşme olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. E-ihracatın dünya ortalaması toplam ihracatın içinde yüzde 4’lere yaklaşıyor. Türkiye’de ise bu rakam yüzde 0.6-0.7’lerde bulunuyor. Gerekli adımların atılması ile birlikte, Türkiye’nin dijitalleşme sayesinde e-ihracatını yüzde dünya ortalamasına getirmesi gerekiyor. Kısacası Türkiye’de e-ihracat alanında 6 katlık bir artış için yol alınması gerekiyor. E-ihracat yapmaya karar veren firmalara mevzuatların bilinmesinin haricinde de bazı önerilerimiz bulunuyor. İlk başta, kurumların kendilerini ve ürünlerini çok doğru anlatmaları gerekiyor. İnternete açılan bir kurumun sadece Türk rakiplerle değil, dünyadan çok büyük kuruluşlarla rekabet edeceklerini akıllarında tutmaları iyi olacaktır. Kendi ürünlerinizi anlatırken fotoğraf ve video gibi konularda içerik yönetimine önem gösterilmesi gerekiyor. Dijital dünyadaki her yeni gelişmenin önemle takip edilmesi, kurumların yeni pozisyonları almasında ellerini kolaylaştıracaktır. Kurumların dijital dünyadaki gelişmelerden yararlanarak e-ihracat yapmaları hem gelirlerin artmasına imkan tanıyacak hem de yeni vizyonların gelişmesine yardımcı olacaktır.

Yorumlar (0)