banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı; MARKA ile bugüne kadar 364 milyon TL değere imza atıldı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, MARKA’nın 2021’de Teknik Destek Programı, Fizibilite Destek Programı ve SOGEP çağrılarına çıkacağını açıkladı. 

HABER 01.05.2021, 00:00 30.05.2021, 10:00
22850
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı; MARKA ile bugüne kadar 364 milyon TL değere imza atıldı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2009’da kuruldu. Türkiye’deki 26 Kalkınma Ajansı’ndan biri olan MARKA; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden sorumlu. MARKA’nın Yönetim Kurulu, bölgedeki illerin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları’ndan oluşuyor.

MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, MARKA’nın sorumlu olduğu illerde uygulanmak üzere proje bazlı teknik ve mali destek programları yayınladığını, Mali Destek Programları kapsamında belirlenen temalarda bölgedeki kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına hibe desteği sağlandığını, Fizibilite Desteği Programı ile bölge kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımlara ilişkin fizibilite çalışmalarına mali destek sağlandığını, Teknik Destek Programları ile bölgenin kurumsal kapasitesini, insan kaynağını geliştirmeye yönelik faaliyetler için eğitim ve danışmanlık desteği verildiğini anlatıyor: “Güdümlü Proje Desteği ile bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yerel aktörler ve Ajansımız ortaklığında projeler geliştirilmektedir. Son iki yıldır, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Ajansımız, bölgeden proje başvurularının alınarak Bakanlığa sunulması noktasında aktif rol oynamaktadır.”

Mustafa Çöpoğlu, “MARKA olarak çalışmalarımızı ve hedeflerimizi yürürlükte olan 11. Kalkınma Planı, Doğu Marmara Bölge Planı ve Kurumsal Stratejik Planımıza göre belirliyoruz. 2019 yılı itibariyle ajanslar Sonuç Odaklı Program Stratejisi ile hareket etmekte, üç yıllık hedeflerle Çalışma Programları yapmaktadır. MARKA’da üç yıllık hedeflerini çalışma programında bölgenin öncelikleri ile uyumlu olarak Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ve Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı olmak üzere 3 başlıkta planlamış bulunmaktadır. 2022 yılına kadar bu temalar ile ilgili faaliyetler Ajansımızın ana iştigal alanları olacaktır” diye konuşuyor.

2021’de Teknik Destek Programı, Fizibilite Destek Programı ve SOGEP çağrılarına çıkılacak: Mustafa Çöpoğlu, şu bilgileri veriyor: “MARKA, 2021 yılı itibariyle Teknik Destek Programı, Fizibilite Destek Programı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çağrılarına çıkacaktır. 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir. Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntıyla karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır. 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. Fizibilite Desteği kapsamında; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verilmesi amaçlanmaktadır. SOGEP projeleri için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her il için 4 proje başvuru hakkı tanımlandı, ilgili projeler ajanslar üzerinden Bakanlığa iletilecek. Bakanlığımız tarafından 81 il için ayrılan bütçe yaklaşık 170 milyon TL’dir. Ajansımızın destek programlarından faydalanmak isteyen bölge paydaşlarımız,  öncelikler ve önceliklere göre destek tutarları için www.marka.org.tr adresinden detaylı bilgiyi edinebilirler.”

MARKA’nın 2021 yılı  gider bütçesinin 87.5 milyon TL olarak öngörüldüğünü aktaran Mustafa Çöpoğlu, yönetim danışmanlığı konusunda özellikle aile şirketlerinin sürdürülebilirliği, kurumsallaşma, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, destinasyon yönetimi, mesleki ve teknik eğitimde model uygulamaları çalışmalarının öne çıkan başlıklar arasında olduğunu ifade ediyor: “Ajansımız görev sahası olan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde ilgili bütçeye konu faaliyetlere destek sağlanacaktır. Açık olan çağrılara bölgemiz illerinden ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı başvurular değerlendirilerek uygun bulunan başvurulara bütçe sınırları içinde gerekli destekler sağlanacaktır.”

MARKA ile 364 milyon TL’lik değer
“MARKA, 600’e yakın projeye 162 milyon TL destek sağladı”: MARKA tarafından kuruluşundan bu yana 600’e yakın projeye yaklaşık 162 milyon TL destek sağlandığını, proje paydaşlarının eş finansmanıyla birlikte toplamda yaklaşık 364 milyon TL’lik değer yaratıldığını paylaşan Mustafa Çöpoğlu, çağrı usulüne göre proje teklifleri toplandığını, ilgili programların etki değerlendirme çalışmalarının da yine ajans tarafından yapıldığını anlatıyor: “Yapılan etki değerlendirme ve analiz çalışmalarına bakıldığında proje çağrısı programlarının tamamına yakınının hedefine ulaşan başarılı projeler olduğunu söyleyebilirim.”

Mustafa Çöpoğlu, MARKA’nın desteklediği rol model olabilecek başarılı proje örneklerine de değiniyor:
Düzce Valiliği’nin başvuru sahibi olduğu Düzce Nitelikli İstihdam Ve Strateji Geliştirme Merkezi Güdümlü Projesi kapsamında Düzce ilinde nitelikli işgücüne yönelik strateji geliştirme merkezinin kurulması ile imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların temininde güçlük çektiği nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın gerçekleşmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Proje bütçesi 5.9 milyon TL, bunun 4.4 milyon TL’si ajans tarafından karşılanacaktır. 18 aylık proje süresince 2 kat üzerinde toplam 1.105 metrekarelik alanda 2 bilgisayar laboratuvarı, 4 makine atölyesi, 1 kaynak simülatör sınıfı, 2 derslik, 191 kalemde kayıtlı bilgisayar, donanım ve makine parkuruna sahip fiziki binanın kurulması ile yıllık 2500 kişiye ulaşacak eğitimler düzenlenecektir.
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’nin başvuru sahibi olduğu Koruyucu Tekstil Test Merkezi projesi kapsamında maske ve diğer koruyucu giysiler dâhil olmak üzere, ülkemizde fonksiyonel tekstillerin testlerinin yapılabilirliği konusunda altyapı ve bilgi birikimi eksikliğinin giderilerek, bu alandaki dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması; test-analiz hizmetlerinin yerli olarak sağlanması yoluyla bu alandaki yeni ürün geliştirme, ürün belgelendirme çalışmalarına hız kazandırılması, sektörün Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinin geliştirilmesi yoluyla rekabet gücünün ve ihracat kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.  Proje bütçesi 3.1 milyon TL, bunun 1.4 milyon TL’si ajans tarafından karşılanacaktır. Covid-19 pandemisi sonrasında artan talebe bağlı olarak koruyucu medikal tekstil ürünlerinin partikül filtrasyon etkinliği ve viral filtrasyon etkinliği testlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesinin sağlanması önem arz etmektedir. Ayrıca testlerin ülkemizde gerçekleşmesinin sağlanması ile 10 yıllık süreçte 4 milyon dolar tutarındaki dövizin yurt içinde bırakılması beklenmektedir.

Bilişim Vadisinin başvuru sahibi olduğu Türkiye Açık Kaynak Platformu projesi kapsamında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazılımların kitle kaynak yoluyla üretilmesi, bu ürünleri ihraç edebilecek hizmet sağlayıcıların oluşması, ülkemizin yazılımcı havuzunun büyütülmesi ve yazılım konusunda dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu proje aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı ve ajansımız ortaklığında desteklenen iki kalkınma ajansının birlikte yürüttüğü Türkiye’nin ilk Güdümlü Projesidir. 30 milyon TL bütçeli projede ajansımızın katkısı 5.3 milyon TL olacaktır. 1 adet açık kaynak platformunun kurulması, 25 şirketin kurulacak platforma üye olması, 50 paydaşın platforma katılım sağlaması, 2 yazılım okulunun kurulması, yazılım okullarında yıllık 750 kişiye eğitim verilmesi ve eğitim alan kişilerden yüzde 30’unun istihdama katılımının sağlanması proje faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Covid-19 döneminde pandemi temasında başvuru aldığımız mali destek programı kapsamında Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü’nün başvuru sahibi olduğu 2019 NCOV Virüsünün Hızlı ve Güvenilir Şekilde Teşhisine Yönelik Tanı Kiti Referans Malzemesi Üretilmesi projesine 297.000 TL’lik mali destek sağlanmıştır. Bütçesinin tamamının ajans tarafından karşılandığı projede enfekte vakaların erken dönemde tespit edilerek izole edilmeleri ve buna bağlı olarak vaka sayısının artışının önlenmesi için gerekli referans malzemelerin üretilmesi amaçlanmıştır.”

Hibe ve desteklere başvururken nelere dikkat etmeli?
Mustafa Çöpoğlu, MARKA’nın çıktığı teklif çağrıları ve sunduğu desteklerden yararlanmak isteyen, proje geliştirmek isteyenlere şunları öneriyor:
Başvuru sahiplerimizde genel olarak gözlemlediğimiz olumsuz bir konu, proje hazırlıklarına ve başvuru sürecine kısa vadeli bir iş gözüyle bakmaları ve mümkün olan en az çabayla başvuruyu tamamlama yaklaşımında olmaları. Hâlbuki başarılı bir proje başvurusunun daha program ilan edilmeden hazırlık sürecinin başlamış olması ideal durumdur. Başvuru sahiplerimiz uygun bir destek programının ilan edilmesini beklemeden sürekli olarak kurumsal ihtiyaçlarına yönelik yeni projeler geliştirme çabası içinde olurlarsa yalnızca Ajansımızın desteklerinden değil, tüm kamu kurumlarının desteklerinden ve dış kaynaklı fonlardan daha etkin bir şekilde yararlanabilirler.
Paydaşımız olan bazı kurumlar ve firmalar da bu işi yapmak için kurulmuş proje ekipleri bulunmakta. Kurum/firmanın büyüklüğü nedeniyle tam zamanlı proje ekibi çalıştırmanın mümkün olmadığı durumlarda dahi kurumların belirli aralıklarla toplanan ve ihtiyaçları ve eksiklikleri değerlendirerek bunlar üzerinden yeni projeler geliştiren bir ekip oluşturmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Biz Ajans olarak potansiyel başvuru sahiplerimizden gelen proje fikirlerinin değerlendirilmesi, olgunlaştırılması ve farklı kurumların destek programlarına hazır hale getirilmesi konusunda paydaşlarımızla geri bildirimlerimizi paylaşıyoruz. Ajans dışında projenin konusuna göre destek veren KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK gibi çok sayıda kamu kurumu var. Bu hazırlıklar mutlaka ilerleyen dönemlerde bu konularda destek programları ilan eden kurumların formatlarına uygun projelere dönüşebiliyor.
Tüm bunları yapabilmek için bu konuda çalışacak ekiplerde elbette proje yönetim metodolojilerinden en az birisine hâkim çalışanlar bulunması gerekiyor. PCM, PMI gibi farklı yaklaşımların birbirinden bazı farklılıkları bulunsa da aslında proje geliştirme ve uygulama konusunda sistematik çalışmalar yapılabilmesine imkân sağlıyor. Benim orta düzey şirket yöneticilerine tavsiyem, bu donanıma sahip olmak için gerekli çalışmaları gerekirse iş saati dışında yapmaları. Üst düzey firma yöneticilerine de çalışanlarının bu birikime sahip olması konusunu desteklemeleri ve firmada bu niteliklere sahip en az 1-2 çalışan bulundurmalarını öneriyorum. Bu yolculuğun herhangi bir hibe/destek alınmayan durumlarda dahi kurumsal farkındalığa, kurum kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasına katkı sağladığını düşünüyorum.”

MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu kimdir?
Mustafa Çöpoğlu, 1969’da Sakarya/Adapazarı’nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu/ Ünye’de tamamladı.1992’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İş Müfettişi olarak çalışma hayatına başladı. 1995’te İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 1998’de aynı anabilim dalında “Doktor” unvanını elde etti. 2001-2002’de geçici görevle, TBMM Genel Sekreterliği’nde Danışman, 2005-2013’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde önce Teftiş Kurulu Başkanı, ardından Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılı Ocak- Nisan’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı, Nisan 2014-Ocak 2017’de Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 27 Mart 2017’den itibaren Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter olarak görevine devam ediyor. 2020’de sosyal politika alanında “Doçent” unvanı alan Mustafa Çöpoğlu, iyi derece İngilizce biliyor. İnsan kaynakları yönetimi, yerel yönetimler ve sosyal politika konularında yayımlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunuyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yorumlar (0)