banner472

banner458

banner457

E-dönüşümü hızlandıracak olan ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

HABER 01.11.2019, 07:47 30.11.2019, 10:52
11688
E-dönüşümü hızlandıracak olan ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ yayınlandı

GİB’in tebliği ile kapsama giren firmaların e dönüşüm süreçlerine hız verilmesi bekleniyor. Tebliğin getirdiği düzenleme ile KOBİ’ler başta olmak üzere esnaf ve büyük ölçekli işletmelere farklı iş kollarında bir dizi yeniliği zorunlu kılıyor. Türkiye’de yaklaşık 46 bin e-Arşiv, 86 bin e-Defter, 5 bin e-SMM mükellefi bulunuyor. Tebliğ ile birlikte e-Fatura mükellefi sayısının 2020 içinde 150 binin üzerine çıkması bekleniyor.
Tebliğ ile 1 Ocak 2020 itibariyle e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak. Ayrıca yine 1 Ocak itibariyle düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların ‘e-Arşiv Fatura’ olarak GİB’te sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.
Tebliğe göre;
• e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracılarının eFatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda.
• Tüm serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirildi.
• Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncuların 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olmalarına ilişkin düzenleme yapıldı.
• Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankaların dekont belgesini, yetkili döviz müesseselerinin de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesinin e-Belge olarak düzenlenebilmesine imkan tanındı.
• Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğ’de öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, eArşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi.
• Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirildi.
• Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörüldü.
• E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda eMüstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.

Bunlarla birlikte e-Defter’lerin 10 yıl boyunca saklanmasındaki zorunluluk kapsamı genişletilerek firmalara hem kendi sunucularında hem de bir özel entegratörde e-Defterlerini saklaması zorunlu hale getiriliyor.
Diğer e-belgelerde geçiş zorunluluk tarihleri:
e-Müstahsil Makbuzu geçiş zorunluluğu: 1 Temmuz 2020.
e-Gider Pusulası: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde.
e-Bilet: Kara ve deniz taşımacılığı yapan firmalar: 1 Ocak 2021.
Sinema işletmeleri: 1 Temmuz 2020.
e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde.
e-Sigorta Poliçesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde.
e-Döviz Alım Satım Belgesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde.
e-Dekont: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde.

Yorumlar (0)