banner472

banner458

banner457

Elazığ'a AB dopingi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında AB Politikalarıve IPA Program Yöneticisi Simona Pohlova, AB Türkiye Delegasyonu Temsilcileri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun başkanlığında heyet Elazığ’da hayata geçen projeleri yerinde gördü.

HABER 01.01.2017, 08:36 01.01.2017, 14:27
9333
Elazığ'a AB dopingi
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin  birliğiyle  finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı tarafından  yürütülen ‘Rekabetçi Sektörler  Programı’nın Anado- lu’da destek verdiği illerden birini de Elazığ oluşturuyor. Programın ilk döneminde destek sağla- nan 43 il arasında bulunan Elazığ’da hayata geçirilen Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat Gökkuşağı (FI- RASET) Projesi, Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni Ar-Ge ve üretim merkezi konumuna yükseltti.  FIRASET  Projesi  ile  bölge; yazılım, bilişim, elektronik,  mekatronik, biyomalzeme, enerji ve enformasyon üzerine çalışan 60’a yakın Ar-Ge firma- , 50 Ar-Ge personelini barındıran bir teknoloji üssü- ne dönüştü. Yine Rekabetçi Sektörler Programı kap- samında desteklenen 10 İş Geliştirme Merkezi (İŞ- GEM) Projesi’nden biri de Elazığ’da hayata geçiriliyor.


7 yılda 1.5 milyon Avro yatırım yapılan Elazığ’daki gelişmeleri yerinde görmek amacıyla AB Politikaları ve IPA PrograYöneticisi Simona Pohlova, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun başkanlığında AB Türkiye Delegasyonu Temsilcileri ile Elazığ’a bir gezi düzen- ledi. Gezi kapsamında Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kemalettin Demi- rağ ile Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetimi ve Teknoloji Transfer Ofisi Yönetimi ziyaret edildi.


Teknoloji merkezi Fırat Teknokent
Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, 14 bin metrekare  alan üzerine konumlanan Fırat Teknokent’in bir başarı hikayesine dönüştüğünü söyledi. Akın, “Elazığ bir mucizeyi gerçekleş- tiriyor” diyerek şu bilgileri verdi: “Projeye dahil olduğumuzda şirket yapılanmamız yoktu. Yani fiili bir teknoparkımız yoktu.  Elazığ’da teknopark  olmaz düşüncesi vardı. Biz o algıyı da bir şekilde olur şek- linde değiştirdik. Ve yapılabilecek bütün işleri Ba- kanlık imkanlarıyla yaptık. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktadan baktığımızda Fırat Teknokent bek- lenmedik bir gelişme gösterdi. Biz teknoparkı 400 bin TL nakdi sermaye ile  kurduk.  Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla 25-30 milyon TL kadar bir değere ulaştık. Fiziksel olarak en iyi teknoparklar dan bir tanesiyiz. Bu da Rekabetçi Sektörler Prog- ramı’ndan aldığımız destek sayesinde ortaya çıktı.” Akın, Fırat Teknokent’in birbirinden ilginç projelere  ve özel üretimlere  evsahipliği yaptığını belirtti: “Sağlık sektöründen hayvancılığa, bilgi sistemlerin- den inşaat sektörüne kadar gelecek vaat edilen bir- çok üretim Elazığ Fırat Teknokent bünyesinde geliş tiriliyor. Fırat Teknokent bünyesinde açılan Türk Pa- tent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi ise firma sahipleri,  akademisyenler  ve girişimcilerin  ürettiği ürün veya bilgiyle ilgili ihtiyaç duyabilecekleri marka, patent, faydalı model, endüstriyel  tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre belgeleri gibi konularda uzman kişilerden bilgi alabilmelerine olanak sağlıyor.” Rekabetçi Sektörler Programı’nın Elazığ’a sağ- ladığı bir destek de Teknoloji Transferini Hızlandır ma Fonu Projesi. Proje sayesinde Elazığ Teknoloji Transferi Ofisi, Rekabetçi Sektörler Programı altında yürütülen Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi ile kapasitesini geliştirme ve bünyesinde faaliyette bulunan firmalara  risk sermayesi sağlama imkanına kavuştu.

Yorumlar (0)