banner472

banner458

banner457

GEBKİM OSB kimya sektörünün teknoloji üssü olacak

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yerli teknolojilerin üretilmesi için harekete geçti ve OSB bünyesinde Dijital Dönüşüm Merkezi Kurulması için düğmeye basıldı.

HABER 01.04.2021, 00:00 28.04.2021, 10:07
21785
GEBKİM OSB kimya sektörünün teknoloji üssü olacak

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bu merkez ile kimya sanayinde teknoloji ve dijital dönüşüme liderlik edecek” diyor.

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Türkiye’nin ilk kimya ihtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak, GEBKİM OSB bünyesinde Dijital Dönüşüm Merkezi kurmak amacıyla çalışmalarımıza başladık. GEBKİM OSB firmalarının yanı sıra Kocaeli’nin kimya ekosistemindeki sanayi kuruluşlarına da hizmet verecek olan Dijital Dönüşüm Merkezi’nin proje fizibilite çalışmaları ve altyapı kurulumlarının tamamlanmasının ardından 2022 yılında faaliyete başlamasını planlıyoruz” diyor.

Kimya sanayinin, yeni teknolojilere açık ve adaptasyon gücü yüksek bir sektör olduğunu vurgulayan Aracı, şunları söylüyor: “Sadece kimya değil dünyanın yönü dijitalleşmeye doğru gidiyor. Pandemi süreci de dijitalleşmeyi hızlandırmış durumda. Bu süreçte ve pandemi sona erdiğinde dijitalleşme olanca hızıyla hatta daha da artarak devam edecek. Ayrıca karşımıza yeni regülasyonlar çıkacak. Kuracağımız merkez ile firmaları bu yeni duruma hazırlamak ve güncellemek hedeflerimiz arasında yer alıyor."

GEBKİM OSB olarak teknolojik dönüşümde OSB’lerin üstlendiği kritik rolün bilincinde ve kimya sanayinde bu konuda da öncü bir rol üstlenmek niyetinde olduklarını dile getiren Vefa İbrahim Aracı, Dijital Dönüşüm Merkezi ile Türkiye’nin yerli ve milli teknolojilerini geliştiren bir ülke olması hedefine katkı sağlamayı istediklerini ifade ediyor.

Vefa İbrahim Aracı, şu bilgileri veriyor:
Dijital Dönüşüm Merkezini; Ortak Ar-Ge Merkezi, test ve kalibrasyon merkezi, şirketlerin dijital dönüşüm projelerini hayata geçiren ortak proje ofisi, patent oluşturma, markalaşma gibi hizmetler sunan bir kimya teknolojileri üssü olarak konumlandırıyoruz. Merkez sayesinde firmalar; yüksek bedeller ödemek, bilgiye erişimde atıl kalmak ve uzun süreler beklemek zorunda kalmadan ürün testlerini de bu merkezde yaptırabilecek. Bu alanda da dışa bağımlılığa son verip yerlileşmeyi sağlayacak.
Firmalar arasında ürün geliştirmede işbirliği, yurt dışı ve yurt içinde kimya ihtisas alanındaki iş ağlarıyla teknoloji ve bilgi transferinde işbirliği, ortak Ar-Ge ve inovasyon projeleri geliştirilirken kimya sektörü firmalarının mevzuatlara uyumu, dijital teknolojilerin (yapay zeka, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, 3D yazıcılar vb.) firmaların iş ve operasyon süreçlerine uygulanmasında pilot projeler yaparak önemli bir rol üstlenecek.
T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın Dijital Dönüşüm ve Yerli Üretimi Destekleme Hamlesi kapsamında bir örnek model olmasını hedeflediğimiz bu merkezde, yerli ve milli projelerin hayata geçirilmesi için uygun ortam yaratılacak. GEBKİM Dijital Dönüşüm Merkezi’nde paylaşılacak bilgi ve know-how, sektöre yeni teknolojiler, yeni patentler, yerli markalar, yeni nesil teknolojileri barındıran uygulamalar, Endüstri 4.0’a odaklı fabrikalar ve altyapılar olarak geri dönecek.
Kimya ihtisaslaşma ve teknoloji üretim merkezi olmasını hedeflediğimiz Dijital Dönüşüm Merkezi çok sayıda hizmet sunacak. Kimya Araştırma Laboratuvarı, Pilot Üretim Tesisi, Test ve Kalibrasyon Hizmetleri, Mevzuat Danışmanlığı, Fikri Sınai Haklar Danışmanlığı, İş Ağları Geliştirme, Proje ve Fizibilite Danışmanlığı’nın yanı sıra dijital dönüşümü sağlamaya yönelik projeler ve hizmetler verilecek. 3D yazıcılar ve Simülasyon Laboratuvarı’nın da yer alacağı merkezde; yapa zeka, büyük veri, makine öğrenmesi ve Endüstri 4.0 simülasyon projeleri hayata geçirilecek, yeni filiz şirketlerinin kurulması ve küresel yatırım ağlarına ulaşım mümkün olacak. Dijital Dönüşüm Merkezi ile yeni teknolojiler üretilmesi ve patentlerinin alınmasını çok önemsiyoruz.
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ile de entegre edeceğimiz Dijital Dönüşüm Merkezi’nde, Türkiye’de ve dünyada yaptıkları kimya çalışmalarıyla önemli başarılar sağlamış akademi ve sanayi dünyasından isimlerden oluşan danışma kurulları olacak. Doktora ve yüksek lisans yapan kimya prosesi, temel kimya bilimleri, nanoteknoloji, biyokimya ve analitik kimya, döngüsel ekonomi ve dijital teknoloji gibi alanlardan uzmanlar görev alacak.”

Vefa İbrahim Aracı, GEBKİM OSB firmaları yanında diğer sanayi şirketlerinin Dijital Dönüşüm Merkezi’nde yaratacakları sinerjinin, teknoloji üretme noktasındaki işbirlikleri ve özellikle pandemi ile birlikte tüm iş yapma biçimlerinde köklü değişimlere neden olan dijitalleşme konusundaki ilerlemelerin, GEBKİM OSB firmaları ve Türkiye sanayisi adına çok önemli kazanımlar getireceğini anlatıyor: “‘Yapay zeka’, ‘makine öğrenmesi’, ‘blockchain’ gibi teknolojilerin, kimyada geniş bir uygulama alanı bulunuyor. ‘Akıllı üretim’, ‘enerji yönetimi’, ‘ekipman izleme ve kontrolü’, ‘verilerin işlenmesi’, ‘kapasite optimizasyonu’, ‘kimyasal sentezleme ve süreç kontrolü’, ‘üretim verimliliğini artırmaya yönelik sensörlerin kullanımı’ ve ‘dijital ikizlerin yaratılması’, ‘lojistiğin optimizasyonu’nu bunlara örnek olarak vermek mümkün.”

GEBKİM MTAL Avrupalı oldu

GEBKİM Vakfı’nın vizyonu GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Avrupa’ya taşıdı. GEBKİM MTAL, GEBKİM Vakfı Koordinatörlüğünde Erasmus’a akredite olmayı başardı.

Mesleki eğitim alanında Erasmus Akreditasyonu ile Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği için kurum ve kuruluşlara Erasmus Programı’na uzun süreli olarak katılabilme ve bu kapsamdaki faaliyetler konusunda düzenli hibe desteği alabilme fırsatı sunuyor.

Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı koordinatörlüğünde ve GEBKİM MTAL-Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsorsiyumunda, mesleki eğitim alanında sınır ötesi değişim ve işbirliğine gitmek isteyen kurum ve kuruluşlar için önemli bir araç olan Erasmus Akreditasyonu’na başvurumuz olumlu sonuçlandı. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, GEBKİM Vakfı koordinatörlüğünde Erasmus’a akredite olmayı başardı” diyor.

Erasmus Akreditasyonu; eğitim kurumlarının proje başvurularını kolaylaştırmaya, yükseköğretim kurumlarının bir araya gelerek işbirliği yapmalarına ve eğitim alanındaki kurum ve kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Avrupa’da proje başvurusu yapabilmelerine, hibe alabilmeleri için proje başvurularında network oluşturmaya imkân tanıyor. Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM MTAL’nin Erasmus Akreditasyonu, Avrupa Birliği projelerine hız kazandıracak ve AB finansman desteği ile önümüzdeki dönemde eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda çok sayıda proje hayata geçirilebilecek. Amacımız kimya sektörüne küresel niteliklere sahip insan kaynağı yetiştirmek. Öğretmen ve öğrencilerimize Avrupa yolunu açmak, AB’deki kurum, kuruluş ve okullarla ortak projeler geliştirmek için çalışmalarımız sürecek” açıklamasını yapıyor.

Yorumlar (0)