banner369

banner345

Gelenekselden dijitale İMES

İMES markasını geleceğe sağlam adımlarla taşıyan Dilovası İMES Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, dijitalleşme çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Dilovası İMES Makina İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda; “Güçlü sanayi, güçlü Türkiye” hedefiyle çalıştıklarını ve dijital dönüşüme odaklandıklarını söylüyor.

HABER 01.11.2019, 07:26 30.11.2019, 11:02
11589
Gelenekselden dijitale İMES

Altyapısıyla ve hizmet kalitesiyle Türkiye’nin örnek Organize Sanayi Bölgeleri’nden (OSB’ler) biri olarak kurulan Kocaeli-Gebze VI. İMES Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Dilovası İMES Makina İhtisas OSB), firmalarının geleceği yakalama koşusunda onlara destek olacak çalışmalara imza atıyor.
Dilovası İMES Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda “Güçlü sanayi, güçlü Türkiye” hedefiyle çalıştıklarını ve dijital dönüşüme odaklandıklarını söylüyor.
İnteraktif bir yönetim modelini benimseyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirten İrfan Küçükay, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirdiklerini vurguluyor. Hükümet’in hayata geçirdiği 11. Kalkınma Planı’nı ayakları yere basan, doğru kurgulanmış bir plan olarak gördüklerini kaydeden Küçükay, “Gelecek dönem birçok plana ve kurguya ihtiyaç duyacağımız bir dönem olacağı için planlarımızın ve programlarımızın bugünden bahsettiğimiz yapılanmalara uygun olarak planlanması gerektiğini düşünüyor, İMES ailesi olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” diyor.

Dijital Arşiv ile oluşan dijital miras
Altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamlayan İMES OSB, firmalarının ulusal ve uluslararası rekabette öne çıkması amacıyla Ar-Ge, inovasyon ve katmadeğerli üretim yapmasına destek olmak için çalışıyor. Sanayicilerinin üretim, dağıtım ve pazarlama süreçlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden İrfan Küçükay, yeni bir endüstri çağının başlangıcında, ‘Endüstri 4.0’ sanayi dönüşümünün getireceği dijital dönüşüme adapte olmak ve bu dönüşümün bir parçası olmak zorunluluğuna değiniyor. İMES OSB’nin bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmaların başında “Dijital Arşiv” geliyor. Küçükay, “Bilgiye ve belgeye erişim kolaylığı ve güvenli saklama özelliği olan dijital arşiv çalışması ile dijital mirasımızı oluşturduk. Bunların yanında SCADA sistemi ile sayaç okuma ve fatura hizmetlerimizi dijitalleştirerek uzaktan sayaç okuma ve elektronik fatura ile kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlıyoruz” diye konuşuyor.

Bölge Envanter Çalışması
İrfan Küçükay, yaptıkları en önemli çalışmalardan birinin de diğer tüm çalışmalarını planlarken öncü rol oynayan envanter çalışmaları olduğunu dile getiriyor: “OSB’lerde ilk defa kurgulanan ‘Bölge Envanter Çalışması’nı 2018 yılının 2. çeyreğinde, ikinci Bölge Envanter Çalışması’nı da yakın zamanda tamamladık. İlk çalışma, genel altyapı ve mevcut duruma yönelikken ikinci çalışma firmaların var olan ekonomik kapasitesinin ölçülmesine ve geliştirilmesine yönelik yapıldı. Alanında uzman bir araştırma firması ile kantitatif araştırma yöntemi kullanılarak 1. anket çalışmamızı gerçekleştirdik, akabinde bu çalışmaya dayanarak envanter raporu hazırladık. Bu raporla firmalarımızın mevcut durum yapılarını, kapasitelerini ve sorunlarını görmekteyiz. Daha sonra yapacağımız tüm çalışmaları bu doğrultuda kurguluyoruz.”

Stratejik ürün üretilen OSB
Firmalara devlet destek ve teşvikleri hakkında ücretsiz danışmanlık hizmeti: Küçükay, yaptıkları saha çalışmalarında firmaların devlet destekleri konusunda bilinç ve bilgi eksikliği olduğunu fark ettiklerini ve buna yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini, desteklenmeye haiz ürünler üreten firmalara, firma bazlı ücretsiz danışmanlık hizmeti sağladıklarını anlatıyor: “Bu çalışma sonucunda geçtiğimiz yıl KOSGEB tarafından finanse edilen 24 projenin 17 tanesi bölgemizdeki firmalarca gerçekleştirildi. Bunun yanında Kocaeli’de Stratejik Ürün Destek Yatırım programından yararlanan ilk firma bizim firmalarımızdandı.”

Savunma sanayisinde atılım
İrfan Küçükay, bu çalışmalarla birlikte özellikle ‘Savunma Sanayi’ alanında ciddi çalışmalar yürüterek İMES OSB’nin savunma sanayisine entegrasyonu konusunda öncül adımlar attıklarını da paylaşıyor: “Envanter çalışmamız ile ana metal, otomotiv yan sanayi ve makine sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olduğumuz için savunma sanayi alanında rol alabilecek yapıda olduğumuzu gördük.
Özellikle SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ile Tersaneler Komutanlığı ve ASELSAN ile stratejik işbirliğine gittik. ASELSAN ile ortak çalışmalar yürüterek geniş çaplı organizasyonlar gerçekleştirdik. SAHA İstanbul ile protokol imzalayarak uzun süreli bir çalışma alanı oluşturduk. Tersaneler Komutanlığı ile bölgemizde çeşitli ziyaret programları gerçekleştirdik.
I. Envanter raporumuzda savunma sanayi alanında çalışmalar yürüten 9 firmamız bulunurken II. Envanter raporunda, yani bir yıl sonra, bu sayının 17’ye yükseldiğini gördük.  II. Envanter raporunda firmalarımızın arz sorunu değil talep sorunu olduğunu gözler önüne serdik ve yeni hazırladığımız çalışmalarda ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik programlar planladık. Buna yönelik ilk çalışmamız da bölgemizde gerçekleştirdiğimiz Eximbank Bilgilendirme Toplantısı oldu.” Küçükay, yürüttükleri işbirliği çalışmaları doğrultusunda, 5 Kasım’da, SAHA İstanbul ve Tersaneler Komutanlığı ile birlikte bir toplantı düzenleyeceklerini de açıklıyor.

Ortak iş yapma kültürünü geliştiren OSB
İMES, küçük firmaların alıp büyütüp geliştirildiği bir mekanizmayla yönetiliyor. İrfan Küçükay, OSB’nin değişen dünyaya adaptasyonu kurgulayan, firmalarını geliştiren ve firmalarının gelişime yönelik oluşturması gereken bir yapıyla evrildiğini, ve bu konudaki tüm çalışmalarına sanayicilerini de dahil ettiğini anlatıyor: “İMES OSB, her yılın başında Strateji Belirleme Toplantıları ile yıl içerisinde yapacağı çalışmaları kurguluyor. Yıl sonunda ise Genel Durum Değerlendirmesi toplantısı ile yaptığı çalışmaları sanayicileriyle değerlendiriyor. Böylece OSB’de ortak iş yapma kültürünü geliştiriyoruz.”

Rakamlarla İMES OSB
Enerji, arıtma, ulaşım, peyzaj, yol ve güvenlik altyapısıyla Türkiye’ye örnek teşkil edecek şekilde geliştirilen Dilovası İMES Makina İhtisas OSB’de makine, makine yan sanayi, demir-çelik, otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, ısıl işlem, cam sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren 22’si yabancı sermayeli olmak üzere toplam 205 firmada 8011 kişi istihdam ediliyor.
Hedef: 15 bin kişi istihdam etmek: İrfan Küçükay, Bölge’de, 2018’de istihdam sayısının Ocak ayında 5318 iken Aralık ayında 6295’e yükselerek toplamda yüzde 19’luk artış gösterdiğini, Temmuz 2019 yılı itibariyle 8011 olan istihdam sayısının tam doluluk oranına ulaştığında 15.000 olacağının öngörüldüğünü paylaşıyor.
2020’de yüzde 100 doluluk hedefi: İrfan Küçükay, Bölge’nin büyüme ivmesini ise şu bilgilerle aktarıyor: “2018 yılında, yıllık elektrik tüketimi 2017 yılına oranla yüzde 50 KWH, doğalgaz tüketimimiz yüzde 32 SM3, su tüketimi ise yüzde 12 M3 yükseldi. Yüksek ivme ile artan tüketim oranları bölgemizin cazibe merkezi haline geldiğini açıkça göstermektedir. Bölgemiz 2018 yılı sonu itibariyle yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Bu oranın 2020 yılı sonunda yüzde100 olması beklenmektedir. Bölgemize karşı oluşan talep yoğunluğu bölgemizde yeni yatırım alanlarına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.”

Dilovası İMES OSB; Türkiye’nin en büyük makina kümesi
İrfan Küçükay, “Türkiye’de halihazırda faaliyet gösteren 2 adet Makina İhtisas OSB bulunmaktadır. Biri Dilovası İMES Makina İhtisas OSB olarak biz, diğeri de komşu sınırımız olan Makine İhtisas OSB’dir. Firma doluluk oranları, istihdam sayıları ve üretim yapımız gözetildiğinde Makina İhtisas OSB olarak makina alanında kümelenen Türkiye’nin en büyük makina kümesiyiz” diyor.

Cari fazla veren OSB
Türkiye’de ihracat kapasitesi hızla artan makine sektörünün, 2018’de ihracatını en çok artıran sanayi grubu olduğunu belirten Küçükay, “Bugün sektörün toplam ihracatı 17.1 milyar dolara ulaşarak Türkiye ihracatının yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Sektörde ihracat kilogram bedeli 5.9 dolardır. Türkiye ihracat kilogram bedeli 1.34 dolar olduğu baz alınırsa makine sektörü katmadeğeri en yüksek sektörler arasında yer almaktadır. Bölgemize bakacak olursak yaptığımız çalışmalarla toplam ihracatımızın 1 milyar dolarlık bir katmadeğer payı olduğunu, ürettiğimiz ürünlerin yüzde 34’ünü ihraç etmekte olduğumuzu, ithalatımızın ise yüzde 29 seviyesinde seyrettiğini söyleyebiliriz. Yani OSB’miz cari fazla veren bir Organize Sanayi Bölgesi’dir” diye konuşuyor.

TAYSAD ile işbirliği
İMES OSB, sadece makine değil otomotiv alanında da ciddi bir faaliyet koluna sahip. Türkiye’nin en büyük ihraç kapasitesine sahip sektörlerinden otomotiv sanayisinde özellikle yeni dönem gelişmelerle başlayan bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Tüm dünyada 1 milyar düzeyindeki konvansiyonel otomotiv sektörü hızla değişiyor. Elektrikli otomobillerle birlikte otomotiv sektöründeki teknoloji de ciddi bir dönüşüme giriyor. Otomotiv sektöründeki bu değişimin Türkiye makine sektörünü de büyütüp geliştireceğini öngördüklerini paylaşan Küçükay’a göre; yeni dönemin belirleyici unsurları; “yerli otomobil ve elektrikli otomobil çalışmaları.” Küçükay, otomotiv sektörünün öncülerinden TAYSAD (Taşıt Yan Sanayiciler Derneği) ile yaptıkları  işbirliği protokolü ile İMES OSB’de bilinç oluşturma ve sektörün geleceğine yönelik planlamalar yapma konusunda programlar yapma hazırlığına başladıklarını belirtiyor.

Mükemmelliyet Merkezi kuran OSB
En fazla yatırım yapılması gereken alanın Ar-Ge olduğunu vurgulayan İrfan Küçakay, yakın gelecekte kendi yazılımını üretemeyen ülkelerin gelişiminin sekteye uğrayacağını kaydediyor: “Bu sebeple Ar-Ge yatırımlarına öncelik tanımalı ve çalışmalarımızı bu yönde kurgulamalıyız. Biz İMES OSB olarak, iki yıldır firmalarımıza ortak bir  Ar-Ge merkezi kurma çalışması yürütmekteyiz. Bölgemizde ortak Ar-Ge yapma imkanı sağlayacağız, nitelikli eleman ihtiyacı sorununa çözüm bulacağız ve danışmanlık hizmeti de sağlayarak firmalarımızın üretimden pazarlamaya tüm süreçlerinde yanlarında olacağız.
Kocaeli Sanayi Odası’nın düzenlediği bir programda, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mustafa Varank, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) güdümlü proje desteğiyle hazırladığımız projeyi desteklediğini dile getirdi. İçerisinde çeşitli yazılımlar, test cihazları ve özellikli cihazlar bulunan ‘İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmelliyet Merkezi’ projemiz Bakanlığın onay aşamasında. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin iştirakçi olarak yer aldığı projede toplamda 16 milyon TL’ye yaklaşan bir yatırım söz konusu olacak. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin İMES OSB’de teknopark açma çalışmaları devam ediyor. İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmelliyet Merkezimiz’de yer alacak teknopark kısımlarını eş zamanlı olarak hayata geçireceğiz.”

Kadın istihdamına destek
‘Anaokulu’ açıldı: Kadın istihdamını desteklemek amacıyla İMES OSB’de anaokul açtıklarını aktaran Küçükay, şu bilgileri veriyor: “Anaokulun binasını inşa eden, tüm eğitim araç gereçlerini temin eden İMES OSB, öğrencilerin yemek ve servis ihtiyaçlarını da karşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen anaokulunda 3 öğretmen görev yapıyor. Öğrenci başına ayda yalnızca 80 TL ücret söz konusu. 3 yaş ve üzerine hizmet sunan, 50 öğrenci kapasiteli anaokulumuzu talep olması halinde büyütebiliriz. 27 öğrenci ile eğitim-öğretime başladık.”

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Haziran 2020
İmsak 03:30
Güneş 05:26
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:38
Yatsı 22:26
banner366