banner472

banner458

banner457

“Gelişmelere yön veren ülke olmayı hedefliyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizdeki dijital dönüşümün dinamiklerini belirliyor, yatırımları yönlendiriyor, sektöre kalifiye insan gücü yetiştiriyor ve sistemi regüle ediyoruz. Gelişmeleri takip eden değil, onlara yön veren ülke olma hedefimizle, bilişim ve teknoloji alanlarında da iddiamızı sürdürüyoruz.

HABER 01.12.2021, 00:57 26.12.2021, 21:18
20754
“Gelişmelere yön veren ülke olmayı hedefliyoruz”

Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizdeki dijital dönüşümün dinamiklerini belirliyor, yatırımları yönlendiriyor, sektöre kalifiye insan gücü yetiştiriyor ve sistemi regüle ediyoruz. Özellikle son yıllarda artan dijitalleşme ve Endüstri 4.0’daki gelişimle birlikte artan rekabet için gerekli altyapı ve bilişim yatırımlarının ne kadar önemli olduğunun farkında olarak adımlarımızı atıyor, planlamalarımızı bunlara uygun biçimde yapıyor ve hayata geçiriyoruz. Ülkemizde giderek artan sabit ve mobil internet penetrasyonu ve teknolojiyle yoğrulmuş başarılı, tüm dünyada ses getiren sektörlerimizle dijital dünyada güçlü bir şekilde yer alıyoruz. Bilişimin sağladığı imkânları, kara, hava, demir ve deniz ulaşım modlarıyla birlikte uydu uzay çalışmalarında da aktif ve yoğun bir biçimde kullanıyoruz.

Dijital rekabette Türkiye’nin önünü açan yatırımlara öncülük ediyoruz. Süreci üniversiteler, reel sektör ve mesleki STK’larla birlikte eşgüdüm hâlinde yürütüyoruz. 5G dönüşümünü, 6G’ye hazırlık süreçlerini yapay zekâ teknolojileriyle birlikte siber güvenlik konularında da dünya ile rekabet eden bir ülke olma noktasında gayret gösteriyoruz. Her alanda olduğu gibi bu başlık altında da yerli ve millî imkanların kullanımı, yaygınlaştırılması ve gerekli adımların atılması için çalışıyoruz.

Genç, değişim ve dönüşüme yatkın bir nüfusa sahip olan ülkemizde bilişim sektörü ciddi anlamda büyüyor. Son iki yıldır tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Pandemi’nin teknoloji, bilişim ve dijital dönüşüme kattığı hıza hep birlikte şahitlik ettik. Türkiye’deki bilgi ve iletişim sektörü, 2020’de %22 büyüyerek 189 milyar liraya ulaştı. Uluslararası konum açısından Türkiye mobil şebekelerin yaygınlığı ve aboneye verilen hizmetlerin kalite ve çeşitliliği, genişbantın gelişimi ile fibere yapılan yatırımlar gibi konularda yükselen bir trende sahiptir. Genişbant abone sayımız 87 milyonu aştı. Fiberde 4.5 milyona ulaştık. Altyapı yatırımlarımız Pandemi’ye rağmen hız kesmeyerek, %30 arttı.

2020 yılı toplam ihracatı 10 milyar lirayı aştı. Bilgi teknolojileri yazılım bileşenindeki rekabet gücümüz, 8.7 milyar lira olarak ifade ediliyor. İletişim teknolojilerinin donanım kısmında da 680 milyon liralık ihracat yapıyoruz. 84 ayrı teknokentte yaklaşık 5 bin 700 firma, 58 bin kişi çalışıyor. Bakanlık olarak sorumluluğumuz kapsamında bilişim fabrikalarımız olan teknokentlerimize kurduğumuz ulaşım ve haberleşme altyapısını önümüzdeki 50 yılı öngörerek güçlendirmeye ve güncellemeye özen gösteriyoruz.
Tüm paydaşlarımızla birlikte, 5G’yi, insanımızın hizmetine yerli ve millî ürünlerimizle sunmak için çalışıyoruz. Amacımız en doğru şartlarla 5G’ye geçilmesidir. Buna uygun olarak yakın zamanda yerli ve millî kaynaklarımızla 5G teknolojilerine geçeceğiz. Bu doğrultuda gerekli yazılım ve donanım talebini yerli ve millî imkânlarla karşılayabilmek için başlatılan ‘Uçtan Uça Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ ile büyük kısmı ithal edilen donanım ve yazılım ürünlerini ülkemizin kabiliyetleriyle üretebileceğiz. Bu alandaki atılımımız, ihracat ve istihdam açısından da çok önemli katkılar sağlayacak.

5G’nin ardından, 6G teknolojisinden konuşulmaya başlandı bile. 6G kablosuz iletişim ağlarının çok daha yüksek spektrum, enerji ve maliyet verimliliği, daha yüksek veri hızı, 10 kat daha düşük gecikme, 100 kat daha yüksek bağlantı yoğunluğunu sağlaması bekleniyor.
Öte yandan uzay çalışmalarındaki atılımlarımız sayesinde Türkiye, dünyada kendi uydularını ürüten ülke konumuna geldi. Aralık ayı sonunda fırlatılması planlanan 5B uydumuzla, uydu veri iletişim kapasitemizi 15 kat artıracağız. 2023 yılında uzaya fırlatılmasını planladığımız, yerli imkân ve kabiliyetlerle üretilecek millî haberleşme uydumuz Türksat 6A ile ülkemizi kendi uydusunu üretebilen dünyadaki 10 ülkeden biri yapacağız.
Bildiğiniz gibi bilişim sektöründe, özellikle 5G teknolojileriyle yerlilik ve millîlik oranlarımızın yukarılara çıkarılması öncelikli hedefimiz. 2022 sonu itibarıyla 5G ihalesinin yapılması ve 2023’te de Türkiye’nin ilk 5G servislerinin, operatörler tarafından verilmeye başlanması planlanıyor. 5G teknolojisinin ardından 6G sistemine de hazırlanıyoruz.

Özellikle yerli ve millî uydu teknolojilerimizin desteği ile bilişim ve iletişimde bölgemizde lider, dünyada da önde gelen ülkeler arasında yerimizi alacağız. Önümüzdeki dönemde siber güvenlik ve kişisel verilerin güvenliği daha da önem kazanacak. Her zaman vurguladığım gibi; siber güvenlik bir ‘millî güvenlik’ meselesidir. Siber sistemimiz, ‘siber vatanımızdır’, korunması ve geliştirilmesi için Bakanlığımızın tüm sorumluluk alanlarında olduğu gibi azimle çalışmaya devam edeceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bilişim sektöründe başlattığı ‘1 Milyon Yazılımcı’ projesini kararlılıkla yürütüyor, adımlarımızı, ülkemizin verisinin kendi yazılımcılarımızla korunması için atıyoruz. Ülkemizdeki genç ve dinamik potansiyeli, güçlü ve kararlı yönetim anlayışımızla geleceğe taşıyacağız. 2023 vizyonu ile Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyoruz.
Gelişmeleri takip eden değil, onlara yön veren ülke olma hedefimizle, bilişim ve teknoloji alanlarında da iddiamızı sürdürüyoruz.

Yorumlar (0)