banner476

banner402

banner468

banner457

banner458

banner472

Hem vatandaşa hem sektöre güvence geldi

Tasarruf Finansman Şirketleri yasasına kavuştu 'Tasarruf Finansman Şirketleri’, Mart 2021 itibariyle yasal güvencesine kavuştu.

HABER 01.04.2021, 00:00 28.04.2021, 10:06
21685
Hem vatandaşa hem sektöre güvence geldi

Sektör, Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında değerlendirilecek, düzenleme ve denetimde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) tabi olacak.
Tasarruf Finansman Şirketleri’nin ülkemizde faaliyet geçmişleri 30 yılı buluyor. Faiz hassasiyeti olan vatandaşları kendine özgü sistemiyle ev ve araba sahibi yapan sektörde faaliyet yürüten firması sayısı ise 50’ye yaklaşıyor. Bugüne kadar sektör kendi içini disipline ederek faaliyetlerini yürütmeye çalıştı. Kısmen başarılı olduğu da söylenebilir. Ancak son yıllarda artan talep birçok girişimcinin yeterli sermaye birikimi ve tecrübe olmadan sektöre giriş yapmasına yol açtı. Sektörde mağduriyetlerin yaşanabileceği kaygısı ise üst noktaya ulaştı. Sektörün önde gelen kurum temsilcilerinin girişimi ve uyarısıyla sektör Mart 2021 itibariyle yasal güvenceye kavuştu.

Vatandaş ve sektör kuruluşlarının korunması ve sektörün canlanması amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenleme Mart 2021 itibariyle Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle sektör, BDDK’nın düzenleme ve denetleme yetkisi altına alındı. Düzenleme çerçevesinde; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin adı ‘Finansal Kurumlar Birliği’ olarak değiştirildi. BDDK’nın web sayfasında yayınlanan duyuruya göre: “Halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların 7 Nisan 2021 tarihine kadar gerekli bilgi ve belgelerle, kanun hükümlerine intibak etmek veya tasfiye olmak üzere kurumumuza başvuru yapmaları zorunludur.”

Kuruluş izni BDDK’ya bağlandı
Yasaya göre; tasarruf finansman şirketleri ülke içindeki konut, çatılı işyeri ile taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Bu alanların dışına ise finansman sağlanamayacak. Tasarruf Finansman Şirketleri’nin kuruluş izni ise BDDK’nın en az 5 üyesinin aynı yönde oyuyla mümkün hale geldi. Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlendi. İzinsiz tasarruf finansman faaliyetinde bulunan şirketler hakkında BDDK tasfiye kararı verebilecek. Gerekli izinleri almadan faaliyet yürüten kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası kesilebilecek.

Tasfiye sürecinde mağduriyet yaratılmayacak
Şirketlerin birleşme, devir, bölünme ve iradi tasfiyeleri; BDDK’nın denetiminde, mevcut yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin bir plan sunması, müşterilerine olan finansman yükümlülükleri dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla gerçekleşebilecek.  Tasfiye süreci içinde ise müşteri edinimi olmayacak. Tasarruf finansman şirketleri, tasfiyeleri durumunda ise tasarruf sahiplerine ödenmek üzere, tahsil ettikleri organizasyon ücretlerinin binde beşini gelir hesaplarından ayırmak zorunda olacak. BDDK, bu oranı firma bazında üç katına kadar artırmaya ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.  Düzenleme ile getirilen ‘Tasarruf Finansman Sözleşmesi’ başlıklı maddeyle; müşterinin 14 gün içerisinde gerekçe göstermeden cayma hakkı tanındı.

Cayan müşteriye ise katılım bedeli dahil tüm tasarruflarının geri ödenmesi gerekecek. Cayma ve sözleşme fesih hakkına aykırı işlem yapılması halinde, 62 bin 500 liradan az olmamak üzere aykırılık oluşturan işlem tutarının 5 katına kadar, “tasarruf finansman sözleşmesi” kapsamında aykırı işlem yapılması halinde ise 25 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Yorumlar (0)