banner472

banner458

banner457

banner505

IICEC 6. Uluslararası Enerji Forumu: G-20 ve B-20 Zirveleri, Türkiye’nin başkanlığında yapılacak

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen IICEC Uluslararası Enerji Forumu, ‘G-20 Antalya Zirvesi Yolunda: Küresel Enerji Güvenliğinin Bugünü ve Yarını’ başlığıyla düzenlendi.

HABER 01.06.2015, 08:45 30.05.2015, 12:34
4564
IICEC 6. Uluslararası Enerji Forumu: G-20 ve B-20 Zirveleri, Türkiye’nin başkanlığında yapılacak

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslarası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen IICEC Uluslarası Enerji Forumu’nun altıncısı, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve IICEC Yönlendirme Kurulu Fahri Başkanı ve Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Dr. Fatih Birol’un evsahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “G-20 ve B-20 zirveleri, Kasım ayında Antalya'da Türkiye’nin başkanlığında düzenlenecek. Bu evsahipliği, bize, dünya için önemli konularda ilave fırsatlar ve sorumluluklar getiriyor” dedi. IICEC’in geçen altı yılda, enerji ve iklim gibi çok önemli iki konuda fikir ve görüş alışverişinin en önemli entelektüel liderlik platformu olarak kendisini kanıtladığını belirten Güler Sabancı, IICEC’in hedefinin üniversiteler, endüstri ve kamu sektörünü bir platformda biraraya getirerek politika tavsiyeleri sunduğunu söyledi: “IICEC'in ‘enerjinin kutup yıldızı’ olarak rolünün, giderek genişleyen ağı ve entelektüel liderliği ile pekişeceğine tüm kalbimle güveniyorum.”

Güler Sabancı: “IICEC 

raporunun yeni

kurulacak Hükümet’e 

yol göstermesini

bekliyoruz”


IICEC’in ilk raporunu hazırlayarak Türkiye'nin enerji ithalatını masaya yatırdığını vurgulayan Sabancı, yeni kurulacak Hükümet’e yol göstermesini diledikleri kaydetti: “Türkiye’nin artan enerji talebine karşı yerli enerji kaynakları yetersiz kalmakta ve ülkemiz net ithalatçı konumunu sürdürmektedir. İthalatımızda dolayısıyla cari açığımızda önemli paya sahip olan enerjiye ilişkin bu raporun, 2023 hedefleri gözönüne alındığında zamanında yapılmış bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. IICEC raporu şuna işaret etmektedir: Enerji fiyatlarında yakın zamanda meydana gelen düşüş ithalat yükünü hafifletiyor gibi görünse de bu durum geçicidir ve enerji fiyatlarının bu düzeyde kalmaması beklenmektedir. Enerji fiyatları arttığında ithalat yükü de artacağından, gereken yapısal önlemler alınmazsa sorunun katlanarak artması muhtemeldir. İthalat bağımlılığının artması, Türkiye'nin enerji güvenliğine ilişkin riskleri de şiddetlendirmektedir. Olağan gidişat senaryolarına göre, Türkiye'nin enerji ithalat faturası 2023'e kadar ikiye katlanabilir. Dolayısıyla bu dönemde petrol fiyatlarının düşüklüğünü fırsat olarak görüp, Türkiye'nin enerjide ithalat bağımlılığını azaltmak, yapısal önlemleri almak yararlı olacaktır.”


Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konvansiyonu’nun Paris'te toplanarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin hafifletilmesi ve uyum konularında yapılacak çalışmaların çerçevesini çizen bir anlaşma imzalanacağına dikkat çekti: “Paris Konferansı, gelecek kuşaklara bırakacağımız dünyamızın nasıl olacağını belirlemekte büyük rol oynayacaktır. İklim değişikliği, tüm sınırların ötesinde global bir tehdittir. Bu nedenle de global çözümler gerektirir. Dünyada halen 1.3 milyardan fazla insanın enerjiye güvenilir erişimi yok! Bu global sorunun giderilebilmesi yolunda, enerji yatırımları ve ‘herkes için enerjiye erişim’, G-20'nin enerji gündeminde önemli yer tutuyor.”

Dr. Fatih Birol:

“Antalya’da alınacak

kararlar dünya için yön 

çizecek”


Toplamda küresel ekonominin yüzde 80’ini oluşturan, dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasının yaşadığı G-20’nin enerji tüketiminin yüzde 80’ini yaptığına dikkat çeken Fatih Birol, enerji yatırımlarının dörtte üçünün de bu ülkeler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Karbondioksit emisyonlarının yüzde 80’inden fazlasının da yine G-20 tarafından yapıldığını aktaran Dr. Birol, “Bu yıl Antalya’da alınacak kararlar, çizilecek yön küresel ekonomiye önemli etki edebilir. Türkiye bu yıl önemli bir kavram geliştirdi; ‘kapsayıcılık’. Bu, tüm dünya için bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Dünyanın az gelişmiş bölgelerini unutmadığımızı gösteriyor” dedi.


Fatih Birol, Afrika’daki enerji yetersizliğini vurguladı: “Afrika, doğalgaz ve petrol anlamında çok büyük enerji kaynaklarına sahip. Dünyada yeni petrol keşiflerinin yüzde 30’u Sahra Altı Afrika’da gerçekleşiyor. Kömür hala önemli bir enerji kaynağı. Afrika'da yılın 330 günü güneş enerjisinden faydalanmak mümkün. Fakat yine Afrika’da, yaklaşık 45 ülke arasından sadece 4 ülke, vatandaşlarının yüzde 50’sine yani her 2 kişiden 1’ine elektrik verebiliyor. Afrika’daki toplam 800 milyon kişinin enerji tüketimi sadece New York’taki tüketime eşit. Bu, ciddi bir küresel sorun. İnsanlara enerjinin ulaştırılması, bunun için de daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Türkiye, bu yıl Sahra Altı Afrika’ya yatırım yapılması konusunu gündeme taşıdı.”


Fatih Birol, fosil yakıtlara tüm dünyada uygulanan sübvansiyonların önemli bir sorun teşkil ettiğini dile getirdi: “Dünyada 500 milyar dolarlık toplam sübvansiyon, petrol ve doğalgaz fiyatlarını aşağıya çekiyor. Fakat bu sübvansiyonlar, karbondioksit emisyonunu artırıyor. İlk önceleri düşük fiyatların yoksul insanlar için iyi olacağını düşünmüştük ancak 500 milyar doların yüzde 8’i en düşük gelir düzeyindeki yüzde 20’lik kesime gitti. Bu destekten asıl orta ve üst düzey fayda sağlıyor. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde orta ve üst düzey daha fazla enerji tüketiyor. Dolayısıyla fosil yakıtlarla ilgili sübvansiyonların devre dışı bırakılması için çalışmalar yapılıyor.”Dünyada enerji

sektörüne yön verenler 

6. kez İstanbul’da

buluştu


Hükümetlerin ve enerji sektörünün paydaşlarını İstanbul’da buluşturan 6. IICEC Uluslararası Enerji Forumu’nda son siyasi gelişmelerin paralelinde Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu’daki petrol, doğalgaz ve elektrik yatırımlarının mevcut durumu ve geleceği tartışıldı. Japonya Başbakanı Başdanışmanı Eiichi Hasegawa ve Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Başdanışmanı Melanie Kenderdine’nin gerçekleştirdiği konuşmaların ardından, forum kapsamında ‘Enerji Güvenliği: Hükümetlerin G-20’den beklentileri’ ve ‘İş dünyasının B-20’den Beklentileri’ başlıklı iki panel düzenlendi. IICEC’in, daha güvenli, sürdürülebilir bir küresel enerji geleceği için 2010 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği forumun diğer öne çıkan konukları arasında; Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Andras Aradszki, İsviçre Enerji Bakanı Dr. Walter Steinmann, İspanya Danıştay Üyesi Ana Palacio, Ukrayna’nın Ankara Büyükleçisi Dr. Sergiy Korsunskiy, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran–Symes, E.ON SE CEO’su Dr. Johannes Teyssen, GE Başkan Yardımcısı John G. Rice, Edison CEO’su Bruno Lescoeur ve EWE AG CEO’su Dr. Werner Brinker yeraldı.

Yorumlar (0)