banner472

banner458

banner457

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan; “İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, İMES OSB’nin ve ülkenin gücüne güç katacak” 

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, Türkiye’nin ‘Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye’ hedefi doğrultusunda İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi projesini hayata geçirdiklerini söylüyor. Başkan Tokkan, 2021 yıl sonu itibariyle faaliyete geçmesi planlanan Merkez ile İMES OSB’nin ve bölgenin nitelikli istihdam ihtiyacına çözüm üretmeyi hedeflediklerini anlatıyor.

HABER 01.09.2021, 00:01 27.09.2021, 10:46
29642
İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan; “İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, İMES OSB’nin ve ülkenin gücüne güç katacak” 

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, “Ülke ekonomisine paralel büyüyen ve gelişen Organize Sanayi Bölgemiz, bölge ihtiyaçlarını tespit etmek ve bölge gelişimine destek olmak amacıyla hem bölgemizde hem de tüm sanayi kuruluşlarıyla yerleşim yerlerinde istihdamı ve kalkınmayı destekleyen projeler üreterek ülke sanayisinin kalkınması amacıyla çalışmalar yürütmektedir” diyor.

Başkan Ahmet Tokkan, İMES OSB’nin dünden bugüne kuruluşunu anlatıyor: “3.000.0000 m2 arazi üzerine Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adıyla kurulan OSB’mizin altyapı süreçleri Ağustos 2005 tarihi itibari gerçekleştirildi. 2010 yılına gelindiğinde ilk fabrikalar faaliyete geçmeye başladı. 2021 yılı itibarıyla İMES OSB’de 301 firma faaliyette bulunuyor ve 10.600 istihdam sayısına ulaşıldı. İstihdam sayısının artırılması ve nitelikli ara eleman ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla 2016 yılından bu yana hazırlıkları devam eden ve 2021 yılı sonu itibariyle faaliyete geçmesi planlanan İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi projemizle sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemekteyiz.”

Başkan Ahmet Tokkan, Merkez’e ilişkin şu bilgileri veriyor: “Türk makine sektörünün hedefleri arasında bulunan;
Daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi,
Yurtdışı pazarları ile bütünleşmek, edineceği partnerlerle işbirliği kurmak,
• 2023 yılında dünya makine ticaretinden %1.5 pay almak,
• İhracat içinde yaklaşık yüzde %10 olan makine payını, %20’ye çıkarmak,
• CNC kontrol ünitelerinin yerli imalatı gibi hedeflere ulaşmak için Mükemmeliyet Merkezimizde faaliyetlerimizi bugünden başlatmış bulunuyoruz.

Bölgede yapılan saha çalışmaları sonucu, başta nitelikli eleman olmak üzere, ürün geliştirme, tasarım-analiz ve test ölçüm altyapısı konularında altyapı ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir. İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’ni kapsayan güçlü bilimsel altyapısıyla ve iştirakçi liseler başta olmak üzere tüm liselerin katılımlarıyla kamu-sanayi ve eğitim-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda önemli işlevler yürüterek bölgemizde cazibe merkezi olma rolünü üstlenecektir. Merkezde başta yakın çevredeki 1000’e yakın imalat sanayi firması olmak üzere bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yetkinlik ve meslek alanında eğitimler verilecek, firmaların üretim ve Ar-Ge konularında ihtiyacı olan altyapı ve hizmet desteğini sağlanacaktır.”

Kapsayıcılık (Çeşitlilik)-Sanayi
İMES OSB ve Mükemmeliyet Merkezi A.Ş. Başkan Vekili Kerim Çolakoğlu, şu bilgileri verdi: “MARKA tarafından desteklenen Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi projemiz; Merkez bünyesindeki faaliyetlerle, endüstriyel beceri ve yeteneklere sahip insan kaynağı temelini oluşturup, özelde makine ve imalat sektörünün, genelde Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacak.  Sanayi de nitelikli insan profillerinin oluşturulmasında katkı sağlayan ve istihdamı artırmaya yönelik stratejilerin geliştirildiği Mükemmeliyet Merkezi; izlenebilir hedefleri olan, eğitim, imalat, danışmanlık ve Ar-Ge faaliyetleri ile sanayimizin gelişimine katkı sağlayacaktır. En önemli kaynağımızın insan zenginliği olduğunun farkındayız. Bu nedenle faaliyetlerimiz, İnsan odaklılık ve Kapsayıcılık (çeşitlilik) temel ilkelerine dayanmaktadır.

İnsan odaklılık ile farklılıklara değer veriyoruz. Bireylere, bireysel öğrenme deneyimlerini zenginleştirecek insanlarla ve en uygun iletişim yöntemleri ile erişim fırsatı sağlanmasının yaratacağı katmadeğeri önemsiyoruz. ‘Kapsayıcılık (Çeşitlilik)-Sanayi’ iç ve dış paydaşlarla işbirliği yaparak. Eğitim sistemimiz genel sanayi ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde faaliyetlerimizin çeşitliliğini artırarak ilerlemesini önemsiyoruz ve bu doğrultuda eğitimler tasarlıyoruz.”

Daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmak hedefleniyor
İMES OSB Bölge Müdürü ve İMES OSB Mükemmelliyet Merkezi İleri Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kesici, “İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi projemizde, daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmak amacıyla, istihdam imkânlarını artırıcı eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek, tasarım ve prototipleme bölümleriyle firmaların yenilikçi ürün geliştirme ve üretme kapasitelerine katkı sağlanacaktır” diyor.

Merkez’de yeni teknolojiler aracılığıyla maliyet düşürücü yeni üretim teknikleri geliştirileceğini, ülkemizin sürdürülebilir ihracata yönelik amaçlarına katkı sağlanacağını kaydeden Onur Kesici, şunları söylüyor: “İyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zincirinin oluşturulması, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerinin geliştirilerek transferi ve yaygınlaştırılması merkezin ana hedefleridir.”

3000 işletmeye yıllık 2500 nitelikli istihdam yetiştirme hedefi
Onur Kesici, Merkez’e ilişkin şu bilgileri paylaşıyor: “2016 yılında çıkılmış olan bu yolda, ‘Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye’ düşüncesi ile pekiştirilen bu fikir, 20.03.2020 tarihinde resmi olarak başlamıştır. 22.07.2020 tarihine gelindiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın katılımlarıyla İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi ve Merkez’in mihenk taşlarından biri oluşturuldu. Projemizin iştirakçileri arasında Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ali Nuri Çolakoğlu MTAL ve Dilovası MTAL bulunmaktadır. Hedef kitlemiz 3000 işletmedir. Yetiştirilmek istenen nitelikli ara eleman, yıllık olarak minimum 2500 öğrenci hedefindedir.”

Merkez aynı zamanda Model Fabrika hizmeti de sunacak
İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Proje Yöneticisi Emine Ünsal Ersoy, “Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Güdümlü Proje Desteği kapsamında yürütülen projemiz sonunda faaliyete geçecek olan merkezimizde yılda minimum 2.500 kişi eğitim alacak, 2.000 m2’lik ortak kullanım tesisi oluşturulacak; ‘Metal, Makine ve Metalürji’ sektörlerine özgün farklı disiplinlerde tasarım ve analiz programları, farklı konularda kurs, seminer ve kuruma özel eğitim programları ve 1 adet üretim tesisi ve laboratuvarlar yer alacaktır. Kurulacak Merkez aynı zamanda Model fabrika olarak, yalın üretim gibi kaynak verimliliği konularında firmaların nitelikli danışmanlık hizmetlerine erişimini sağlayacak bir ara yüz işlevine de sahip olacaktır. Mart 2020 yılında çalışmalarına başlanan Merkez’in 2021 yılı sonunda hizmete girmesi planlanmaktadır” açıklamasını yapıyor.

Sanayicilere kurumsal danışmanlık hizmeti de verilecek
Emine Ünsal Ersoy, şunları dile getiriyor: “Mükemmeliyet Merkezi, bünyesinde son teknoloji, makine-imalat sanayisinin ve sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlar ile nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayabilmek adına teorik ve uygulamalı teknik eğitim hizmeti ve oluşturduğumuz kurumsal işbirlikleriyle imalat ve Ar-Ge alanlarında sanayicilerimizin çözüm ortağı olacaktır. Ayrıca sanayicilerimiz faaliyet alanlarına göre ihtiyaç duydukları kurumsal danışmanlık hizmetini merkezimizden sağlayabilecektir. 20 Mart 2020 tarihinde başlayan projemizin bugüne kadar toplam ürün grubunun yaklaşık 40’ının alımı yapılmış son 5 ürün grubunun alımı için hazırlık süreci tamamlanmıştır. Merkez binasının büyük oranda tamamlanması ile de ürünlerimizin teslim alım süreçleri başlamıştır. Merkez faaliyet hazırlıkları kapsamında ise hem iştirakçi üniversitelerimiz ve liselerimiz ile hem de bölgemizde yer alan ve eğitim hizmeti veren tüm kamu ve özel teşebbüslerle görüşme ve işbirliği çalışmalarımız hızlanmıştır.”

Merkez’de verilecek eğitimler
İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi İleri Mühendislik A.Ş.-Mükemmelliyet Merkezi Müdürü Deniz Aygan, şu bilgileri veriyor: “Sanayii uygulamalarına binaen tasarlanan müfredat programları ile; Mükemmeliyet Merkezi’mizin faaliyeti kapsamında vereceği eğitim hizmetleri;
• Uygulamalı Mesleki Yetkinlik Eğitimleri
1) CNC Operatörlük ve Programcılık becerisi geliştirme ve uyum kursu
2) Kalite Kontrol personeli geliştirme ve uyum kursları (Modüler şekilde)
3) Tasarım ve İmalat Personeli Yetkinlik Eğitimleri
-CAD Kursları (Bilgisayar Destekli Dizayn)
-CAM Kursu  (Bilgisayar Destekli Üretim)
4) Kalite Mühendisi  Yetiştirme Programları
5) Yönetim Sistemler;  Standart ve Tetkikçi Eğitimleri
6) Yalın Üretim Eğitimleri
7) Firmaların ihtiyaçlarına binaen tasarlanan eğitimler
8) Sanayide Gelişen Trendlere bağlı  tasarlanan eğitimler

Merkezimizde verilecek olan uygulamalı mesleki yetkinlik geliştirme eğitimlerine, İMES Makine İhtisas OSB olmak üzere, bölge firmaların yeterlilik kazandırılması istenen elemanlarını, bölge firmalarında çalışacak temel beceriye sahip, personeller, Teknik Lise, meslek yüksekokulu ve/veya üniversitelerin mühendislik bölümünden mezunlarının katılması hedeflenmektedir.

Makine-imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu Analiz programı ile Dövme, Saç Metal, Haddeleme alanlarında dizayn sonrası ürün analizi yapılacaktır.
Makine-imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu, ölçme ve test laboratuvar desteği ile sanayimize ölçüm ve test hizmeti sağlanacaktır.
Talaşlı Üretim tezgahları alt yapısı ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu seri üretim, prototip ve ünite kiralama hizmetleri sağlanacaktır.”

Yorumlar (0)