banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri

Şirketlerin, kurum, kuruluşların, KOBİ’lerin en önemli varlıklarından biri de insan kaynakları.

HABER 01.05.2021, 00:01 30.05.2021, 10:05
22915
İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri

Pandemide verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu teknolojilerin başında “İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri” geliyor. Pandemide hızlanan dijital dönüşüme şirketleri entegre eden yazılımlardan oluşan İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri, onları geleceğe taşımada da öncü rol oynuyor.

İnsanlar çalışan olarak bir organizasyonun paha biçilmez varlıkları. Pandemi (Koronavirüs Salgını), dünya çapında iş alanlarının paradigmalarını değiştirdi. Bu dönemde bir işletmenin başarılı olması için her şirket, insan kaynakları (İK) stratejilerini en son trendlerle uyumlu hale getirerek işgücünü geliştirmek, son teknoloji uygulamalar ve çözümlerle dijital dönüşmek zorunda. Pandemide şirketlerin verimliliğini artırmak ve sürdürebilirliğini sağlamak noktasında ‘İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri’ en ihtiyaç duyulan teknolojilerin başında geliyor.

Küresel salgın, İK profesyonellerini kritik iş önceliklerine hızlı bir şekilde yanıt vermeye, işgücündeki dalgalanmaları ele almaya ve en son teknolojileri kullanmaya zorladı. Y kuşağı ve Z Kuşağı çalışanlarını yönetmek ve işe almak için teknoloji destekli yöntemlere ihtiyaç duyuyor. Yapay zekâ, çeşitlilik, iş ekonomisi, bulut tabanlı İK teknolojisi ve üretkenlik becerilerinin eğilimleri, 2021’de İK yönetimini bir işletmeyi güçlendirmek için kurumsal stratejileri formüle etmeye, uygulamaya ve çalışan katılımını iyileştirmeye yönlendirecek.

İşe alımdan, çıkarmaya, şirket kurum kültürünün geliştirilmesinden, insan kaynağının verimli kullanılmasına kadar birçok alanda çözüm üreten yazılımlardan oluşan İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri, özellikle Pandemide hızlanan dijital dönüşüme şirketleri entegre etmekte ve şirketlerin varlığını sürdürmekte ve onları geleceğe taşımada öncü rol oynuyor.

Pandemi ile birlikte en dikkat çeken trendlerden biri; şirketlerin, çalışanlarının Covid geçmişini takip etmek için bilgi sahibi olmak ve bunun kayıtlarını tutmak istemesi. ‘Çalışan en son ne zaman Covid geçirdi, şu an ki durumu nedir? v.s. gibi bilgileri sağlayan İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri ile kurum içindeki diğer çalışanlara karşı tedbirler almak mümkün olacak.

İnsan Kaynakları (İK) nedir, hangi görevleri yürütür?
Kurum, kuruluş ve işletmenin ürün veya hizmet üretebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların başında gelen ‘İnsan Kaynakları (İK / Human Resources-HR)’; “Kurum, kuruluş ve işletmelerde gereken verimli işgücünün (insan kaynağı) sağlanması, organizasyondaki yeri ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi, eğitilmesi, yüksek performansla işlev görebilmesinin sağlanması, elde tutulması için yapılan çalışmalar ve bu konuda politikaların belirlenmesini üstlenen çok yönlü bir disiplin” olarak tanımlanıyor.

Şirketin ileri bir seviyeye kendini taşıyabilmesinde hayati önemdeki İK, daha çok işe alım ve müşteri ilişkileri olarak algılansa da bir işletmenin tüm ilişkilerini kapsayan önemli bir iletişim birimi. İK’nın görev ve sorumluluğunda çalışanların işe başladıktan sonra da çalışma ortamlarının uygunluğunun sağlanması ve verimi arttırıcı aksiyonların alınması da yer alıyor. Küresel marka olmak için de önemli bir yere sahip İK, daha nitelikli personel çalıştırmak, ürün ve hizmet üretiminde daha fazla verim almak için büyük önem taşıyor.

Çalışanların özlük ilişkilerinden sorumlu İK’nın görev ve sorumlulukları arasında şunlar da bulunuyor:
Yetenek yönetimi: Çalışanların hangi alanlarda verimli çalışma elde edebileceklerini analiz etmek, işletmeye fayda sağlayacak niteliklerini inceleyerek çalışanın özelliklerine uygun pozisyonlarda görevlerin verilmesi, işgücünün daha etkin kullanımı konusunda çalışmalar yürütmek,
Eşitlik, adalet, şeffaflık: Çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması, iş veriminin artırılması için ücret ve diğer yan haklarda adil düzenlemeler yapmak ve bu konularda şeffaflığın sağlanması,
İşe alımların yasalara uygun yapılmasını sağlamak,
Eğitim ve etkinlikler: Çalışanlar için mesleki eğitim, kişisel gelişim, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına ve iş alanlarının uygun hale getirilmesine yönelik çeşitli etkinlik ve eğitimler düzenlemek,
Performans değerlendirmesi ve ölçümlemesi, çalışanlar ve çalışma süreci hakkında farklı raporlar, maaş bordrolarını hazırlamak, çalışma süreleri ve tatilleri planlamak,
Kişi veya kişilerin işten çıkarılma sürecini de takip etmek,
Şirketin uyarı, disiplin cezası gibi yaptırımlarının düzenlenmesi ve doğru bir ilerleyiş sağlanması,
Çalışan ve yöneticiler arasında sağlıklı iletişimi sağlamak, çalışanların iş ortamındaki refah düzeylerinin artırılmasını sağlayarak işe motive etmek,
Müşterilerle şirket arasındaki iletişimin daha sağlıklı yapılmasını sağlamak, müşteri iletişimiyle bağlı şirketin gelir düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak,
Şirketin hedeflerine yönelik planlama yapmak, şirket çıkarlarının önde tutulması, finansal konular ve pazar payının artırılması için iletişim çalışmaları ve farklı iletişim stratejileri geliştirmek,
İşletme, müşteri veya çalışanlar arasında sorunların çözülebilmesi için aracılık yapmak gibi birçok çalışma.

2021’de insan kaynakları yönetiminde en önemli trendler (eğilimler)
Poldy İnsan Kaynakları Yazılım ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Demir, Türkiye’de ilk insan kaynakları yazılımını hayata geçiren firmalardan biri olduklarını vurgulayarak, “Bu konuda 26 yıldır şirketlerin İK süreçlerinde dönüşüm gerçekleştirip teknolojiyle buluşmalarını sağlıyoruz” dedi.

Şirketteki çalışanların Covid geçmişi ve bugününü takip etmenin 2021 yılında İK profesyonellerinin aşina olması gereken ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’nin en dikkat çeken trendlerden biri olduğunu söyleyen Kadri Demir, bu yılın en önemli diğer eğilimlerini (trendleri) ise şöyle sıralıyor:

Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek: Şirket kültürü, çalışanlarına olumlu bir deneyim sağlamak için çok önemli bir rol oynar. Çeşitli yaşlara, cinsiyetlere, cinsel yönelimlere ve kültürlere ait çalışanlara bir topluluğa ait olduklarını hissettirmelidir.
Evden çalışma eğilimi: Uzaktan çalışmaya yönelik küresel gece vardiyası, esnek çalışma düzenlemelerine yüksek bir değer katıyor.
Eleştirel düşünme, yumuşak beceriler, dijital beceriler: Çalışanların işe alınmasında eğitim ve iş becerilerinin tek kriter olduğu günler geride kaldı. 21. yüzyıl, İK personelini işgücünde güç becerilerinin bir kombinasyonunu aramaya çağırıyor. Adaylar, veri analizi ve dijital okuryazarlık gibi dijital becerilere sahip olmalı.
Çalışan sağlık programları: Hızlı tempolu çalışma kültürü ve rekabetçi yarışla çalışanların stres seviyeleri yükseliyor. İlgilenilen, motive ve sadık çalışanlar için İK profesyonelleri, kişilerin zihinsel sağlıklarını sağlam tutmak çalışanın refahını iş-yaşam dengesine sahip olacak şekilde güçlendirmek amacıyla işyeri sağlık programlarını geliştiriyor.
Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi: Bulut bilişimdeki artışla birlikte şirketlere başvuru yapan kişileri izleme yazılımı gibi yapay zekâ tabanlı algoritmalar, adayların işe alınmasında İK uzmanlarına yardımcı oluyor ve iş akışını kolaylaştırıyor. Yapay zekâ araçları, bilinçli veya bilinçsiz önyargıyı ortadan kaldıran liyakate dayalı seçimi teşvik ediyor. Çalışanların elde tutma oranlarını artırmak için mentorluk programları dahil edilebilir.
Eğitim için İşe Alım ve Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yaratıcılık: Eğitim ve atölyeleri kolaylaştırmak için uzaktan öğrenme yönetim sistemi (LMS) veya araçlarını özümsemek önemli. Kişilerin oryantasyonlarında ve becerilerini geliştirmelerinde eğitimin önemini uzaktan eğitim vererek yerine getiren kurumlar haline getirmek öne çıkıyor.

İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri ve Uygulamaları
İK yazılımları / HR (Human Resources) yazılımları
İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management-HR Management)
Yapay Zeka (Al) ve İK teknolojisi
Robotik İşleme Otomasyonu (RPA)
Nesnelerin İnterneti (IoT)
Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme
Sensörler
Yeni Nesil İK yazılımları
Bulut İK Yazılımı / Bulut İK Programı
İK Yönetimi Analitikleri
İşe Alma, Seçme ve Yerleştirme
İK ve Organizasyon
İşgücü Yönetimi / İK Analizi ve İşgücü Planlaması
İş İlişkileri Yönetimi
Özlük Yönetimi
Zaman ve Devamlılık Yönetimi / Zaman ve İzin Yönetimi / Online İzin Takip Yazılımı
Başarı ve Gelişim Yönetimi
Sağlık, Güvenlik ve Uyumluluk Yönetimi / İş Sağlığı
Yüksek Veri Güvenliği
Ücret, Hak, İzin, Zimmet ve Harcırah Yönetimi / Personel İzin Takip Programı
Kişisel Bilgi Yönetimi
Kariyer Planlama Yönetimi
Bordro Programı, İK ve Bordro Hesaplama Yazılımı, Bulut Tabanlı Bordro Programı, Ücret Entegrasyonu
Performans Değerlendirme Sistemi / Performans Yönetimi / Yetenek Yönetimi / Yetenek ve Performans Yönetimi
Raporlama
Masraf Takibi / Bütçe Yönetimi / Personel Bütçesi
Personel Bilgi Sistemi
Personel Takibi (PDKS)
Personel Ödüllendirme, Bayi Ödüllendirme, Satış Ekibi Ödüllendirme
Satış Teşvik
Puantaj Takibi
Sadakat Programı, Sadakat Programları, Müşteri Sadakat Programları, Son  Kullanıcı Sadakat, Son Kullanıcı Sadakat Programı, Mobil Sadakat Uygulamaları
Sosyal Tanıma
Yetenek Yönetimi
Arşiv Yönetimi
Eğitim Yönetimi /  Kurumsal Eğitim Yönetimi
Kurum Kültürü Analizi
Sistem Yönetimi
İş Süreçleri Yönetim Platformu
Liderlik ve Yetkinlik Gelişimi

İK liderlerine göre hibrit çalışma artık yeni normal
PwC Türkiye, 2021’in ilk çeyreğinde farklı sektörlerden 40’tan fazla yerel ve uluslararası şirketin İK liderleri ile yaptığı araştırmasını yayımladı. ‘İnsan Kaynakları Liderlerinin Gündemi’ raporuna göre, Türkiye’deki İK yöneticilerinin 2021’de ilk 3 önceliği; geleceğin iş modelleri, çalışan deneyimi ve dönüşümsel liderliğin geliştirilmesi. Bunları ‘dijital İK ve veri analitiği çalışmaları, kritik beceri ve yetkinliklerin inşası’ izliyor. Pandemi ile başlayan uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin başarılı olduğunu belirten İK yöneticilerinin yüzde 94’ü hibrit çalışma modelinin kalıcı olacağını belirtti.
CHRO ve İK liderleri bu 5 önceliği yerine getirirken en çok; çalışanların kaygı ve tükenmişlik duyguları, sanal çalışma ortamı sebebiyle zayıflayan şirket kültürü ve belirsizlik ortamında plan yapamamanın zorluk yaratan konular olduğunu düşünüyor.

Bir diğer dikkat çeken bulgu ise ofis kavramına yönelik. PwC’nin Uzaktan Çalışma isimli bir diğer anketinin sonuçlarına göre çalışanların yüzde 71’i, şirketlerin ise yüzde 83’ü uzaktan çalışmaya geçişte başarılı olduklarını düşünüyor. ‘İnsan Kaynakları Liderlerinin Gündemi’ raporuna göre ise Türkiye’deki İK yöneticilerinin yüzde 94’ü hibrit çalışma modelini, yüzde 76’sı uzaktan çalışma yöntemlerini, yüzde 71’i ise esnek çalışma saatleri ve programını destekliyor.

Çalışan deneyiminin iyileştirilmesi ve işgücü planlama önemli bir gündem: PwC İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı Direktörü Ülker Day, “İK liderlerinin yüzde 88’i çalışan deneyimini iyileştirmek için çalışanların fiziksel ve duygusal sağlığını korumanın en önemli unsur olduğunu düşünüyor.

PwC’nin Küresel CHRO anketinde bu oranın yüzde 84 olduğunu hatırlarsak Türk iş dünyasının bu konuya küresel ortalamadan daha yüksek bir ilgisi olduğunu görebiliriz. Pandeminin bir sonucu olarak yaşanan ekonomik daralma birçok çalışanın işlerini kaybetmelerine sebep olmuştu. Fakat yapılan çalışmalar gösteriyor ki, üst düzey yöneticiler 2021 yılından ekonomik büyüme anlamında umutlu.

Önümüzdeki 12 ay içinde yaşanması beklenen büyümeye paralel olarak, İnsan Kaynakları Liderleri de stratejik işgücü planlamasını doğru yapmak durumunda. Türkiye’deki İK liderlerinin yüzde 44’ü 2021 yılı için çalışan sayılarında artış bekliyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)