banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

İş etiğine TEİD öncülük ediyor

Etik ve İtibar Derneği (TEİD), iş etiğinin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürü haline gelmesi amacıyla 2010 yılında kuruldu.

HABER 01.05.2018, 08:53 30.04.2018, 15:31
5537
İş etiğine TEİD öncülük ediyor

Şirketlerin başarısında etik değerlerin önemli rol oynadığına dikkat çeken TEİD, yürüttüğü projelerle KOBİ’lere kelimenin gerçek anlamında  ‘rehberlik’ ediyor.
İş etiğinin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi hedefiyle yola çıkan Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Türkiye‘nin ileri gelen 11 şirketi tarafından Mayıs 2010 tarihinde kuruldu. TEİD, üyelerine sadece iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmekle kalmıyor, şirket etik değerlerinin ve politikalarının tüm idari ve ticari fonksiyonlar tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesi için destek veriyor. Bu amaç doğrultusunda TEİD, iş etiği ve uyum konularında iyi uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla araştırıyor ve inceliyor, düzenli güncelleyerek paylaşıyor. TEİD’in Nisan 2018 itibarıyle 130‘u aşkın kurumsal üyesi bulunuyor. TEİD kurumsal üyeleri bugün, Türkiye Cumhuriyeti GSMH‘sının yüzde 15‘ini oluşturan ve 200.000‘in üzerinde istihdam sağlayan yerli ve yabancı sermayeli şirketlerden oluşuyor.

Şirketlerin başarısını etik değerler belirliyor
Bir şirketin başarısını tanımlayan faktörlerin içinde dünya genelinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları, etik kurallara uyum ve itibar gibi kavramların en az finansal veriler kadar yüksek önem taşıdığı gerçeğiyle hareket eden TEİD; Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler ve OECD nezdinde taraf olduğu yolsuzlukla mücadele anlaşmalarının hayata geçirilmesinde özel sektör koordinasyonu görevini sürdürüyor. Etik risklerin yönetimi alanında dünyada varolan değerlerin Türkiye'ye taşınmasında etkin rol oynamaya da çalışan TEİD, bu fonksiyonunu uluslararası ortakları ve üyeleriyle yerine getirmeye çalışıyor. TEİD bu doğrultuda TRACE International Türkiye temsilciliği, Global Ethics Network Bölge Temsilciliği, European Business Ethics Network üyeliği, Basel Institute on Governance çalışma grubu üyeliği ve OECD Yolsuzlukla Mücadele çalışma grubu ve bölgesel danışma kurulu üyeliği görevlerini yürütüyor.

KOBİ‘lere rehberlik
Türkiye‘de faaliyet gösteren firmaların büyük bir bölümünü KOBİ‘ler oluşturuyor. KOBİ‘lere yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştiren TEİD, eğitim programları düzenliyor, çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor, çalışma gruplarıyla şirketlerin uyum programlarına katkı sağlıyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleşen G20’nin B20 kolunda aktif rol oynayan TEİD, Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü’nde görev aldı; Gümrükler Çalışma Kolu’nun Eş Başkanlığı’nı yürüttü ve KOBİ‘lerde Yolsuzlukla Mücadele alanında önemli çalışmalara imza attı. TEİD, B20 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan “Gümrüklerde Kolektif Eylem Yoluyla Yolsuzlukla Mücadele Rehberi” ve “KOBİ‘ler için Yolsuzlukla Mücadele Rehberi”nde eş yazarlık görevini de üstlendi. Bu çalışmalar KOBİ‘ler açısından rehber niteliği taşıyor.
TEİD, diğer yandan oluşturduğu “Etik ve Uyum Online Değerlendirme Aracı” ile şirketlerin etik ve uyum programlarındaki geliştirilmesi gereken noktaları belirleyip iş dünyasında daha itibarlı hale gelebilmelerine katkı sağlıyor.

Çalışma grupları
TEİD bünyesinde üyelerinin katılım ve çalışmalarıyla gelişen dört çalışma grubu bulunuyor.
İç Soruşturmalar Çalışma Grubu, iç soruşturma süreçleri ve tekniklerini çalıştay, zirve oturumları gibi etkinlerle mercek altına alıyor. Bu grup, katılımcıların üzerinde yoğunlaştığı alanda uzmanlaşmaları hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.
Mevzuat Geliştirme ve Etkinleştirme Çalışma Grubu, uluslararası iyi uygulama örneklerini inceleyerek etik ve uyum alanında Türkiye yasal mevzuatının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi yönünde adımlar atılmasını hedefliyor.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Çalışma Grubu, kurumların her departmanında kişisel verilerin işlendiği ve bu nedenle ilgili kanuna uyum programının şirketlerin bütününü kapsaması gerektiği düşüncesiyle faaliyet gösteriyor.
Üçüncü Taraf Etik ve Uyum Riskleri Çalışma Grubu ise kurumlardaki etik ve uyum uygulamalarının iç paydaşların yanı sıra dış paydaşları da kapsaması gerektiğinden yola çıkarak, üçüncü taraflardan doğacak risklerin analiz yöntemleri üzerinde çalışıyor.

Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı
TEİD tarafından kurulan TEİD Akademi şirketlere özel eğitimler sunduğu gibi şirketlerin en büyük ihtiyacı olan etik ve uyum yöneticilerinin yetişmesine de öncülük ediyor. Bu yıl Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen “Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi” Sertifika Programı 10 Mart 2018’de başladı. İlki 2016 ve ikincisi 2017’de yapılan; Etik ve Uyum Yöneticileri’ne yönelik dünyanın en önde gelen sertifika programlarından kabul edilen program, iş dünyası ve akademik dünyadan eğitmenlerle gerçekleştiriliyor. Etik ve Uyum Yöneticisi’nin günlük hayattaki gereksinimlerine ve şirketlerin bu pozisyondaki yöneticilerinden beklentilerine göre, yurtdışındaki başlıca sertifika programlarından esinlenerek tasarlanan Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı, katılımcılarının hem Türkiye‘de hem de yurtdışında Etik ve Uyum Yöneticisi olarak çalışabilmelerini amaçlıyor. TEİD‘in şirketlere özel eğitimlerinde ise firmaların ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan modüler eğitimler veriliyor ve uzmanların katılımıyla seminerler düzenleniyor.

Uluslararası Etik Zirvesi
TEİD, 2011 yılından bu yana uluslararası platformdan iş insanları, akademisyen ve hukukçuların katılımıyla Uluslararası Etik Zirvesi‘ni gerçekleştiriyor. Uluslararası Etik Zirveleri ile değişen ekonomik ve sosyal düzenin farklı perspektifler ve uzman konuşmacılar eşliğinde analiz edilmesi ve ideale ulaşmak için şirketlerde kurgulanması gereken yapının ve iyi örneklerin incelenmesi amaçlanıyor.

Etik ve İtibar Derneği’ne ulaşın:
Telefon:
0216 580 9034  l  Web sitesi: www.teid.org.tr  l  Mail: info@teid.org.tr

Yorumlar (0)