banner472

banner458

banner457

KOBİ’lere “Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturacağı yeni sigorta modeli KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alıyor. Sistem,1 Ocak 2019’da başladı.

HABER 01.01.2019, 08:55 31.01.2019, 10:16
10656
KOBİ’lere “Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi”

KOBİ’lerin alacaklarını sigorta ettirmeleri yasallık kazandı. Hükümet, KOBİ’leri devlet destekli alacak sigortasıyla güvence altına aldı. KOBİ’lerin iç piyasada alışveriş işlemlerinden doğan alacaklarının devlet güvencesi altına alınması piyasadaki güven ilişkilerini artıracak ve ticarete canlılık kazandıracak.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “KOBİ’lerin alacaklarını tanzim edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta, başlayacak   bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. KOBİ’ler tahsil edemediği alacağı bu sigortadan karşılayacak.
Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kuruluyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle alacak sigortasının tarifesi de belirlendi. Bakan Albayrak’ın açıklamasından satır başları şöyle:
-
 Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturacağı yeni sigorta modeli KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alıyor.
-
 Bakanlık tarafından milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak.
-
 Bu Sigorta sayesinde KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Havuz tarafından karşılanacak.
-
 Sistem ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ’leri kapsayacak. Teminat sunulacak KOBİ’ler yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek.
-
 Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta A.Ş. tarafından yürütülecek.
- İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacak.
-
 Poliçelerin satışı Sistem’e dahil olan sigorta şirketleri tarafından oluşturulacak.
- Kurulacak milli sisteme ilişkin usul ve esaslar ile Sistem kapsamında sunulacak ürüne ilişkin tarife ve talimatlar Bakanlık tarafından düzenlenecek.
-
 Alacak sigortası, KOBİ’lerden başvuru tarihinden en az iki yıl önce kurulan ve Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayanlara sunulacak.
- Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınacak. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplanacak.
-
 Tarifelere göre belirlenen prim tutarı, sigorta şirketi tarafından tahsil edilecek.

Risk değerlendirmesi
-
 Sigorta şirketleri ve KOBİ’ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye ulaşabilecek.
-
 Sistem kapsamında 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak.
-
 Peşin ödemede yüzde 10 indirim: Primlerin taksitli olarak ödenmesi mümkün. Peşin ödenmesi durumunda ise yüzde 10 indirim uygulanacak. Prim tutarının, en az yüzde 25'i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilebilecek.
-
 Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, Merkez tarafından belirlenecek. Yalnızca yurtiçi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanacak.
-
 Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az yüzde 50'sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacak.
-
 Risk değerlendirmesi sonucunda, alıcılardan her birine 1 (en düşük riskli) ile 6 (en yüksek riskli) arasında skor verilecek.
- Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak.
-
 Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanacak.

Yorumlar (0)