banner472

banner458

banner457

Konya, teknoloji geliştirme bölgesi ekosistemiyle fark yarattı: InnoPark ile Voltran’ı oluşturdu

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof.Dr. Fatih Mehmet Botsalı, “InnoPark, bulunduğu bölgede iyi çalışan bir inovasyon ekosistemi oluşturulması için farklı kesimleri temsil eden ortakların bir araya gelerek Voltran’ı oluşturduğu yeni bir teknopark modelini temsil ediyor” dedi.

HABER 01.09.2021, 00:01 27.09.2021, 10:42
28752
Konya, teknoloji geliştirme bölgesi ekosistemiyle fark yarattı: InnoPark ile Voltran’ı oluşturdu

InnoPark, 2015’te Türkiye’nin 60. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kuruldu. Konya TGB, InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ünvanlı yönetici şirket tarafından yönetiliyor. InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof.Dr. Fatih Mehmet Botsalı, “Konya TGB; OSB sınırları içinde kurulan yönetiminde özel sektörün ağırlığı olan ve İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan 7 üniversitenin ortak olduğu bir teknoparktır” diyor.

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin ortakları arasında; Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, TOBB ETÜ Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve bölgedeki 15 sermaye şirketi yer alıyor.

Konya TGB’nin diğer farklı özelliği ise; bünyesinde Ar-Ge ofislerinin yanı sıra üretim yapmaya uygun atölye birimleri içeren ‘Teknolojik Üretim Odaklı Teknopark’ misyonuna sahip olması. Botsalı, “InnoPark, bulunduğu bölgede iyi çalışan bir inovasyon ekosistemi oluşturulması için farklı kesimleri temsil eden ortakların bir araya gelerek Voltran’ı oluşturduğu yeni bir teknopark modelini temsil ediyor” diye konuşuyor.
InnoPark; Ar-Ge veya tasarım projesi yürütmek isteyen firmalara kiralama yoluyla veya yap-işlet-devret modeliyle ihtiyaç duydukları ofis, üretim veya test alanları sunuyor.

Teknolojik girişimciliği destekleyen kuluçka merkezinin işletilmesi, bilginin kurumlar ve kişiler arasında transferini sağlayarak katmadeğere dönüştürülmesini mümkün kılan Teknoloji Transfer Ofisi’nin varlığı, teknoloji ile ilgili firmalar ve kuruluşlar arasında işbirliği ve etkileşimi destekleyen teknoloji işbirliği programlarını düzenlemek ise İnnoPark’ın görevleri arasında yer alıyor. InnoPark, bir yandan Konya bölgesinde üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesini, üniversitelerde üretilen bilginin endüstriye aktarılarak teknolojiye ve katmadeğere dönüştürülmesini sağlarken diğer yandan üniversite mezunlarının ve üniversite öğretim üyelerinin yeni ve yüksek teknoloji alanlarında yeni start-up’lar kurmasını sağlayarak ülkemizde yüksek katmadeğerli ürünlerin üretimi ve ihracatına katkı sağlıyor.

InnoPark, yüksek teknolojiye odaklanıyor
InnoPark’taki Ar-Ge firmalarının yürüttüğü çalışmalardan bugüne kadar 43 ulusal patent,  21 uluslararası patent, 3 endüstriyel tasarım, 9 marka tescil başvurusu yapılmış. InnoPark’ta faaliyet gösteren firmalar ile InnoPark ortağı üniversitelerin öğretim üyelerinin ve kuluçka merkezindeki girişimcilerin buluşları için toplam 74 ulusal patent, 34 uluslararası patent, 3 endüstriyel tasarım, 12 marka tescil başvurusu yapılmış bulunuyor. Ülkemizin ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin oranı yüzde 3.8,  orta-yüksek teknoloji ürünlerinin oranı ise yüzde 34.2. Botsalı, “InnoPark’ın amacı; bölgemizdeki ekonomik faaliyetlerde bir eksen değişikliği oluşturmak, bölgemizde orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracatını artırmak. InnoPark, bu amaç doğrultusunda, bünyesinde farklı ülkelerden gelen araştırmacı ve girişimcilerin bulunduğu, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünler üretilen, ulusal ve uluslararası networklere dahil olmuş, iyi çalışan global ölçekte etkin bir teknopark olmak için yoğun çaba sarf ediyor” diyor.

TTO ekosistemi destekliyor
InnoPark TTO, bölgesindeki inovasyona dayalı sosyoekonomik büyümeyi destekleyen, bilgi ekonomisine geçişi sağlayan önemli bir aktör. InnoPark TTO, üniversitelerde üretilen bilginin sanayi kuruluşlarına aktarılması, bilginin yüksek katmadeğerli ürünlere ve teknolojilere dönüşerek bölgesinde orta ve yüksek teknolojiye dayalı üretim ve ihracatın artırılmasını sağlıyor. Botsalı, “InnoPark TTO’nun ilk önceliği bölgemizde iyi çalışan etkin bir üniversite-kamu-sanayi işbirliği ortamı oluşmasına katkı sağlamak. InnoPark TTO, bu öncelik doğrultusunda bölgemizdeki üniversite-kamu-sanayi kuruluşları arasında etkileşim ve işbirliğini sağlayan bir arayüz görevi yapıyor. InnoPark TTO, bölgedeki üniversite-kamu-sanayi kuruluşları arasında ortak projeler üretilmesi, kontratlı Ar-Ge projeleri yürütülmesi, laboratuvar vb. Ar-Ge ve test imkanlarının ortak kullanımı için işbirlikleri oluşturuyor” açıklamasını yapıyor.

InnoPark TTO,  üniversitelerde üretilen bilgilerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili yoluyla korumaya alınması, korumaya alınan bilgilerin öncelikli olarak bölge sanayisine, mümkün olmadığı takdirde ulusal ve uluslararası piyasalardaki muhataplara pazarlanarak ticarileştirilmesini sağlıyor. Innopark TTO, üniversite-kamu-sanayi işbirliği faaliyetleri kapsamında; üretimde Endüstri 4.0’a geçiş, sanayi atıklarının değerlendirilmesi/elden çıkarılması, sanayi tesislerinde enerji verimliliği, bölgedeki ekonomik faaliyetlerde uluslararası işbirliklerinin artırılması, bölgedeki sanayi kuruluşlarına tasarım desteği sağlanması, yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirilmesi, karbon ayak izinin hesaplanması ve izlenmesi konularında danışmanlık, eğitim, mentörlük, uzmanlık hizmetleri sunuyor.

TTO, KOBİ’lerin yanında
Innopark, bölgedeki KOBİ’lerin yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlaması ve inovatif yeteneklerinin geliştirilmesi için KOBİMentör projesini yürütüyor.  KOBİMentör projesi ile bölgedeki KOBİ’lerin inovasyon konusunda uluslararası rekabetçilik kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmelerine ve sürdürebilmelerine destek sağlayacak mentörlük, danışmanlık, eğitim ve koçluk hizmetleri sunuluyor. İnnoPark TTO bünyesinde bulanan ‘Tasarım Merkezi’ ise çevredeki sanayi işletmelerinin tasarım faaliyetlerine hızlı ve etkin çözüm sağıyor. Merkez, CAD Yazılımları ile teknik resim ve katı model oluşturma, CAD modelden CAM kodlarının üretilmesi, endüstriyel ürün tasarım hizmeti, animasyon ve katalog hazırlama, tersine mühendislik araçları ile 3 boyutlu tarama, 3D yazıcı ile hızlı prototipleme ve hızlı üretim hizmetleri sunuyor.

InnoPark Girişimcilik Merkezi bünyesindeki TÜBİTAK 1601 Programı tarafından desteklenen ‘Girişimci Rampası’ adlı ön-kuluçka merkezi; girişimci olmak isteyen adaylarını iş hayatına hazırlayarak kendi girişimlerini kurmalarını sağlıyor. Girişimci Rampası, girişimci adaylarına kendi işletmelerini kurmaları için ücretsiz eğitim, mentörlük, danışmanlık hizmetleri sunuyor.

InnoPark Ön-Kuluçka Merkezi, TÜBİTAK BİGG-Bireysel Genç Girişim (Teknogirişim) programı 1. Aşama başvurularını alma ve değerlendirme konusunda TÜBİTAK tarafından yetkilendirilmiş ülke sathındaki 30 uygulayıcı kuruluştan biri. InnoPark bünyesinde kurulan Mavi Okyanus Melek Yatırımcı Ağı ise bölgedeki start-up’ların erken aşama finansmana erişimine destek sağlıyor.

Botsalı, “InnoPark, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNDP) vb. kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası girişimcilik programları yürütüyor. Bu programlarda başarılı olan girişimci adaylarına çekirdek sermaye sağlıyor. Bu kapsamda, yabancı uyruklu ve TC vatandaşı girişimci adayları tarafından kurulan 32 girişimciye çekirdek sermaye desteği sağlanmış bulunmakta” diyor.

Yorumlar (0)