banner402

banner468

banner457

banner458

banner345

Makineciler 15 konuda destek istedi

Türkiye’nin makinecileri ile Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ortaklığında “Makine Sektör Envanteri” ve “Makine Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi, Strateji ve Uygulama Planı” yayımlandı.

HABER 01.06.2017, 08:51 31.05.2017, 17:18
4499
Makineciler 15 konuda destek istedi

Rapor sektörün yol haritasını çiziyor ve rekabetçiliğin artırılması için 15 konuda adım atılmasını istiyor.
Makine İhracatçıları Birliği (Türkiye’nin Makinecileri) ile Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ortaklığında “Makine Sektör Envanteri” ve “Makine Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi, Strateji ve Uygulama Planı” yayımlandı. Rapora göre stratejik sektörler arasında yer alan makine sektörünün küresel gelişmelere ayak uydurabilmesi için ve rekabet gücünü artırabilmesi için 15 alanda düzenleme, iyileştirme gerekiyor. Envanter ve strateji raporlarından çıkan sonuçlar; makine imalat sanayiinin ihracata katkısı, yarattığı istihdam ve oluşan katmadeğer bakımından stratejik sektörlerin başında geldiğini gösteriyor. Buna göre sektörün geçen yıl gerçekleştirdiği ihracat 13.4 milyar dolar. Sektörün yarattığı istihdam ise 200 bin kişi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye’nin makinecileri ile MAKFED olarak sektörün birikimini konsolide ettiklerini, bu bilgiyi küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin ışığı altında yorumlayarak sektörün tüm paydaşlarının istifadesine sunduklarını söylüyor.

Makine sektörünün yüzü ihracata dönük
Rapora göre 2016 yılında toplam kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşen makine sektöründe bugüne kadar en az bir kez ihracat yapmış firmaların oranı yüzde 68. Her üç firmadan ikisinin ihracat gerçekleştirdiği sektörde ihracata devam etmeme nedenleri arasında gerçek alıcıya ulaşamama ve fiyat rekabeti sorunları öne çıkıyor. Her 4 firmadan 1’inin Ar-Ge çalışmaları yaptığı makine sektöründe Ar-Ge harcamalarının toplam ciro içerisindeki payı yüzde 11. Sektörde Ar-Ge çalışması yürüten firmaların yarısının üniversitelerle de işbirlikleri var. Bugüne kadar her 10 firmadan sadece üçünün devlet desteklerinden yararlandığı makine sektöründe en çok istihdam desteklerinden yararlanılıyor. Desteklere ilişkin dile getirilen şikayetler arasında, en çok vergi indirimi sağlanmaması, yeterince bilgilendirme yapılmaması ve bürokrasi fazlalığı öne çıkıyor. Her 10 ihracatçı firmadan 7’si, dış finansman ihtiyacı olmadığını belirtirken firmalar finansman ihtiyacında daha çok özel bankalara başvuruyor.

Stratejik yol haritası
Türkiye makine sektörünün gelişim alanlarının belirlendiği ve gelişimin sağlanması için önerilerin sunulduğu Strateji Raporu’nda ise ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Meksika ve Tayvan incelemeye alındı. Türk makine sektörünün bu yedi ülke ile karşılaştırıldığı raporda, Türkiye imalat sanayi katmadeğerinin ABD, Almanya, Güney Kore, İtalya ve Meksika’ya göre düşük kaldığına dikkat çekildi. Üretimin diğer ülkelere göre daha az son teknolojiye ve daha çok yoğun işgücü gerektiren süreçlere dayandığı ifade edildi.
2005-2015 yılları arasında yıllık yaklaşık yüzde 7.8 oranında bileşik büyüme oranı yakalayan Türk makine sektörü, kamu alımlarında hazırlanan şartnamelerde ithal mallar yerine yerli ürünlerin teşvik edilmesini bekliyor.
Sektörün rekabetçiliğini arttırabilmek için geliştirilen 15 öneri raporda şu şekilde sıralanıyor:
- Gelişen Teknolojiler için Strateji Oluşturulması
- Piyasa Denetim ve Gözetim Yapısının Gözden Geçirilmesi;
- Sektörde Kurumsallaşmanın Arttırılması
- Hedef Pazar Stratejisinin Geliştirilmesi
- Hedef Pazarlarda Ajansların Yaygınlaştırılması
- Üniversite İşbirliklerinin Yaygınlaştırılması
- Sektörel Veri Tabanının Oluşturulması
- Genel Teşvik Yapısının Gözden Geçirilmesi
- Ar-Ge Teşvik Yapısının Gözden Geçirilmesi
- Yerli Ürünlerin Kamu Alımlarında Desteklenmesi
- Finansman Olanaklarının Geliştirilmesi
- Eğitim Altyapısının Gözden Geçirilmesi
- Kümelenme Desteklerinin Revize Edilmesi
- Yabancı Sermaye Koşullarının İyileştirilmesi
- Güçlü Bir Yerli Tedarik Zincirinin Oluşturulması.

Yorumlar (0)