banner476

banner402

banner468

banner458

banner457

banner472

Marmara Grubu Vakfı Makedonya’daydı

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Türkiye ile Makedonya arasındaki dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması için iki tarafın da gayret gösterdiğini söyledi. Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ise Makedonya’da bulunan Türk topluluğunun politik ve ekonomik bağlamda çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

HABER 01.11.2015, 08:52 31.10.2015, 13:29
5793
Marmara Grubu Vakfı Makedonya’daydı
Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, dergimiz KobiEfor’a Marmara Grubu Vakfı olarak Makedonya’da bulunduklarını ve Makedonya’nın İstanbul Başkonsolosu Zerrin Abaz ile beraber, Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Başbakan Nikola Gruevski, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Furkan Cako ve Türkiye Büyükelçisi Ömür Şölendil tarafından ayrı ayrı kabul edildiklerini anlattı. Akkan Suver, Marmara Grubu Vakfı’nın Makedonya gezisini şu sözlerle dile getirdi:
“Yugoslavya’nın kendiliğinden dağılmasından sonra kurulan Makedonya devleti bütün iyi niyet ve müstesna varlığına rağmen, Yunanistan’ın isim inadına takıldı. Makedonya Devleti’nin ismini Yunanistan kabullenemedi. Dünden bugüne kabullenmemekte ısrar etti, etmeye de devam ediyor. Dünyanın kabul ettiği bu gerçeği Yunanistan görmezden geldi ve Makedonya Devleti’nin adını kabullenemedi. Oysa bu bir gerçekti. Marmara Grubu Vakfı olarak bizler ilk günden itibaren Makedonya Devleti’nin isminin ne olacağının o devlete ait bir tasarruf olacağına inandık ve bunu uluslararası platformda savunduk.
Türkiye Devleti de Makedonya’yı devlet olarak tanıyan ilk devletlerden biridir. Makedonya uzun zaman Yunanistan’ın Makedonya ile olan ihtilafından dolayı büyük zararlar gördü.
Bölgenin istikrarı, barışın korunması ve bu bölgenin bir üye ülkesi olan Türkiyemiz için bunu söyleme hakkımızı kendimizde bulduk ve bunu dostane bir hisle söyledik.
Makedonya bir barış ve hoşgörü ülkesidir. Bugünün ve dünün Makedonya’sında Makedon, Türk, Arnavut, Ulah, Romanik ve Torbeş’in Müslüman, Ortodoks, Katolik, Musevi olarak birarada yaşadıklarını gözönüne alacak olursak barışsever bir toplumun önemi kendiliğinden ortaya çıkar.
Etnik kimliklerini bu millete mensubiyetle taçlandıran ve kendisine gururla ve göğsünü gere gere Makedon dedirten şuur da inanıyorum ki buradan kaynaklanmaktadır.
Ve bu yüksek anlayış, büyük bir hoşgörüyü de beraberinde getirmiştir. Türkler’in çoğunlukta bulunduğu yerleşim birimlerinde Türk, Arnavutlar’ın çoğunlukta bulunduğu yerlerde Arnavut bayrağının dalgalanması da bundan dolayıdır ki kimseyi rahatsız etmemektedir. Evet, etnisitesi Arnavut’tur veya Türk’tür. Ama sorduğunda; “Ben Makedonum” demektedir. Bu büyük bir şuurdur. Ve bu büyük şuurun iki önemli şahsiyeti Makedonya’nın kimliğinde söz sahibidir.

Büyük İskender ve Kemal Atatürk!

O toprakların büyük evlatlarının yüksek hatıraları önünde bu vesileyle saygıyla eğiliyorum.
Öte yandan Büyük Şairimiz Yahya Kemal, Üsküp’te bulunan Şar Dağları’nı kastederek, “Şar Dağları’nın eteklerinde Bursa başlar” der. Üstat Üsküplü’dür. Evet, o bizden bir parçadır. Biz de ondan bir parçayız.
Makedonya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerde Cumhurbaşkanı Gligorov’un büyük rolü vardır. Müteveffa Gligorov’un açtığı yolda ilerleyen Makedonya yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov’un ortaya koyduğu isabetli ve gerçekçi politikalar ise bizleri bugünlere taşıdı.

Cumhurbaşkanı Ivanov bir akademisyendir.

Balkanlarda ve Ortadoğu’da bütün problemlerin kaynağının “merak ve inat” olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, “Bu bize has bir duygu. Başımıza ne geldiyse merakımızdan ve inadımızdan gelmiştir” derken gerçekte Batı literatüründe pek de yeri olmayan bir davranış biçimini, özel bir tarzı özetlemektedir.
Balkan kavramında hem balın hem de kanın bulunmasının da tesadüf olmadığını sohbetlerinde vurgulayan Gjorge Ivanov, daha anlayışlı ve daha sevecen bir iklimde yaşamamız gerektiğinin de önemini daima gündeme getiren bir devlet adamıdır.
Bugün Balkanlar’da varolan barış ve istikrarın önemine de değinen Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Makedonya’nın çok kültürlü yaşamının diğer Balkan ülkelerine örnek olduğuna tarihin tanıklık ettiğini anlatan bir akademisyendir.
Marmara Grubu Vakfı’nın, Avrasya Ekonomi Zirveleri’ni de yüksek çapta destekleyen ve dünden bugüne oluşan etkinliklerimizde yeralarak, Makedonya’yı temsil eden Gjorge Ivanov, Balkanlar’ın kalkınmasına, refahına, istikrar ve barışına hizmeti bir görev telakki etmektedir.

Ben inanıyorum ki; Makedonya-Türkiye ilişkileri, gelecekte Balkanlar’da örnek ilişkiler olarak gösterilecek ve değerlendirilecektir.”

Marmara Grubu Vakfı ile Makedonya Medeniyetler İttifakı işbirliği
Marmara Grubu Vakfı merkezi Üsküp’te bulunan Medeniyetler İttifakı ile ortak çalışma ve işbirliği anlaşması imzaladı.
Makedonya Medeniyetler İttifakı Başkanı Prof.Dr. Zoran İlievski ile Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr.Akkan Suver ve Genel Sekreter Dr.Fatih Saraçoğlu’nun imzaladıkları anlaşmaya göre iki taraf medeniyet çalışmaları, çatışma çözümleri, çok-kültürlülük, siyasi kültür, diyalog, sosyal sorumluluk, öğrenim işbirliği ve halk odaklı müşterek faaliyetler alanında çalışmalar yapmaya karar verdi.
Medeniyetler İttifakı Vakfı Başkanı Prof.Dr. Zoran İlievski ile Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver ve Genel Sekreter Dr.Fatih Saraçoğlu, Üsküp’te imzalanan anlaşma sonrası, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov tarafından da kabul edildi.

Yorumlar (0)