banner476

banner402

banner468

banner457

banner458

banner472

Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı’nda güven tazeleyen; TOSYÖV, KOBİ’leri ve girişimcileri desteklemeye devam ediyor

Pandemide de hız kesmeden KOBİ’leri ve girişimcileri destekleyen projelerine devam eden TOSYÖV’ün Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi, Yönetim ve Denetim Kurulları’nın oybirliğiyle güven tazeledi. Yürütmeye devam ettikleri proje ve çalışmalar hakkında bilgi veren TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları proje ve çalışmalara da değindi.

HABER 01.07.2021, 00:01 28.07.2021, 10:28
22800
Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı’nda güven tazeleyen; TOSYÖV, KOBİ’leri ve girişimcileri desteklemeye devam ediyor

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), pandemide de hız kesmeden KOBİ’leri ve girişimcileri destekleyen projelere ve çalışmalara dijitalde imza atmaya devam ediyor. TOSYÖV, Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı, Ankara’da, ASO (Ankara Sanayi Odası) Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantıyı açtı. Divan Başkanlığı’na; Mehmet Akyürek, Katip Üyeliklere; Halil Gazi Varol ve Hasan Bacakoğlu oybirliğiyle seçildi ardından Divan Heyeti’ne Genel Kurul toplantı tutanağının imza yetkisi oybirliğiyle verildi.

Başkan Kuleyin, “Bugün KOBİ’lerin herhangi bir kazanımı yoktur ki bu kazanım için TOSYÖV çaba göstermemiş olsun. Geçmişte KOBİ’lerin kamu nezdinde bir kuruluşa sahip olması talebinden tutun da KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimi için güvenilir bir kredi garanti kuruluşu oluşturulmasına kadar KOBİ yanlısı tüm olumlu yasal düzenlemeler, TOSYÖV’ün girişimi ile yaşam bulmuştur” dedi ve pandemide bu duyarlılığı sürdürmek için büyük çaba harcadıklarını vurguladı: “1.5 yıla varan bir süreyi salgın şartları altında geçirirken elimizden geldiğince KOBİ’lerin sorunlarına çözüm olacak önerilerde bulunmaya çalıştık, diğer yandan da yaşamsal faaliyetlerimiz sürdürmek için çaba gösterdik.”

Salgın sürecinin ilk günlerinde TOSYÖV Yönetim Kurulu’nun Ekonomi Çalışma Gurubu kurarak acil yapılması gerekenleri kamuoyuna bir basın toplantısıyla duyurduğunu anlatan Kuleyin, temel faaliyetlerinin salgın şartlarından dolayı oldukça aksadığını, illerde düzenledikleri; ‘KOBİ’lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları’ konulu etkinliklerini sürdüremediklerini ifade etti: “Toplantıların iptal edilmesi bizi ister istemez yeni teknolojiler kullanarak toplantılarımızı düzenlemeye yöneltti. Bu şartlar altında KOBİ Zirvesi’ni, 2021’de sanal olarak gerçekleştirdik. Doğallıkla KOBİ Zirvesi’ni, sektörlerimizin salgın şartlarında yaşadıkları zorluklar ve bu zorlukları irdeleyerek çözüm üretmeye çalışan sektörel toplantılar biçiminde yapmanın uygun olduğunu düşündük. Bunun ne kadar isabetli bir karar olduğunu, etkinliklere aktif biçimde katılan sektör temsilcilerinin katkılarıyla gördük. Zirve’de ‘Pandemi’nin Ekonomiye Etkileri (Fırsatlar ve Tehditler)’, ‘KOBİ’lere Sağlanan İhracat Destekleri’, ‘Makine İmalat Sektörü’, ‘Ambalaj ve Plastik Sektörü’, ‘Bilişim ve Hizmet Sektörü’, ‘Gıda Sektörü’, ‘Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü’, ‘Kimya Sektörü’ başlıklı oturumlar yapıldı ve her bir sektör için salgına karşı yapılması gerekenler konusunda öneriler oluşturduk.”

“TOSYÖV’ün ‘Girişimcinin Gücü’ olma yolundaki çabalarını yıllardan beri sürdürdüğü herkesin malumudur” diyen Kuleyin şu bilgileri verdi: “Bu bağlamda kurguladığımız projelerimiz ilgili kuruluşlar tarafından itibar edilen projeler olmuş ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği ile birlikte yürüttüğümüz ‘Oyun Girişimcisi Yetiştirme Projesi’, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından; TOSYÖV’ün tek başına yürütücüsü olduğu ‘Yaratıcı Endüstrileri Geliştirme Projesi’ ise Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. Üretkeniz-Biz Kooperatifi’nin yürüttüğü bizim ve TBD’nin ortak olduğu Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Rehber ve Girişimci Geliştirme Projesi’ de oldukça ilgi duyulan projelerden birisi olmuştur. Önümüzdeki dönem sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalarımızı arttıracağız. Ankara ve İzmir’de düzenlenecek   ‘KOBİ’ler ve Bilişim’ etkinliklerini TBD ile birlikte gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

Divan Başkanı Mehmet Akyürek, OSB’lerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin pandemi sürecinde yaşadıkları olumsuzlukları dile getirdi. Ardından 2019-2020 yılına ait Faaliyet Raporu, 2019 ve 2020 yılına ait Bilanço ve Gelir-Gider cetvelleri Sayman Üye M. Akif Temelli tarafından ayrı ayrı okundu, Divan Heyeti Başkanı tarafından oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Aktepe tarafından okundu oybirliğiyle kabul edildi.
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası yapıldı, ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
2021 yılı Bütçe ve Program Taslakları görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
Toplantının Dilek, Öneri ve Kapanış konuşmalarında ise söz alanlar ise şöyle:

TOSYÖV Tüzel Mütevelli Heyet Üyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesini temsilen Genel Kurul’a katılan Rektör Yrd.Prof.Dr. Şuayip Özdemir, TOSYÖV’ün yürüttüğü Kültür Bakanlığı ve Gençlik Bakanlığı projelerine ilişkin alınan desteklerle ilgili süreç konusunda bir açıklama yapılmasını istedi. Konuya ilişkin TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin açıklamalarda bulundu.

TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Hilmi Develi, vefat eden üyelerin TOSYÖV’e vermiş oldukları destekten dolayı hepsini rahmet ve şükranla andıklarını dile getirdi. Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların geri dönüşüm çalışmalarına değinen Develi, plastik sanayinin önündeki engellerin çözümüne gidilmesi gerektiğini ifade etti.

TOSYÖV Başkan Yardımcısı ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, imalat sanayini öncelikli sektörler arasına alan KOSGEB’in yeni destek programlarında da imalat sanayine öncelik verdiğini belirtti.

TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi ve TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Başkanı Gülçiçek Zengin Bintaş, TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği’nin faaliyetlerini anlattı. Bursa TOSYÖV olarak KOBİ Özel Jüri Ödülleri programını Derneğin Genel Kurulu ile birlikte yapacaklarını aktaran Bintaş, KOBİ’lerin dijitalleşmede neye ihtiyaçları olduğunu bilmediklerini, konuyla ilgili Dernek olarak bir anket çalışması yaptıklarını açıkladı.

TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, tekrar söz alarak, Genel Kurula katkı ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. TOSYÖV’ün gücünün gönüllülükle oluştuğuna dikkat çeken Kuleyin, bu heyecan ve gönüllülüğü sürdürmek ve yerelde güçlerini arttırmak, yeni projeler konusunda tüm kurum, kuruluş ve STK’larla işbirliği içinde olmak istediklerini dile getirdi.

Vefat eden ve istifa eden üyelerin yerine, şu isimlerin üyelikleri kabul edildi:
İstifa Eden-Vefat Eden- Çıkarılan

Bahri Küpeli (vefat)
Mustafa Şahin (vefat)
Ruhi Yetik (vefat)
Oğuz Gürer (vefat)
Şinasi Altıner (istifa)

Önerilen Yeni Üye
Kutlu Karavelioğlu
Ahmet Akdağ
Prof.Dr. Mahmut Arslan
Prof.Dr. Serap Durusoy

Yorumlar (0)