banner472

banner458

banner457

Netcad’den OSB’lere çözüm

Netcad 30 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin lider CBS firması. Belediyelerde, kamu ve özel sektörde konum bilgisine bağlı tüm uygulamalarda pazar lideri olan firma, kendi kategorisini yaratan yazılım şirketi olarak faaliyet yürütüyor.

HABER 01.03.2021, 00:01 29.03.2021, 15:27
23057
Netcad’den OSB’lere çözüm

Netcad Kurumsal Müşteriler İş Geliştirme Müdürü Sedef Küçük, “2021’de özel sektörde odaklandığımız en geniş alanı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) oluşturuyor. OSB’lerde ‘Dijitalleşme Yılı’ kabul edilen bu yılda biz de ürünlerimizle OSB’leri ‘Akıllı’ hale getirmeyi hedef edindik. Şimdiden 4 OSB’mizi hizmetlerimizle tanıştırdık” dedi.

OSBNET nedir?
OSBNET çözümleri, Netcad’in tüm mühendislik ürünlerinin yanında, Organize Sanayi Bölgeleri için geliştirilmiş özel ürün ve hizmetlerden oluşuyor. Sanayi bölgelerine ait tüm coğrafi ve sözel verilere internet ortamında yetkiler dâhilinde erişilmesini sağlıyor.
Organize Sanayi Bölgeleri’nde imar ve parsel, çevre yönetim, altyapı, tesis ve üretim bilgilerine ulaşılması ve bu bilgiler üzerinden analiz ve raporlar elde edilmesi önem arz ediyor. OSBNET’in sağladığı avantajlar şöyle:
Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan tüm kadastral haritalar, imar planları, halihazır haritalar, numarataj bilgileri, altyapı haritaları ve uydu fotoğrafları yetkiler dâhilinde OSB personelinin kullanımına mobil ve web ortamında açılabilmektedir.
Bütünleşik veri tabanı sayesinde MEYDİP, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri ve Sanayi Bakanlığı’na gönderilecek veri ve bilgiler standart formatta üretilebilmektedir, servisler aracılığıyla gönderim altyapısı da mevcuttur.
İmar durum belgesi ve parselin altyapı durumunu gösterir belge otomatik üretilmektedir. Belgeler, EBYS geçişi yapmış OSB’lerde e-imza ile onaylanarak direk EBYS’ne dahil olmaktadır.
Dijital Arşiv entegrasyonu ve arşiv dosya depolama yeteneği sayesinde tüm belgeler depolanabilmektedir.
Tesise ait İşyeri Çalışma Belgesi otomatik hazırlanabilmektedir.
OSBNET içerisinde kurulan yapı ile fabrikaların elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ayrı ayrı takip edilebilmektedir. Her tesis için sınırsız sayıda ilgili unvan, iletişim, istihdam bilgileri, tesis adı, sektörü, faaliyet türü, NACE kodu vb. bilgiler ile beraber tutulabilmektedir.
MAKS üzerinden verilen ruhsat ve iskanlar indirilerek kurumun arşivine dahil edilebilmektedir.

OSB Yatırımcısı İçin e-İmar Sistemi: Yatırımcının OSB kuruluşuna gelmeden OSB’nin web sitesi üzerinden adaparsel seçerek alanın mülkiyet ve imar durumu bilgilerine, altyapılara yakınlık durumuna bilgi amaçlı online ulaşmasını sağlayan online sistemlerdir.
OSB’lerde Temassız İşlem Dönemi: e-devlet entegrasyonlu ve e-imza ile onaylanabilen çözüm ailesi sayesinde yatırımcı, işletmeci ve değerleme uzmanı kişilerin OSB’ye gelmeden temassız işlemlerini yürütmesi mümkün oluyor. Sedef Küçük, “Özellikle pandemi döneminde öne çıkan ürünlerimiz olan; e-ekspertiz, e-çap, e-ruhsat ile arşiv evraklarınız, imar durum belgeleriniz ve ruhsat işlemleriniz e-imza ile zaman damgalı onaylanarak başvuru sahibine en hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmaktadır” diyor.
Arşiv Dijitalleştirme: Tüm coğrafi arşiv, yapı, tesis, parsel ve plana ait tüm resmi evraklar, haritalar, projeler, planlar ve yazışmalar taranıp, doğru indeks yapısı kurularak verilerle ilişkilendirilerek OSBNET’in Dosya Arşiv yeteneği ile harita üzerinden de erişilebilecek bir altyapıyla sunuluyor.

Yorumlar (0)