banner402

banner468

banner457

banner458

banner345

PAYNET CEO’su SERKAN ÇELİK: “DİJİTALLEŞEN KOBİLER FİNANSAL OLARAK DA GÜÇLENİYOR”

Paynet, ödeme teknolojilerinde Türkiye’nin lider şirketlerinden biri. Bugüne kadar 20 binden fazla işletmenin tahsilat ve ödemelerine aracılık ederek finansal süreçlerini dijitalleştiren şirket, son olarak TÜRKONFED ile birlikte “KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi” araştırmasını gerçekleştirdi.

HABER 01.05.2021, 00:01 30.05.2021, 10:06
23011
PAYNET CEO’su SERKAN ÇELİK: “DİJİTALLEŞEN KOBİLER FİNANSAL OLARAK DA GÜÇLENİYOR”

Araştırma KOBİ’lerin dijitalleşmede geldiği noktanın yanında finansal anlamda nasıl bir dönemden geçtiklerine de ışık tutuyor. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 60’a yakınının pandemi döneminde cirolarında yüzde 40’a varan kayıplar yaşadıklarına dikkat çeken Paynet CEO’su Serkan Çelik, KOBİ’lerin büyümesinin ancak dijital dönüşümle sağlanacağını ifade ediyor. Çelik, “Yakın zamanda bu farkındalığı artırmak üzere bir etkinlik serisi başlatacağız. KOBİ’lerin büyüme yolculuklarını desteklemek amacıyla yeni finansal ürün ve çözümlerimizi hızla devreye almaya devam edeceğiz.” diyerek yakın gelecek stratejilerine dikkat çekiyor.

Finansal ödeme teknolojileri sektörünün Türkiye’deki lider kuruluşlarından Paynet; ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin dijital, finansal, teknolojik altyapıları ve gelişim seviyeleriyle gelecek beklentilerini tespit etmek üzere TÜRKONFED ile birlikte “KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi” başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmayla KOBİ segmentinde teknoloji kullanımının ve dijital yatırımların henüz çok alt seviyede olduğunu gördüklerini belirten Paynet CEO’su Serkan Çelik, “Bu bizim açımızdan hem ürün ve çözümlerimizi pozisyonlamamız için bir fırsat doğuruyor hem KOBİ’lerin bu alandaki farkındalığını artırmak üzere yeni bir strateji ortaya koymak zorunda olduğumuz mesajını bizlere veriyor.” diyor.

KOBİ’lerin nakit akışı yönetimlerini ek bir yatırım maliyetine katlanmadan, tek bir anlaşma ve tek bir platform üzerinden Paynet hizmet modeliyle dijitalleştirebildiklerini ve bunu önümüzdeki dönemde daha sık vurgulayacaklarını dile getiren Çelik, “Yakın zamanda TÜRKONFED ile birlikte bu farkındalığı artırmak üzere bir etkinlik serisi başlatacağız. KOBİ’lerin büyüme yolculuklarını desteklemek amacıyla 2021 yılında da dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacak yeni finansal ürün ve çözümlerimizi hızla devreye almaya devam edeceğiz.” şeklinde yakın gelecek planlarına vurgu yapıyor.
Paynet CEO’su Serkan Çelik ile gerçekleştirdikleri araştırmayı ve KOBİ’leri dijital dönüşümlerinde nasıl destekleyeceklerini konuştuk.

Paynet olarak Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile “KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi” başlıklı bir araştırma gerçekleştirdiniz. Öncelikle araştırmanın en çarpıcı sonuçlarını paylaşır mısınız?
Bu araştırmayı KOBİ’lerin dijital, finansal, teknolojik altyapıları ve gelişim seviyeleriyle gelecek beklentilerini tespit etmek ve bu segmentteki ürün ve hizmet stratejimizi güncellemek açısından çok önemsiyoruz. KOBİ’lerin iş hacimlerini büyütmenin ancak dijital dönüşümle gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Araştırma sadece KOBİ’lerin dijitalleşmesine değil finansal anlamda nasıl bir dönemden geçtiklerine de ışık tutuyor. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 60’a yakınının pandemi döneminde cirolarında ortalama yüzde 40’a varan kayıplar yaşadıklarını görüyoruz.

Yine araştırmaya göre KOBİ’lerin 2021’e dair öngörüleri kötümser bir tablo çiziyor. 2021’e ilişkin olumsuz makroekonomik beklentilerin giderilmesi ve ciro kayıplarındaki telafilerin ancak dijital dönüşümle sağlanacağını düşünüyoruz. KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi Araştırması’nda dijital olgunluk seviyesi yüksek firmalarda finansal olgunluk seviyesinin de yüksek olması bu görüşümüzü destekliyor. Araştırmaya göre finansal olgunluk düzeyi üst grupta yer alan şirketlerin yüzde 47,5’inin dijital olgunluğu da üst seviyede yer alırken, finansal olgunluğu alt kategoride olup dijital olgunluğu üst seviyede olan şirketlerin oranı yüzde 3,2’de kalıyor. Yani dijitalleşen KOBİ’ler finansal olarak da güçleniyor.
Yine araştırmada ortaya çıkan bir diğer çarpıcı sonuç, pandemi sürecinin KOBİ’lerde dijital dönüşümü hem hızlandırması hem de bu alanda yapılacak yatırımların önünde bir engel teşkil etmiş olması.

Dijitalleşme her sektör için hem rekabette öne geçmenin hem hızlanmanın en önemli aracı olarak görülüyor. Peki teknolojiye yatırım yapan KOBİ’ler hangi nedenlerle dijitale yatırım yapıyor?
Araştırmaya göre 2017-2020 yılları arasında KOBİ’lerin dijital alana yatırım yapma nedenlerinin başında yüzde 60,9 ile yeni müşteri talebini karşılayabilmek geliyor. Gelecek üç yıl içinde dijital alana yatırım yapmayı hedefleyen şirketlerin ise yüzde 61,8’i COVID-19 sürecinde dijitalleşmenin öneminin artmasını, yüzde 58,2’si yeni müşteri talebini karşılayabilmeyi, yüzde 54,6’sı ise rekabette geri kalma endişesini gerekçe gösteriyor.

Teknolojiye yatırım yapan KOBİ’lere baktığınızda bu yatırımları hangi alanlarda gerçekleştirdiğini görüyorsunuz?
2017-2020 yılları arasında teknoloji yatırımı yapan KOBİ oranı yüzde 32,4. Bu KOBİ’lerin gerçekleştirdikleri dijital yatırımlarda yüzde 59,6 ile internet sitesi, yüzde 59 ile de şirket donanımları ilk iki sırada yer alıyor. Teknolojik altyapı, sosyal medya, siber güvenlik ve bilgi güvenliğine yönelik yatırımlar yüzde 50’nin üzerinde şirket tarafından hayata geçirilirken; e-ticaret, kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve müşteri ilişkileri yatırımları (CRM) yüzde 50 ortalamasının altında kalıyor. Şirketlerin gelecek üç yıl içinde yatırım yapmayı planladığı alanlarda internet sitesi yine ilk sırada yer alsa da yatırım yapmayı planlayanların oranının yüzde 55,6’ya düştüğü görülüyor. 2017-2020 yılları arasında yüzde 45,7 seviyesinde olan e-ticaret yapma planı ise gelecek dönem yatırım planlarında yüzde 52,6’ya çıkıyor. Yine aynı yıllar arasında 35,1 seviyesinde gerçekleşen mobil uygulama geliştirme yatırımlarının da gelecek üç yıl içinde yüzde 44,4’e yükseleceği ifade ediliyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendirdiğinizde KOBİ’ler’in karnesinin en zayıf olduğu noktanın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Hangi alanda gelişim ihtiyaçları öne çıkıyor?
Araştırma kapsamında şirketlerin dijital olgunluk düzeylerini tespit etmek üzere bu alandaki insan kaynağı altyapısı ve hizmet alımı da incelendi. Buna göre bilgi teknolojileri personeli bulundurmayan ve bu alanda dışarıdan hizmet almayan şirketlerin oranının yüzde 50,2 olduğu görülüyor. Şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde zayıf kaldığı alanlardan bir diğeri ise dijital pazarlama. KOBİ’lerin yüzde 56,3’ü dijital pazarlama alanında personel bulundurmadıklarını ve dışarıdan hizmet almadıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla KOBİ’lerin bu alandaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi gerekiyor. Biz de bu alanda daha çok farkındalık yaratmak adına TÜRKONFED ile yakın iş birliğimize devam edeceğiz.

Siz Paynet olarak KOBİ’lerin dijitalleşmesini desteklemek için neler yapıyorsunuz?
Finansal ödeme teknolojileri sektörünün Türkiye’deki lider kuruluşlarından biri olarak ülkemiz ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’lere, dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik ediyoruz. KOBİ’lerin özellikle bu kapsamda en çok ihtiyaç duydukları finansal ürün ve hizmetleri geliştirmeye odaklanırken şirketlerin ihtiyaçlarının da her geçen gün değiştiğini görüyoruz. Bu anlayışla değişen ihtiyaçlara uygun olarak, bugüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 20 binden fazla işletmenin tahsilat ve ödemelerine aracılık ederek finansal süreçlerini dijitalleştirdik.  Hem pandeminin derinleştirdiği bu değişimi daha iyi anlamak hem Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümeye ulaşabilmesi için KOBİ’leri çok yakından takip ediyoruz.

Bununla birlikte ülkemizdeki pek çok işletmenin pandemi koşullarından dolayı çok ağır ticari ve finansal bir tabloyla karşı karşıya olduklarını da yine bu süreçte gözlemliyoruz. KOBİ’lerde en çok tercih edilen finansal kuruluş olarak, bu araştırmayla geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerin pek çok açıdan gerçek anlamda değer yarattığını bir kez daha görmüş olduk.

Ayrıca KOBİ segmentinde teknoloji kullanımının ve dijital yatırımların henüz çok alt seviyede olduğunu görüyoruz. Bu bizim açımızdan hem ürün ve çözümlerimizi pozisyonlamamız için bir fırsat doğuruyor hem KOBİ’lerin bu alandaki farkındalığını artırmak üzere yeni bir strateji ortaya koymak zorunda olduğumuz mesajını bize veriyor.

Paynet olarak müşterilerimizin dijital dönüşümünü finansal teknoloji çözümlerimizle destekliyoruz. Bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerin nakit akışı yönetimlerini ek bir yatırım maliyetine katlanmadan, tek bir anlaşmayla, tek bir platform üzerinden Paynet hizmet modeliyle dijitalleştirebileceklerini daha sık vurgulayacağız. Yakın zamanda TÜRKONFED ile birlikte bu farkındalığı artırmak üzere bir etkinlik serisi başlatacağız. KOBİ’lerin büyüme yolculuklarını desteklemek amacıyla 2021 yılında da dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacak yeni finansal ürün ve çözümlerimizi hızla devreye almaya devam edeceğiz.

Yorumlar (0)