banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Performansa Dayalı Sözleşmeler ile Sürdürülebilir Ekonomi

Enerji talebi her geçen yıl artarken tasarruf ve verimliliğe odaklanan modeller, giderek daha fazla önem kazanıyor. Yükselen enerji maliyetleri, özellikle sanayi sektörünün verimlilik yatırımları yapmasını gerekli kılıyor. Enspire Kreatif Enerji Çözümleri’nin Performansa Dayalı Sözleşmeleri; yatırımsız tasarruf imkânı sunarken, karbonsuz ekonomiye geçiş için köprü oluyor. Karbon salımının azaltılması göz ardı edilmeden, enerji verimliliğini artırmak kritik konular arasında yer alıyor.

HABER 01.04.2022, 00:00 25.04.2022, 09:33
20813
Performansa Dayalı Sözleşmeler ile Sürdürülebilir Ekonomi

Dünya genelinde yaşanan enerji talebindeki artışla beraber son dönemdeki Rusya-Ukrayna savaşı ile enerji ve emtia fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Ülkeler ve şirketleri önlemler almaya iten kritik süreçte, sanayinin işletme ve yatırım giderleri büyük oranda etkilendi. Dolayısıyla enerji verimliliği artık işletmelerin devamlılığı için kritik düzeyde önem kazandı.
Enspire Kreatif Enerji Çözümleri, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği odağına alarak İş Ortağı olan ESCO’larla birlikte Performansa Dayalı Sözleşmeler üzerinden çözüm üretiyor. Enspire, sürdürülebilirlik için bugünün ve gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeden çalışmalarını tabana yayıyor.

Sürdürülebilir büyüme
Enerji sektörüne yönelik yeni destek ve teşvikler alternatif enerji yatırımlarının önünü açtı. Buna bağlı olarak yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payı da her geçen gün artarak sektörde sürdürülebilir büyüme sağlıyor.
Enspire, İş Ortağı olan ESCO’lar ile birlikte Performansa Dayalı Sözleşmeler üzerinden tüm enerji kaynaklarında hem enerji verimliliği hem de karbonsuz ekonomiye yönelik çıktılar üreterek sürdürülebilirliğe de kritik düzeyde destek veriyor.
Türkiye’de Performansa Dayalı Sözleşmeler’i tabana yaymak için yola çıkan ilk şirket olan Enspire’da üretilen çözümlerle daha temiz bir dünyaya ulaşmak mümkün.
Artan enerji maliyetleri nedeniyle şirketlerin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarını bir an önce gerçekleştirmeleri gerekiyor.
Performansa Dayalı Sözleşmeler ile özel veya kamu, büyük veya küçük ölçekli sanayi, ticari bina veya konut fark etmeksizin tüm projelere finansman dahil çözüm sunmak mümkün. Yani yatırımcılar, yatırımın finansmanına katlanmaksızın, geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılmasını sağlayabiliyor.
İklim krizinin çözümü için teknik hedeflerden bir kısmı enerji ile ilgili. İklim krizine dur demek için üretim yapan her fabrikanın sadece enerji verimliliği ve yerinde  enerji yatırımları yapması değil, bunu karbonsuz veya düşük karbonlu halde yapması da önem taşıyor.

Kendi kendine finansman sağlıyor
Enspire Kreatif Enerji Çözümleri’nin ana yaklaşımı, müşterisinin yatırımla ilgili tüm risklerini azaltmak. Bunun yanında performansın mesleki sorumluluğu, tasarrufun garantilenmesi, kaynak ve tarifeden doğacak risklerin kontrolüne yönelik tek elden çözüm gibi olanaklar da sunuyor.
Performansa Dayalı Sözleşmeler, enerji giderlerindeki tasarruflar ile kendi kendine finansman sağlarken, tasarımdan finansmana, devreye almaya kadar tüm süreçler tek sözleşmeyle çözülüyor.

ESCO modeli yaygınlaşıyor
Dünyada enerji verimliliği ile ilgili yatırımlar sabit kalsa da son 5 yılda ESCO modeli olarak bilinen kendi kendine finansman yöntemlerinin artış gösterdiği görülüyor. Çin, Almanya, ABD ve diğer ülkelerde ESCO modeline yönelik çalışmalarda milyarlarca dolarlık tasarruf sağlandı. Bu alanda Türkiye, işin başında bile diyemeyeceğimiz noktada. Performansa Dayalı Sözleşmeler’in artmasıyla ülkemizde enerji verimliliği yatırımlarının kaynak ihtiyacının kayda değer bir kısmının karşılanacağını öngörüyoruz. Bu nedenle de 2020 başından itibaren bu alanda kolları sıvadık.
Enspire Kreatif Enerji Çözümleri olarak kısa vadede, İş Ortaklarımız ile birlikte Performansa Dayalı Sözleşmeler alanında bu öncü konumumuzu pekiştirecek projeler üzerinde çalışıyoruz.
Odağımızda her zaman yarının enerji dünyası olmak üzere, 2022 yılında çok önemli bir proje portföy büyüklüğü ile yeterli sayıda iyi örneğin oluşmasını hedefliyoruz. Öztüketim yatırımlarında, ESCO bugünün en etkin modeli diyebiliriz.

Yorumlar (0)