banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

banner462

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi

Hükümet yatırımları hızlandıracak adımlardan birini daha attı; yeni bir teşvik sistemi daha uygulamaya geçirdi; sistem proje bazında işletilecek.

HABER 01.05.2018, 08:55 30.04.2018, 15:22
4919
Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi

İşin içine birçok destek kaleminden başka yüzde 50 Enerji Desteği ve yatırım tutarının yüzde 49’una varan ‘devlet sermayesi’ de girdi. Özel sektör yatırımlarına görülmemiş bu kamu cömertliği ile Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmayı hedefliyor.

Türkiye proje bazlı yeni bir teşvik sistemini somut yatırım talepleri üzerinden başlattı.
19 firmanın 23 projesine verilen teşviklerle yeni sistem Nisan sonu itibarıyle çalışmaya başladı. Desteklenen 23 projeye 135 milyar TL'lik teşvik verildi. Bu projelerle 134 bin dolaylı istihdam sağlanması hedefleniyor. 23 projenin ihracata 6 milyar üzerinde ilave bir katkısının olacağı hesaplanıyor.

Yeni sistemi tanıyalım
Yeni sistemde şu destekler var:
- Teşvik kapsamındaki yatırımlara Gümrük Vergisi muafiyeti getiriliyor.
- Yatırımlardaki makine ve teçhizatları ile inşaat harcamaları için KDV istisnası sağlanıyor.  10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi stopajı veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası desteği veriliyor.
- Finansman konusunda ise 10 yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği, yatırım tutarının yüzde 49’una kadar devlet sermayesi tutarı sağlanabiliyor.
- Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yürütülen proje bazlı teşvik sistemi Türkiye’nin ithalatta milyar dolarlarla ifade edilen açık verdiği yedi sektörde ucu açık teşviklerle büyük yatırımların Türkiye’ye çekilmesini amaçlıyor.

19 milyar dolarlık bir iyileşme
Türkiye’nin cari açığı 47 milyar dolara tırmandı. 23 projeye sağlanan destek sonucunda  cari açıkta 19 milyar dolarlık bir iyileşme gerçekleşmiş olacak. Atılan adım ayrıca 2023 hedefleri konusunda umutları tazeledi.

Teşvik belgesi alan firmalar
Alvi Medica, Assan, Atayurt, BMC, CFS, Dow-Aksa, Ekore, Ersan, SASA, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, Tusaş, Oyak-Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş, Tosyalı Holding.

‘Yeni teşvik sistemi’nin vizyonu
Sistem sayesinde, dışa bağımlılığın azalacağı, ihracat potansiyelinin artacağı, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümün sağlanacağı, Ar-Ge içeriği yüksek yatırımların hayata geçirilmesi ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine ve istihdam düzeyinin artırılmasına katkı sağlanacağı ve bu kapsamda kamu yararının sağlanarak orta-uzun vadede gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan toplumsal refaha katkıda bulunulacağı öngörülüyor.

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR?
Proje Bazlı Teşvik Sistemi, 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80. maddesi ile “Proje Bazlı Teşvik Sistemi”ne ilişkin usul ve esasları belirleyen 2016/9495 Sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında uygulanıyor.
Söz konusu destek sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, asgari 100 milyon dolar tutarındaki, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katmadeğeri yüksek yatırımlar proje bazlı olarak destekleniyor.

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ İÇİN MÜRACAAT
Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında değerlendirilmek ve desteklerden faydalanmak isteyen yatırımcılar, Ekonomi Bakanlığı’nın davet mektubu veya duyurusu üzerine Bakanlığa müracaat edebiliyor. Bakanlığa sunulan yatırım projeleri, ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme, ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme, ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme, dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma, yüksek katmadeğerli olma, ülkemizde üretimi olmayan, yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme, farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme, etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme, yenilikçi ve Ar-Ge yoğun yatırım olma, cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katmadeğerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik olma, ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik olma gibi niteliklere uygunlukları bakımından değerlendirmeye tabi tutuluyor.
Bakanlık tarafından uygun görülen projeler Bakanlar Kurulu’na sunulmakta olup, Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen her bir yatırım projesi için Bakanlar Kurulu Kararı niteliğinde olan destek kararı düzenlenmekte, destek kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, firmanın müracaatı üzerine, yatırım projesi için yatırım teşvik belgesi düzenlenmekte.

Yorumlar (0)