banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

banner462

Sağlık ve kimya sanayisine yatırım çağrısı

Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, ‘Sağlık ve Kimya Ürünleri’ için başvuru çağrısı yapıldı. Çağrıya 13 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

HABER 01.09.2021, 00:01 24.09.2021, 09:44
26160
Sağlık ve kimya sanayisine yatırım çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) dönem başkanlığını yürüttüğü Kimya Sektör Platformu (KSP) koordinasyonunda  ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı’ bilgilendirme semineri düzenlendi.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, milli sanayinin gelişmesinde yüksek potansiyele sahip kimya ve petrokimya sektörü ürünlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak. Ayrıca çağrı çerçevesinde önemli miktar ve çeşitlilikte üretimle ihracat imkanı bulunan ve katmadeğeri yüksek olan ilaç sektörü ile tıbbi cihaz sektöründen seçili ürünlerin yerli üretimi de desteklenecek. Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı’na 13 Eylül 2021’de kadar www.hamle.gov.tr üzerinden başvuru yapılabilecek.

KSP Başkanı ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü kuruluşları raporlarına göre, kimya sektörünün 1970’lerde dünya ticaret hacmi içerisindeki yerinin yüzde 7-8’lerden bugün yüzde 15’lere eriştiğine dikkat çekti: “Kısacası dünya ekonomisi kimya sektörünün omuzlarında yükselmeye devam edecek. Kimya Teknoloji Merkezi örneğimizin ulusal bir strateji haline getirilerek Ulusal Kimya Ajansı kurulması ve devletimiz nezdinde en üst noktada temsiliyeti ve desteklenmesiyle bizim de ülke olarak bir üst lige çıkacağımıza inancımızı yinelemek isterim.

İKMİB raporundan 98 ürün öncelikli ürün listesinde: Pelister, İKMİB olarak yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonucu Kasım 2020’de Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu’nu yayımladıklarını ve bu rapordaki 98 ürünün öncelikli ürün listesinde yer aldığını aktardı:  “İthalat değeri 50 milyon doların üzerinde yer alan 157 adet sektörel ithal ürünü listeleyerek ülkemizde üretilebilmesi için bir bakış açısı oluşturmaya çalıştık. Bu ürünlerin ülkemizde üretiliyor olması kimya sektörümüz açısından dışa bağımlılık oranını da büyük ölçüde azaltacaktır.”

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof.Dr. İlker Murat Ar, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin en önemli bileşenlerinden biri Milli Teknoloji Hamlesi idealimiz. Yüksek katmadeğerli ürünlerin yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan programımız kapsamında Bakanlığımız tarafından sağlanan destek ve teşviklerin Ar-Ge’den yatırıma uçtan uca bir anlayışla ve tek pencere sistemi üzerinden verilmesi hedefleniyor. Sağlık ve kimya ürünleri çağrımız kapsamında 421 ürün ve 16 başlık altında 80 yenilikçi teknoloji alanının desteklenmesini hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan Erten tarafından programın içeriğine ilişkin detaylı sunum yapıldı.

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı başvuruya açıldı
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, ‘Sağlık ve Kimya Ürünleri’ başlıklı 4’üncü çağrı başvuruya açıldı. Hemen her sektöre girdi sağlayan ve ülke sanayisinin gelişiminde kritik öneme sahip kimya sektöründe dış ticaret açığının azaltılması amacıyla harekete geçildi.

Proje tutarı en az 10 milyon lira olacak: Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde bulunan 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlar desteklenecek. ‘Petrokimya Ara Mamulleri ve Katkı Maddeleri’, ‘Radar Soğurucu Yüzeyler’, ‘Kan ve Kan Ürünleri’, ‘Kanser ve Otoimmün Hastalıklar İçin İlaç Taşıyıcı Sistemler’, ‘Biyoteknolojik İlaçların Geliştirilmesi ve Üretimi’, ‘Diğer İlaç Teknolojileri’, ‘Kişiselleştirilmiş Tıp (Tanı, Teşhis ve İzleme) Teknolojileri’, ‘Aşı ve İmmünolojik Ürünler, Rejeneratif Tıp ve Yapay Doku/Organ Teknolojileri’, ‘BİT Tabanlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar’, ‘Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri’, ‘Yeni Nesil Protez ve Ortez’, ‘Yenilikçi Tıbbi Sarf Malzemeleri’, ‘Yenilikçi İmplantlar, Tanı Kitleri’ ve ‘Robotik Cerrahi Teknolojileri’ altında gruplandırılan birçok alanda, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı veya ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklere tek pencereden erişimi mümkün olacak. Çağrı’ya başvuru yapacak yatırım projelerinin büyüklüğünün 10 milyon liradan yüksek olması gerekecek.

TÜBİTAK 1707 Destek Programı
Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 15 Ekim 2021
Çağrı kapanış tarihi: 28 Ekim 2021
TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı Destek Programı başvuruları devam ediyor.

Amaç: Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek. Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecek. Süreç Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacak.

Çağrı kapsamı: 1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması hedefleniyor, yurtiçindeki yerleşik firmaların yurt dışı işbirliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Bu sayede kuruluşların belirli bir ürüne/sürece ilişkin yurt dışındaki pazar paylarının artmasıyla Türkiye’nin ithalat/ihracat dengesine olumlu etkilerinin olması bekleniyor.
1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yoluyla ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor. 1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrısı kapsamında BİGG desteği almış tedarikçi kuruluşa ön ödeme yapılabilmesinin önü açıldı. BİGG desteği almış tedarikçi kuruluşa yüzde 10 genel gider desteği verilecek.

Destek özel şartları: Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunuyor. Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecek. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecek. Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması gerekiyor ve pazar araştırması, ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşıyor. Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi bekleniyor.
Bilgi için: www.itunovatto.com.tr
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1707-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi

Yorumlar (0)