banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

“Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü”

TÜRKONFED tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi, kadının her alanda güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi konularını ve çözüm önerilerini mercek altına aldı.

HABER 01.12.2016, 08:48 30.11.2016, 17:01
11097
“Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü”
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu evsahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi, kadın liderleri İstanbul’da buluşturdu. ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamada Özel Sektörün Rolü’, ‘Kadın Girişimciliği: Ekosistemin Parçası Olmak’ ve ‘Kadın Neden Güçlendirilmeli?’ konulu oturumların düzenlendiği zirvenin açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yasemin Açık ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin yaptı.
İDK Komisyonu aracılığıyla 2007’den beri kadınların eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımını teşvik edecek çalışmalar yaptıklarını anlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu; “TÜRKONFED Türkiye’nin yalnızca en büyük KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü değil aynı zamanda üyesi olan 31 kadın derneği ile en büyük örgütlü kadın gücüdür. Federasyon ve derneklerimizin yöneticilerinin birçoğunun da kadın olması gurur duyduğumuz bir tablodur. Çünkü gelişmiş bir ekonomi ve demokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır” dedi. Cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında sağlamanın Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınması açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kadooğlu; “McKinsey’in son raporuna göre, 2025’e kadar kadınların ekonomik hayata erkeklerle eşit katılımının sağlanması halinde küresel çapta toplam GSYH’de yüzde 11’lik artış öngörülüyor. Ülkemizde her ne kadar kadın istihdamı konusunda önemli gelişmeler yaşanmış olsa da uluslararası araştırmalar Türkiye’nin hala hak ettiği yerde olmadığını gözler önüne seriyor” diye konuştu.
Sürdürülebilir kalkınmanın toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda daha fazla yer alması, karar mekanizmalarına daha çok katılmaları ile mümkün olacağını belirten TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yasemin Açık; “Kadınların işgücüne katılım oranı küresel ölçekte yüzde 50, AB ortalamasında ise yüzde 70 seviyesinde. Oysa ülkemizde bu oran yalnızca yüzde 32. Ayrıca Türkiye genelinde işverenlerin yalnızca yüzde 8’inin ve her 100 girişimciden sadece 9’unun kadın olması, ülke ekonomisinin küresel rekabet gücünü de baskı altında tutmaktadır” açıklamasını yaptı.

Kadın-erkek eşitliği özümsenmeli
Bugün bütün dünyanın sürdürülebilir kalkınma konusu üzerinde çabaladığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin; “Kafa gücünün öne çıktığı yeni düzende yerimizi almamız için toplumun yarısını oluşturan kadınların potansiyellerinden yararlanmamız çok büyük önem taşıyor. En büyük gücümüz olan yetişmiş insan gücüne baktığımızda da Türkiye’nin 79 milyonluk nüfusunun merkezine kadını almamız ve kadının önündeki bütün engelleri kaldırmamız gerekiyor. Kadınların sürdürülebilir kalkınmanın içinde olabilmesi önce kadın-erkek eşitliğinin özümsenmesine bağlı. Bunun için de kadının bir birey olarak her noktada yetiştirilmesi ve erkeklerdeki zihinsel dönüşümün hayata geçirilmesi gerekiyor. Kadının hayatın her alanında eşit yer alması için en önemli gereklilikler eğitimde fırsat eşitliği, sağlık ve istihdam” dedi. 

Yorumlar (0)