banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

TBD dijital dönüşüm ekosistemine katkı sağlıyor

Önümüzdeki yıl 50. yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye’nin dijitalleşmesi ve toplumun dönüşümüne öncülük etme misyonunu benimseyerek ‘İcra Kurulu’ yapılanması altında ‘Odak Eksen’ler belirledi. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Türkiye’nin dijital dönüşüm ekosisteminin sürdürülebilir bir yapıda oluşması için çalışacaklarını kaydetti.

HABER 01.01.2020, 07:48 31.01.2020, 09:02
13074
TBD dijital dönüşüm ekosistemine katkı sağlıyor

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, dijital dönüşüm kapsamında durum analizi yapmadan, mevcut sorunlar açıkça saptanmadan, ülke olarak fırsat ve tehditlerimiz belirlenmeden, risk analizi yapılmadan hareket etmenin yanlış olacağını belirtti. Bu süreçte inisiyatif alarak TBD’nin kurumsal yapısında değişikliğe gittiklerini ve TBD İcra Kurulu altında ‘odak eksenler’ oluşturduklarını açıkladı. Odak Eksen şu yapılardan oluştu: Dijital Türkiye Endeksi Masası, Büyük Veri Stratejisi, Dijital Vatandaş, Yerli ve Milli Teknolojiler, Siber Güvenlik, Dijital Ekonomi ve Finans ve Ulusal Strateji ve Politika Belirleme.
Türkiye’nin mevcut dijital olgunluk seviyesinin ölçülebilmesi, dijital dönüşüm politika ve stratejilerinin sağlıklı bir yapıda belirlenebilmesi ve yaygın etkisinin ölçülebilmesi ile ülkemizin dijital kalkınma hamlelerine ivme kazandırılabilmesi amacıyla Türkiye’ye özgü ve bu alanda yurtdışındaki çalışmalarla uyumlu bir “Dijital Türkiye Endeks Modeli”nin geliştirmesinin önemli olduğunu kaydeden Aktepe, “Bu amaçla TBD ‘Dijital Türkiye Endeksi Masası’ tarafından bir proje başlatılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve İzmir Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği yapılan söz konusu proje kapsamında; ulusal ve uluslararası dijital endeks örnekleri araştırılmakta ve gereksinimler belirlenmektedir. Dijital Türkiye Endeks Metodolojisi ve Modeli’nin belirlenmesi, çalıştaylar yapılması ve sektörel bazda dijital endeks anket çalışmaları yapılması, bir çıktı olarak ‘Dijital Türkiye Endeks Raporu’nun hazırlanması ve hazırlanan raporun ‘Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılması’ hedeflenmektedir” diye konuştu.
Dijital Dönüşüm teknolojileri kapsamında ‘Yapay Zeka’ alanında ‘Yapay Zeka Strateji Belgesi’nin oluşturulmasının önemli olduğunu kaydeden Aktepe, “TBD Ulusal Strateji ve Politika Belirleme Odak Ekseni tarafından Avrupa Birliği, ABD, Çin ve diğer ülkelerdeki gelişmeler ve bu ülkeler tarafından hazırlanan strateji belgeleri de incelenmektedir. 2020’nin ikinci çeyreğinde tamamlanması hedeflenen ‘TBD Yapay Zeka Strateji Belgesi-TR’nin ilk versiyonu basın, kamuoyu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile paylaşılacaktır” bilgisini verdi.

KOBİ’lerin dijital dönüşümüne hız verilecek
Rahmi Aktepe, KOBİ’lerin yenilikçilik ve rekabet endekslerinin yükseltilerek, e-ticaret ve ihracat kapasitelerinin arttırılması için dijital dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek yürüttükleri çalışmaları şöyle aktardı: “Bu kapsamda, 2017 yılından beri Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, KOSGEB ve TİM işbirliği ile Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirmekte olduğumuz KOBİ’ler ve Bilişim Kongreleri’ni, TİM ile yapılan ek işbirliği ile 2020 yılında İzmit, Eskişehir ve Konya gibi değişik şehirlerde de gerçekleştirerek etkisinin imalat sanayi üzerinde yaygınlaştırılması ve e-ticaretin arttırılması planlanıyor. Ayrıca, TBD Bilişim Standatları Platformu’nu oluşturduk. Bu platform aracılığıyla hem ulusal hemde uluslararası dijital dönüşüm teknolojileri ile ilgili standartların geliştirilmesini TSE ile beraber yürüteceğiz. Söz konusu standartların kullanılması ile KOBİ’lerin innovasyon endekslerinin ve rekabet gücünün arttırılmasını, verimlilik ve kar paylarının yükseltilmesini hedefliyoruz.”

“Toplum için Bilişim Evi”
Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal-kültürel seviyesinin artırılması, yeni teknolojileri etkin kullanabilen genç işgücü ve istihdamın yaratılarak bu gücün toplumun yararına yansıtılması için merkezler kurulması gerektiğini belirten Aktepe, “‘Toplum için Bilişim Merkezleri’nin dijital belediye uygulamaları kapsamında yaygınlaştırılması çok önemli. Her yaştan insanın katılabileceği söz konusu merkezler belediyeye ait parklar veya ulaşımı kolay merkezlerde kurulmalı. Bu merkezlerin hem kurulmasına hem de işletilmesine TBD olarak destek olacağız” diye konuştu.

Yorumlar (0)