banner402

banner468

banner458

banner457

banner472

Teknolojinin tarım ve hayvancılıkla buluşması

Bitki ve hayvan genlerini teknolojik imkanlar kullanarak araştıracak Hayvan ve Bitki Genomik Araştırma İnovasyon Merkezi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu merkez sayesinde KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracağız” dedi.

HABER 01.11.2021, 00:01 29.11.2021, 10:57
20708
Teknolojinin tarım ve hayvancılıkla buluşması

Türkiye’nin ilk ziraat fakültesine sahip Ankara Üniversitesi’nde açılan Hayvan ve Bitki Genomik Araştırma İnovasyon Merkezi, kısa adı ile AgriGenomik Hub olan merkez, bir taraftan bünyesindeki laboratuvarlarla akademisyenlere ev sahipliği yapacak, diğer yandan da KOBİ’lerin bu alandaki iş fikirlerini hayata geçirmelerine olanak sağlayacak. Merkez, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Ankara Üniversitesi Teknokent’te inşa edildi.

Sürdürülebilir tarım ve gıda endüstrisi için verimliliği artıran fırsatları desteklemek amacıyla kurulan AgriGenomik Hub’ın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi Teknokent’teki törende Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Valisi Vasip Şahin, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TÜBA Başkanı Prof.Dr. Muzaffer Şeker, Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mesut Güner de yer aldı.

Yüksek teknolojili gıda ürünü: Bakan Varank, “Yaklaşık 55 milyon lira bütçesi olan bu proje de ülkemizin potansiyelinin değerlendirilerek daha fazla yüksek teknolojili gıda ürünü üretilmesine hizmet edecek. Agrigenomik biyoteknoloji uygulamalarının gıda üretimi alanında kullanılmasını sağlayacak olan bu merkez sayesinde KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracağız” dedi. Varank, tesisin bir kuluçka merkezi fonksiyonu göreceğini ve başta bu alanda çalışan akademisyenler olmak üzere tüm girişimcilere mali ve teknik destekler sağlanacağını belirtti.

Yerli, milli, elektrikli traktör: Son 3 yılda Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdiklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “105 beygir gücünde, 45 ila 55 dakika arası yüzde 100 şarj olabilen ve 8 kat daha az yakıt tüketimi sağlayan elektrikli traktörümüzün seri üretimine önümüzdeki yılın Ocak ayında başlıyoruz” dedi. Açılışı yapılan inovasyon merkezinin gıda güvenliği anlamında çok değerli olduğunu kaydeden Pakdemirli, “6 laboratuvardan oluşan bu merkezdeki teknolojiler, üretimde verimliliği ve kaliteyi sağlayacak alt yapıya sahip. Yine bu teknolojilerin, çiftçiler ve diğer faydalanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması da, teknoloji ve üretimin doğrudan buluşması açısından ayrı bir önem taşıyor” açıklamasını yaptı.

AgriGenomik Hub, Türkiye’deki biyoteknoloji Ar-Ge çalışmalarında, laboratuvar analiz hizmetlerinde ve projelerinde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Hub, tarımsal gıda alanındaki projelere, prototip ürünler geliştirilmesi için iki ana bölümde kullanıcı merkezli hizmetler sunacak. Birinci bölüm, veri güvenliği sağlayarak sorunlar ve çözümleriyle genomik biyoteknoloji alanında inovatif buluşlar yapacak araştırmacılar için proje geliştirme ve analiz laboratuvarlarından oluşuyor. İkinci bölüm de, disiplinlerarası proje geliştirme ekibinin desteğiyle, filiz işletmelere (start-up), girişimcilere ve KOBİ’lere yönelik ortaklık ve iş kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetleri sunacak. Böylelikle AgriGenomik Hub, biyoteknoloji alanında araştırma ve iş fikirlerini ticari hizmetlere veya ürünlere dönüştürme fırsatı yaratacak.

“Standartların hazırlanmasında söz sahibi olmalıyız”
Türkiye ve Avrupa Birliği’nin (AB) ortak finansmanıyla Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) yürütmekte olduğu “Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Konferansı gerçekleştirildi.
Konferansta Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Dünyadaki ilk 10 ekonominin içerisinde yer almayı planlayan ülkemizin de artık standartlara sadece uyan değil bu standartların hazırlanması aşamasında söz sahibi ülkelerden biri olması hızla önem kazanmaktadır” dedi.
Türk Standardları Enstitüsü’nün bir süredir yürüttüğü IPA projesinin çıktılarından biri olan, standardizasyon faaliyetlerine ilgili paydaşların hızlı ve pratik ulaşıp aktif katılım sağlayabilecekleri yeni bir platformla hizmete sunulacağını bildiren Büyükdede, platformun, Türkiye’nin standardizasyon süreçlerine sürekli gelişen teknik kabiliyetleri ile kıymetli katkılar sunacağına inandığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sürdürülebilir kaliteye karşı oluşturulacak güvenin, standart kavramını izah ettiğini belirtti.
Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Adem Şahin, projenin, Türkiye’deki standardizasyon sistemini 81 ile yaymayı, etkinliğini, verimliliğini ve paydaş katılımını iyileştirerek standardizasyon konusunda kamuoyu bilincini oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret Ekonomi ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, “Türkiye’nin gerçekten çok önemli bir standardizasyon geleneği var ve TSE’nin liderliğinde çok da etkin bir sistemi var” dedi.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan, bugünün pazarlarında yaşanan zorlu rekabet şartlarının, sanayicileri değişime ve gelişime zorladığını aktararak, değişime ayak uydurabilen, değişimi ve gelişimi sürdürülebilir hale getirebilen ülkelerin bir adım önde olacağı mevcut ekonomik konjonktürde, uluslararası ticaretin olmazsa olmaz kurallar manzumesi ve ortak dili olarak standartların öneminin bir kat daha arttığını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Büyükdede ve Bakan Yardımcısı Demircan, Standardizasyon Ödül Töreni’nde standartların gelişmesine katkı sunanlara ödüllerini takdim etti.

Çamurdan elektrik üretimi tesisi açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yap-işlet-devret modeliyle 100 milyon liranın üzerinde yatırımla gerçekleşen Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi’nin açılışını yaptı. Atık çamurundan elektrik üretilerek temiz enerji elde edildiğini belirten Varank, “Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içerisinde bulunması bu projeyi Türkiye’de bir ilk yapıyor. Yıllık 25 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılayacak olan tesisin, ülke ekonomisine katkısı 45 milyon lirayı bulacak” dedi.
Tokat Sanayi Sitelerinin Dönüşümü ve Gelişimi Projesi kapsamında yürüttükleri çalışmalarda da önemli aşamaya geldiklerinin müjdesini veren Varank, “Sanayi sitemizin zemin iyileştirme projesinin Bakanlığımızca incelenmesi tamamlandı. Kasım’da ihaleye çıkıp hızlıca yapımına başlıyoruz. 595 dükkanın yer alacağı bu projeyi de yakın zamanda tamamlayarak Tokat’ımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm yatırımcılarımıza şimdiden buradan yerlerini ayırmalarını tavsiye ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Konuşmaların ardından Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, Artova Belediye Başkanı Lütvü Yalçın ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin projelere ilişkin protokol imzaladı.

Kadın girişimcilere inovasyon ödülleri
KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen ‘İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı’nda ödüller sahiplerini buldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 hedeflerinden bir tanesinin de kadınların iş hayatına katılım oranını yüzde 41’e çıkarmak olduğunu ifade etti.
Varank, “Hazırlıkları süren strateji ile ‘Kadın Girişimciliği İnisiyatifi’ adını verdiğimiz bir yapı oluşturmayı planlıyoruz. Bu sayede kadınlar tarafından kurulan teknoloji girişimlerinin sürdürülebilir firmalara dönüşmesinin önündeki engellere odaklanacağız ve bu engelleri giderecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.
Bakan Varank, teknoparkların, kadın istihdamının gelişmesine önemli imkanlar sunduğunu vurgulayarak, “Teknoparklarda 20 bine yakın kadın personel istihdam ediliyor. Bunların büyük çoğunluğu Ar-Ge personeli. Sektörün beklediği önemli bir müjdeyi buradan duyurmak istiyorum. Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personeller, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecekler. Uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilecek” mesajını verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık olarak her zaman kadınların toplumsal hayata katılımının yanında olduklarını ve bunu desteklediklerini belirtti.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “İnovasyonda Kadın Projesi, kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda dengeyi sağlama çabasının da somut bir örneği” dedi.
KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız” diye konuştu.
İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı’nda Nisa Yeşilgül Mehmetcik, hipoksik tümörlerde aktifleşen ilaç etken maddelerinin geliştirilmesi konulu ‘Elpis Research’, Burcu Sarıtaş ‘SeeBrighter’, Özlem Ertekin ‘Tanı Teknolojilerinde Yüksek Hassasiyetli ve Hayvan Kullanımı Gerektirmeyen Afinite Moleküller’, Nerve Cansu İşeri ‘Yeni Nesil CBD Yağının Üretimi’ ve Yağmur Gömürlü ‘Biriktir’ projeleriyle finale kalmaya hak kazanan girişimciler oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu tarafından 5 kadın girişimciye kristal ödülleri takdim edildi.

Ekmeği taştan çıkaracaklar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Artova Belediyesinin ‘Ekmeğini Taştan Çıkaranlar Projesi’ ile Sulusaray Belediyesinin ‘Sulusaray İlçesi Kaz Yetiştiriciliği Tesisi Projesi’, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilecek. Toplam bütçesi 3.8 milyon TL olan projelerin sözleşmesi, Artova ve Sulusaray Belediyeleri ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu projelerle gençlerin ve kadınların istihdamını artıracağız. Hedefimiz Tokat’ı tarihinde olduğu gibi Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri haline getirmek” dedi.
Bakan Varank, 13.5 milyon lira bütçeli ‘Akdağ’ın Zirvesinden Kazova’ya Kırsal Turizm Rotası Projesi’, 2.5 milyon lira bütçeli ‘Zinav Gölü Rekreasyon Alanı Projesi’ ve 2 milyon lira bütçeli ‘Bilim Tarihi Müzesi’ne ilişkin bilgi verdi.
Başçiftlik Kayak Tesisi, Sulusokak Kent Meydanı, Osmanpaşa Konağı, Turhal ve Erbaa Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki kreşlerin de diğer projeler arasında yer aldığını kaydeden Varank, tüm bu projelerin toplam limitinin yaklaşık 24 milyon lira olduğuna işaret etti.
Konuşmaların ardından Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, Artova Belediye Başkanı Lütvü Yalçın ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin projelere ilişkin protokol imzaladı.

Sanayi Sicil İstatistikleri ilk kez yayımlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi sektöründe aktif olarak üretim faaliyetine geçen sanayi işletmelerine ait verileri içeren ‘Sanayi Sicil İstatistikleri’ni ilk kez yayımladı. 2021 Eylül’de, kayıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarken, 9 aylık dönemdeki artış yüzde 20.3 oldu. Aktif olarak üretim faaliyetine geçmiş bin 480 sanayi işletmesinin Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne (SSBS) yeni kaydı yapılarak, Sanayi Sicil Belgesi düzenlendi.
En çok kayıt İstanbul’dan: Bakanlık verilerine göre en çok İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde kayıt yapıldı. Eylül’de sanayi siciline en çok kayıt 363 işletme ile İstanbul’a ait iken, bunu 101 işletme ile Ankara, 88 işletme ile Bursa takip etti. İlk üç ilde yapılan kayıt Eylül’de toplam kayıt sayısının yüzde 37.3’ünü, ilk 5 ilde yapılan kayıt yüzde 47.4’ünü ve ilk 10 ilde yapılan kayıt yüzde 61.6’sını oluşturdu.
İmalat sanayinde kaydedilen işletmelerin yüzde 21.5’i orta-yüksek ve yüksek teknoloji grubundaki sektörlerde faaliyet gösterdi. Eylül’de imalat sanayinde kaydedilen işletmelerin 693’ü düşük teknoloji grubunda olup toplam kayıt sayısının yüzde 50.2’sini oluştururken, orta-düşük teknoloji grubunda 390 işletme, orta-yüksek ve yüksek teknoloji grubunda 297 işletme sanayi siciline kaydedildi.

Yorumlar (0)