banner472

banner458

banner457

banner505

TSE, İthalat Merkezi Başkanlığı’nı kurdu; İthalatta uygunluğu denetliyor

İthalatta uygunluk denetimlerini gerçekleştiren Türk Standardları Enstitüsü (TSE), ithalatın daha etkin gerçekleştirilmesi amacıyla İthalat Merkezi Başkanlığı’nı kurdu. Merkez, aynı zamanda şikayetlerde izlenebilirliği sağlıyor.

HABER 01.01.2021, 00:00 29.01.2021, 09:40
28081
TSE, İthalat Merkezi Başkanlığı’nı kurdu; İthalatta uygunluğu denetliyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 1985’ten bu yana gerçekleştirdiği ithalatta uygunluk denetimlerini, Ticaret Bakanlığı’nın ve diğer yetkili kuruluşların tevdi ettiği görevlerle sınırlı olarak gerçekleştiriyor. TSE, İthalat Denetimi faaliyetlerinde Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğlerinden; 1 sayılı “İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği”, 9 sayılı “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” ve 25 sayılı “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” kapsamında fiili denetimden sorumlu. Tebliğler kapsamında fiili denetime yönlendirilen ürünlerin mevzuata uygunluğunu; belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı yapılmak/yaptırılmak suretiyle gerçekleştiriyor.

İthalat Merkezi Başkanlığı kuruldu
TSE, ithalat denetimlerinin daha etkin gerçekleştirilmesi amacıyla 9 Kasım 2020’de İthalat Merkezi Başkanlığı’nı kurdu. Başkanlık, ithalat denetimlerinde hem benzer kurum hem de global düzeyde sürekli iyileştirme prensibiyle gelişim sağlayarak çağın gereklerine uygun, denetim faaliyetlerini ilgili mevzuatlara tam uyum ve tüm başvurularda eşitlik prensibi çerçevesinde hızlı ve doğru hizmet sunmak vizyonu ile hareket ediyor.
Firmaların TSE´de işlem görmekte olan TAREKS ve gübre ithalatına ilişkin tüm başvuruları hakkında hızlı bilgi alabilmeleri için 444 0 873 numaralı İthalat Merkezi Başkanlığı Çağrı Merkezi kurulmuş olup bu çağrı merkezi ile;
Acil başvuruların sistemden kontrol edilmesi
Gerek duyulan aramaların ilgili birime anında aktarılması
Belge-net entegrasyonu sağlanarak ilgili birim ve/veya incelemecilere uyarı sistemi ile online bağlanılması
Aksayan başvuruların ilgilisine ve üst birimlere aktarılması ve sitemden kayıtlı olarak süreçlerin takip edilmesi
Şikayetlerde izlenebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

İthalat Merkezi Başkanlığı bünyesinde verilen hizmetlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla kurulan Merkezi İnceleme Sistemi ile; eşit iş dağılımı, tüm birimlerde uzmanlaşma, başka birim uzmanlarını kullanabilme, işlemlerde yeknesaklık sağlanması ve denetim süreçlerinin kısalması amaçlanıyor.

TSE’de ÜGD Tebliğleri uyarınca gerçekleştirilen işlemler şöyle:
1 sayılı ÜGD Tebliği: Düzenlenmemiş alanda yer alan bazı ürün grupları, yurt içi ya da uluslararası standartlar yönüyle fiziki muayene, belge kontrolleri ve deneyler çerçevesinde denetleniyor. Denetimlerde firma taleplerine istinaden uluslararası anlamda geçerliliği olan standartlara göre de yapılabiliyor.
9 sayılı ÜGD Tebliği: Kısaca “CE” mevzuatı olan Avrupa Birliği’nce yayımlanarak ülkemizde uyumlaştırılan yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde fiziki muayene işlemleri, belge kontrolleri ve bazı durumlarda deneyler yapılarak denetim gerçekleştiriliyor. İthalat sırasında denetimi yapılabilen ürünler; aydınlatma cihazları ve lambalardan endüstride kullanılan makinalara, klima ve soğutuculardan piroteknik malzemelere kadar geniş bir yelpazede bulunuyor.
25 sayılı ÜGD Tebliği: Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği Yönetmeliklerine/Regülasyonları yönünden uygunluğunun kontrolü gerçekleştiriliyor. Tebliğ kapsamında emniyet kemerleri, camlar, farlar, lambalar, kornalar, çocuk koltukları, vb. gibi ürünler bulunuyor.
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri haricinde; “Gübre İthaline İlişkin Tebliğ” kapsamında yer alan gübre cinsi ürünlere ilişkin başvurular ise TSE’ye yapılarak “Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” ile “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik” ve “Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik” çerçevesinde muayene ve deneyleri yapılmak suretiyle ithalat denetimleri yapılıyor.

Yorumlar (0)