banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Türkiye ekonomisine artı değer katmaya devam ediyor; Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi

“İvedik OSB, Ankara’nın en büyük OSB’sidir ve dünyaya açılmış bir ekonomiye sahiptir” diyen Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, “Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda başlattığımız ve bölgeyi bir Ar-Ge vadisine dönüştürme amacının yapı taşlarından olan Teknopark Ankara’yı faaliyete geçirdik” diyor.

HABER 01.03.2019, 08:41 29.03.2021, 16:20
8861
Türkiye ekonomisine artı değer katmaya devam ediyor; Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi

Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, “Ticaret hacmi 1.5 milyar dolara, dış ticaret hacmi 700 milyon dolara ulaşan Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye ekonomisine artı değer katmaya devam ediyor. 8600 firmanın faaliyet gösterdiği ve 120 bin kişinin istihdam edildiği Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi, yüzde 98 doluluk oranıyla Ankara sanayisinin cazibe merkezlerinden biri” diyor.
Hasan Gültekin, Bölge’yi ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı toplantıda özetle; “İvedik OSB, Ankara’nın en büyük OSB’sidir ve dünyaya açılmış bir ekonomiye sahiptir” diye konuştuğunu belirtiyor.
Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin (İvedik OSB) vizyonunu; “Ankara’nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış, siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık ve kaynaklarını çoğaltmak ve değerlerini sürekli artırmak doğrultusunda bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder” sözleriyle özetleyen Hasan Gültekin; bölgenin misyonunu ise şöyle aktarıyor: “Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözüme kavuşturulması, Ankara’nın ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet gücünü geliştirmesi, ülke ekonomisinin gelişmesine öncülük etmek ve tüm bu çalışmalarını; teknolojik, ekonomik ve ticari hayatın her yönüyle gelişmesini desteklemek misyonuyla hareket eder.”
Hasan Gültekin, yapılan çalışmalar, gösterilen gayretler, sarf edilen çabalar ve harcanan mesailerin hedefinin; ‘daha güçlü bir Türkiye’nin varlığına katkı sağlayabilmek’ olduğunu açıklıyor: “Hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmaların bölgemize, şehrimize ve ülkemize değer katmasını temenni ediyoruz.”

İvedik OSB’den eğitim hamlesi
Hasan Gültekin, Genel Kurul’da aldıkları onayla başlattıkları “Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı”nın kurulum aşamasının tamamlandığını anlatıyor: “İlk genel kurul toplantısı yapıldı ve Vakfımız faaliyetlerine başladı. Bölgemiz sanayicisinin arasındaki dayanışmayı artıracağına inandığımız Vakfımız, aynı zamanda bir eğitim vakfı olduğu için sanayimizin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine katkı sunacaktır.”

Teknopark Ankara faaliyete geçti
“Türkiye’deki ilk uygulamalı teknopark olarak faaliyete geçecek Teknopark Ankara’yı, Bölge’ye kazandırmak” hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Hasan Gültekin, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda başlattığımız ve bölgeyi bir Ar-Ge vadisine dönüştürme amacının yapı taşlarından olan Teknopark’ı faaliyete geçirdik. Toplamda 120000 m2 alan üzerine kurulu ve 45000 m2 kapalı alana sahip, Teknopark Ankara, Mayıs 2017 tarihi itibariyle faaliyete geçti.
Savunma, elektronik ve bilişim sektörlerine yönelik, içerisinde üretilebilir alanlar, Ar-Ge ofisleri, kuluçka merkezi, ortak üretim alanları, teknoloji transfer ofisi ve ticarileşme merkezi, endüstriyel tasarım ve prototip merkezi, test, laboratuvar ve kalibrasyon merkezi ile sosyal donatıların olduğu bir ‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi’dir. Özellikle sanayi bölgesinde olması ve üretilebilir alanlara yer vermesi nedeniyle diğer Bölgelerden farklı bir vizyon ve misyon taşımaktadır. Ocak 2019 itibariyle bünyemizde; 153 faaliyet gösteren firma, 207 devam eden proje, 1102 Ar-Ge personeli bulunmaktadır.”
Hasan Gültekin, Teknopark Ankara bünyesinde yürütülen ve Türkiye ekonomisine katmadeğer sağlayacak projelerden bazılarını ise şöyle sıralıyor: “İnsansız Hava Araçları Ur-Ge Projesi. Medikal Sektörü Ur-Ge Projesi. Yenilik, Doğrulama ve Ticarileşme Merkezi Projesi.”

Yorumlar (0)