banner262

“Yeni Yapılandırma” yoluyla sağlanan; Finansal destek

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Yararlanmak isteyenler 30 Haziran tarihine kadar başvurabilecek.

“Yeni Yapılandırma”  yoluyla sağlanan; Finansal destek
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına  yer yer itiraz edildiği de olmuyor değil. Oysa bu tür kamu tasarruflarına “finansal destek” diye bakılması daha doğru olacaktır. Vergi alacaklarını yapılandıran son 7020 Sayılı Yasa’ya bu açıdan bakarak okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Yapılandırmanın kapsamı: Yapılandırılan vergi alacakları ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları şöyle:
- 2017 yılına ilişkin olarak 31.3.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,
- 31.3.2017 tarihinden önce yapılan tespitlerle salınmış vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
- 31.3.2017 tarihinden önce kesilen idari para cezaları,
- 31.3.2017 tarihinden önce 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,
- 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
- 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
- Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ait sosyal güvenlik destek primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş özel inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
- 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ait damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
- Belediye Alacakları.
Yeniden yapılandırmanın içeriği: 27 Mayıs 2017 tarihi öncesinde;
- Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı,
- Vergi aslına bağlı kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamları,
- Vergiden bağımsız kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si,
- Ödenmemiş alacak gecikme zammından ibaret ise gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’si ve gecikme zamlarının tamamı,
- İdari para cezalarının tamamı, faizi, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarıyla hesaplanan tutarın, Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla cezadan türemiş alacakların tamamı,
- Uzlaşılmış alacakların 27 Mayıs 2017’ye kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi halinde faiz alacaklarının tamamı.

Ödeme usulleri:
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek taksitlerin ilki 31.7.2017 tarihine kadar,
- Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek taksitlerin ilki 31.8.2017 tarihine kadar,
- Diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenecektir.
- Mükellefler  başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilirler.

Özel indirim: Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı olmayan alacaklara ayrıca  yüzde 50 indirim uygulanır.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2017, 14:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner246

banner250

banner256

banner216