banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

YÜSEM Direktörü Doç. Dr. Can Tansel Kaya: “Birey ve kurumların yetkinliklerini artırıyoruz” 

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) Direktörü Doç. Dr. Can Tansel Kaya, “Dokunabildiğimiz her birey ve kuruma yetkinliklerini en üst noktaya getirecek sürdürülebilir rekabet alanı yaratmak istiyoruz” diyor. İyi bir performans gerçekleştirerek 4 bin 500 kişi ve kuruma ulaşan YÜSEM, bu yıl 6000 kişi ve kuruma ulaşmayı hedefliyor.

HABER 01.01.2020, 07:40 31.01.2020, 09:06
15960
YÜSEM Direktörü Doç. Dr. Can Tansel Kaya: “Birey ve kurumların yetkinliklerini artırıyoruz” 

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM), 2007 yılından bu yana yaşam boyu öğrenme deneyimi sunuyor. Her yıl farklı ve nitelikli alanlarda eğitim almak isteyenlere hizmet veren YÜSEM, 77 farklı bölümde eğitim veren Yeditepe Üniversitesi ve alanının uzman eğitmenleriyle kurumlara ve kişilere mesleki uzmanlık sertifika programlarının yanı sıra kişisel gelişim, kodlama, yabancı dil ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere zengin içerikli eğitimi olanaklı kılıyor.
YÜSEM Direktörü Doç. Dr. Can Tansel Kaya, “Dokunabildiğimiz her birey ve kuruma yetkinliklerini en üst noktaya getirecek sürdürülebilir rekabet alanları yaratmak istiyoruz” diyor. Denetim ve kontrol mekanizması ile yüksek nitelikte eğitimler vererek her yıl yüzde 100 büyüme sağladıklarının altını çizen Kaya, şunları söylüyor: “Yeditepe Üniversitesi’nin üst düzey eğitim kalitesi, marka gücü ve desteğinin yanısıra kurumsal olarak her biri alanında uzman ekibimizle önemli bir sinerji yakalayarak yıl başında hedef olarak koyduğumuz noktayı yakaladık. 2019 yılı çok başarılı geçti. Ülke olarak ekonomideki dengelenme süreci birçok kişi ve kurum ile eğitimde fırsat yılımız oldu. Fitoterapi Eğitimi’nden Gıda İşletme Programına; Adli Eczacılık Eğitimi’nden lise öğrencileri için hem Lise Kış hem de Lise Yaz Okulları olmak üzere farklı ve geniş bir yelpazede eğitimler düzenledik. Geçtiğimiz yıl itibariyle ortalama 4500 kişi ve kuruma sertifika verdik. Bu yıl 6000 kişi ve kuruma ulaşmayı hedefliyoruz.”

Liseli gençler YÜSEM’e gelecek
YÜSEM’in farklılık oluşturduğu alanlardan birini de Lise Yaz Okulu’ndan sonra Lise Kış Okulu oluşturuyor. Bu yıl 20 Ocak’ta başlayacak eğitimlerden birini ‘Güzel Sanatlar Fakültesinde Sanat ve Tasarım Deneyimi’, diğerini ise ‘Programlamaya Giriş’ oluşturacak. Eğitimin amacını Kaya şöyle anlatıyor: “Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim, Grafik Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tiyatro, Sanat ve Kültür Yönetimi bölümleri ile sanat ve tasarımın yapıcı etkinliğinin bilincinde, yaratıcı ve özgün çözümler üretebilen, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, sosyal olarak duyarlı, güncel sanat ve tasarım eğilimlerini izleyerek uluslararası alanda yer alan, disiplinler arası düşünebilen sanatçılar, tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Programa tüm lise öğrencileri ister gündüzlü ve isterse yatılı olarak katılabilir.”
Yine tüm lise öğrencilerine açık olan Programlamaya Giriş eğitiminin ise önemi son dönemlerde hızla artmış bulunuyor. Yüksek öğrenimde programlama derslerine gösterilen ilgi bunun bir göstergesi. Eskiden sadece mühendislik bölümlerine açılan programlama dersleri günümüzde neredeyse her bölümün programına girmiş bulunuyor.
Lise Kış Okulu’nun eğitimlerinde nicelikten ziyade niteliğe ağırlık verdiklerinin altını çizen Kaya, “Gerek Lise Yaz Okulu; gerekse de Lise Kış Okulu’nda, lise öğrencilerinin üniversiteye geldiklerinde okumayı arzu ettikleri alanlara dair bilgi sahibi olmalarını; o bölümler hakkında tercih aşamasından önce mümkün olduğu kadar fazla derinlik kazanarak doğru tercihlerde bulunmalarını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuşuyor.

KOBİ’ler Müşteri Deneyimi Yönetimi (CEM) ile sürdürülebilir büyüme yakalayacak
‘Sürekli Eğitim Merkezleri’nden en fazla yararlanan yapıların KOBİ’ler olduğu bir gerçek. YÜSEM’in hedef kitlesinin de KOBİ’ler olduğunun altını çizen Kaya, “KOBİ’lerin daha sağlıklı büyümesi için onların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet tedariki yapabiliyoruz. KOBİ’lerin muhasebe, finans, denetim, insan kaynakları başta olmak üzere ihtiyaç duydukları birçok alan mevcut. Bizler, bugüne kadar gelen sayısız eğitim taleplerinden; KOBİ’lerin kurumsallaşmada zorluk yaşadığı çıkarımını yapabiliyoruz. Ülkemizin işletme yapısı ağırlıklı merkeziyetçi. Bizim arzuladığımız KOBİ yapısı, merkeziyetçiliği optimize ederek kurumsallaşmayı da sağlamalı” açıklamasını yapıyor.
Eğitimlerde KOBİ’nin sürdürülebilir büyümeyi yakalamasının nihai hedef olduğunu belirten Kaya, YÜSEM olarak yürüttükleri eğitimlerin ölçülebilir nitelikte olmasına da azami gayret gösterdiklerini belirtiyor. Kurumların YÜSEM’den eğitim almak için sık sık kendilerine başvurduğunu duyuran Kaya, ağırlıklı olarak da referansla büyüdüklerinin altını çiziyor.
Yürüttükleri eğitimlerin KOBİ’ler için bir gider kalemi olmadığını, uzun vadede kuruma değeri ölçülemez artılar sağladığını dile getiren Kaya, görüşlerini şöyle aktarıyor: “Eğitim bir gider değil bir yatırımdır. Küçük bir maliyetle büyük performans sağlanabiliyor. Türk KOBİ’leri karakter olarak çalışkan ve esnek. Ancak artık büyümek isteyen KOBİ için yeni bir dönem var; o da Müşteri Deneyimi Yönetimi. YÜSEM olarak bu yıl Müşteri Deneyim Yönetimi eğitimlerini başlatacağız. Bu eğitimi alan ve içselleştiren bir KOBİ’nin başarısız olma şansı çok düşük. Eğitimlerde müşterinin gözünden KOBİ’yi 360 derece ele alıp eksik olduğu noktayı tespit edip ona göre özel eğitimler vereceğiz.”

Üniversite dışından da uzman alınıyor
Eğitimlerde üniversite dışına çıkabildiklerini de dile getiren Kaya, şu noktalara değiniyor: “Kişi veya kurum olsun eğitimlerimizden yararlananların geri bildirimi bizim için değerli. Geri bildirim neticesinde bazen üniversiteye tabi olmuyoruz. Örneğin; kişisel gelişimde yaşam koçluğu önemli bir alan ve üniversitede bunun karşılığı yok. Bunun için alanın en yetkin isimleriyle görüşerek eğitimlerimizde yer almasını sağlayabiliyoruz.”
Regülasyonların hayata geçirilmesiyle yetkinlik sertifikalarının önemli hale geldiğini dile getiren Kaya, SEM’lerin bu anlamda önemli bir boşluğu doldurduğunu belirterek, “SEM’ler değişime hızlı adapte olma özellikleri ile çağın gereklerine uygun sertifika programlarını hızlıca düzenleyebiliyor. Bu alanın önemi önümüzdeki dönem daha da artacak, eğitimlerin içeriği de çeşitlenecektir” bilgisini veriyor.Gıda İşletme ProgramıYeditepe Sürekli Eğitim Merkezi’ni rakiplerinden ayrı kılan birçok eğitimi bulunuyor. Bunlardan biri de Gıda İşletme Programı. Toplam 168 saatten oluşan sertifikalı bir eğitim sunduklarını dile getiren Doç. Dr. Can Tansel Kaya, şu bilgileri veriyor: “Ortak paydası ‘gıda’ olan, eğitimlerde seçilmiş vaka ve örneklerinin tamamı gıda alanından oluşuyor. Bu yıl başladık ve 2020 programında devam edeceğiz. Katılımcı memnuniyetinin yüzde 100 olduğu bir program. Eğitime, Gıda Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenciler, bu alanın mezunları, gıda alanında çalışıp işletme nosyonunu güçlendirmek isteyen; ortak paydası gıda olan herkes katılabilir. Kontenjan sınırımız var: 20 kişi. 2020 yılının ilk eğitimine Şubat ayında başlayacağız.”

Yorumlar (0)