banner472

banner458

banner457

Zer, kendi yazılım ve teknolojileriyle uçtan uça süreci yönetiyor

Zer A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Direktörü Ozan Ünay ile Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecini, ekosistemini ve Zer’i konuştuk. Ünay, Promena, Zervis, Araçiste, ZerOnline ve Loji-Portal markaları ile Zer’in kendisinin, müşterilerinin ve tedarikçilerinin iş süreçlerini kısaltıp verimliliği artırmaya çalıştıklarını söylüyor.

HABER 01.12.2021, 00:58 26.12.2021, 21:10
20803
Zer, kendi yazılım ve teknolojileriyle uçtan uça süreci yönetiyor

KobiEfor Dijital: Dijital dönüşüm ekosisteminde Türkiye’nin ve şirketinizin konumu nasıldır?
Ozan Ünay: Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, ekonomik ve sosyal hayatın tüm cephelerinde her zamankinden daha önemli dönüşümlere yol açıyor. Bu dönüşüm, fırsatlar yarattığı kadar dışında kalanlar için varlıklarını ve sürekliliklerini tehdit eden riskler de oluşturuyor. Herhangi bir kurumun ya da sektörün bu dönüşümün dışında varlığını sürdürmesi artık mümkün görünmüyor. Ülkemizde de her ölçekten kurumun dönüşümün içinde yer almaya çalıştığını, devlet kurumlarının hızla dijitalleştiğini, farklı teknolojiler ile buluştuğunu artarak gözlemliyoruz. Bu anlamda ülke olarak dijital dönüşüme ayak uydurma hızımızın her geçen gün arttığını söyleyebiliriz. Kullanıcıların talepleri de bu yönde. Veriden değer üretmeye dayalı birçok proje hayata geçiyor, özel sektör ve kamu arasında stratejik işbirlikleri geliştiriliyor. Bununla beraber nitelikli insan kaynağının yetişmesi ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi gerekliliği önem kazanıyor. Mevcut teknolojiyi kullanacak, geliştirecek, inovatif düşünce ile yeni ürün ve platformları, kullanım alanlarını ortaya çıkaracak yazılımcılara, mühendislere, veri analistlerine, iş fikrine dönüştürecek girişimcilere ihtiyacımız giderek artıyor.

Koç Topluluğu’na mensup bir şirket olarak, Zer’de Topluluğumuzdan aldığımız vizyonla ülkemizde birçok kuruma göre erken aşamada dijital dönüşüm programına başladığımızı söyleyebilirim. Zer’de yıllardır dijital alana yatırım yapıyoruz. Şirket olarak dijital dönüşümün gereklerini yerine getirmeyi ve bu alanda daima güncel kalmayı, özgün iş modelimizin teminatı olarak görüyoruz. İş modelimizde müşterilerimizle çözüm ortaklarımız arasında bir fayda köprüsü yaratmayı hedefliyoruz. Dijital imkânlar, teknolojik yenilikler ve inovatif yöntemlerle, tüm paydaşlarımız için en yüksek faydayı sağlamaya odaklanıyoruz. Teknolojik yenilikleri takip ederek kendimizi geliştirmekle kalmıyor, bize uygun olan teknolojileri kendi iş alanlarımızda kullanmak üzere kaslarımızı devamlı geliştiriyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada, sahip olduğumuz ekosistemin büyüklüğü ve etkinliği dijital becerilerimizle yakından ilgili. Zer; kendi yazılım ve teknolojilerine sahip, küresel rekabet gücüne erişmiş, sadece satın alma değil, deneyim ve sahip olduğu teknoloji ile uçtan uca süreci yöneten bir yapı, biz de bu yapıyı sağlamlaştırmak için çalışıyoruz. Küresel alanda rekabet eden iyi bir oyuncu olmak ve mevcut işlerimizde daha da güçlenmek için farklı kategorilerde ve iş modellerinde çalışmalar yürütüyoruz. Promena, Zervis, Araçiste, ZerOnline ve Loji-Portal markalarımız ile gerek bizim gerek müşterilerimizin gerekse tedarikçilerimizin iş süreçlerini kısaltıp verimliliği artırmaya çalışıyoruz. Teknolojik çözümlerimizi çağın gereklerine göre sürekli yenileyerek daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz.

KobiEfor Dijital: Yürüttüğünüz dijital dönüşüm çalışmalarının Zer’in başarısına ve müşterilerine yansımaları nasıl oldu?
Ozan Ünay: Satın alma ve daha geniş anlamda tedarik zinciri yönetimi bir uzmanlık ve fayda alanı. Satın alma işlemlerinin de teknolojinin ve inovasyonun getirdiği imkânlarla daha etkin, daha dinamik ve daha fayda odaklı hizmet etmesi gerekiyor. Bu durumun en yakın örneğini pandemi ile gördük. Bizim uzun yıllardır yatırım yaptığımız teknoloji kullanımlı hizmet modelinin ne kadar değerli olduğunu Pandemi’deki kırılmalar çok net bir şekilde ortaya koydu. Çoğu şirket Pandemi öncesinde satın alma ve tedarik süreçlerini geleneksel yöntemlerle tamamlarken Pandemi’yle birlikte işlerin bahsettiğim şekilde yönetilmesi oldukça güçleşti. Oysa işlerin sürekliliği için satın alma işlemlerinin devam etmesi gerekiyordu. Artan maliyetler, tasarruf ihtiyacı ve belirsizlik baskısı nedeniyle güvenilir, şeffaf ve hızlı bir sistemle satın alma ihtiyaçlarının çözüme kavuşması her zamankinden daha da elzem oldu. Çok net bir şekilde hem yerel hem küresel pazardan birçok firmanın, bu dönemde dijital platform arayışına girdiğini gözlemledik. Zer’in sahip olduğu dijital yetkinlikler ve teknolojik iş yapma becerisi bu olağanüstü ortamda iş sürekliliği isteyen tüm firmalar için iyi bir nefes oldu. Dijital platformumuz Promena adeta yeniden keşfedildi. Salgın sürecinde halihazırda sunduğumuz online ihalelerimize kesintisiz devam ettik. Müşterilerimizi en hızlı ve şeffaf şekilde güvenli tedarikçilerle buluşturduk. Sadece internet bağlantısına sahip olmanın yeterli olduğu teklif toplama, e-satın alma, tedarikçi yönetimi ve harcama analizi modüllerimizle aksama yaşanmadan müşterilerimizin tüm süreçlerini yönettik.

ZerOnline, 580 tedarikçi markayla 550 bin çeşit ürünü müşteriyle buluşturuyor
B2B e-ticaret ve online sipariş yönetimi çözümü olarak konumlandırabileceğimiz ZerOnline, 580 tedarikçi markayla olan anlaşmasıyla iş dünyasının ihtiyaç duyacağı 550 bin çeşit ürünü müşteriyle buluşturdu. Onay süreçlerinden, sipariş-sevkiyat yönetimine tüm süreci çevrimiçi platforma taşıyan ZerOnline, operasyonel kolaylık sunarken maliyet tasarrufunu da uzun dönemli anlaşmalar ve toplu satın alma hacmi ile müşterilerimiz için mümkün kıldı.
Bu başarıyı da Zer’in yönettiği satın alma hacminin son iki yılda büyümesinden ve müşteri sayısının artışından görebiliyoruz. Kuruluşumuzda Koç Topluluğu Şirketleri’ne merkezi satın alma hizmeti vermek üzere çıktığımız yolda, geliştirdiğimiz faydalı iş modeli ile her geçen gün daha fazla iş ortağına ulaşıyoruz. Sadece Türkiye değil, yurt dışı açılımlarımızla, global listelerde derecelendirilen platformlarımızla, aldığımız ödüllerle başarımızı taçlandırıyoruz.

KobiEfor: Zer’in gelecek dönem hedefleri nelerdir?
Ozan Ünay: 2021 yılında teknoloji alanındaki yatırımlarımızın büyük çoğunluğunu, mevcut ürünlerimizin müşteri ihtiyaç ve taleplerine göre geliştirilmesine yönlendirdik. Bunu da çevik metodoloji ile çalışan proje ekiplerinin yönetiminde gerçekleştirdik. Zer Portal adını verdiğimiz müşteri ve tedarikçi işbirliği portalımızı altyapı ve süreçler özelinde yeniledik, bu sayede müşteri ve tedarikçilerimize etkin fatura, mutabakat ve sipariş entegrasyonu sağlamayı hedefledik. Tüm lojistik süreçlerde tedarikçilerimize ve müşterilerimize uçtan uca takip imkanı sunan, mobil uygulaması da olan Loji-Portal platformumuza önemli yatırımlar yaptık, gelecek projelerimizi planladık.
Geliştirmelerin yanında süreçlerimizde rutin iş yükünü ve hata oranını azaltmayı hedefleyerek robotlara devrettiğimiz süreç sayısını artırdık, 2022’de daha da artırarak iç verimlilik projelerini devreye almayı planlıyoruz.
Zer için çevik yönetim anlayışı son derece önemli. Önümüzdeki dönemde tüm proje ve ürünlerimizi çevik metodoloji ile yönetebilir durumda olmayı hedefliyoruz. Bu noktada insan kaynağımızın yetkinliğini çevik yönetim ve bilhassa yıkıcı stratejiler alanlarındaki eğitimlerle artırmayı planlıyoruz.
Şeffaflık ve güvenilirlik için siber güvenliğe olan yatırımlarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda kurumların karşı karşıya kalacağı en önemli risklerden biri şüphesiz siber güvenlik. Her gün milyonlarca işlemin yürütüldüğü platformlarımızı bu açıdan en üst seviyede tutmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.
En çok talep gören stratejik satın alma ve tedarikçi çözümleri platformumuz Promena ve kurumsal siparişlerin online adresi ZerOnline’ı da teknolojik altyapılarını geliştirerek ve farklı modüller ekleyerek büyütmeyi hedefliyoruz. Promena ve ZerOnline için mevcut müşteri hacmimiz ve potansiyelimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında çok yüksek. Bu durumu dikkate alarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyerek sunduğumuz çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.

KobiEfor Dijital: Sizce dijital dönüşüm yolculuğunda olmazsa olmazlar neler? Şirketlerin dijital dönüşüm yol haritasında neler olmalı?
Ozan Ünay: Dijital dönüşüm, sadece süreçlerin dijitalleşmesi değil, ekiplerin teknoloji ile beslenmesi, yeni gelişmeleri takip etmesi, inovatif iş modellerini kurgulayabilecek yetkinlikte olmasını yani kültürel bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Sürekli eğitim ve deneme öğrenme süreçleri şirketlerin dijital dönüşümünde önemli rol oynuyor.
Hem finansal kısıtlar hem de insan kaynağına bağlı faktörlerle dijital dönüşüm bir anda tüm boyutları ile hayata geçemiyor. Adım adım, ilk etapta kritik süreçler hedeflenerek dönüşüme başlanması ve hatta doğru adımı bulmak için süreçlerin, sorumluların ve sorunların derinlemesine analiz edilmesi gerekiyor. Sadece bilgi teknolojileri uzmanlarından oluşan proje ekipleri yerine şirket bünyesinde farklı fonksiyonlardan kişilerin dahil olduğu, istekli ve çevik bir ekip oluşturulması, çok boyutlu düşünebilmeyi tetikleyecek bir ortam yaratılması da dönüşüm hızının artırılmasında etkili olacaktır.

Yorumlar (0)