banner472

banner458

banner457

01.12.2019, 08:00 7376

İHRACAT ANA PLANI ve Sonrası

İhracat ile ilgili olan bütün kurum ve şirketlerimizin çok iyi bildiği gibi TİCARET BAKANLIĞI Ağustos ayında İHRACAT ANA PLANI yayınlamıştır.
Bu plan; küresel görünüm, Türkiye görünümü ve ihracat ana planı olmak üzere üç bölümden oluşmakta olup, sonuç bölümünde 2023 ihracat hedefleri ile hedef pazar ve hedef ürünleri açıklamaktadır.
2023 yılı için yüzde 6.2 gibi bir yıllık ortalama ihracat büyümesi ve 226.6 milyar USD gibi ‘mütevazı’ olarak kabul edilebilen ihracat hedeflerine ilave olarak ana planda 17 hedef ülke ile 5 hedef sektör belirlenmiştir.
‘Büyük resim’ veya ‘üst şemsiye’ olarak kabul edilmesi gereken Ticaret Bakanlığı’nın bu dokümanı esas alınarak ihracat ile ilgili kurumlarımızın yapması gereken tamamlayıcı bir çalışma daha vardır.
Belirlenen 17 hedef ülkelerin bütün ürün yelpazeleri incelenerek, herbir hedef ülkenin hangi ürün grubunda ‘cazip pazar (attractive market)’ olduğu belirlenmelidir. ‘Cazip pazar’ olarak belirlenen ürün gruplarında da bizim ‘rekabet gücümüz (competitive strength)’ yüksek olan ürün grupları belirlenerek, o ürün gruplarında hedef pazara konsantre olunmalıdır.
Benzer bir çalışma belirlenen hedef sektörler için de geçerlidir. Her bir hedef sektör için cazip pazarlar belirlenmeli ve bu pazarlara farklı bir dikkat gösterilmelidir.
Aksi takdirde, bu çalışmalar yapılmadan sadece İHRACAT ANA PLANI dikkate alınarak ihracata yönelinirse, Japonya ve Güney Kore’ye elektronik malzeme, ABD ve Almanya’ya otomobil ve İngiltere’ye makine satmaya çalışırız.
Şüphesiz, her ürün, her hedef pazarda satılmak üzere pazarlama faaliyeti yapılabilir ve yeteri kadar büyük tanıtım ve pazarlama bütçesi varsa, teorik olarak her ürün, her pazara az veya çok satılabilir. Burada kritik faktör; yeteri kadar pazarlama bütçesi ihtiyacıdır. Her ülkede olduğu gibi ülkemizin de ihracata ayırabilecek tanıtım ve pazarlama bütçesi kısıtlı, hatta mütevazıdır.
Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılı için belirlediği 226.6 milyar USD’lik ihracat hedefi ve 2018 yılı ihracat büyüme hızımız dikkate alınırsa yüzde 6.2 büyüme hızı ‘kolay ulaşılabilir’ hedeflerdir ve bu hedeflere ulaşmak üzere olağanüstü stratejiler üretmemiz ve başarı ile hayata geçirmemiz gerekmeyebilir. Ancak yukarıda ifade ettiğim çalışma ile pazarlama gücümüzü hedef pazarlarda, uygun ürünlere ve hedef ürünlerde, uygun pazarlara odaklayabilirsek, 226.6 milyar USD’nin çok üzerinde bir ihracat hacmine de ulaşmamız mümkündür.
Her devlet, kurum ve şirketin kaynakları sınırlıdır ve önemli olan bu sınırlı kaynakları hedeflere ulaşabilmek üzere en ‘optimum’ ve ‘etkin’ şekilde kullanabilmektir. Bu tanım her bir ülkenin ihracata ayırdığı stratejik pazarlama gayretleri için de geçerlidir.
Unutulmamlıdır ki; stratejinin onlarca tanımından birisi de ‘kıt kaynakla, hedeflere ulaşabilme becerisidir.’

Yorumlar (0)