banner472

banner458

banner457

01.07.2020, 08:00 11695

İş Dünyasında ‘Yeni Normal’

Corona sonrasında hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girmeye çalıştığımız günümüzde başta iş dünyası olmak üzere hepimiz içinde bulunduğumuz ortamı ‘Yeni Normal’ olarak ifade etme eğilimindeyiz.
Çok da fazla irdelemediğimiz bu sözcüğü birçoğumuz ‘bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır’ anlamında kullansa da arkasında enteresan bir ortam tanımı vardır. Kısaca, VUCA olarak ifade edebileceğimiz bu tanım, genelde, belirsizlik anlamına gelir. O halde, nedir bu VUCA?
VUCA kavramı 90’larda Amerikan Askeri Akademisi tarafından Soğuk Savaş Dönemi’nden sonra ortaya çıkan yeni duruma göre stratejiler belirlemek için ortaya atılmış olup, bilgi eksikliğinin olduğu bir ortamda belirsiz ve dinamik olarak değişen durumu anlatır.
VUCA kısaltması; İngilizce olarak ‘Volatility’, ‘Uncertainity’, ‘Complexity’ ve ‘Ambiguity’ kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden oluşuyor ve kısaca günümüzün kaotik dünyasını tanımlar.
‘Volatility’ kelimesini ‘değişkenlik’ olarak tanımlayabilir ve bu ortamda ‘hızlı değişen ve belirsizleşen ortama uyum sağlama’ becerisine ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz.
Böyle bir beceriyi geliştirmek için ‘olmaz-ise-olmaz’ unsurun; güçlü bir vizyona sahip olma olduğu söylenebilir.
Özellikle; şirket patron ve tepe yöneticilerimizin sahip olacakları güçlü bir vizyon ve bu vizyonu çalışma arkadaşlarının damarlarına ‘zerk etme’ becerisi değişken bir ortamda başarılı olmalarını sağlayabilmelerinde önemli bir unsurdur.
‘Uncertainity’ kelimesini ‘belirsizlik’ olarak tanımlayabilir ve bu ortamda ‘belirsizlik altında karar alma’ becerisine ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir ortamda ihtiyaç duyulan beceri; bilgi temelli karar alabilme ve değişik alternatifleri ayrıntılı bir şekilde analiz edebilme becerisidir. Bu ortam ile baş edebilmek isteyen iş dünyamız tepe yöneticilerinin ‘senaryo analizi’ çalışmalarına ağırlık vermeleri tavsiye edilebilir.
‘Complexity’ kelimesini ‘karmaşıklık’ olarak tanımlayabilir ve bu ortamda ‘dinamik ve karmaşık çevrede karar alabilme’ becerisine ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz.
Bu ortam ile baş edebilmeleri için iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu beceri; ‘büyük resmi’ takip edebilmektir. Bu kapsamda iş dünyası liderlerine tavsiyem; kendilerinin sadece iş dünyasını değil, içinde bulunulan bütün eko sistemi anlama gayreti içinde olmalarıdır.
‘Ambiguity’ kelimesini ‘muğlaklık’ olarak tanımlayabilir ve bu belirsizlik ortamında ‘değişime çevik bir şekilde tepki’ becerisine ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. İhtiyaç duyulan yetkinliğin, iş dünyası liderlerimizin kendilerini ‘değişim yönetimi’ konusunda çok iyi geliştirmeleri olduğu söylenebilir. Bu noktada, şirketleri yönetme ile değişimi yönetmenin çok farklı yetkinlik setlerine ihtiyaç duyduğunu söylemekte fayda görüyorum.
Bu noktada yöneticilerimizin en büyük yanılgısı ise tecrübelerine aşırı derecede güvenmeleridir. Oysa bir zamanlar ABD’nin en zengin iş adamları arasında gösterilen petrol zengini J. Paul Getty’in söylemiş olduğu ‘Hızlı değişim zamanlarında, tecrübe en büyük düşmanınızdır!’ sözü çok ünlüdür.
‘Yeni Normal’ ortamda başarılı olmayı hedefleyen iş dünyamız, VUCA kavramını benimsemeli ve başarılı olmak için gereken en önemli yetkinliklerin vizyon, eğitim, öngörü ve değişimi yönetme becerisi olduğunu hiç akıldan çıkarmamalıdır.

Yorumlar (0)