KAÇINILMAZ REFORMLAR

Yeni OVP açıklandı. Türkiye ekonomisi bu sene yüzde 5 büyüyecek. Büyüme 2018 yılından başlayarak yüzde 5.5 bandında istikrar kazanacak. Bu öngörü ‘geleneksel olmayan’ üretime yapılacak yatırımlar sayesinde gerçekleşecek. Üretim Reform Paketi (ÜRP) bu amaçla çıkarıldı. Uygulama yönetmeliği de bu amaçla kılı kırk yaran bir hassasiyetle hazırlanıyor.

Türkiye ekonomisi açısından ‘geleneksel olmayan’ üretim, ithalatın önünü kesen ‘Teknolojik Ürünler’in üretilmesidir. Önkoşulu ise yüksek düzeyde ihtisaslaşmış işgücü ile birlikte Ar-Ge ve inovasyondur.

Bu sayımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile konuştuk. Üretim Reform Paketi’ni ete kemiğe büründürecek çalışmalardan sözetti. Çalışma ana başlıklarını, ‘Eğitim, Mevzuat, Patent, Standardizasyon; Sanayide Dijital Teknolojiler; İleri Üretim Teknikleri ve Altyapı’ olarak özetledi.

Ortaya çıkacak rapor ve çıktılar doğrultusunda yeni bir Sanayi Strateji Belgesi ve yeni ‘Sektörel Stratejilere’ ulaşmış olacağız. Besbelli ki yakın dönemde reformlara dönülecek ve reform ekseni ‘Dijital Dönüşüm’ olacak.

Reformların eğitim alanını da kapsayacağı görülüyor. Bu bağlamda ortaya çıkabilecek yeni meslekler ve iş alanları belirlenecek ve bunlar eğitim sistemine dahil edilecek. Bu açılıma uygun yeni teşvik ve destek modellerini de görebiliriz.

Bakan Özlü’nün bize verdiği bilgilerden ayrıca şu yenilikleri de öğreniyoruz:
- Üniversitelerin ‘Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji’ bölümlerinden mezun kişiler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde (TGB) Ar-Ge personeli olarak istihdam edilecek. Maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmı, 2 yıl süre ile bakanlık bütçesinden karşılanacak.

- OSB’lerden farklı olarak, büyük ölçekli ve entegre yatırımlar için yatırımcı lehine irtifak hakkı tesisi ile parsellerin sanayiciye verileceği ‘endüstri bölgeleri kurulacak. Bu bölgeleri ‘anonim şirket’ler yönetecek.

- KOBİ'lere makine teçhizatı, kredi faizi ve işletme desteği olmak üzere 3 başlıkta destek verilecek ve küçük ölçekli işletmelere 5 milyon TL’ye kadar, orta ölçekli işletmelere 4 milyon TL’ye kadar, büyük ölçekli işletmelere ise 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

Makine, teçhizat ve ekipman alımında ithalat bedelinin yüzde 40’ına, yerli üretim makine, teçhizat ve ekipman alımlarında ise yüzde 50’ye, 1 yıllık kira bedelinin yüzde 75’ine, toplam enerji harcamalarının yüzde 75’ine ve 1 yıl boyunca çalıştırılan personelin brüt asgari ücretin yüzde 75’ine kadar destek sağlanacak. Ar-Ge personelinin ise brüt asgari ücret tutarındaki kısmı 2023’e kadar desteklenecek.

- Yerleşim yeri dışına taşınacak sanayi siteleri için idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmını, mimarlık ve mühendislik hizmetleri dahil olmak üzere genişletilmiş ve yerel idarelerin de kredi desteğinden doğrudan faydalanabilmesi sağlanacak.

Konuyu şöyle toparlamak mümkün görünüyor: Türkiye’de siyasetin gündemi bölgemizde barışın yeniden sağlanmasına yönelik gayretlerden oluşuyor. Diğer yandan Hükümet, harıl harıl, ekonomik reformlar için çalışıyor. Dünya ekonomisi de belli bir toparlanma dönemine giriyor. Türkiye’de 2018 yılı ile birlikte yatırımlarda görünür bir canlanma yaşanacağı tahmin ediliyor. 

YORUM EKLE

banner269

banner256