banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

01.02.2020, 08:00 9405

Kaizen Yöntemi ile Sürekli İyileştirme

Kelime anlamı olarak “kai”; değişim, “zen” ise daha iyi anlamına gelmektedir. Japonların kaizen felsefesi sürekli iyileştirme, sürekli geliştirmeyi amaçlar. Mükemmele ulaşma arzusuyla sürekli daha iyisini yapmak için çalışma ve kendini geliştirme felsefesidir. Japon geleneklerinden beslenen Kaizen, yaşam tarzına göre geliştirilerek iş dünyasına uyarlanmış ve sonrada tüm dünyaya yayılmıştır. Kaizen felsefesindeki iyileşme sonuca değil sürece odaklanır. Kaizen, daha iyiye ulaşmak için küçük ama sürekli adımlarla ilerlemeyi önerir. Bu sayede uzun vadeli sonuçlar elde edilir.
Planlama aşaması
İyileşmenin hedefleri belirlenir. Hedef belirlerken tamamen ekonomik kazançlar hedef alınmamalı, amacın daha fazla kâr değil, daha fazla kalite olduğu unutmamalıdır. Bir ekip oluşturulmalıdır. Kaizen ekipleri hedeflerin büyüklüğüne göre iki ila dört kişi arasında olabilirler. Daha sonra iyileşmesi gereken konu ile ilgili ölçümler için metrikler belirlenir ve ekibin ihtiyacı olan kaynaklar sağlanmalıdır. Ekip, mevcut durumu analiz eder, problemin kök nedenini bulur ve yapılacak iyileşmeleri planlar.

Uygulama aşaması
Atılan her adımda veri toplanarak planlama aşamasında belirlenen iyileşme çalışmaları uygulanır. Planlanan iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilememesi durumunda planlama aşamasına geri dönülür.
Kontrol etme aşaması

Kaizen ekibinin uygulama sonuçları takip edilerek hedeflere ne kadar ulaşıldığı, herhangi bir sapma olup olmadığı belirlenmelidir. Elde edilen iyileşme miktarı mutlaka üst yönetime raporlanır. Sapma çok ise planlama aşamasına geri dönülür.
Önlemini al aşaması
Yapılan iyileştirmenin kalıcı olması için alınan önlemler standartlaştırılmalı ve şirketin tamamına uygulanmalıdır. Bunu sağlamak için şirketteki her çalışanın eğitilerek bilgilendirilmesi ve eksiksiz bir şekilde yapıldığından emin olmak adına izlenmesi gerekir.
Kaizen bir iyileştirme yaklaşımı
Kaizen bir iyileştirme yaklaşımı olduğundan çok büyük yatırımlara ihtiyaç duyan, her şeyin baştan yapılmasını gerektiren değişiklikler bu süreçte yer almaz. Dolayısıyla büyük atılımlar, buluşlar ya da teknolojik yeniliklerin uygulanması gibi çalışmalar Kaizen felsefesinde ele alınmaz. Kaizen’in temel amacı şirketlerin daha az maliyetle, daha kaliteli ve hızlı iş yapmalarını sağlamaktır. Bu hedeflere erişme konusunda engel teşkil eden tüm problemler bulunmalı ve ortadan kaldırılmalıdır.
Sorunlar yaşamak için değil, çözülmek için vardır
Kaizen felsefesinde insan çok önemlidir. Öncelikle insan, problemin nedenlerinden biri olarak değil, problemi çözecek unsur olarak tanımlanmıştır. Varolan problemlerin herkesin problemi olduğu ve sorundan herkesin sorumlu olduğu kabul edilmelidir. Bu yüzden edinilmesi gereken ilk Kaizen prensibi, problemlerin var olduğunu kabul etmektir.
Sorunlar yaşamak için değil, çözülmek için vardır.

Yorumlar (0)
banner366