banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

01.05.2022, 00:01 10324

Kalkınma Ajansları 2022-2023 Teması “Genç İstihdamı”

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç.Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve kalkınma ajanslarının 2022-2023 teması olarak “Genç İstihdamı” konusunun belirlendiğini söyledi. Doç.Dr. Çöpoğlu, bu temanın amaçları için yürütülecek programları ve çalışmaları anlattı.
On Birinci Kalkınma Planı’nda gençlerin istihdamı konusu vurgulanmış ve plan kapsamında “gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması” ve “başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması” temel amaçları arasında yer almıştır. 2023 yılına kadar genç işsizliğinin düşürülmesi hedefi kapsamında, gençlerin işgücüne katılımının ve istihdamının artırılması adına politika ve eylemlere yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) hazırlanmıştır. Stratejinin temel politika eksenleri; eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdamının artırılması, geleceğin işleridir. Bu tema kapsamında yapılacak faaliyetler ulusal düzeydeki plan ve stratejiler ile uyumlu olarak yürütülecektir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve kalkınma ajanslarının istişareleri sonucunda 2022 ve 2023 yılları teması olarak “Genç İstihdamı” konusu belirlenmiştir. Kalkınma Ajansları tarafından 2022-2023 döneminde yürütülecek faaliyetler kapsamında genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğin sağlanması temel amaçtır. (“Genç İstihdamı” teması kapsamında hedef grup olan genç nüfus 15-34 yaş olarak tanımlanmıştır.)
Temanın amacı; gençlerde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma bilincinin oluşturulması, gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması, gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi, gençlerin üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması olarak belirlenmiştir.
Bu amaçlara ulaşmak için bir dizi program tasarlanmıştır. Bu Programlar;
• Beceri Geliştirme Programı
• İstihdam Garantili Eğitim Programı
• Çalışan ve Üreten Gençler Programı
• E-spor Programı
• Kalkınma Ajansları Destek Programları
• Kırsal İstihdamı Artırma Programı
• Genç Girişimcilik Destek Programı’dır.

MARKA olarak bölgemizdeki gençlerimizin gelecek vizyonlarına katkı sağlamak, iş yaşamında karşılaşacakları sorunlara yönelik hazırlık yapmalarını sağlamak, geleceğin girişimcilerini genç girişimcilik konusunda bilgilendirmek amacıyla 1 lise ve 1 üniversitede toplam 120 öğrencimize “Beceri Geliştirme” ve “Genç Girişimcilik Destek” programları uygulanmıştır.
Beceri geliştirme modülünde etkili iletişim teknikleri, CV hazırlama mülakat teknikleri, etkili sunum, yaratıcı düşünme teknikleri gibi eğitimler 2 gün süreyle verilirken, Genç Girişimcilik modülünde girişimcilik, girişimcilik türleri, iş fikirleri için alternatif finansman yöntemleri, proje yazma eğitimleri, hibe programları hakkında bilgilendirmeler gibi içeriklerle lise ve üniversite son sınıf öğrencisi gençlerimize Kalkınma Ajansları 2022-2023 teması kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda eğitimler verilmiş ve gençlerimizin daha kolay istihdam edilmeleri için katkı sağlanmaya çalışılmıştır.
Mayıs 2022 tarihi itibariyle bölgemizde bulunan 5 ilde benzer eğitimler yine ajansımız koordinasyonunda verilecektir. Bölgemizde bulunan gençlerimizin kolay istihdam edilmeleri, niteliklerinin arttırılması, iş hayatına yönlendirilmesi gayesiyle Genç İstihdamı temasına uygun diğer programlarda hayata geçirilecektir. 

Yorumlar (0)
banner366