banner374

banner370

banner345

18. Avrasya Ekonomi Zirvesi: “Entelektüel Kapitalizm“ | 18th Eurasian Economic Summit: “Intellectual Capitalism”

İpek Yolu’nun enerji kavramıyla birlikte ele alınacağı 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde şeref konukları olarak Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bosna Hersek Federasyon Cumhurbaşkanı Marinko Cavara, Bosna-Hersek Başbakanı Vjekoslav Bevanda İstanbul’da olacak. (Silk Road will come up with the concept of ‘energy’ at the 18th Eurasian Economic Summit. The guest of honors are President of Montenegro H.E. Filip Vujanovic, President of the Bosnia – Herzegovina Federation H.E. Marinko Cavara, President of Macedonia H.E. Gjorge Ivanov, Prime Minister of Bosnia – Herzegovina Vjekoslav Bevanda will be in Istanbul.)

KAPAK 01.04.2015, 08:59 23.04.2015, 10:49
15877
18. Avrasya Ekonomi Zirvesi: “Entelektüel Kapitalizm“  | 18th Eurasian Economic Summit: “Intellectual Capitalism”
Haberin tamamını e-dergi olarak okumak için tıklayınız...

Marmara Grubu Vakfı tarafından ve dergimiz KobiEfor’un medya sponsorluğunda İstanbul’da, Yeşilköy’de, 7-9 Nisan 2015 tarihleri arasında, WOW Hotel Kongre Merkezi’nde düzenlenen Zirve’ye 3 Cumhurbaşkanı, 1 Meclis Başkanı, 9 eski Cumhurbaşkanı, 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 1 Başbakan, 20 Bakan, 28 Uluslararası Kuruluş ve 49 Ülke katılacak.

Zirve’de Marmara Grubu Vakfı ve KobiEfor işbirliği ile 7-8 Nisan 2015 tarihlerinde Belarus, Makedonya, Karadağ, Bosna-Hersek olmak üzere 4 ülke heyetleriyle Türkiye iş dünyasının birararaya geleceği, “İşbirliği ve Fırsatlar” toplantıları gerçekleştirilecek.
Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver ile 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi hakkında konuştuk. Suver, 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin, bundan önceki 17 Zirve birikiminin üzerine fakat yeni bir konsepti esas alarak planlandığını anlattı: “Bu da küresel ekonomik krizden sonra kapitalizmin vahşi boyutlardan arındırılması, karşılıklı yarar ve dayanışma temelinde yeniden inşa edilecek ‘Entelektüel Kapitalizm’in kavranması ve politika haline getirilmesidir. Atom Çağı, Uzay Çağı, Bilgisayar Çağı derken, şimdi de ‘İnternet Çağı'ndayız. Üstelik ‘İnternet Çağı’ hepsinden daha önemli ve etkin. ‘Yeni Ekonomi’ olarak adlandırılan bu dönem, sanayi devrimleri ile kıyaslanmayacak büyük değişimlere yol açma potansiyeli taşıyor. İnternetin lokomotiflik yaptığı yeni ekonomi, elektriği, motoru, ulaşım araçlarını, sinemayı, radyoyu ve daha birçok gelişmeyi ortaya çıkaran ikinci sanayi devriminden çok daha büyük ölçüde dünya düzenini ve ekonomiyi etkiliyor. Bir çeşit tektonik dönüşüm yaşanıyor. Zenginlik el değiştiriyor. Yeni duruma ayak uyduramayanlar kaybederken oyunu kurallarına göre oynayanlar kazanıyor.

İlk defa 1969 yılında Ekonomist Peter Drucker tarafından ‘Enformasyon Ekonomisi’ olarak adlandırılan bu süreç, son zamanlarda ‘Network Ekonomisi’ olarak tanımlanıyor. Zira bilgisayarlar hayatımızı önemli oranda etkiledi. Şimdi ise asıl faktör, bilgisayarlar arasındaki bağlantılar. Veri sistemleri arasındaki alış-veriş; yani network, tüm ekonomiyi farklı bir yerlere sürüklüyor ve bu bağlantıların aritmetik olarak çoğalması, beraberinde geometrik büyümeyi getiriyor. Bu ağa yeni katılan her bir üye, tüm ağın değerine değer katıyor. Sistemin dışında kalanlar da bu ağa katılma ihtiyacı duyuyorlar. Yeni ekonomide fiziksel duvarlar ve sınırlar ortadan kalkmış, neyin nerede üretildiğinin bir önemi kalmamıştır. Sistemler arasındaki veri akışı, uluslararası ticaret ve ekonominin temel motoru olmuştur. Bu yeni ekonomik düzen klasik kalıpların dışında kişiselleştirilmiş birçok deneyimi de beraberinde getirmektedir. Artık ‘komünite tabanlı ekonomi’ modeline doğru bir gidiş başlamıştır. Dolayısıyla üreticiler, bu yeni sistemde azınlıkta olan tüketicileri de hesaba katmak zorundadırlar. Yeni ekonominin sloganı ise; Ekonomist Peter Drucker'ın deyimiyle ‘Problemle Uğraşma, Fırsat Ara’dır.”

Dr. Akkan Suver, Türkiye’nin en geniş katılımlı uluslararası sivil organizasyonlarından biri olan Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 18.’sinin, 40 ülkenin üst düzey katılımıyla 7-9 Nisan 2015 tarihleri arasında, 7-9 Nisan 2015 tarihleri arasında WOW Hotel, Yeşilköy’de, İstanbul’da gerçekleştirileceğini ifade etti. Dergimiz KobiEfor’un medya sponsoru olduğu 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından “Entelektüel Kapitalizm Ekonomi Köprüsü Ağı: İpek Yolu” ana temasıyla düzenleniyor. Zirve’de 8 Nisan 2015 tarihinde “İpek Yolu: Enerji, Ekonomi ve Finans, Demokrasi-Ekonomi İlişkisi”, 9 Nisan 2015 tarihinde ise “İpek Yolu-Barış’a Giden Yol, Akil İnsanlar Oturumu ‘İnsanlık Nereye Gidiyor?” konuları ele alınacak.
“Barışa Giden Yol: İnsanlık Nereye Gidiyor?” başlığı altında gerçekleşen Cumhurbaşkanları Oturumu’nda Bosna Hersek Federasyon Cumhurbaşkanı Marinko Cavara, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile eski cumhurbaşkanlarından T.C. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stopyanov, Çek Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Estonya eski Cumhurbaşkanı Arnold Rüütel, Moğolistan eski Cumhurbaşkanı Punsalmaa Ochirbat, Moldova eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinsky, Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Boris Tadic, Slovenya eski Cumhurbaşkanı Danilo Türk, Letonya eski Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers ve  Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu konuşmacı olarak yeralacak.

Akkan Suver; Zirve’de gerçekleştirilecek oturumlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“- Küreselleşen dünyada network ekonomisi ile tamamen değişen finans sisteminin olanakları ve vizyonu,

- Teknolojinin endüstriye yansımaları bakımından en önemli değişimin yaşandığı telekomünikasyon,
- Uluslararası ilişkilerin küreselleşmesinde büyük rol oynayan ve network ekonomisinin en önemli yapı taşı bilişim,
- Ülkelerin ekonomik ve sosyal çarklarını döndüren ve yaşam kalitesini belirleyen temel girdilerin başında gelen enerji faaliyetlerinin ivme kazanması, rekabet gücü ve ulusal güvenlik için stratejik önemi, yeni ekonomik düzen ve değişimle ilgisi, yeni dünya düzeninde temiz ve çevreci enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç, yakın coğrafyamızda çalışmaları tamamlanan ve çağın projesi kabul edilen TANAP ve TAP projelerinin enerji güvenliği meselesi, yeni enerji kaynaklarının yaratılması, Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu’daki petrol, doğalgaz ve elektrik yatırımlarının geleceği, güneş, rüzgar, jeotermal, termik santraller gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının verimlilik ve gerçeklikleri,

- Ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarını değiştirmesini sağlayan temel taşlardan ulaştırma ve lojistik, ekonomisi, ulaşım ve lojistik sektörlerinin yeni ekonomik düzendeki değer zincirine etkisi ve katkıları,
- Bir Ekonomi Köprüsü: İpek Yolu başlığı altında Marmara Grubu Vakfı’nın da bir felsefe olarak kabul ettiği İpek Yolu’nun yeniden yapılandırılması, İpek Yolu ekonomik ve barış hattının kurulması,
- Ekonomi-demokrasi ilişkisi, “eşitsizlik ilişkileri”; BM'nin, Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Parlamentosu'nun eşitsizlikle ilgili çalışma gündemleri, gelir dağılımında eşitsizlik, kadın-erkek eşitsizliği, hak ve özgürlüklerde eşitsizlik, adalette eşitsizlik, sosyal yaşamda (medyada-siyasette) eşitsizlik, eğitimde eşitsizlik, 2015 sonrası için nasıl bir gelecek istendiği,

-
“Barışa Giden Yol-İnsanlık Nereye Gidiyor?” başlığı altında gerçek savaş görmeyen yeni nesil politikacıların bu nedenle dünyayı 3. Dünya Savaşı’na götürecek hatalar yapabilecekleri ve bugün karşılaşılan olaylar, Büyük Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözünden yola çıkarak dünya barışı için yapılacaklar ve yapılması gerekenler, barışa giden yolda diyalogun önemi masaya yatırılacak.”

Avrasya Ekonomi Zirveleri hakkında;
Avrasya Ekonomi Zirveleri 1998 yılından bu yana Marmara Grubu Vakfı tarafından gerçekleştirilmektedir. Avrasya ülkeleri, devlet, Hükümet, başkanları ve üst düzey yöneticileri ile çok sıcak ilişkiler geliştiren Vakfın bu faaliyetleri sonucu, Türkiye’nin etkin ve somut sonuçlara ulaştıran güzide bir sivil toplum platformu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Zirveler, Avrasya ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin ve işbirliklerinin geliştirilmesine ve böylece bölgede kalıcı bir barışın temelini atmaya odaklanmıştır. Türkiye’nin Avrasya’dan Avrupa’ya enerji geçiş hattını oluşturması Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin önemini daha da arttırmış, katılımı Ortadoğu, Avrupa ve ABD kıtası ülkelerine genişletmiştir. Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin ele alıp işlediği konular arasında Bölge’de; aynı zamanda İpek Yolu bağlantılı gelişen ekonomik entegrasyonların önemli bir ağırlığı olmuştur. Türk iş dünyasının gerek ticari gerekse yatırım amaçlı olarak Avrasya ülkelerine açılması noktasında Zirveler’in yol gösterici ve cesaretlendirici bir rol oynadığı da kaydedilmeli. Diğer yandan Avrasya ülkelerinin son 25 yıllık ekonomik liberalleşme çabalarına Türkiye’den verilecek destek ve katkılar da Avrasya Ekonomi Zirveleri aracılığıyla örgütlenip genişletilmiştir. Dünya ekonomisinin halen yarıdan fazlasını üreten bu bölge ve hinterlandı önümüzdeki yıllarda dünya ekonomik dengelerini değiştirecek niteliktedir ve Türkiye’nin Avrasya’ya yönelik tüm stratejik açılımları Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin döşediği politik, kültürel, dostluk ve dayanışma zemini üzerinde gerçekleşecektir.

18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Belarus, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya İşbirliği ve Fırsatlar Toplantıları
Marmara Grubu Vakfı ve KobiEfor işbirliğinde bu yıl 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, 4 ülkenin üst düzey temsilcileri ve Türk iş insanları arasında işbirliği ve fırsatların ele alınacağı toplantılar düzenlenecek. WOW Hotel’de toplantıya özel tahsis edilen salonda, 7-8 Nisan 2015 tarihleri arasında, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, büyükelçi, konsolos, ticari ateşe ve işadamlarının yeralacağı Belarus, Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek heyetleriyle ülkemizin iş dünyası temsilcileri buluşacak. Toplantıda bu ülkelerdeki yatırım ve iş fırsatları paylaşılacak, iş insanlarımız bu ülkelerin en üst düzey temsilcileriyle birebir tanışma imkanına kavuşacak.

BELARUS:
7 Nisan 2015 günü saat 15:00 ile 16:00 arasında Belarus Heyeti ile Türk iş insanlarının görüşeceği toplantıda  Belarus Heyeti’ne Dış Yatırımlardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Eski Ekonomi Bakanı Andrey Tur başkanlık edecek.

BOSNA-HERSEK:
7 Nisan 2015 günü saat 16:00 ile 17:00 arasında Bosna Hersek Heyeti ile Türk iş insanlarının biraraya geleceği toplantıda  Bosna-Hersek Başbakanı Vjekoslav Bevanda, Federasyon Cumhurbaşkanı Marinko Cavara, Bilim ve Endüstri Bakanı Damir Masic, Sırp Cumhuriyeti eski Başbakanı Aleksandar Dzombıc de yer alacak.


KARADAĞ:
8 Nisan 2015 günü saat 16:00 ile 17:00 arasında yapılacak toplantıda Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vujica Lazovıc, Bilim ve Endüstri Bakanı Sanja Vlahovic, İçişleri eski Bakanı Jusuf Kalamperoviç, Büyükelçi Branko Milic ve Karadağ iş insanları da hazır bulunacak.


MAKEDONYA:
8 Nisan 2015 günü saat 16:00 ile 18:00 arasında yapılacak toplantıda Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov’un başkanlığında Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Jerry Naumoff, Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Furkan Cako ve Makedonya’nın İstanbul Başkonsolosu, Ticaret Müşaviri ile iş insanları yer alacak.

Cumhurbaşkanları Oturumu’nun Konusu:
İnsanlık Nereye Gidiyor?
Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Dergimiz KobiEfor’un 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne ilişkin sorularını ise şöyle yanıtladı:

18. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni bu yıl 7-9 Nisan 2015 günleri gerçekleştireceksiniz. Nedir bu yeni Zirve’yi diğer Zirveler’den farklı kılan?
Bu yılın ana teması konusunda neler söylemek istersiniz? Yaşamakta olduğumuz çağı “Entelektüel kapitalizm dönemi” olarak değerlendirmektesiniz. Bu kanaatinizi nasıl açıklamaktasınız?

Akkan Suver: Geleceğe yön verecek, yetişmiş insan gücünün önemi günümüzde öncelikli olarak gelmektedir. İnsanlar geçmişte bilgiye şimdiki kadar kolay ulaşamıyordu. Küreselleşme ile doğru orantılı olarak bilgiye ulaşma hızı da arttı. Fırsatlar çoğaldı. Olasılıklar arttıkça rekabet de arttı. İnsanların işler arası ve uluslararası geçişi hızlandı.
Mal, sermaye sahibi olmak eskiden ne kadar önemliyse gün geçtikçe yetişmiş insanın değeri ve geleceği oluşturmadaki gücü artış göstermektedir. Gelecek 20 yıla ait öngörülerde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde ticari kapitalizmin sonunun geldiği, entelektüel sermayeye dayalı ‘mükemmel kapitalizm’ sayesinde esas olarak tüketicinin kazançlı çıkacağı tahmin edilmektedir. Entelektüel kapitalizmi doğru kavrayan ve hayal kuran ulusların kazançlı çıkması beklenilmektedir. Dolayısıyla biz de Marmara Grubu Vakfı olarak, 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ana temasına bu yıl, “Entelektüel kapitalizm” dedik.
Bu yıl tertiplediğimiz 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde her zaman olduğu gibi ekonomiyi, enerjiyi, iletişim teknolojisini gündeme getireceğiz. Gene çağımızın büyük bir sıkıntısı olan tahammülsüzlüğü ve terörü tartışmaya açacağız. Devlet adamlarımız da konunun söz sahipleridirler. Gene 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde İpek Yolu’nu gündeme getireceğiz. Ekonominin demokrasiyle olan ilişkisini “eşitsizlik”in ortaya koyduğu paradigmayla gündeme getireceğiz. Elbette “Barışa Giden Yolu” da tartışmaya açacağız. Gene 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde bir ilki gerçekleştirecek ve Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Belarus yetkilileriyle Türk iş dünyasını biraraya getireceğiz.

18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ana başlıklarından birini ekonomi oluşturmaktadır. Bunu “Bağlantı Ekonomisi - Network Ekonomi” diye de adlandırmaktasınız. 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ekonominin, finansın önemini nasıl vurgulayacaksınız?
Akkan Suver: Network ekonomisi, bağlantı ekonomisi finans sistemini tamamen değiştirmiştir. Küreselleşen dünyada karar vericilerin vizyon temelli doğru stratejilerle hareket etmeleri gerekmektedir. Zira günümüzün finans sistemi dünün finans dünyasıyla ilişkili değildir. Bugün hesabı olduğu bankaya yılda bir kez bile gitmeyen insanlar dönemini yaşıyoruz. Yeni girişimci kategorileri ortaya çıkmakta ve bu kategorilere kaynak sağlarken klasik değerlendirme yapıları yeterli olamamaktadır.
Ayrıca uluslararası sermaye piyasaları hızla derinleşmekte bunun sonucu olarak yerel bankacılık büyük bir dönüşüm içine girmektedir. Network ekonomisi çerçevesinde işe başlayan şirketler hızla uluslararası pazara yönelebilmektedirler.
Ekonomi sisteminin olanakları ve vizyonu 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin temel konularından birisi olacaktır.

Bizler Marmara Grubu Vakfı’nın Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde enerji konusuna her zaman önem verdiğini biliyoruz. 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde enerjiyi nasıl ele alacaksınız? Nasıl değerlendireceksiniz?
Akkan Suver:
Ülkelerin ekonomik ve sosyal çarklarını döndüren ve yaşam kalitesini belirleyen temel girdilerden biri olan enerji faaliyetlerinin ivme kazanması rekabet gücü ve ulusal güvenlik için stratejik önem arz etmektedir.
Enerji değer halkasının yeni ekonomik düzen ve değişimle olan ilişkisi; her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır.
Yeni dünya düzeni, insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılamak için daha temiz ve daha çevreci enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır.
Yakın coğrafyamızda çalışmaları tamamlanan ve çağın projesi olarak kabul edilen TANAP ve TAP projelerinin enerji güvenliği meselesiyle enerji ihtiyacı ve çevre ile uyumlu enerji üretimi ve yeni enerji kaynaklarının yaratılması konusu ile sona ermekte olan ucuz enerji dönemi 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin ele alacağı konular arasında olacaktır.
Doğu Akdeniz, bulunan yeni doğalgaz kaynakları nedeniyle yeni bir uluslararası ilgi ve değer algısı haline gelmekte, bu gelişme yeni siyasal gelişmeleri tetiklemektedir.
Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu’daki petrol, doğalgaz ve elektrik yatırımlarının geleceğiyle ilgili düşüncelerle birlikte yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgar, jeotermal, termik santrallerin verimlilik ve gerçeklikleri de 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanları Oturumu’ndan biraz sözeder misiniz? Aktüel cumhurbaşkanlarının da aralarında bulunduğu Oturum’da “Barışa  Giden Yol” başlığı altında “İnsanlık Nereye Gidiyor?” sorusuna cevap arayacağınızı öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuyu biraz açar mısınız? Kimlerin bu oturumda söz almasını bekliyorsunuz?
Akkan Suver: Takdir edersiniz ki; yeni nesil politikacıları gerçek savaş görmediler, onun için bizi 3. Dünya Savaşı’na götürecek hatalar yapabilirler. Bugün karşılaştığımız olaylar: Afrika’daki Boko Haram Saldırıları, Ortadoğu’daki IŞİD şiddeti, Avrupa’da Islamofobi ve ‘Xenophobia’ –Yabancı Düşmanlığı, Amerika’daki Polis ve Sivil Çatışmaları, Doğu Avrupa’da Rusya’nın Meydan Okumaları, Kuzey Kore’nin Çağdışı Yapısı insanlık geleceğini tehdit eden bütün bu sorunlar önlenebilir, hangi olası çözümler ve öneriler olabilir?
Büyük Atatürk'ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözünden yola çıkarak, barışın engebesiz bir yolda devamını sağlayabilmek için; dinin hizmetlerini, devlet adamlarının katkılarını, akademisyenlerin bilgilerini, kadınların potansiyellerini gündeme getirerek barışa giden yolu arayacağız. Gene barışa giden yolda diyalog olmaksızın son noktaya varılamayacağının sorumluluğuyla diyalogun önemini vurgulayacağız.
Bu oturumda Bosna Hersek Federasyon Cumhurbaşkanı Marinko Cavara, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile eski cumhurbaşkanlarından T.C. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stopyanov, Çek Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Estonya eski Cumhurbaşkanı Arnold Rüütel, Moğolistan eski Cumhurbaşkanı Punsalmaa Ochirbat, Moldova eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinsky, Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Boris Tadic, Slovenya eski Cumhurbaşkanı Danilo Türk, Letonya eski Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers ve Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu söz alacaklar.


18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ortaya çıkan bir başka önemli tespitimiz de ekonomi ve demokrasiyi eşitsizlik ilişkisiyle gündeme getirecek olmanız. Bu konuyu biraz açar mısınız?;
Akkan Suver: Hepinizin bildiği gibi, günümüzde ülkelerin yalnız ekonomide bir takım olumlu gelişmelere sahip olmaları kalkınmalarına yetmiyor. Esas olan ekonomi ile birlikte ve beraberinde demokrasinin de gelişmesi, insan haklarının korunması, sosyo-kültürel ilerleme ile toplumsal eşitliğin, adaletin, barış ve güvenliğin de sağlanmasıdır.
Bu nedenle “Ekonomi Demokrasi İlişkisi-Toplumsal Eşitsizlik” konuşulurken gelişimin ve kalkınmanın önündeki engellerden biri olarak ortaya çıkan “Eşitsizlik”, aynı zamanda nefret suçlarının ve kadın cinayetlerinin işlenmesine, toplumsal çatışmalara da kaynak teşkil etmektedir.
8 Nisan 2015 Çarşamba günü WOW Otel Kongre Merkezi’nde 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, 14.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacak “Ekonomi Demokrasi İlişkisi-Toplumsal Eşitsizlik” oturumunda sözkonusu alanda farklı ülkelerden gelen siyasetçileri, akademisyenleri, hukukçuları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini buluşturup, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Toplantı sonunda bölge uzmanlarıyla birlikte çözüm odaklı ortak gündem oluşturulmaya çalışılacaktır.
Konuşulacak konulardan bazıları; BM’nin, Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Parlamentosu’nun eşitsizlikle ilgili çalışma gündemleri, gelir dağılımında eşitsizlik, kadın-erkek eşitsizliği, hak ve özgürlüklerde eşitsizlik, adalette eşitsizlik, sosyal yaşamda (medyada - siyasette) eşitsizlik, eğitimde eşitsizlik, 2015 sonrası için nasıl bir gelecek istiyoruz vb. olacaktır.

İpek yolu konusunu geride bıraktığımız yıl 
içinde çeşitli etkinliklerle gündeme getirmiştiniz. Bu yıl 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde İpek Yolu ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?

Akkan Suver: Bir felsefe olarak kabul ettiğimiz İpek Yolu’nun yeniden yapılandırılmasına, Marmara Grubu Vakfı olarak büyük önem vermekteyiz.
Gene Marmara Grubu Vakfı olarak inanıyoruz ki; İpek Yolu projesi tarih çerçevesinde yalnız ticaretin değil, ülkeler arası dostluğun ve barışın pekişmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
İpek Yolu felsefesi gerçekleştiğinde, Pasifik Okyanusu ile Baltık Denizi birleşecektir. Ayrıca Orta Asya-Hint Okyanusu’nu Basra Körfezi ile bağlayarak ticareti ve yatırımı kolaylaştırma anlaşmalarının oluşmasını sağlayacak karşılıklı yarar temelinde işbirlikleri geliştirecektir.
İpek Yolu ekonomik ve barış hattının kurulması, uzun vadeli iyi komşuluklara, dostluklara ve yeni ekonomik işbirliklerine de ayrı bir kapı açacaktır. Ortak kazanç temelinde karşılıklı yarar ve güven, eşitlik ve hoşgörü, tecrübe paylaşımı da İpek Yolu’nun karakteristiğidir.
Avrupa ile Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da yoğunlaştırılması, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve sosyo-kültürel boyutta gelişmelerin oluşması için üzerinde üç milyar nüfusu barındıran İpek Yolu hattı, eşsiz bir potansiyeldir.
18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde İpek Yolu Oturumu’nda kara ve deniz İpek Yolu’nun önemini de gündeme getireceğiz.

Onsekiz yıllık Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde kazanımlar olduğu gibi zaman içinde kayıpları da yaşamaktasınız. Bu yıl önemli iki mensubunuzun acısını da yaşadığınızı biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Akkan Suver:
Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin emektarlarından Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Zhelyu Zhelev ile Azerbaycanlı Doç.Dr. Vagıf Kasımov’u geride bıraktığımız dönemde kaybettik. Cumhurbaşkanı Zhelyu Zhelev mütevazi bir kişiliğin sahibiydi. Başkanlığını yaptığı Balkan Politika Kulübü’ne, Marmara Grubu Vakfı’nı taşımıştı. Kendisini saygı ile anıyoruz. Bir başka değerli kaybımız da Azerbaycanlı müdavimlerimizden Doç.Dr. Vagıf Kasımov’dur. Merhum Kasımov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yapıcı rol oynayan bir şahsiyetti. Kendisinin Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin oluşumunda payı ve hakkı vardır. O’nu da burada anmayı görev addediyorum.

ASYA–AVRUPA’NIN EKLEM YERİ
AVRASYA ve İPEKYOLU

Ekonomide küreselleşmenin yarattığı dengesizlik ve çelişkilere karşı Asya kıtasında, küresel denge ve adalet arayışında olan yeni ekonomik entegrasyonlara tanık oluyoruz. Bu yeni ekonomik enegrasyonların AVRASYA ve İPEKYOLU ekseninde gelişimi dikkat çekiyor.
18. Avrasya Ekonomi Zirvesi vesilesiyle Türkiye-Avrasya ve Türkiye –İpekyolu ekonomik ilişkilerine özet bir bakışı okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

AVRASYA KAVRAMI
AVRASYA terimi ilk kez Alman  Aleksander von Humboldt tarafından literatüre; kutsal Roma-Germen idealininin karşı kutbu olarak sokulmuştur. “Avrupa” ile “Asya” kelimelerinin birleşimi olan AVRASYA kavramı ile dar coğrafi anlamda Balkan ülkeleri, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Afganistan ve potansiyel  adaylar olarak da  Türkiye ve İran ülke toprakları anlatılmak  istenir.  Ancak zamanla kavram coğrafi tanım olmaktan çıkarak siyasi, ekonomik, ideolojik, kültürel anlamlar yüklenmiş, tarihi dönemlere göre bileşimi ve atfedilen toprak (teritoryal) temeli sürekli değişerek dinamik bir özellik kazanmıştır (1).
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin (SSCB) dağılmasından sonra AVRASYA kavramının güncelleştirilmesine de tanık olduk (2). Kavram Türkiye’de de güncelleştirildi; 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından, “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar” diye ifade edildi.
ABD’de Avrasya kavramı 90’lı yıllarda güncelleştirildi. Polonya kökenli ABD'li ve devlet güvenlik danışmanı olan Zbigniew Kazimierz Brzezinski şunu dedi: “Avrasya yerkürenin en büyük kıtasıdır ve jeopolitik olarak bir eksendir. Avrasya’ya hükmeden bir güç, dünyanın en ileri ve ekonomik olarak en verimli üç bölgesinden ikisini kontrol edecektir. Avrasya, dünya GSMH’sinin yüzde 60’ına ve dünyanın bilinen enerji kaynaklarının dörtte üçüne sahiptir” (3).
AVRASYA tanımlarının coğrafi muğlaklığını aşmak için çoğu zaman toplumsal yapıya, yaşam tarzına ve kültürel ortaklıklara bakılmıştır. Örneğin; 14. yy.’da Mukaddime adlı eserinde İbn-i Haldun Avrasya olarak; ‘göçer-yerleşik çatışması’ ya da diyalektiğini yaşayan bir tarihsel alana işaret eden bir tanım yapmıştı (4).

(4) [İbni Haldun, Mukaddime, 1. Cilt, (2. Basım), (çev. Süleyman Uludağ), Dergah  Yayınları,  İstanbul 1988, s. 304-307.]

AVRASYA-TÜRKİYE
Bugünün kavrayışı ile Avrasya; Asya ile Avrupa’yı birleştiren ‘eklem yeri’dir denebilir. Bu tanımda Türkiye Avrasya’nın merkez ülkelerinden sayılır. Bu da; Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birleştiren stratejik coğrafi konumuyla açıklanmalıdır. Bu üç kıtanın çevrelediği iç denizler  olan  Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan da Türkiye topraklarıdır. Ayrıca Türkiye tarih boyunca en hareketli bölgeler olmuş Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’yu da birleştiren –ya da ayıran– bir  ülke konumundadır. Bu nedenle Türkiye’nin konumu Avrasya bölgesinde oluşan/oluşacak olan ilişkilerde daima merkezi önem yüklenir.
T
ürkiye’nin Avrasya kapsamındaki merkezi önemini ifade eden bir diğer olgu da dünyanın bilinen enerji kaynaklarının yüzde 75’inin geçiş istikametinde yeralmasıdır. Günümüzde küresel enerji güvenliğinin başat bir sorun haline geldiği hesaba katıldığında Türkiye’nin Avrasya bağlamında sahip olduğu coğrafi konumun önemi kolayca anlaşılır.

AVRASYA’NIN EKONOMİSİ
Avrasya başlı başına küresel bir güç oluşturuyor. 25 milyon m2’lik bir alanda yaşayan 300 milyona yakın bir nüfusu barındırıyor. Avrasya (Eurasia), yeni dünyanın iddialı ve dinamik ülkelerini de içine alıyor. 21. yüzyılın başında dünya nüfusunun yüzde 75’ine, küresel milli gelirin yüzde 60’ına ve dünya enerji kaynaklarının yüzde 75’ine sahip olan Avrasya, dünya ekonomisinin merkezindedir. Avrasya’nın dışında fakat iki ucunda bulunan Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya, dünya ekonomisinin Kuzey Amerika dışındaki iki önemli merkezidir.
Avrasya’nın küresel ekonomik politikalara bir yanıt olarak yeniden dirilişinden de sözedilmektedir, “Avrasya yakın gelecekte teknolojik ve ekonomik üstünlüğü Amerika Birleşik Devletleri’nden devralacaktır” şeklindeki varsayımlar yaygınlaşmaktadır. Bunu savunanlar, Avrasya  kıtasının Doğu bölgesinin, bölgenin Batı’sından ve hatta Atlantik bölgesinden bile çok daha fazla gelişme ve kalkınma hızı yakaladığına işaret ediyorlar.
Avrasya’daki gelişme dinamiklerinin önümüzdeki 20 yıl içerisinde dünya dengelerini ciddi bir şekilde değişime uğratacağı pek çok strateji uzmanı tarafından dile getirilmektedir (5).
Türkiye ekonomisi bugün (2015) Avrasya ekonomisine entegre olmuş durumdadır.  Avrasya ülkelerine ihracatımız 2014 yılında 55 milyar 535 milyon 165 bin dolar olmuştur. Avrasya ülkelerinden ithalatımızın toplam tutarı ise  110 milyar 376 milyon 603 bin dolara yükselmiş, Avrasya Türkiye dış ticareti 165 milyar 911 milyon 768 dolar gerçekleşmiştir.

(5) Fuat Uçar, Dış Türkler: Türk Dünyası’nın parlayan
5 Yıldızı, Fark Yayınları, Ankara 2007, s. 214.


ENTEGRASYON BÖLGELERİ

(AVRASYA ÜLKELERİNİN ÜYE OLDUĞU İŞBİRLİĞİ KURUMLARI)

Avrasya ülkeleri kendi aralarında Avrupa Birliği’ne benzer ekonomik entegrasyon alanları oluşturdukları gibi Asya’da oluşan diğer ekonomik entegrasyon alanlarına da dahil olmaktadırlar. Bu işbirliği ve entegrasyon alanlarından; görece şekillenmiş ve sonuç vermeye başlamış olanlarına baktığımızda şunları görmekteyiz:

AVRASYA EKONOMİK  TOPLULUĞU
(The Eurasian Economic Community: (EurAsEC)

Avrasya Ekonomik Topluluğu (EurAsEc) Rusya, Kazakistan ve Belarus ortaklığıyla 1 Ocak 2015 tarihinde başladı. Birliğe 2015 yılı içinde Ermenistan ile önümüzdeki yıl Kırgızistan da katılacak. EurAsEc’nin gözlemci üyeleri ise Moldova ve Ukrayna olarak tescillendi. Ayrıca üye adayı ülkeler olarak Tacikistan ve Özbekistan birlik protokollerini imzaladı. İmzalanan belgelere göre EurAsEc’in hedefleri şöyle:
- Bir serbest ticaret rejiminin tamamlanması.
- Mal ve hizmetlerin serbest ticareti.
-Döviz kontrolleri için birleştirilmiş bir prosedür.
-Gümrük düzenlemeleri için ortak bir sistem.
-
Ekonomik ve sosyal kalkınma için ortak programlar.
-Girişim ve üretim faaliyetleri için eşit şartlar.
-Birleştirilmiş bir ulaşım sistemi.
-Ortak bir enerji pazarı.
-Yabancı yatırımcıya üye ülkelerde eşit koşullar.
-EurAsEc içinde eşit eğitim ve sağlık hakları
-Üyelerin ulusal yasalarının uyumlaştırılması.

Rusya Devlet Duması Başkanı Viladimir Putin kurulan birlik (EurAsEC:) için; “Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) coğrafyası üzerinde büyük bir endüstriyel, bilimsel ve teknolojik potansiyeli olan ve muazzam doğal kaynaklara sahip dev bir ortak pazar kurmaktayız” dedi.
EurAsEc ülkeleri Rusya, Kazakistan ve Belarus’un toplam GSMH'sı 2013 yılında 2.7 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve üç ülkenin toplam nüfusu 170 milyonu buluyor.
Avrasya Ekonomik  Topluluğu’nun başkenti Astana olacak, merkezinde Avrasya Ekonomik Komisyonu yer alacak. Komisyon içindeyse konsey ve yönetim kurulu görev yapacak. Konsey üye ülkelerin başbakan yardımcılarından, yönetim kuruluysa üye ülkelerin her birinin temsilcilerinden oluşacak.
Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun Rusya’nın başkenti Moskova’da konumlanması kararlaştırılırken kurulması durumunda Topluluğun Mahkemesi’nin de Belarus’un başkenti Minsk’te olması bekleniyor.
Avrasya Ekonomik Topluluğu ile 2025’e kadar petrol ve petrol ürünleri üretiminde mevzuat sınırlamaları olmaksızın ortak pazara geçilmesi planlanıyor.
Elektrikte ortak pazara geçilmesi ve üye ülkelerin ulusal elektrik pazarlarının entegrasyonu konusunda ise 2019’da harekete geçilmesi bekleniyor.
EurAsEc bağlamında gelişmeler de başladı. Topluluk ile Vietnam arasında serbest ticaret bölgesinin oluşturulması girişimi başlatıldı. Çin mal ve hizmetlere dair gümrük bilgi değişimi alanında topluluk ile işbirliği geliştireceğini duyurdu. İsrail ve Hindistan da EurAsEc ile ayrıcalıklı ticaret anlaşmasının imzalanması için başvuruda bulundu.
Türkiye, Hindistan, Yeni Zelanda ve Vietnam dahil 40 ülkenin bu büyük ekonomik bütünleşme projesine katılmaya hazır oldukları duyuruldu.
Avrasya Ekonomik Topluluğu ile Türkiye’nin ekonomik ilişkileri büyük bir gelişme potansiyeli taşımaktadır.

ORTA ASYA İŞBİRLİĞİ (CAU)
1994’te Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında para, kredi, fiyatlar, gümrükler ve para konularında ortak politikalar ile malların, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı ile ilgili konuları da içine alan ortak ekonomik bölgeyi (common economic area) amaçlayan Orta Asya Birliği (Central Asian Union: CAU) kurulmuştur. 1998’de Tacikistan Orta Asya Birliği’ne katılmış, örgütün adı 2001’de Orta Asya İşbirliği Örgütü (Central Asian Cooperation Organization: CACO) olmuştur.
2004’te Rusya, Orta Asya İşbirliği Örgütü’ne katılmıştır. Bu katılımının ardından 2005 yılı sonunda alınan kararla Orta Asya İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Topluluğu ile birleştirilmiştir.
Orta Asya ülkelerinin ortak özellikleri ortak bir ekonomi alanını mümkün kılmaktadır. Bölgenin dış ticaretinde ürün sayısı dünya ortalamasının altındadır (Dünya ortalaması 260, Türkiye’de ise 251). Dünya ortalamasına en fazla yaklaşan ülke 230 ürün ile Kazakistan’dır. Bölge ülkelerinden Özbekistan ve Tacikistan pamuk, Kırgızistan ise altın üretiminde ön plana çıkmıştır.
Orta Asya Bölgesi’nin dünya ihracatındaki payı 2012’de yüzde 0.83, ithalatındaki payı ise yüzde 0.43’tür.
Bölge içi ticaret konusunda yoğunlaşma Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan arasındadır ve önem taşımaktadır. Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan için bölge içi ticaret fazla önemli değildir. Orta Asya ve Kafkasya’daki 6 ülkenin aralarındaki toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 9.4 milyar dolardır.
Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan piyasa ekonomisine yönelik reformları yapmış ve Orta Asya ülkeleri arasında DTÖ’ye üye olan ilk ülke olmuştur (1998). Özellikle finansal sektör, gümrükler ve ticaretin kolaylaştırılması gibi konulardaki reformlarla birlikte pazara giriş, damping ve koruma ile ilgili düzenlemeler, piyasa ekonomisi kurallarına göre yeniden düzenlenmiştir.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (SCO)
SSCB’nin dağılmasından sonra Avrasya’da kurulan ikinci önemli örgüt ise Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) veya Shanghai Cooperation Organization:SCO) olup, 1996’da kurulmuş ve 2001’de Özbekistan’ın da katılmasıyla bugünkü adını almıştır. Üyeleri arasında askeri ve ekonomik açıdan güçlü iki ülke Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin dışında Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, yani Türkmenistan dışındaki diğer Orta Asya cumhuriyetleri bulunmaktadır. Örgütün gözlemci üyelerinin İran, Hindistan, Pakistan ve Moğolistan, misafir olarak da Afganistan olması, ASEAN ve BDT’nin de davet edilmesi bu örgütün önemini yeterince göstermektedir.
Türkiye ile Şanghay İşbirliği Örgütü’nün ilişkileri Türkiye’de kamuoyu tarafından mahiyet olarak pek bilinmemekedir. Nisan 2011’de Türkiye, Örgüt’ün diyalog ortağı olmuştur. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Rusya-Doğu Avrupa ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Eylül 2014’te bir rapor (Şanghay İşbirliği Örgütü Gelişme Raporu, 2014) yayımladı. Sözkonusu rapora göre, diyalog ülkesi olan Türkiye’nin gözlemci ülke statüsü kabul edilebilir görülmektedir.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ECO)
Avrasya bölgesindeki diğer bir örgüt EİÖ (Ekonomik İşbirliği Örgütü– Economic Cooperation Organization: ECO) ise başta 1985’te İran, Türkiye ve Pakistan tarafından kurulmuş, 1992’de Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın katılımı ile dokuz ülkenin katıldığı bir ticari örgüte dönüşmüştür. Bu üyelerden  Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan aynı zamanda ŞİÖ’nün  tam, İran ve Pakistan gözlemci, Afganistan ise misafir üyesidirler. Buna ek bu üç Orta Asya cumhuriyeti KGAÖ’nün de üyesidirler.
ECO’da ticaretin serbestleştirilmesi konusunda seçilmiş mallarda yüzde10 indirim sağlanmıştır.
ECO Transit Anlaşması ve ECO’ya üye ülke işadamları için Vize İşlemlerinin Basitleştirilmesi Anlaşması mevcutur. 2010’da İstanbul Deklarasyonu’nda, 2015’te  ECO Serbest Ticaret Bölgesi’nin kurulması kabul edilmiştir.

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
ÖRGÜTÜ (BSEC)
25 Haziran 1992’de on bir devlet başkanının İstanbul zirvesinde Karadeniz  Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün  (KEİ) (BSEC: Black Sea Economic Cooperation) temeli atıldı. Çok büyük ümitler bağlanan bu örgütün Daimi Sekreterliği ise 1994 Mart’ından beri İstanbul’a taşındı. On iki üyenin altısı (Azerbaycan, Gürcistan,  Ermenistan, Moldova, RF, Ukrayna) eski SSCB (Gürcistan harici hepsi bugünkü BDT) cumhuriyetleri, dördü eski sosyalist (Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan) ülkelerdir. KEİ’de NATO bloğunun iki eski  üyesi, yani Yunanistan ile Türkiye, iki yeni (Bulgaristan, Romanya) bulunmaktadır. Ayrıca bu son üçü aynı zamanda AB üyesidir. Bu örgüt de üye ülkeler arasında büyük bir ekonomik işbirliği gerçekleştirememiştir. Eskiden olduğu gibi ticaret ve ekonomik işbirlikleri ülkeler arasında ikili antlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır.

İPEK YOLU
Dünya ekonomilerinin bugünkü karşılıklı  bağımlılık düzeyi açısından bakıldığında bölgesel entegrasyonları kapalı sınırlar içinde tutmak olanaksızdır. Avrasya Bölgesi’nde oluşacak her entegrasyon er veya geç diğer bölgesel entegrasyonlarla bütünleşme eğilimi gösterecektir.
Avrasya bölgesinde gelişen entegrasyonların etkileyeceği ilk önemli alanlardan biri, tarihi İpek Yolu ülkeleri olacaktır.
Avrasya ile iç içe olan İpek Yolu Bölgesi’nde (güzergah) Japonya, Kore, Rusya, Türkiye, Kazakistan Azerbaycan, İran, Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin de bulunduğunu gözönüne alırsak karşımıza görkemli bir ekonomik tablo çıkacaktır.
İpek Yolu ülkelerinin toplam nüfusu 2013 yılı itibarıyla  3 milyar 440 milyon 779 bin civarındadır. Bu ülkelerin toplamında senede  26 trilyon 658 milyar 232 milyon değerinde mal ve hizmet üretilmektedir.

Crowne Plaza Istanbul Asia:
“Butik kongre hizmetlerimizi keşfetmeye bekleriz!”
Crowne Plaza Istanbul-Asia, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 5 dakika mesafede, Via/Port Alışveriş Merkezi’nin yanında toplam 336 odası, kongre merkezi, Serenita Fitness&SPa ile birlikte toplantı ve grup organizasyonlarını eşsiz kılar.
Konaklama: Toplam 336 oda, 111 standart oda, 114 delux oda, 3 engelli oda , 24 köşe oda , 66 club oda, 16 suit , 2 kral dairesi

Kongre Hizmetleri
Başarılı Organizasyonlar
Özellikler:
  5-1800 kişi kapasiteli çok amaçlı dönüştürülebilir salonlar, Gün ışığı, Sağlıklı Hayat Konsepti , Notebook ölçüsünde kasalar, Açık/Kapalı Otopark , 2 saat içinde teklif gönderim garantisi , Video-Telekonferans, Klima.

Tesisler:
Belvedere: A La Carte Restaurant&Bar
  özel konseptiyle iş yemekleriniz ve akşam yemekleriniz için eğlenceli bir mekan sunar. Özel kokteyle alternatifleri ve rahat ortamıyla yoğun bir iş gününü keyifli kılar.
Çeşni Restaurant:
Türk ve dünya mutfaklarından seçenekleri tadabileceğiniz Çeşni Restaurant’da kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizi keyifle yiyebilirsiniz.

Lobby Lounge:
Lobby Lounge enfes kahve ve çikolata çeşitleriyle günboyu hizmetinizde.
Club Lounge: Size özel tasarlanmış Club Lounge’da gününüze club kahvaltı eşliğinde başlayabilirsiniz. Ödüllü aşçıların gün boyu özel yiyecek-içecek servisleri, Express check-in&check-out, yabancı gazete dergiler, internet kiosk&kişiye özel sekreterya servisiyle hizmetinizdedir.
Serenita Fitness& Spa.

Lojistikte “Horoz” imzası
Müşterilerinin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerini, entegre bir şekilde sunarak, birçok sektöre sınırsız özel çözümler üretebilen Horoz, iki büyük şirketiyle faaliyet gösteriyor. Horoz Lojistik; “Yurtiçi Komple Taşıma, Depolama ve Dağıtım, Uluslararası Karayolu, Demiryolu Taşımacılığı ve İntermodal Taşımacılık” hizmetleri sunuyor. SDV Horoz ise “Denizyolu-Havayolu Forwarding, Konteyner Dahili Taşımacılık ve Proje Kargo Taşımacılığı” alanlarında müşterilerine hizmet veriyor.
2014 yılının ilk altı ayında 270,000,000 TL üzerinde bir ciroya ulaşan Horoz, yılı 605,000,000 TL'lik bir ciroyla kapattı. Sektörün en büyük ilk üç firmasından biri olduklarını her yıl Türkiye’nin büyüme hızının 2-3 katı kadar büyüme hedeflediklerini belirten Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, 2015’te, yüzde 10-12 büyümeyle  670,000,000 TL. ciro hedeflediklerini söyledi. Taner Horoz, “2015’te büyümeden öte, daha fazla katmadeğer üretebileceğimiz projelere yoğunlaşacağız. Fark yaratarak kazandığımız ve yürüttüğümüz işlere yenilerini ekleyeceğiz. Niteliğe dokunabildiğimiz, işin yapılış şekline etki ederek fayda yaratabildiğimiz işleri çok daha motive edici buluyoruz” dedi.

Webnak’ta yükünüz 100 bin TL’ye kadar ücretsiz sigortalanıyor!


Taşımacılık sektöründe yük alan ve yük vereni biraraya getiren  Webnak, yük verenin yüküne 100 bin TL’lik ücretsiz sigorta kampanyasını başlattı. Webnak’ı şu anda 3100 kamyoncu ve 900 şirket kullanıyor. Webnak, KOBİ’ler ile nakliyecileri internet ve mobil ortamda güvenle buluşturarak taşımacılık sektörüne yepyeni bir soluk getirdi. Aslanoba Grubu bünyesinde kurulan platform, nakliyecileri tek tuşla şirketler ile buluşturuyor. Taşıma maliyeti, güvenli takip, hız, verimlilik gibi konuları sorun olmaktan çıkarıyor.
Hasan Aslanoba, üye olmanın tamamen ücretsiz olduğu Webnak ile Türkiye’nin herhangi bir noktasından dönüş yapacak olan nakliyecilerin, KOBİ’lerin açtığı ihaleleri görerek, en uygun fiyatı sunabildiğini belirtiyor. Webnak ayrıca 444 65 59 numaralı telefondan kullanıcılara ihale açmak ve teklif almak konularında müşteri hizmetleri aracılığıyla da destek veriyor. Webnak ile tüm KOBİ’ler herhangi bir yük ilanı girmeden önce sitedeki canlı harita yardımıyla etrafındaki Webnak kamyonlarını görebiliyor.  Webnak altyapısıyla yük verenler, taşıma işlemini yapan aracı nakliye başlangıcından teslimata kadar GPS üzerinden online takip edilebiliyor.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 
Please click, to read entire of the news from e-magazine

4
0 countries will attend to the Summit which will be held by Marmara Group Foundation, under the media sponsorship of our magazine KobiEfor, at the date of April 7-9, 2015 at WOW Hotel Convention Center in Yesilkoy – Istanbul. To the Summit 3 Presidents, 1 President of the Parliament, 9 Former Presidents, 1 Vice President, 1 Prime Minister, 20 Ministers,
28 international organizations and 49 countries will attend. In the summit with the cooperation of KobiEfor and Marmara Group Foundation, Belarus, Macedonia, Montenegro, Bosnia Herzegovina “Cooperation’s and Opportunities” meetings, to gather the businessmen and 4 country’s delegations will gather at the date of 7-8 April, 2015.
We have
made an interview with Dr. Akkan Suver, the President of Marmara Group Foundation. Dr. Suver told us that the 18th summit will be based on the previous summits additionaly with a new concept. It means that after global economic crises, to clear it from wild capitalism, mutually beneficial cooperation understand the “intellectual capitalism”and turn it to a politics. After the eras of; Atom, Space, Computer and now we are in the Internet Era. Moreover internet era is the most active and important. This new term named have the potential with great changes which cannot compare with the industrial revolution times. Electricity, engine, the tools of transportation, movies, radio, and lots of development which occurs ofin the second Industrial revolution directed by the internet new economy more than affectsa large scale world order and economy. We are living a kind of tectonic revolutions. Money passes into the other hands. Those who cannot adapt themselves to the new situation will lost the game and who play according to the rules will  gain.
For the first time in 1969 it is named as “Information economy” by economist Peter Drucker, recently called “Network Economy”. Because computers affected our lives considerable amount. Now, the main factor the connections between the computers. The exchange between the data systems I mean Network, drag the whole economy to different place and it brings the geometrical growth withit the increasing this connections arithmetically. Every new member who attend, add values to this networks value. The excluders of the system needs to attend this network. In the new economy, physical walls and limits disappeared, it is not important what is producing in where. Data flood between the systems, main engine of the international trade and economy. This new economic order bring together with the remains classic for undertaking personalized with a lot of experience bring with it.
It is started now 'community-based economy'. Hence, manufacturers have to take into account the consumers in this new system. The motto of the new economy is, the sentence of Mr. Drucker, “Do not waste your time with problem, search opportunities.”

Dr. Akkan Suver stated that, organized by one of the Turkey's most well-attended international civil organizations Marmara Group Foundation, 18th Eurasian Economic Summit, will be held with the high-level participation of 40 countries at the date April 7 - 9, 2015, WOW Hotel, Yesilkoy - Istanbul.
Our magazine KobiEfor is the media sponsor of the 18th Eurasian Economic Summit which is organized by Marmara Group Strategic and Social Research Foundation with the theme of; “Intellectual Capitalism Network Economy: Silk Road. In the Summit at April 8, 2015, “Silk Road: Energy, Economy and Finance, Democracy - Economy Relation”, at the date of April 9, 2015 “Silk Road – Road to Peace” Sagacious man session,“Where Does Humanity Go?” sessions will be held.

Sagacious men session under the theme of “Road to Peace: Where Does Humanity Go?” The speakers will be for this session the President of the Federation of Republic of Bosnia - Herzegovina H.E. Marinko Cavara, President of Montenegro H.E. Filip Vujanovic, President of Macedonia H.E. Gjorge Ivanov and from the Former Presidents; from Turkish Republic H.E. Abdullah Gül, from Bulgaria H.E. Petar Stopyanov, from Czech Republic H.E. Vaclav Klaus, from Estonia H.E. Arnold Rüütel, from Mongolia H.E. Punsaalma Ochirbat, from Moldova H.E. Petru Lucinsky, from Serbia H.E. Boris Tadic, from Slovenia H.E. Danilo Türk,  from Letonia H.E. Valdis Zatlers and from Romania H.E. Emil Constantinescu will take the floor.
Akkan Suver made explanations about the Summit:
“- The opportunities and the vision of finance system, which fully changed with the network economy in a globalized world,
- The most important change happened in the technology, industry that has repercussions in terms of telecommunications,
- Informatics, the most important building block of computing and networking plays a big role in the globalized economy of international relations,
- Countries wheels of social and economic turns and determine the life quality increasing energy activities important to strategically important for competitive capacity and national security. One of the main issues of 18th Eurasian Economic Summit will discuss in detail are, the ongoing projects TANAP and TAP which is the project of our era in our close region, energy security issues, energy export issues, ecologic energy production with a harmony with environment, cheap energy term which is coming to an end. The relationship between change and new economic order of energy value ring increasing its importance day by day,
New world order needs more ecologic environment resources to welcome the basic human needs. Also in 18th Eurasian Economic Summit, issues ideas about the future of petroleum, natural gas resources and electric investments at Europe, Turkey and the Middle East, the renewable energy sources like sun, wind, geothermal, also the efficiency of thermal plant,;
- The contribution and the effects to the new value chain, of the
transportation and logistics economy are one of the mile stones for countries which for to change the socio-economic situation in the new economic order,
-
An Economic Bridge: Under the theme of Silk Road, Marmara Group Foundation accept restructuring the Silk Road as a philosophy and to set up the economy and peace,
The Silk Road will open doors to set up trade and peace line that promotes the good relations between neighboring countries,
- Concerning inequality working agendas of the United Nations, European Council and the European Parliament, inequality over the distribution of income, inequality between men and women, inequality on the rights and freedom, inequality of justice, inequality inside the social life (in media and in politics), inequality over the education and what type of future we are eager to following 2015, etc,
-
Under the title, “Road to Peace: Where Does Humanity Go?” new generation politicians didn't had real experience with the wars, therefore mistakes can be made, which can draw us into the Third World War. Among many occurrences that we are witnessing today, we will discuss what to do, we will also seek a road map for world peace and based upon the statement of Kemal Atatürk; "Peace at Home, Peace in the World."

About Eurasian Economic Summits;
Eurasian Economic Summit is realized since 1998 by Marmara Foundation. As a result of the  close relations of the Foundation with Eurasian Countries, head of the states and head of the governments, high level businessmen and CEO’s, a civil society platform occurred. Summits focus on to found permanent peace between the states and widen the cooperation’s  between them. Turkey’s to build the passing energy line between Eurasia to Europe, and it widen to the countries Middle East and USA. Between the issues which discussed in Summits, the weight of the growing economic integration has been an important connection to the Silk Road. Also it should be noted that for the Turkish business world this summits are played a guiding and encouraging role also for the investments. On the other hand, it is organized and widen via summits the economic liberalization efforts of the Eurasian countries for the last 25 years. This region and its hinterland is still producing more than half of the world economy is such as to alter the world economic balance in the coming years. And Turkey’s all economic initiatives toward to Eurasia will be realized on the politic, cultural, friendship and solidarity ground at the Eurasian Economic Summits.

The Opportunity and Cooperation Meetings at the 18th Eurasian Economic Summit,
Belarus, Bosnia - Herzegovina, Montenegro, Macedonia

This year, with the cooperation of Marmara Foundation and KobiEfor, The Opportunity and Cooperation Meetings will organize at the18th Eurasian Economic Summit with high level representatives of 4 countries and Turkish businessmen. At the private sal
oons of WOW Hotel at the dates of April 7-8, 2015, President, Prime Minister, Minister, Diplomats,  commerce attaches will take part at the meetings and they will met with the business representatives. In the meetings, they will have the opportunity to meet with the very high level representatives of that countries.
 
BELARUS:
April 7, 2015 between 15.00 – 16.00 in the meeting Former Economy Minister and the Advisor of the President on foreign investments H.E. Andrey Tur will moderate to Belarus delegation.

BOSNIA-HERZEGOVINA:
April 7, 2015 between 16.00 – 17.00 in the meeting the participants from Bosnia will be, the Prime Minister of Bosnia-Herzegovina H.E. Vjekoslav Bevanda, President of the Federation of Bosnia - Herzegovina H.E. Marinko Cavara, Minister of Science and Industry H.E. Damir Masıc, Former President of Serbia Aleksandar Dzombıc.

MONTENEGRO:
April 8, 2015 between 16.00 – 17.00 in the meeting President of Montenegro H.E. Filip Vujanovic, Responsible from Economy vice Prime Minister H.E. Vujica Lazovic, Minister of Science and Industry H.E. Sanja Vlahovic, Former Minister of Interior Affairs H.E. Jusuf Kalamperovich and the Ambassador H.E Branko Milic and the businessmen.

MACEDONIA:
April 8, 2015 between 16.00 – 18.00 in the meeting President of the Republic H.E. Gjorge Ivanov will moderate the meeting. The participants are H.E. foreign investments Minister Jerry Naumoff, H.E. foreign investment Minister Furkan Cako and the Council General of Macedonia to Istanbul and the Commerce Councelor of the Consulate.

The Topic of the President’s Session:
“Where Does Humanity Go?”
The President of Marmara Group Foundation Dr. Akkan Suver respond our questions about 18th Eurasian Economic Summit:
You will realize 18th Eurasian Economic Summit at the date of April 07-09, 2015. What specialty is this year’s summit? What do you want to say for the main theme of this year? You evaluate the era that we live “the era of intellectual capitalism”. How do you explain this?
Akkan Suver: Today, the importance of the qualified man power which will shape the future comes privileged. In the past people can’t reach the information as soon as it is today. With the globalization, speed of information also increased. The opportunities multiply. With the increased competition, the possibilities also increased. The passing between countries and between businesses become faster.
In the past, as well as to have goods and capital were important, day by day the value of human and power of shaping the future are increasing. Calculations for the next 20 years, it is said that the commerce capitalism have an end, the ‘perfect capitalism’ which stands on the intellectual capital with this consumers could be the most beneficial ones. It is expected that the Nations will win who can understand intellectual capitalism truly and can imagine. There by as Marmara Group Foundation, we specify the main theme “Intellectual Capitalism” for this year.
As it happens within every Eurasian Economic Summit, we will discuss in details economy, energy, communication technologies. Also we will open a debate about the disease of our time, impatience and terror. Statesmen also have a voice. Also in our summit we will revive the Silk Road. The relationship between economy and democracy we will discuss it with the paradigm with inequality. We also discuss “Road to Peace”. And we will be the first, to gather them in a meeting the Macedonia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Belarus officials with Turkish Businessmen at the 18th Summit.

One of the main theme of 18th Eurasian Economic Summit is economy. You called it Network Economy. How you will to emphasize the importance in the 18
th Summit?
Akkan Suver:
Network economy completely change the financial system. Decision makers have to move with vision based true strategies in a globalized world. Because financial system of today is nothing with the past. Today people are not visiting the bank branches even once in a year. New enterprising categories occurring and the classical analyzing structures not enough.
Besides, there is rap
id deepening international capital markets and as a result of this local banking system turns to a huge transition. At the frame of network economy departed companies could easily front to international markets.
The possibilities of economic system and the vision will be the main issue of 18th Eurasian Economic Summit.

We all know that Marmara Group Foundation always give priority to energy issue so how you will evaluate the issue of energy?
Akkan Suver: Countries wheels of social and economic turns and determine the life quality increasing energy activities important to strategically important for competitive capacity and national security.

The relationship between change and new economic order of energy value ring increasing its importance day by day.

New world order needs more ecologic environment resources to welcome the basic human needs.

One of the main issues of 18th Eurasian Economic Summit will discuss in detail are, the ongoing projects TANAP and TAP which is the project of our era in our close region, energy security issues, energy export issues, ecologic energy production with a harmony with environment, cheap energy term which is coming to an end.

East Mediterranean, is becoming a new international attraction and value perception place because it new founded gas resources, and this triggering the new politic developments.

Also in 18th Eurasian Economic Summit, issues ideas about the future of petroleum, natural gas resources and electric investments at Europe, Turkey and the Middle East, the renewable energy sources like sun, wind, geothermal, also the efficiency of thermal plant.

I want to speak about the session of Presidents. Under the title of “Road to Peace” “Where does Humanity Go?” session which includes also current presidents. Could you please give us a more appropriate information? Who you will wait to attend to this session?
Akkan Suver:
As you see, new generation politicians didn't had real experience with the wars, therefore mistakes can be made, which can draw us into the Third World War.  Among many occurrences that we are witnessing today are: Boko Haram Attack in Africa, ISID Violence in the Middle East, Islamophobia and Xenophobia in Europe, Conflict between Police and Civilians in America, Russia Challenge in Eastern Europe, Antiquated structure of North Korea. Which solutions and proposals could be for this big, humanity threatening problems?
Based upon the statement of Kemal Atatürk; "Peace at home, peace in the world", we will seek a road to peace by bringing up the services of clergymen, contributions of statesmen, the wisdom of academics and intuitions of women. In addition to that, we will underline the importance of dialogue by knowing that the solution in this regard cannot be achieved without the dialogue.
In this session the President of the Republic of Bosnia - Herzegovina H.E. Marinko Cavara, President of Montenegro H.E. Filip Vujanovic, President of Macedonia H.E. Gjorge Ivanov and from the Former Presidents; from Turkish Republic H.E. Abdullah Gül, from Bulgaria H.E. Petar Stopyanov, from Czech Republic H.E. Vaclav Klaus, from Estonia H.E. Arnold Rüütel, from Mongolia H.E. Punsaalma Ochirbat, from Moldova H.E. Petru Lucinsky, from Serbia H.E. Boris Tadic, from Slovenia H.E. Danilo Türk,  from Letonia H.E. Valdis Zatlers and from Romania H.E. Emil Constantinescu will take the floor.


One of your important determination is you will bring into question economy and democracy with inequality relation in 18th Eurasian Economic Summit. How do you explain this?
A
kkan Suver:
As you all know, today, for the countries, just economic progress is not sufficient for their development. The essential thing is together with the economy, improvement of democracy, protection of human rights, and providing the socio-cultural progress with the social equality, and also peace and security.
To this respect, as the “Economy and Democracy Relation – Social Inequality’’ are mentioned, emergent  as one of the obstacles in front of the development and improvement, ‘Inequality’ at the same time,  constitute a source for the ‘hate crimes’, the ‘femicides’ to be committed and to the social conflicts.
On Wednesday, April 8th, 2015, during the 18th Eurasian Economic Summit to be held in WOW Hotel Convention Center between 14.00 – 16.00 pm, within the session ‘’Economy and Democracy Relation – Social Inequality’’, together with the politicians, academicians, lawyers who will participate from different countries and representatives from civil society organizations, we will be sharing our opinions and mutual ideas. At the end of this meeting, along with the regional experts, it will be aimed to create an area for the solution oriented agenda.
Some of the topics to be mentioned while the meeting will be; concerning inequality working agendas of the United Nations, European Council and the European Parliament, inequality over the distribution of income, inequality between men and women, inequality on the rights and freedom, inequality of justice, inequality inside the social life (in media and in politics), inequality over the education and what type of future we are eager to following 2015, etc.

You bring into question the issue of Silk Road in previous year with the various events. Will you make a consideration about Silk Road in 18th Eurasian Economic Summit?
Akkan Suver:
We attach great importance on the reconstruction of Silk Road that we agree on its philosophy and believe that Silk Road is not only a project that builds commercial relations but also it creates positive effects on friendship between countries within the history.
The Silk Road will connect the Pacific Ocean with the Baltic Sea. The Silk Road will connect Basra Gulf with Indian Ocean. Within these connections new investments will be more easy to conduct and they will be more efficient. Consequently, the number of new cooperation between countries will increase.
The Silk Road will open doors to set up trade and peace line that promotes the good relations between neighboring countries. Win-win, equality, trust, share of experiences, tolerance and profit are characteristics of the Silk Road.
With an accumulated population of three billion, Silk Road has a huge and unique potential to reconstruct cultural relations between Europe and Asia. This relations will strengthen the socio-cultural ties, as well.
We will revive Maritime and Land Silk Road topics with the experts during the 18th Eurasian Economic Summit.


For 18 year beside lots of gains also you have some loss. What do you want to say about your two important member’s loss in 2014?
Akkan Suver: We lost Former President of Bulgaria H.E. Zhelyu Zhelev whom are one of the senior participants of 18th Eurasian Economic Summit and Associated Professor Vagıf Kasımov at the period we left behind. President Zhelev was a modest person. He moved Marmara Group Foundation to Balkan Political Club which he is the head of the Forum. We remember him with respects.
Our another valuable loss is decedent Mr. Kasımov, he is one other participant of our Foundation as a constructive character of Turkey – Azerbaijan Relations. He has a role and place at the Eurasian Economic Summits. I accept to commemorate him here as a duty.


CONNECTION POINT OF ASIA AND EUROPE
EURASIA AND SILK ROAD

Economies in Asia against the imbalances and contradictions of globalization, we are
witnessing a new economic integration with the search of global balance and justice. This draws attention to the development of new economic integration EURASIA and SILK ROAD axis. Occasion of the 18th Eurasian Economic Summit, we present a summary to our readers about the Turkey – Eurasia and Turkey – Silk Road economic relations.

EURASIA term first was found by the German Alexander von Humboldt; was introduced as the opposite of the ideal Holy Roman-Germanic. With the combination of "Europe" and "Asia" the concept of EURASIA means the word narrow geographical sense, the Balkan countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Georgia, as in Afghanistan and potential candidates Turkey and is meant Iranian territory. However,instead of being geographical definition of the concept, political, economic, ideological, cultural meanings that have been installed, according to historical periods and attributed to soil composition (territorial) constantly change has become the foundation of a dynamic property (1).
We have witnessed in the updating of the concept of Eurasia after the seperation the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) (2). Theconcept was also updated in Turkey; 9th President Süleyman Demirel, "from the Adriatic to the Great Wall of China" he stated.
In USA the concept of Eurasia has been updated in the 90’s. Polish origin American state security adviser Zbigniew Kazimierz Brzezinski said the following: "Eurasia isthe globe's largest continent and geopolitically as an axis. A power that dominates Eurasiawill control two of three region of the worldone of the worlds most advanced and economically most efficient. Eurasia has the 60 percent of world GDP and three-quarters of the world's known energy sources "(3).

1) (Askhat Kessikbayev, “Soğuk Savaş Sonrası Avrasya Jeopolitiği: Orta Asya’da Yapısal Dönüşüm,” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, Haziran 2007,s.23)
(2) (Aleksandr Dugin: Avrasyacı Yaklaşım, çev: Vügar İmanov, [y.y.], Küre Yayınları.)
(3) [Zbigniew Brzezinski, The Grand Cheessboard, (çev. Yelda Türedi) Perseus Boks L.L.C., 1997, s. 52.]
(1)(Askat Kessikbayev, “Soğuk Savaş Sonrası Avrasya
Jeopolitiği: Orta Asya’da Yapısal Dönüşüm” Social
Sciences Institute, Marmara University, Unpublished Ph.D thesis, Istanbul, June 2007, p:23.)


(2) (Alexander Dugin: Avrasyacı Yaklaşım, interpreter:
VügarImanov, y.y. Kure Press.)
(3) (Zbigniev Brzezinski, The Grand Cheesboard, (Interpreter: Yelda Türedi) Perseus Books L.L.C. 1997, p: 52.) 
In order to overcome the geographical ambiguity of the EURASIA descriptions, it has been often looked at the social structure, the lifestyle and the cultural partnerships. For example, 14. century in his work Mukaddime, Ibn Khaldun had defined as Eurasia 'migration-built conflict' or living in the area pointing to a historical dialectic definition. (4) 

(Ibn-iKhaldun, Mukaddime, Volume 1, 2. Edition, interpreter: Suleyman Uludag, Dergah Press, Istanbul, 1988, p:304-307)

EURASIA-TURKEY
With today's understanding of Eurasia; it unites Europe with Asia as alink point. This definition is considered Turkey one of the central Eurasian countries. This; Asia, Africa and must be explained by the strategic geographical location that combines the European continent. The connection between the inland sea ‘Mediterranean and Black Sea’ inside these three continents is also Turkish territory. In addition, Turkey has a location that merges or separate the most active regions the Balkans, The Caucasus and the Middle East. Therefore, Turkey's position always has central importance in the relations which occurred in Eurasia Region.
One another significant fact of Turkey in the Eurasia is; 75 percent of the world's known energy sources take place on the transition road. Nowadays, when we take into account theglobal energy security, it is easily understood the geographical importance of Turkey in the context of Eurasia.

ECONOMY OF EURASIA
Eurasia constitutes a global power in itself. A population of almost 300 million people living in an area of 25 million m2. Eurasia involves assertive countries of the new world. At the beginning of 21st century, Eurasia with %75 of the world population, %60 of the global income and %75 of the world energy sources are in the center of the world economy. Western Europe and South East Asia are the other two important centers at world economy outside of the Northern America.
As an answer to global economic politics we can talk about the resurrection of Eurasia. It is become popular to hear in a near future Eurasia will be the technologic and economic superior before USA. The defenders of this discourse are drawing attention to the growth speed of eastern Eurasia.

INTEGRATION REGIONS IN EURASIA
(THE MEMBER ORGANIZATION OF EURASIAN COUNTRIES)
Eurasian countries between themselves constitutes an economic integration areas like European Union also they get involved to other Asian Economic Integration areas. When we look at the shaped ones of this cooperation and areas of integration, we can see those:

THE EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY:
(EurAsEc)

EurAsEc started with the cooperation of Russia, Kazakhstan and Belarus on January 1, 2015. To the Community, Armenia will attend in 2015 and in 2016 Kyrgyzstan will attend. Observer members of the Community officially registered as Moldova and Ukraine. Moreover candidate countries Tajikistan and Uzbekistan signed the protocols. According to the documents, the targets of Community are;
-To complete a free trade regime;
-Free trade of the goods and services
-A unified procedure for the foreign currency control
-A common system for custom regulations
-Common programs for the economic and social development
-Equal conditions for production and business enterprise
-A unified transportation system
-Common energy market
-In the member countries, equal conditions for the foreign investors
-Equal health and education rights inside the EurAsEc
-Harmonize the national laws of the member countries.

President of the State  of Russia Vladimir Putin make a statement for EurAsEc: In the geography of Commonwealth of Independent States we are founding a common market which have natural resources a great potential at industrial, scientific and technologically.
EurAsEc countries, total GNP of Russia, Kazakhstan and Belarus in 2013, counted 2.7 trillion dolar and the total population of three countries 170 million. The capital will be Astana, and the center of it the Eurasia Economic Commission. In the commission the council and the vice prime ministers of the member states, and the representatives of them.
It is expected that the capital of Eurasia Economic Commission will be in the capital of Russia, Moscow. If it will found the court will be in the capital of Belarus, Minsk. It is planning that till 2025, without any legal limitations at oil and oil products they will enter the common market.
To pass the common market in electricity and the integration of member countries electricity markets 2019 is planning.
The developments started at EurAsEc. Between Vietnam and Community free trade zone initiatives started. China announced that they can develop cooperation between the Union about custom information change. Also Israel and India appointed to sign a cooperation commerce agreement.
40 countries including Turkey, India, New Zealand and Vietnam announced that they are ready for this great economic integration project.
Turkey and Eurasia Economic Community have a huge potential at economic relations.

CENTRAL ASIAN UNION (CAU)


This organization aimed to found capital, credit, prices, customs, goods, people’s free circulation between Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan, in 1994. Tajikistan attended the Union in 1998. And the name of the organization changed to Central Asian Cooperation Organization: CACO.
In 2004 Russia attended CAU. After this participation the organization united with the Eurasian Economic Community.
Specialty of Eurasian countries make possible a common economy area.
Number of products at the foreign trade of area is under the world average. (World average is 260, in Turkey it is 251). Kazakhstan is the closest one to the world average with 230 products. From the countries of region Uzbekistan and Tajikistan has become prominent at silk, Kyrgyzstan has reached its point at gold production.


Central Asian Region at the world export average is 0.83 at 2012, import 0.43. Condensation at intraregional commerce, between Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and matter. But for Turkmenistan, Azerbaijan and Kazakhstan, intraregional commerce doesn’t attach importance. Total trade volume of the six countries of Central Asia and Caucasus approximately 9.4 billion dollar.
Kyrgyzstan made reforms for the market economy then they will be the first Central Asian country who become a member of the WTO at 1998. Especially at the issues, finance sector, customs, simplification of commerce and with reforms regulations about protection, damping reorganize for the market economy.

SHANGAI COOPERATION ORGANIZATION (SCO)
After the seperation of the USSR, the second important organization is Shanghai Cooperation Organization (SCO) which was established in 1996, and together with the participation of Uzbekistan, it has become its current form. Among the members, there are two important military and economic powers, China People's Republic and the Russian Federation, and also Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, which means that except Turkmenistan all Central Asian republics. Observer members of the organization, Iran, India, Pakistan, Mongolia, and Afghanistan as a guest,  inviting ASEAN and Common Wealth of Independent States (CIS) sufficiently shows importance of this organization.
Relations between Shanghai Cooperation Organization and Turkey is not quite known mainly by the public opinion in Turkey. April 2011, Turkey become dialogue partner of SCO. According to a report of Chinese academy, Turkey could be accepted as an observer country.

ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION (ECO)
The other organization in the Eurasian Region is Economic Cooperation Organization: ECO  which was founded by Iran, Turkey and Pakistan in 1985, then  along with the participation of Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan, it has become a  9 countries participated commercial organization in 1992. Within these members, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan are full member of SCO, Iran and Pakistan observer member and Afghanistan is guests member. In addition to these three Central Asian republics, they are also members of the CSTO. Selected on the liberalization of trade in goods in ECO, 10 percent discount is provided.
ECO Transit Agreement and the Simplification of Visa Procedures Agreement for businessmen of the ECO member countries are available. In 2010, during the Istanbul Declaration, the establishment of the ECO Free Trade Zone for year 2015 has been accepted.

 

 

 

 

BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION (BSEC)
BSEC: Black Sea Economic Cooperation has been founded by the 11 statesmen during a Summit in Istanbul on June 25th, 1992. The Permanent Secretariat of the organization, has moved to Istanbul since March 1994.
Six members of the twelve (Azerbaijan, Georgia, Armenia, Moldova, RF, Ukraine), the former USSR (Georgia external all current CIS) states, four former socialist (Albania, Bulgaria, Romania, Serbia) are the countries. Two former members of the NATO in BSEC, namely Greece and Turkey, two new countries are member of the EU (Bulgaria, Romania) are available. This organization could not perform a major economic cooperation among the member countries. As it used to be, trade and economic cooperation carried out in the framework of bilateral agreements between countries.

  

 

 

 

 
SILK ROAD
In terms of the present level of interdependence of the world economy, it is impossible to keep within the closed borders theregional integration. Every integration to be occured in Eurasia Region, sooner or later it will show a tendency to unite with the other regional integrations.
One of the first important areas will affect the growing integration in the Eurasian region; it will be the historic Silk Road countries.
The Silk Road region is intertwined with Eurasia (route) if we take into account that there will be countries of Japan, Korea, Russia, Turkey, Kazakhstan, Azerbaijan, Iran, China, India and countries like Pakistan,we will see glorious economic picture.
The total population of the Silk Road countries are around 3 billion 440 million 779 thousand as of 2013. In total of this countries, 26 trillion  658 billion 232 million worth of goods and services are produced.

Crowne Plaza Istanbul Asia:

Come&Explore butique

MICE Services
The hotel is located in the heart of the city’s industrial district on the Asian side of Istanbul and just a short walk to biggest Outlet Shopping Center and entertainment areas of Turkey. Ideally situated for both the business and leisure traveller, it is  just 3 km away to Sabiha Gokcen International Airport. 15 km away to Gebze Industrial Zone and Tuzla Shipyard.


Accommodation : Total 336 rooms , 111 standard rooms, 114 deluxe rooms, 3 disabled rooms, 24 corner rooms, 66 club rooms, 16 suites, 2 presidental suites .

MICE Services Meeting Success Guaranteed

Specifications: Restyled meeting rooms from 5 to 1800 persons, Natural daylight , Eat well. Work well. , Notebook Size Safe Boxes , Parking space available, Guaranteed 2 hours response on your request, Video &Teleconference, Air Conditioning

Facilities:
Belvedere A La Carte Restaurant&Bar, offers private concept for your business and dinner parties. It’s cozy atmosphere&special cocktails turns a busy day to an enjoyable evening.
You may have your breakfeast, lunch and diner in pleasure in Çeşni Restaurant where you can taste the options from Turkish and world cuisine.
Lobby Lounge offers delicious coffee&chocolate selections all day long.
Begin your day at exclusive Club Lounge with fresh club breakfeast. Club Lounge offers all day long special food&beverage services of awarded chef’s, Express check-in&check out, foreign press, internet kiosk with private secreterial service.

Serenita Fitness& Spa: The Crowne Plaza Istanbul Asia Spa&Wellness facilities with a team of experienced professionals strive to go above and beyond your expectations to achieve continual satisfaction. Our mission is for you tou become reacquainted with your body, to relax your mind and to strengthen your spirit.


Sign of “Horoz” in Logistics
Horoz is in service with its two big companies which can present the customers all logistic services integrated to many sectors with special solutions. Horoz Logistic presents services, “Domestic complete transportation, storage and distribution, international high way, railway transportation and intermodal transportation.” SDV Horoz, provide service to its customers on “Maritime-Airline forwarding, container on carriage and Project Cargo carriage.”
In the first six months of 2014, Horoz reach endorsement of 270 million TL, and close the year with 605 million TL endorsements. Chairman of Horoz Logistic Mr. Taner Horoz said that, they are in the first three rank of the sector, and their target for every year is, double or triple of Turkey’s growth rate. And for 2015 their endorsement target is 670 million TL with a %10-12 percent growth. Taner Horoz, “More than growth, we will concentrate the projects provide added value.” We will add new things to our works which we create a difference. He added, the works we can touch the quality and which we effect on the shape of the construction we findthem much more motivated.


“all over the world”

SMS-TORK creates solutions to the all sectors in the industry more than 30 years.
SMS-TORK manufactures solenoid valves, actuators, pneumatic piston valves, pulse valves, switchboxes with its registered brand name ”TORK” in its new factory. SMS-TORK has distributor ships in measurement and control devices from leading European brands.
SMS-TORK manufactures all products in its own factork in Istanbul, Turkey. SMS-TORK is leading control valve manufacturer in local market while SMS-TORK exports more than 60 countries such as Russia, Holland, USA, Tunusia, Romania, Chilie, Bulgaria, Germany, England, South Africa, Egypt, India and Iraq.
SMS-TORK has ISO/TS16949 (VCA), ISO9001:2008 (VCA),  ISO9001:2008 (Kalitest) Quality Management Certificates; TUV CE, LOYD, Ex-Proof TSEK, ATEX, TSE, TSEK, RoSH, EAC, UKSEPRO, Product Quality Certificates.
Products:
1-Solenoid Valve (direct operated and pilot operated valves for air, water, steam, compressed air, oil, gasoline, inert gas etc.)
2-Pneumatic Rotary Actuator (to control ball or butterfly valves, dampers)
3-Pneumatic Piston Valve (designed especially for heavy duty applications for water, air, steam, gas, chemical products, food applications, water treatment, corrosive gas and liquids...)
4-Diaphragm Pulse Valve (for dust filters, hoppers…)
5-Electric Actuator (to control ball or butterfly valves, dampers)
6-Manual Reset Solenoid Valve, Earthquake Shut-off Valve, Filter and Regulator for Natural Gas
7-Measurement and Control Product (Flowmeter, Level Measurement, Thermometer, Pressure Measurement).

Your Heavy Goods be insured till 100.000 Turkish Lira in WEBNAK!

In the transportation sector Webnak pair up the both sides, started a new campaign called free assurance campaign. Today 3100 trucker and 900 companies using Webnak. Webnak meets SME and carriers with trust with a brand new breathe to the transportation sector. A platform founded within the body of Aslanoba Group, meets the carriers with companies just with one touch. The cost of transportation, secure follow up, speed and productivity is not a problem now.
Hasan Aslanoba remark that, free membership is available, you can present best available rates, return carriers from any point of Turkey, can be seen the initiated tenders which is opened by SME’s. Also Webnak supported via its call centerfrom the 444 65 59 number about the issues of invite tenders and receive tender. All the SME’s, can see the Webnak trucks with the help of live map from the web site. They can follow the vehicle via GPS till the start point of transportation till the last point.


Ulusal Faktoring is increasing focus on the MSME segment
Ulusal Faktoring A.Ş. is an independent factoring company, was founded by Izak Koenka and Korkut Jolker after acquiring its license from the Savings Deposit Insurance Fund (“SDIF”) in 2001.


In December 2011, PineBridge Eurasia Financial Investments* (“PineBridge”), an international investment company, acquired 47% of the Company.
As of December 2014, shareholders’ equity of Ulusal is   TL 82.1 mn.


As of December 2014, gross factoring receivables and net factoring receivables reached TL 675.7 mn and TL 648.7 mn, respectively.


Ulusal has a market share of 2.6% as of December 2014 and 5th ranks among non-bank factoring companies. The largest market share held by non-bank company is 4.6% . Ulusal has 13 branches which are located in İstanbul (4), Gebze, İzmir (2), Ankara (2), Bursa, Antep, Adana and Antalya.


The European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) extended a local currency loan for the equivalent of ?10 mn (TL 28 mn) to Ulusal in February 2015.


Funding from EBRD will provide support in Ulusal’s increasing focus on the MSME segment.


The company’s future plans are establishing a Call center which targets dormant accounts  at the beginning and introducing  export factoring as a new product.

ThyssenKrupp Materials Turkey is targeting to be

the supply center of industry in Turkey
THYSSENKRUPP MATERIALS TURKEY WILL GROW WITH NEW INVESTMENTS

ThyssenKrupp Materials Turkey, German ThyssenKrupp Materials International’s subsidiary company in Turkey,is targeting to grow two fold in Turkish market.
ThyssenKrupp Materials Turkey, establishment of ThyssenKrupp Materials International with globally 13.7 billion Euro turnover and over 30 thousands employees, is growing rapidly in Turkish market. ThyssenKrupp Materials Turkey realized a turnover of 55 million Euro last year and is planning growth with new investments in coming three years.
Mr. Haluk Bayraktar, Thyssen Krupp Materials Turkey CEO, declared that ThyssenKrupp Materials Turkey, made 55 million Euro turnover by processing 27 thousand tons of stainless steel last year and plans to increase its turnover in two fold with new investments. Mr. Bayraktar, pointing out that ThyssenKrupp AG has put Turkey in its list of countries with priority for growth and opened ThyssenKrupp Turkey Regional Office at the end of 2013.
He also added that ThyssenKrupp Materials Turkey would grow 20 percent this year, as a result of 2 million Euro investment in capacity increase, which is done in 2014. He also mentioned that they are targeting to increase their turnover to 110 million Euro by new investments and increasing their portfolio with new products like aluminum and carbon steel.
In the manufacturing facilities at Gebze OSB with 30 thousand m2 open and 20 thousands m2 closed area, the company was processing only flat stainless steel until end of 2014. Mr. Haluk Bayraktar said that in the scope of 2 million Euro investment made at the beginning of 2014, they increased the processing capacity of flat stainless steel by 30% and they added stainless steel long products to the portfolio, while aluminum will be the next step.
Mr.Bayraktar also mentioned that in 2014, 5 percent of their turnover consisted of exports to North African Countries and Eastern Europe and emphasized that 20 percent of this year’s total sales will consist of exports.

Concept to be first in Turkey
Mr. Haluk Bayraktar said that ThyssenKrupp Materials Turkey would introduce ‘one stop shop’ concept in Turkey, examples of which already exist in Europe and various countries in the world. He emphasized that with this concept their group will enable their industrial customers to be supplied 150.000 different products in an easy and economical way.Some part of the products to be offered for sale in this new concept are being planned to be stored and processed  in Turkey, while others will be supplied from ThyssenKrupp Materials facilities in Germany.


Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Temmuz 2020
İmsak 03:34
Güneş 05:32
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:35
banner366