banner402

banner345

banner445

banner374

20. Avrasya Ekonomi Zirvesi 4-6 Nisan 2017’de İstanbul’da

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GELECEK KAYGISI. Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Milletvekilleri, Akademisyenler ile uluslararası kanaat önderlerinin entelektüel anlamda buluşma merkezi Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, bu yıl 44 ülke bir araya gelecek.

KAPAK 01.04.2017, 09:00 31.03.2017, 14:11
20361
20. Avrasya Ekonomi Zirvesi 4-6 Nisan 2017’de İstanbul’da

Marmara Grubu Vakfı, yirmi yıldır aralıksız olarak ‘Avrasya Ekonomi Zirveleri’ni gerçekleştirmektedir. Yirmi yıl içinde sayısız cumhurbaşkanı ve devlet adamını misafir eden Marmara Grubu Vakfı, bu yıl da 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde dünyanın önde gelen düşünce, siyaset ve devlet adamını bir araya getiriyor. Sivil inisiyatif olarak Marmara Grubu Vakfı’nın ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki çalışmalarının yalnız Türkiye’de değil, Balkanlar’da, Orta Avrupa’da, Kafkaslar’da ve Orta Asya’da kabul görmekte olduğu bilinmektedir.
Marmara Grubu Vakfı tarafından yirmi yıldır aralıksız gerçekleştirilen Avrasya Ekonomi Zirvesi bu yıl 4-6 Nisan 2017 günleri İstanbul'da toplanıyor. 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde bu yıl 44 ülkeden 200 devlet adamı, akademisyen, işadamı ve din adamı bir araya gelecek. "İnsanlık bir Yol Ayrımında" başlığı altında toplanacak 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin Şeref Konuğu bu yıl dünyaca ünlü Yazar ve Vizyoner Edward De Bono.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Mladen Ivanic, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Moldova-Gagavuzya Otonom Bölge Başkanı Irina Vlah, Zirve'ye ülkeleri adına katılırken Avusturya da (eski) Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, (eski) Şansölye Dr. Erhard Busek ve Milli Savunma (eski) Bakanı Werner Fasslabend ile yer alıyor.
Azerbaycan, Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin bu yıl da yıldız ülkesi olacak. Bosna Hersek Meclis Başkanı Safet Softic ve Devlet Sekreteri Mehlika Mahmutbegovic ile 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde olacak.
Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş, Mehmet Şimşek ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la katılacağı Zirve'de İHKİB bu yıl ünlü modacı Çiğdem Akın'ın eserlerinden oluşan bir moda defilesi sunumu da gerçekleştirecek. Türkiye Jokey Kulübü de Zirve’ye, geleneksel hale getirdiği Avrasya Ekonomi Zirveleri Kupası Koşusu'nu tertipleyerek, katılıyor. Şişecam Fabrikaları da Zirve'de el emeği göz nuru eserlerden oluşan bir sergi açacak.

Dergimiz KobiEfor’un da çözüm ortağı olduğu 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi öncesinde konuştuğumuz Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, gerçekleşecek Zirve'yi Türkiye'nin aydınlık yüzünü 44 ülkeden gelen konuklara göstermek için bir fırsat olarak değerlendirdi.
AVRASYA EKONOMİ ZİRVELERİ KÜRESEL KABUL GÖRDÜ
KobiEfor: Öncelikle bize geride bıraktığınız yirmi Zirve yılını özetler misiniz?
Akkan Suver:
  Dile kolay! Marmara Grubu Vakfı yirmi yıldır aralıksız olarak ‘Avrasya Ekonomi Zirveleri’ni tertiplemektedir. Yirmi yılda Avrasya Ekonomi Zirveleri Türkiye’de dört cumhurbaşkanı, altı başbakanla çalıştı.
Yirmi yılda Makedonya’dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Romanya’dan, Karadağ’dan, Bulgaristan’dan, Arnavutluk’tan, Bosna Hersek’ten, Moldova’dan, Hırvatistan’dan, Slovakya’dan, Slovenya’dan, Letonya’dan, Çek Cumhuriyeti’nden, Moğolistan’-dan, Kırgızistan’dan, Kosova’dan, Estonya’dan aktüel ve eski cumhurbaşkanlarını ağırlayan Marmara Grubu Vakfı’nın Avrasya Ekonomi Zirveleri dünyada bir prestij birlikteliği olarak kabul görmektedir.
Devlet adamlarının yanı sıra akademik dünyanın da odak noktası olan ‘Avrasya Ekonomi Zirveleri’ne işadamları da büyük rağbet göstermektedir. Din adamları da Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin vazgeçilmezleridir.
Öte yandan Avrasya Ekonomi Zirveleri, Marmara Grubu Vakfı’nın başlangıç ve varoluş hedefidir. Bu hedef Büyük Atatürk’ün Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu ve Balkan politikalarında barışı, istikrarı ve refahı birlikte, farklılıklarla işbirliği yaparak ulaşmayı hedefleyen, paylaşımcı, yüksek düşüncelerin hayata geçirilme çalışmalarıdır.
Bu arada, bir vefa olarak yirminci yılımızda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i (1993-2003), Bulgaristan Cumhurbaşkanı Zhelyu Zhelev’i (1990-1997) ve Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i (1993-2000) saygıyla anmayı bir görev addederim. Zira Haydar Aliyev’in, Zhelyu Zhelev’in ve Süleyman Demirel’in Marmara Grubu Vakfı’nda ve ‘Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde müstesna yerleri vardır. Marmara Grubu Vakfı bu üç devlet adamına minnettardır.
Marmara Grubu Vakfı ve Avrasya Ekonomi Zirveleri farklılığı özümsemiş uluslararası bir sivil inisiyatif olarak bugün dünyada kabul gören çağdaş bir düşünce birlikteliğidir.

‘KURAL DIŞI’ AVRUPA TARTIŞMALARI

KobiEfor: 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin konu başlıkları, müzakereye açacağınız meseleler nelerdir?
Akkan Suver:
Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde bizler geleneksel olarak sürdürülebilir ekonomiyi, yenilenebilir enerjiyi, iletişim ve ulaştırmayı gündeme getirmekteyiz. Bu yıl günün konusu olarak “Avrupa Birliği’nin Karşılaştığı Meydan Okumalar ve Gelecek Kaygıları” başlığıyla Avrupa’da yaşanmakta olan kural dışı politikaları ve eylemleri tartışmaya açacağız. Gene yaşadığımız acı olayları, zorunlu göçü ve terörizmi, “Şiddet ve Terör Ortamında Dinlerin Barışa Katkısı” adı altında devlet adamlarıyla, siyaset adamlarıyla, akademisyenlerle ve de din adamlarıyla konuşacağız.
BİR YOL AYRIMINDA OLAN İNSANLIK
KobiEfor: Her yıl aktüel ve eski cumhurbaşkanlarıyla “Bilge Adamlar”oturumu yapmaktasınız. Bu yıl kimleri ağırlayacaksınız? Onları hangi başlık altında bir araya getireceksiniz?
Akkan Suver:
Bu yıl cumhurbaşkanları oturumunda Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Mladen Ivanıc, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Moldova-Gagavuzya Otonom Bölgesi Başkanı Irina Vlah aktüel cumhurbaşkanları olarak söz alacaklar.
Gene aynı oturumda Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (2007-2014), Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer (2004-2016), Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi (2007-2012), Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic (2010-2015) ile Stepan Mesic (2000-2010), Letonya Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers (2007-2011), Moldova Cumhurbaşkanı Petru Lucinschi (1997-2001), Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu (1996-2000) ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic (2004-2014) de aramızda olacaklar. Kendilerini “Bir Yol Ayrımında Olan İnsanlık” konusunda dinleyeceğiz.
Ayrıca, Azerbaycan, Afganistan, Bosna-Hersek, Fas, Karadağ, Kosova, Romanya, Moldova bakan seviyesinde aramızda olurlarken Moldova Meclis Başkanı Adrian Candu ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Valeh Aleskerov da 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne şeref verenler arasındadırlar.
Bu arada Romanya eski Başbakanı Victor Ponta, Slovenya eski Başbakanı Alenka Bratusek, Ürdün eski Başbakanı Taher Al-Masri de bizlerle beraber olacaklardır.
ZORUNLU GÖÇ VE KÖLE İNSAN
KobiEfor: 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde göç konusunu, terörle birlikte ele almaktasınız.

Terörle göçü bir arada mütalaa edişinizi

nasıl özetlemek istersiniz?

Akkan Suver: Zorunlu göç günümüzün konusudur. Terör bana göre zorunlu göçten beslenmektedir. Zira göç eden insan, vasıfsız ve de diplomasız olduğu sürece, geldiği ülkede problem oluşturacaktır.

Göç, küreselleşen ve farklı dinamiklerle birbirine bağlı bulunan dünyamızın ayrılmaz bir parçasıdır.
Bugün 60 milyondan fazla insan yerlerinden zorla göç ettirilmiştir. Bunlardan bazıları savaş ya da terör sebebiyle kaçışlarını gerçekleştirirken bazıları da göç ettirilen yerde dünyaya gelmekte ve bir mülteci olmaktan başka bir çareleri kalmamaktadır.
Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre şu anda dünyada göç eden 60 milyon insanın 30 milyonu köle insandır. Köle insan zorunlu göçün eseridir. Bunlar ağır şartlarda çalıştırılıp sadece yaşayacak kadar para verilen insanlardır. Bunlar, çağımıza yakışmayan manzaralardır.
Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’de, Lübnan’da ve Ürdün’de dramatik bir yükseliş gösteren mülteci akınları ile yaşanan göç krizi ve Ankara, İstanbul, Paris, Brüksel, Nice, Orlando ve Bağdat’ta gerçekleştirilen menfur terör saldırıları ile ağırlaşan belirsiz asayiş durumu eşzamanlı olarak birbirinden farklı ortaya çözümü zor problemler çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu konuyu da 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde tartışmaya açacağız.

KÜRESEL BARIŞTA DİNLERİN ROLÜ
KobiEfor: Terör konusunda “Şiddet ve Terör Ortamında Dinlerin Barışa Katkısı” adı altında da bir oturumunuz olacak. Bu konuda bilgi verir misiniz?
Akkan Suver:
  Dünyada yaşanan terör olaylarıyla insanlık dışı davranışlarla İslam kelimesinin birlikte anılması yanlıştır. Şık ve doğru değildir. İslamiyet’e haksızlıktır. 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ikinci günü sabah oturumunda bu yanlışlığın düzeltilmesine yönelik bir çalışmamız olacak. Ayrıca diğer din adamlarından da kendi dinlerince barışa yaptıkları katkıyı gündeme getirmelerini isteyeceğiz. Özellikle de bu yıl Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ortaya koyduğu ‘İslam’la Dayanışma Ruhu’ düşüncesinin de öneminden yola çıkarak İslam’ın terörle birlikte anılmasının yanlışlığını vurgulayacağız.
3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİNİ SORGULAMAK
KobiEfor: AB konusunu da ele alacaksınız. AB’nin kendi içinde yaşadıklarını ve Türkiye’yi AB’nin dışında tutmaya çalıştıklarını biliyoruz. Hangi ölçüler içinde AB konusuna yaklaşmaktasınız?
Akkan Suver:
  Bizler AB birlikteliğini bir zenginlik ve bir barış projesi olarak değerlendiriyoruz. Avrupa Birliği kurulurken Monnet, Schubert gibi devlet adamları Avrupa’da tekrar bir savaş çıkmamasını hedeflemişlerdi.
Bunun için Avrupa Birliği ile sınırları önemsizleştirerek, milliyetçilik akımlarının savaşa yol açan girişimlerini törpülemek ve Avrupa’nın bir daha savaşla yıkılmasını önlemek hedeflenmişti. Şimdi günümüzün Avrupa’sında; gelişen milliyetçilik akımları ile parçalanma tehdidi altında bulunan bir Avrupa yine ulus-devletlerin sınırlar, toprak esaslı egemenlik, etnik ve dini kimlikler üzerinden düşman algılarına vurgu yaparak sürdürülen bir siyasetle Avrupa kıtasını ve dünyayı bir Üçüncü Dünya Savaşı’na götürüp götürmeyeceklerini sorgulamak zorundayız.
Donald J. Trump’ın ABD’deki seçim başarısından sonra Fransa’da Marine Le Pen, Hollanda’da Geert Wilders’in, Almanya’da Alternatif Parti veya Avusturya’da Özgürlük Partisi gibi partilerin yakın zamanda gösterecekleri performans ister istemez endişe ile izlenmektedir. Acaba gelecekte hukuk devleti ile uyumlu liberal demokrasinin, sosyal adalet ve eşitliğin, özgürlükler ve insan haklarının ve liberal piyasa ekonomisi ile uyumlu serbest ticaretin yaşama şansı kalacak mıdır?
Şu bir gerçektir ki AB için yeni bir süreç başlamaktadır. Bu arada Avrupa Birliği ile ilgili bir ekonomik değerlendirme de yapmam gerekirse dünya ticaretinde payını en hızlı arttıran ekonomi Çin ekonomisi olurken payını en fazla kaybeden ekonomi de Euro bölgesidir.
Öte yandan Çin’de büyümenin düşmesi de Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edecek gibi görünüyor.
Daha geniş bir deyimle büyüyor gözüken ekonomiler gerçekte büyüme oranlarına yükselemiyor. Dolayısıyla da Avrupa’nın birçok yöresinde gerçekleşen büyüme oranları işsizliği düşürmeye yetmiyor.
Öte yandan İngiltere’nin içinde yer almadığı bir birlik Avrupa’yı nereye götürür? Birlikten yeni kopmalar olur mu? AB’nin kurumsal yapısı değişir mi? Bütün bu soruların cevabını 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin “AB’nin Geleceği” oturumunda farklı ülkelerden gelen siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum önderleriyle bulmaya çalışacağız.
“İPEK YOLU TÜRKİYE’SİZ OLAMAZ”
KobiEfor: Marmara Grubu Vakfı olarak İpek Yolu projesine büyük önem verdiğinizi biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Akkan Suver:
Sizin de belirttiğiniz gibi Marmara Grubu Vakfı, İpek Yolu’nun kara ve deniz boyutuna büyük önem vermektedir. Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde kara ve deniz İpek Yolu’nu üç yıldır gündeme getirdik. Bu yıl da konunun takipçisi olacağız.
Kara ayağında aldığımız mesafe ve merhalenin yanı sıra deniz İpek Yolu’nda da mesafe almakla yükümlü olduğumuza inanıyorum. Görünen odur ki şimdilik Çinli dostlarımız Yunanistan’ın Pire Limanı’yla anlaşmışlar ve sözü geçen limanla çalışmaktadırlar.
Türkiye olarak Çinli dostlarımıza Ege Denizi’ni hatırlatmakla mükellefiz.
Çin’in toplam ekonomileri 21 trilyon dolar olan 65 ülkeyi ticari, endüstriyel ve sosyo-kültürel alanlarda buluşturacak “tek kuşak tek yol” (one belt, one road) projesinde kara ulaştırma boyutunda yer alan ülkemizin deniz boyutunda da yer almasına büyük önem vermekteyiz.
Çin, Avrupa’da bu konuda 2009 yılında Yunanistan’ın Pire Limanı’nı seçti. Bu limanın büyük bir bölümünü de satın aldı. Başta Hewlett Packard ve Sony olmak üzere dünya devleri, Avrupa pazarlarına bu limandan taşınan konteynırlarla giriyorlar.
Çin’in deniz İpek Yolu’nda Avrupa’da ana merkez olarak Pire Limanı’nı seçmesi, gelecekte Türk limanlarıyla desteklenmezse yeterlilik arz etmeyecektir. Türkiye özenle ve dikkatle Çin’e ülkemizin stratejik önemini hatırlatarak Ege Denizi’nin avantajlarını Çinli dostlarımıza kabul ettirmekte ısrarcı olmalıdır.
YENİ VE PARLAK DÜŞÜNCELERİYLE GELİYORLAR
KobiEfor: 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin renkli şahsiyetleri olarak kimlerden söz etmek istersiniz?
Akkan Suver:
Bildiğiniz gibi; Avusturya ile ilişkilerimiz pek de istenilen seviyede değildir. Ama Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer (2004-2016), aramızda olacaklardır. Eski Şansölyeler’den Dr. Erhard Busek bizlerle beraber olacaktır.
Ama mülakatımın başında da arz ettiğim üzere Edward De Bono gelecektir ki bu da bizim için bir prestij birlikteliğidir.
Öte yandan sizi temin ederim ki Azerbaycan’dan gelen dostlarımız arasında bulunan Prof.Dr. Ali Hasanov şu anda strateji konusunda kabul gören bir şahsiyettir. Geniş anlamıyla ifade etmek gerekirse her bir katılımcı kendi alanında yüksek bir değerdir.
Bunları bir araya getirmek, bunlarla konuşmak, bunların düşüncelerini dinlemek bir fırsattır. İki günlük toplantılarımız sırasında bunlarla beraber olmayı ben doktora tezi yapma gibi değerlendirmekteyim. Zira gelenlerin hepsi de ayrı bir düşüncenin sembolüdür. Dolayısıyla Avrasya Ekonomi Zirveleri entelektüel bir platformdur. Çağdaş bir düşünce zeminidir.
KURUMSAL KATILIMIN KÜRESEL AĞIRLIĞI SÖZKONUSU
KobiEfor: Zirve’de yabancı kuruluşlar da yer alacaklar mıdır?
Akkan Suver:
20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı, Viyana Ekonomik Forumu, Moldova Bilimler Akademisi, Bulgaristan Slavyani Vakfı, Slovenya Life Learning Academy de yüksek seviyede temsil edileceği kesinleşen kurumlar arasındadırlar.
ZİRVE’YE DÜNYACA ÜNLÜ DÜŞÜNCE ADAMLARI DA GELECEK
Akkan Suver: Ünlü yaratıcı düşünce teknikleri ve paralel düşünmenin fikir babası olarak tanınan dünyaca ünlü Yazar Edward De Bono bu yıl Zirvemiz’in şeref konukları arasındadır. Edward de Bono’nun sayısız kitabının Türkiye’de de yayınlanmış olduğunu söylemek isterim.
Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz Al-Nasser aramızda olacaklardır. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, bir diyalog ve barış adamı olarak dünyada kabul gören bir şahsiyettir.
Avusturya eski şansölyelerinden Dr. Erhard Busek aramızda olacaklardır. Dr. Erhard Busek, Balkanlar’ın gelişmesine, barışına kendini adamış bir devlet adamıdır.

20. Avrasya Ekonomi Zirvesi: “Türkiye’nin Dünyaya Açılan Yüzü”
Zirve öncesi Marmara Grubu Vakfı ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) işbirliğiyle düzenlenen basın toplantısında Marmara Grubu Vakfı tarafından 20.’si düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde bu yıl “Bir yol ayrımında olan insanlık” ana başlığıyla artan otoriterleşme eğilimlerinin ve milliyetçi popülist siyaset anlayışının yükselişi ekseninde dünyanın ve Avrupa’nın geleceğinin mercek altına alınacağı açıklandı. Toplantıda Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, İHKİB’in de desteklediği Zirve’ye 44 ülkeden 4 cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde siyasetçi ve düşünce önderinin katılacağını söyledi.  Dünyanın büyük bir siyasal deprem yaşadığını vurgulayan Suver, “AB için yeni bir süreç başladı.  Dünyada otoriterleşme dalgası yayılıyor. Yaşanan gerginliklerin 3. Dünya Savaşı’na kapı açmaması için çözüm üretilmesi gerekiyor” dedi. Suver, İstanbul’un Londra, New York, Paris gibi dünyanın önemli kentleriyle eşit düzeyde güvenli veya güvensiz olduğunu da söyledi. Günümüzde terörün hiçbir şekilde ayrım yapmadığına da dikkat çeken Suver, böylesi bir zamanda İstanbul’da 44 ülke temsilcilerinin katıldığı bir Zirve düzenleyebilmenin de önemine işaret etti.
Hazır giyim ihracatında ilk 3 ayda yüzümüzü ABD, Rusya ve Irak güldürdü: İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe, Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin uluslararası alanda rüştünü ispat etmiş bir organizasyon olduğunu söyledi. Gültepe, AB’ye alternatif pazar arayışındaki sektör için Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin fırsat kapıları araladığını ifade etti. Dünyanın 7. büyük hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisi konumundaki Türkiye’nin üretim altyapısı, bilgi birikimi ve tasarımlarıyla hazır giyimde marka ülkelerden biri olduğunu belirten Gültepe, hazır giyim ihracatının son iki yılı 17 milyar dolardan kapattığını söyledi. Gültepe, Avrupa’da yaşanan olaylar, 15 Temmuz, İngiltere’deki Brexit gibi bu yıl yaşanan olumsuzluklar nedeniyle hazır giyim sektörünün ihracatta 2017’nin ilk çeyreğini yüzde 5.8 kayıpla kapattığını kaydetti: “Buna karşın ABD, Irak ve Rusya pazarlarında yüzümüzü güldüren ihracat artışları var. Tüm olumsuzluklara rağmen 2017’yi, 17 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamayı istiyoruz.”
“Modanın birleştirici ruhu var”: Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin gala gecesinde koreografisini Ferhan Aral’ın üstlendiği “Something Stupid” koleksiyonu defilesini sunacak Moda Tasarımcısı Çiğdem Akın, değişen yeni dünya düzeninde, modanın birleştirici ruhuna dikkat çekti. Akın, Anadolu kültüründen esintilerle bezenmiş, Zirve’nin önemini vurguladığı İpek Yolu’nun safran rengi ile başlayan, gökyüzünün mavisiyle akan beyazın saflığıyla biten ve aptal aşıklara adanmış bir koleksiyon sunacaklarını anlattı.

20. AVRASYA
 EKONOMİ ZİRVESİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 27 Temmuz 2021
İmsak 03:59
Güneş 05:47
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:34
Yatsı 22:14
banner366