banner402

banner345

banner374

KOBİ’lerin ve Girişimcilerin İletişim Platformunda TÜRKİYE KENDİNİ TANIDI

KobiEfor Dergisi aylık periyotta 200. sayısına ulaştı. 1950-2000 yıllarının ölçek ekonomisi Türkiye’ye Küçük ve Orta Boy İşletmeleri (KOBİ)unutturmuş, onları verimsizliğin, kalitesizliğin, fasonculuğun, karsızlığın kucağına itmişti. KOBİ sözcüğünün anlamı dahi bilinmez olmuştu. KobiEfor Dergisi rafa kaldırılmış tozlu KOBİ dosyasını Türkiye’nin önüne açtı ve 17 yıllık benzersiz bir serüven yarattı. Bugün artık Türkiye KOBİ’lersiz ekonomi konuşamaz düzeye gelmiştir. Türkiye’nin 21. yüzyılına KOBİ ekonomisi damgasını basacaktır.

KAPAK 01.05.2016, 09:00 03.05.2016, 14:15
19012
KOBİ’lerin ve Girişimcilerin İletişim Platformunda TÜRKİYE KENDİNİ TANIDI

KobiEfor yayın hayatına Ekim 1999’da girdi. Aylık periyodda kesintisiz yürüdü, Mayıs 2016’da 200. sayısına ulaştı. Salt dergi yayıncılığı açısından bakıldığında bile benzersiz olan KobiEfor, hakkıyla yerine getirdiği misyonu ile Türk ekonomisine özel bir KOBİ vizyonu kazandırmış, ölçülebilen bir milli hasıla yaratılmasına katkı sağlamıştır.


KobiEfor yayın hayatına “sıradışı” bir medya olarak girdi. Bu nedenle daima yaratıcı ve yenilikçi olmaya çalıştı. Bu zorunluydu, çünkü Türkiye köklü bir dönüşüm sürecine girmişti. AB Gümrük Birliği’ne dahil olmuştuk; ekonomi hızla kan kaybediyordu. Dünya Ticaret Örgütü’ne girmiştik; imalatçı KOBİ’ler kitleler halinde kapanıyordu. AB Aday üyeliğimiz başlamıştı, üretimin ve ticaretin her alanında bilmediğimiz, alışık olmadığımız kriterlerle baş etme zorunluluğu doğmuştu. Küreselleşme ve dünya rekabeti iç pazaramızın hücrelerine kadar girmiş, kurumsallaşmaktan uzak yüzbinlerce KOBİ’mizi tehdit eder hale gelmişti.
Özetle KobiEfor, ekonomi yayıncılığında en riskli olan dosyayı açmıştı.
KÜRESEL DÖNÜŞÜMÜN KOBİ’LERE ANLATILMASI
Türkiye 1999’da kökten dönüşerek küreselleşiyordu. Cumhuriyet dönemi boyunca uyguladığımız teşvik sistemleri değişiyordu.
Klasik KOBİ destekleri gündemden düşmüştü. Yeni destek ve teşvik sistemleri yeni KOBİ kriterleri getirmekteydi ve gelen bu yeni kriterler KOBİ’lerimizin neredeyse hiçbirinde yoktu. KOBİ’ler bu dönüşüme ancak kurumsallaşarak entegre olabilirlerdi. Oysa KOBİ’ler unutulmuştu, ekonomi’nin aktörlerinden sayılmıyordu, Türkiye finans piyasasından aldıkları pay yüzde 5-9’lar seviyesindeydi.
Bu durumda “masa başı” yayıncılığı ya da dünyaya metropollerin penceresinden bakan bir yayıncılık hiçbir işe yaramazdı. Oluşmuş bir KOBİ literatürü yoktu. KOBİ’lerin nerede, neyi, nasıl ürettikleri bilinmiyordu. Bu nedenle “sahada yayıncılık” gerekliydi.
KobiEfor Dergisi Türkiye’nin bütün ‘Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB), ‘Küçük Sanayi Siteleri’ne (KSS), küçük imalatçı kümelenmelerine gitti, KOBİ’lerin durumunu ve sorunlarını yerinde görerek saptadı. KOBİ’lerle konuştu, onların kendine has dilini öğrendi. Türkiye’nin KOBİ envanterini kavradı ve onlara dönük düşünüp yazmaya çalıştı. Kamu kurumları ile sıcak ilişkiler kurup KOBİ fotoğrafını onlara yansıttı. KOBİ’lere dönük artan kamu duyarlılığı ilk meyvesini Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile verdi.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN, TASARIM, AR-GE VE YENİLİKÇİLİĞİN, KALİTE VE VERİMLİLİĞİN KOBİ’LERLE TANIŞMASI
Düşünüldüğü, gidildiği, yapıldığında kavrayamazlar diye bilinen pek çok konuda KOBİ’ler KobiEfor’un öğrencisi oldular ve hızla öğrendiler. AB KOBİ’lerinin yaşadığı süreçleri Türk KOBİ’leri yaşamaya başladı. Bilişim teknolojilerinin KOBİ’lere girmesi için KobiEfor’un planlı çabaları ve Anadolu illerine yaydığı etkinlikleri uluslararası değerde örnek gösterilmeye başlandı. Türkiyeli’leşmeye çalışan birçok küresel ölçekli bilişim tekeli ürün ve sistemlerini KOBİ’lere KobiEfor Dergisi üzerinden ulaştırmanın avantajlarını keşfettiler.
AB uyum süreci KOBİ düzeyinde ‘Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım, Kalite ve Verimlilik’ gibi gündemleri Türkiye’ye dayatıyordu. Bu gündemlerin KOBİ’lere maledilmesi, en iyisi de olsa, bir yayın faaliyetine sığdırılamazdı. Bu nedenle KobiEfor, kamu kurumları ve ilgili STK’lar ile KOBİ’ler arasında el atılmamış bir iletişimsiz alan bulunduğunu gördü ve bu boşluğu dolduracak organizasyonlara girişti, ortak ve partner oldu.
TOSYÖV’ün her yıl düzenlediği KOBİ Zirveleri Türkiye’de özel bir KOBİ gündemi yarattı ve sonuçlar KOBİ’lere KobiEfor üzerinden ulaştı. Türk KOBİ’leri için stratejik alternatif dış pazarlar giderek önem kazanınca KobiEfor’un hizmetleri bu alanı da kapsadı.
Dergi, her yıl yapılan Avrasya Ekonomi Zirveleri’ne sponsor ve partner olarak destek verdi ve 50’den fazla ülkenin müdavimi olduğu bu Zirveler’in gündemine KOBİ’ler arası işbirliği platformlarını yerleştirdi. Ar-Ge ve inovasyona dayalı KOBİ destekleri sunan AB Çerçeve Programları’nın Türk KOBİ’lerine tanıtılması amacıyla ve TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleştirilen yaygın etkinlikler KobiEfor’un “sosyal yarar” sektöründe markalaşmasını sağladı.
Bir şey öğrenmek veya kendiyle ilgili bir bilgiye ulaşmak mı istiyor, KOBİ, KOBİ’yi KobiEfor’a yönlendirdi ve süreç içinde Dergi, KOBİ’lerle ilgilenen tüm kurumlar nezdinde rakipsiz bir ‘enformasyon tekeli’ne dönüştü. KOBİ’lere yönelik bu yaygın ve yüksek kalite hizmetler KobiEfor’a sayısız ödül getirdi.
KOBİ’LERE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖĞRETİLMESİ
Girişimcilik Türkiye’nin gündemine geç girdi, “esinti” olarak girdi. Sanki Türkiye’de girişimci yoktu da şimdi olacaktı gibi bir “başlangıç noktası” varsayıldı. Oysa girişimciliğin ilk ve en önemli safhası olduğu söylenen “Kendi İşini Kurma” aşamasından geçmiş yüzbinlerce KOBİ vardı. Bunları “Girişimci KOBİ” haline getirmek Türkiye’nin girişimcilik sorununu büyük ölçüde çözebilirdi. Girişimciliği 2000’li yıllardan itibaren hükümetler de programlarına aldılar ve yıldan yıla geliştirdiler. Teknoparklar Yasası, üniversite-sanayi işbirliğine dönük yasalar ve düzenlemeler getirdiler. KOSGEB, TOBB ve öncü birçok üniversite girişimciliği gündemine aldı ve zengin bir uygulama yaratıldı. Bu zenginliği KOBİ’lere taşıyacak herhangi bir resmi veya sivil mekanizma bulunmuyordu. Girişimciliği KOBİ’lere KobiEfor taşıdı. Bu gelişmenin ürünü gecikmeden ortaya çıktı, bir çırpıda sayılabilecek kadar azken Türkiye’de 60 binden fazla “ihracatçı KOBİ” filizlendi ve ülke ihracatının yüzde 60’ını KOBİ’lerin yaptığından sözeder hale geldik.
Merhum Üzeyir Garih, KobiEfor için daha ikinci sayısında; “Türkiye’nin bu ‘Dergi’ye ihtiyacı var!” demişti. Uzak görüşlüymüş…

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ - Başbakan Yardımcısı
“Ulusal düzeyde KOBİ’lerin ihtiyacını karşılıyor ve gücüne güç katıyor”
Bir ülkenin büyüklüğü ve etkinliği, sahip olduğu ekonomik güç dikkate alınamadan ölçülemez. Türkiye’nin son 13 yılda yaptığı çalışmalar, ekonomik olarak önemli adımların atılması, sonuçlarını veriyor. Türkiye artık G-20 içinde yerini sağlamlaştırırken dünyanın 17’inci, Avrupa’nın ise 9’uncu büyük ekonomisi haline geldi. Hiç kuşkusuz hem iç hem dış ticarette atılan adımların bu büyümede önemli etkisi bulunuyor.
Türkiye ekonomisinin vazgeçilmez unsurlarından olan KOBİ’lere yönelik AK Parti hükümetleri desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. KOBİ’lere sağlanan desteklerle son 13 yılda önemli gelişmeler sağlandı. Dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüm KOBİ’lerin önemini her geçen gün daha fazla ön plana çıkarırken AK Parti hükümetleri olarak KOBİ’lerin yanında olmaya ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin de küresel rekabette yerini alabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz.
Hiç kuşkusuz KOBİ’lere verilen destek yalnızca siyasi kararlarla sınırlı kalamaz. KOBİ’lerin korunması için alınan her türlü ekonomik tedbir yanında, KOBİEFOR gibi yayınların da bu mücadelede önemli katkısı vardır. Hükümetimiz KOBİ’lere destek mekanizmalarını yürürlüğe koyarken bunun duyurulması ve KOBİ’ler arasında iletişimin sağlanması, sektörün ihtiyaçlarını karşılayan basın-yayın organlarıyla mümkün olmaktadır.
Bu amaçla yola çıkan ve 200’üncü sayısına ulaşan KOBİEFOR Dergisi’nin, KOBİ’lerin gücüne güç katma misyonunu, uluslararası marka olmuş lider KOBİ vizyonunu destekliyoruz. Ulusal düzeyde dağıtımıyla KOBİ’lerin ihtiyacını karşılayan ve gücüne güç katan KOBİEFOR’un 200’üncü sayısını kutluyor, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanarak, yaratıcı ve yenilikçi potansiyelin ortaya çıkmasında, KOBİ’lere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğinin süreceğine inanıyorum.;
FİKRİ IŞIK - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
“KOBİ’lerimizin sesi olma yolunda verdiği gayretlerden dolayı sizleri kutluyorum”
Dergicilik hem de sanayi ekonomi dergisi olmak ayrı bir ihtisaslaşma gerektirir. Görsel bilgilendirmenin dışında yazınsal bilgilendirme detay gerektirir. Alanında sağladığı uzmanlaşmayla hedef kitlesine hem bilgi veren hem de güncel yenilikleri aktaran KOBİEFOR Dergisi, kısa zamanda önemli sanayi ekonomi dergileri arasına adını yazdırdı.
Tecrübeli ekibiyle KOBİ’lerin nabzını tutan derginizin 200. sayıya ulaşmasından son derece memnun oldum.
“Nice 200 sayılara” temennilerimi iletirken, ekonomi alanında, bilhassa da ülkenin lokomotifi diye ifade ettiğimiz KOBİ’lerimizin sesi olma yolunda verdiği gayretlerden dolayı sizleri kutluyorum.
Ekonomimizin kalbi olan KOBİ’lerimizin sesi olma misyonunu başarıyla yürüten KOBİEFOR, basın yayın alanında kısa zamanda marka olarak hem şahsımın hem de ekonomi camiamızın beğenisini kazanmıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha 200. sayınızı tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim.
BİNALİ YILDIRIM - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Tarafsız ve doğru yayıncılık anlayışıyla Türk ekonomi ve sanayisine yön veren dergi
1999 yılından bu yana ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için tüm ülke çapında işletmelerimizin ülke ekonomisine katkılarını azami düzeye çıkaracak ufuk açıcı her türlü haber ve çalışma ile gerçekleştirdikleri tarafsız ve doğru yayıncılık anlayışıyla Türk ekonomi ve sanayisine yön veren KOBİEFOR Dergisi’nin 200. sayısını canı gönülden kutluyorum. Her daim kendilerini geliştirerek KOBİ ve girişimcilerimizin büyümesi ve küreselleşmesi için adeta bir deniz feneri gibi ışık tutan KOBİEFOR Dergisi ayrıca Türkiye’nin ilk digital e- dergisi olmuş, yenilikçilik ve dinamizm anlayışıyla Türk yayıncılık ve dergicilik sektörüne yeni bir soluk getirmiştir. KOBİEFOR Dergisi’nin tüm yönetici ve çalışanlarını bugüne kadar ki özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.
MUSTAFA ELİTAŞ - Ekonomi Bakanı
“KobiEfor, KOBİ’lerin piyasaları ve gündemi takip etmeleri için en önemli kaynaklardan biri”
Dünya giderek sınırların kalktığı tek bir pazar haline gelirken firmalarımızın bu rekabet şartlarında ayakta kalabilmesi için ihracat yapmama gibi bir lükslerinin kalmadığını görüyoruz. Küresel pazarlara zamanında cevap verebilmek için ise KOBİ’lerimizin, teknoloji, pazarlama, işletme, insankaynakları ve finans alanlarını da kapsayacak şekilde ihracata yönelik kapasitelerini geliştirmeleri kaçınılmazdır.
Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerin gelişmesi, istihdamın artırılması ve KOBİ’lerimizin ihracata yönelmesi ile mevcut pazar paylarını artırmaları ve yeni pazarlar bulmaları hususlarında yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu noktada 2023 hedeflerimize ulaşmak için ihracata yönelik devlet yardımlarını genişleterek etkin bir şekilde uygulamaya devam etmekteyiz.
KOBİ’lerin küreselleşmenin getirdiği fırsatlardan faydalanma ve yoğun rekabetin getirdiği engelleri aşma noktasında, yenikaynak ve pazarların avantajlarından nasıl yararlanacaklarını bilmeleri çok önemlidir. Bu noktada, en etkin devlet desteği mekanizmalarımızdan olan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği”miz ile işbirliği kuruluşlarımızla ortak hareket ederek KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirecek faaliyetleri gerçekleştiriyoruz, destekliyoruz. Bununla birlikte, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, markalı ve katmadeğeri yüksek ürün ihracatı yapabilmelerini sağlamak adına TURQUALITY® destek programımızı yürütüyoruz. Bu sayede, dünya markalarımız ile katmadeğeri yüksek ürün ihracatımızı artırma gayretindeyiz.
Bu çalışmalarımız ile dünya ticaretinden daha fazla pay almayı hedefliyoruz.
Ülkeler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı bu dönemde, ülkemizin rekabet gücünü oluşturan KOBİ’lerimizin kritik bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada belirtmek istiyorum ki ihracatımızı değerlendirirken bakmamız gereken esas kriter, dünya ihracat hacminden aldığımız paydır. 2023’te hedefimiz bu payı yüzde 1.5’a ulaştırmaktır.
Türkiye’nin halihazırdaki ihraç ürün gamıyla varolduğu tüm pazarlarda KOBİ’lerimizin ihracat şansı bulunmaktadır. Ancak benzer ürünlerle yeni pazarlara girmek veya mevcut pazarlardaki paylarını artırmak sözkonusu olduğunda KOBİ’lerin yönlendirilmesi ve desteklenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Ekonomi Bakanlığı olarak, KOBİ’lerin bu yeni ortamda hem fırsatları hem de tehditleri en iyi biçimde tespit ederek küresel ticaretten daha fazla pay almaya yönelik bir yaklaşım benimsemeleri ve ticari ilişkilerinde geniş görüşlü olabilmeleri için destek veriyoruz. 2016 yılı bizim için çok aktif geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız ile yaptığımız ziyaretlerle de yeni pazarlara girip, ihracat potansiyelimizi artırmak için çalışmalarda bulunuyoruz.
KOBİ’lerimizin küreselleşen dünya içerisinde yeralması, dış pazarlarla bütünleşmesi ve rekabetçiliğini arttırması için Bakanlık olarak biz de her zaman gerekli desteği sağlamaya hazırız.
KOBİ’lerimize destek olmak ve onları bilgilendirmek adına yayın organlarımız ile birlikte çalışmamız da büyük önem arzediyor. Bu noktada, KOBİ’lerin piyasaları ve gündemi takip etmeleri için en önemli kaynaklardan biri olan ve 1999 yılından beri düzenli olarak hazırlanan KobiEfor Dergisi’nin 200. yayınını tebrik ederim. Önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artırmak vizyonuyla görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerine inanarak, buna katkı sunan tüm dergi çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür ederim.
CEVDET YILMAZ - Kalkınma Bakanı
“Özellikle derginiz KobiEfor’un sektörü destekleyen çalışmaları nedeniyle girişimcilik ve KOBİ’lere sağladığı önemli katkılar bulunmaktadır”
Ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmamızda son derece önemli bir yere sahip olan girişimcilik ve KOBİ’ler konusundaki desteklerimiz artarak devam etmektedir. Günümüzde ise yenilikçi KOBİ’ler ve girişimcilik daha da önem kazanmıştır. 2002 yılından günümüze kadar geçen süre, gelişmiş ülkeler ile işbirliklerinin arttığı ve kamunun Ar-Ge ve yeniliğe verdiği önem çerçevesinde devlet yardımlarını artırdığı bir dönem olarak değerlendirilebilir. 
Bu süreçte kamunun hizmetlerinin yanında özel sektör ve medyanın önemli katkısı bulunmaktadır. Özellikle derginiz KOBİEFOR’un sektörü destekleyen çalışmaları nedeniyle girişimcilik ve KOBİ’lere sağladığı önemli katkılar bulunmaktadır. Bu vesile ile 200. sayınız dolayısıyla sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.
PROF.DR. VEYSEL EROĞLU - Orman ve Su İşleri Bakanı
“17 yıldır KOBİ’lerimizin rekabetinde ‘akıl gücü’ olmayı başarıyla sürdürmüş”
Ekonomik ve sosyal hayatımızın dinamik unsurları olarak gördüğümüz KOBİ’ler; istihdam oluşturmada, rekabet gücümüzü artırmada ve sosyal yapımızı güçlendirmede ülkemizin dününe ve bugününe olduğu gibi, geleceğine de büyük katkılarda bulunacaktır.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), dünya ekonomisindeki rolü giderek artmakta ve önem kazanmaktadır. KOBİ’ler, yeni istihdam alanları oluşturulmasındaki katkıları, piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum sağlama yetenekleri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasındaki etkileri ile gelişmiş gelişmekte olan ülke ekonomilerinde gün geçtikçe daha vazgeçilmez olmaktadırlar.
Ülkemizde 1980’lerin sonlarında başlatılan KOBİ’lerin desteklenmesi yönünde çalışmalar, AK Parti döneminde artarak devam etmiştir.
KOBİEFOR Dergisi 17 yıldır KOBİ’lerimizin rekabetinde  “akıl gücü” olmayı başarıyla sürdürmüş ve her sayısında daha da güçlenerek 200. sayısına ulaşmıştır. Derginin oluşumunda emeği geçen bütün çalışanlara en kalbi duygularımla teşekkür eder,  çalışma hayatınızda üstün muvaffakiyetler dilerim.
BÜLENT TÜFENKCİ - Gümrük ve Ticaret Bakanı
“KobiEfor, sektörün önde gelenleri ve 

temsilcileri ile işbirliği yaparak ulusal ve 

uluslararası etkinlik ve projelerin de hayata geçmesine vesile olan bir platformdur”
Bakanlığımız; ticari hayatın etkin bir şekilde işleyebilmesi için esnaf ve sanatkarlar, şirketler, kooperatifler, tüketici hakları, piyasa gözetimi ve denetimine yönelik hizmetlerle ilgili politikalar belirlemekte ve bu politikaları paydaşlarımızla işbirliği içerisinde yürütmektedir. Bu bağlamda; Yeni Türk Ticaret Kanunu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gibi birçoğu kendi alanında devrim niteliğinde önemli temel yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu yasal düzenlemelerin hepsinin temel amacı; ülkemizde ticaretin, uluslararası kurum ve kurallarla uyumlu, tam rekabet ortamında, daha güvenli, daha kolay, daha hızlı ve daha etkin yürütülmesini sağlamaktır. 
Temel yasal düzenlemelerin yanında ticaret dünyamızın ve vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini daha güvenli, kolay ve hızlı yürütebilmesi amacıyla bilişim sistemlerini ticaret hayatımıza entegre ettik. Bu çerçevede; MERSİS, Hal Kayıt Sistemi, Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi, Tüketici Bilgi Sistemi ve Kooperatif Bilgi Sistemi gibi uygulamaları hayata geçirdik. Depolanabilir tarım ürünleri ticaretinin geleceği olarak gördüğümüz lisanslı depoculuk uygulamasını başlattık ve ülkemizde uygulamak üzere, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’nu çıkarttık. Bu alanda yine ürün senetlerinin işlem göreceği Ürün İhtisas Borsası’nın kurulması yönünde çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Kurulacak Ürün İhtisas Borsası, işlemlerin tamamen elektronik ortamda yapılacağı ve yalnızca ulusal düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de faaliyet gösterecek büyük bir borsa olacaktır. Böylece ülkemiz, tarım ürünleri ticaretinin merkezi durumuna gelecektir.
İhracatımızın artışı ve ihracat yaptığımız coğrafyanın genişlemesi şehirlerimizin de ticaret potansiyellerini daha iyi kullanabilmelerine olanak sağlamıştır. 2002 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan sadece 5 şehrimiz bulunuyorken geçen yıl 16 şehrimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. İhraç ettiğimiz ürünlerde de artan bir çeşitliliğe sahibiz. 2002 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayımız sadece 9 iken; geçen yıl tam 37 üründe 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımızın sektörün ilgililerine ve vatandaşlarımıza ulaşmasını, sektör ile aramızda bağ kurulmasını sağlayan dergilerimiz; bilgilendirici ve aydınlatıcı yayınları ile önemli bir görev üstlenmektedirler. Ülke çapındaki işletmelerin sektörle ilgili her türlü bilgi, yenilik, gelişme ve çalışmadan haberdar olmasını sağlayan, sektörün öncelik ve sorunlarını görünür kılan dergilerimizin, bu yönüyle sektör gelişiminde önemli rolleri vardır.
KobiEfor Dergisi tüm bu işlevleri layıkıyla yerine getirmesi yanında, sektörün önde gelenleri ve temsilcileri ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası etkinlik ve projelerin de hayata geçmesine vesile olan bir platformdur. KobiEfor Dergisi’nin 200. sayısına ulaşmasını tebrik ediyor, daha nice sayılarla yayın hayatına devam etmesini diliyor, tüm çalışanlarına ve okuyucularına selamlarımı iletiyorum.
VASİP ŞAHİN - İstanbul Valisi


“KOBİ’lere sürdürülebilir 

rekabet gücü kazandıracak yol haritalarına rehberlik etme desteğini 1999’dan beri esirgemiyor”
Küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir görev üstlenen KOBİ’lerin, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı başarıyı yakalaması için KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarına rehberlik etmek hususundaki desteğini 1999 yılından beri esirgemeyen KobiEfor ailesinin 200. sayısını tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum.
HASAN BASRİ GÜZELOĞLU - Kocaeli Valisi
İşletmelere inovatif ve bilgi ekonomisi perspektifinde vizyon çiziyor, yenilikleri doğrudan aktarıyor
Türkiye’nin aylık sanayi ve ekonomi dergileri arasında yayıncılık sektöründe, 1999 yılından beri kesintisiz olarak sektöre ışık tutan KobiEfor Dergisi’ni yürekten kutluyorum. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için ülke çapında ekonomiye katkı sunan işletmelere inovatif ve bilgi ekonomisi perspektifinde vizyon çizen, sektörün birçok sorununu dile getirip, yenilikleri doğrudan aktaran, 200’üncü sayısını okuyucuları ile buluşturan KobiEfor Dergisi çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
MUAMMER EROL - Konya Valisi
KobiEfor zengin içeriğiyle ülkemizin önde gelen sanayi ekonomi dergilerinden
Her sayısındaki zengin içeriğiyle KOBİ'lerimizin iletişim platformu ve sesi olan, sıkıntılarını dertlerini dile getiren KOBİEFOR, düzenlediği birçok ulusal ve uluslararası etkinlikle KOBİ’lerin kaliteli üretim, verimlilik ve yenilikçilik gibi değerlere yönelmesine ve dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır. KOBİEFOR, KOBİ'lerimizin ufkunu açıcı yayın anlayışıyla aynı zamanda işletme ve yönetim yapılarının geliştirilmesine de zemin hazırlamaktadır. Ülkemizin önde gelen sanayi ve ekonomi dergilerinden biri olan KOBİEFOR, yayın hayatında 200. sayıya ulaşarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu vesileyle emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
AHMET OKUR - Uşak Valisi
“KobiEfor nitelikli bilgiye erişimi kolaylaştırıyor”
1999 yılından bu yana 200. sayısına ulaşan KobiEfor Dergisi, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için ufuk açıcı her türlü bilgi ve çalışmadan KOBİ’lerimizi haberdar etmek ve bilgilendirmek üzere büyük bir özveri ile yayın hayatı sürdürmektedir.
Nitelikli bilgiye erişimi kolaylaştıran e-dergi uygulamasıyla da zengin bir arşive sahip KobiEfor Dergisi’nin alanında istikrarlı bir yol kat ettiğini, derginin yayınlanan her yeni sayısı bir kez daha göstermektedir.
Doğru, güncel ve faydalı bilgiyi yazılı basında ve internet mecrasında sunmaya devam eden KobiEfor Dergisi’nin tüm yayın ekibini kutluyor, başarılarının devamı temennisiyle daha nice sayılarda okuyucusuyla buluşmasını diliyorum.
SELİM CEBİROĞLU - Yalova Valisi
Duruşundan ödün vermeden yayın hayatını sürdürüyor
Yayınlandığı günden bu yana ekonomimizin ve sanayimizin dinamosu konumundaki KOBİ’lerimizin sesi olmayı başaran KOBİEFOR Dergisi’nin 200’üncü sayısına ulaşmasını tebrik ederim. Duruşundan ödün vermeden yayın hayatını sürdüren KOBİEFOR Dergisi’nin başarılarının devamlılığını temenni ederim.
MUAMMER TÜRKER - Antalya Valisi
“Bir anlamda KOBİ’lerin sesi”
Türk KOBİ’lerinin ve girişimcilerinin küresel rekabet güçlerini artırma konusunda rehberlik yapan, bir anlamda KOBİ’lerin sesi olan KOBİEFOR Dergisi’nin 200. sayısını kutlar, başarılarının devamını dilerim.
RECEP BİÇER - KOSGEB Başkanı
Ulusal basında, ekonomi alanında çok büyük okuyucu ağıyla başarılı
KOBİ’ler; endüstrileşmenin, sağlıklı bir sosyal yapının, gelir dağılımındaki dengenin ve ticaretteki dinamizmin vazgeçilmez unsuru durumundadırlar. Daha düşük maliyetlerle istihdam imkanı sağlayan ve küresel dalgalanmalardan daha az etkilenen KOBİ’ler, değişime ve teknolojik yeniliklere hızlı uyum sağlayan esnek yapılarıyla ekonominin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu işletmeler ayrıca piyasada rekabetin yerleştirilmesi ve sürdürülmesine, değişen tüketici taleplerinin kısa sürede karşılanabilmesine, nitelikli eleman yetiştirilmesine ve bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengesizliklerin giderilmesine de ciddi katkılarda bulunmaktadır.
Dolayısıyla KOBİ’lerin; ekonominin, istihdamın, sanayinin adeta iskeleti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu işletmelerin durumundaki en küçük değişiklikler bile makroekonomik göstergelere anında yansımaktadır. Özellikle küresel ölçekte ciddi bir krizinin yaşandığı son dönemde KOBİ’lerin önemi bir kat daha artmıştır. Bu yüzden de pek çok ülke ile birlikte Türkiye’de de böylesine hayati işlevleri olan KOBİ’lerin gelişmesine yönelik çeşitli program, plan ve destekler uygulanmaktadır.
Türkiye’nin dünya pazarlarında kalıcı yer edinebilmesi, güçlü bir Türk sanayisinin varlığıyla mümkün olabilecektir. Bu da ancak KOBİ’lerin rekabet edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi ile gerçekleşecektir.
Bu gerçeklerden hareketle ekonomimizin bel kemiğini teşkil eden KOBİ’lerimizin her bakımdan desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi, sıkıntılarının giderilmesi, etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması için KOSGEB olarak çeşitli destek ve hizmetler sağlamaktayız.
Tabi ki bu destek çalışmalarında KOBİ’ler ile kurumlar arasındaki iletişim ve etkileşimin sağlanması açısından medyanın da önemi çok büyüktür. Ulusal basında, ekonomi alanında çok büyük okuyucu ağı bulunan KOBİEFOR Dergisi de bu görevi çok uzun süredir başarılı bir şekilde yürütmektedir.  Bundan dolayı kurumum adına KOBİEFOR Dergisi’ni ve çalışanlarını tebrik ediyor, bugün geldiği 200. sayı noktasında KOBİ’lerimiz, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte mutlu ve müreffeh bir Türkiye’de daha nice 200. sayılar diliyorum.
TARKAN KADOOĞLU - TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı
“KOBİEFOR, KOBİ’lerin sesi olmaya devam edecektir”
Medyanın dördüncü kuvvet olduğu gerçeği uluslararası ulusal, sektörel ve bölgesel yayınların etki gücüyle ilgili olduğu kadar, yarattığı artı değerle de doğru orantılıdır. Teknolojik gelişmeler ve internet dünyasında yaşananlar konvansiyonel medya dediğimiz basılı yayınların önemini ve değerini azaltmak bir yana artırmıştır. TÜRKONFED olarak Türkiye’nin en büyük KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü olmamız sadece üyelerimizin etki gücüyle değil aynı zamanda yarattıkları ortak katmadeğerle anlam kazanmaktadır.
KobiEfor Dergisi, 200. sayısına işte hem etki gücüyle hem de yarattığı değerle ulaşmıştır. İlk sayıdan bugüne KOBİ’lerin seslerini kamuoyuna doğru, tarafsız ve şeffaflıktan ödün vermeden yansıtmasının başarısını, yaklaşık 17 yıldır alanında en önemli yayın ve bilgi kaynağı olarak göstermiştir. Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 95’ini KOBİ işletmeleri oluşturmaktadır ve KOBİ’ler hem istihdama hem de büyümeye önemli katkılar sağlamaktadır.
KobiEfor Dergisi, doğru habercilik, doğru yayın politikası ve çizgisiyle geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da KOBİ’lerin sesi olurken;Türk KOBİ’lerinin ve girişimcilerinin küresel rekabet güçlerini artırmak için rehber olmaya devam edecektir. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyorum. Nice 200. sayılara diyerek KobiEfor Dergisi’ne emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
EROL BİLECİK - Index Grup CEO’su
Kaliteli habercilik anlayışını hiç değiştirmeden devam ediyor
Ekonomimizin can damarı KOBİ’lerin nabzını tutarak, yayın hayatına kaliteli habercilik anlayışını hiç değiştirmeden devam eden KobiEfor’un 200. sayısına ulaşmasını tebrik eder,  başarılarının yüzlerce yeni sayıyla devamını dilerim.
RIDVAN MERTÖZ - İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı
“KOBİ’lerin gücüne

güç katıyor ve ileriye dönük planlarına da

yön veriyor”
“Türkiye’nin ilk digital e-dergisi olan ve 1999 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, aylık sanayi ve ekonomi dergisi KOBİEFOR, ülkemizin en büyük ekonomik güçleri olan KOBİ’lerimizin gücüne güç katmakla kalmıyor, aynı zamanda  ileriye dönük planlarına da yön veriyor. Yakından takip etmekte olduğum KOBİEFOR’un 200. sayısına ulaşıyor olması bugüne kadar yapılanların ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Bu nedenle derginizin tüm ekibine, KOBİ’lerimizi sanayideki gelişmelerden haberdar edip, büyümeleri yolunda vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, daha nice 200’üncü sayılar dilerim.
VAHİT YILDIRIM - OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı ve GOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Düzeyli, ilkeli, objektif yayın politikası,

zengin haber içeriği, değerli röportajlar

ve geniş okuyucu kitlesi
Kurulduğu yıllarda medya sektörüne yeni bir soluk getiren ve takip eden yıllarda da istikrarlı gelişimini başarıyla ilerleten, sürdürdüğü düzeyli, ilkeli, objektif yayın politikaları ve ayrıca zengin haber içeriği ve birbirinden değerli röportajları ile Türkiye’de geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan KobiEfor’un 200. sayısını kutlar, başarılı bir yayın hayatı dilerim.
İ. İLKER TABAK - Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
KOBİ’lere yönelik önemli bir bilgi ve iletişim kaynağı ve Türkiye’nin ilk sayısal e-dergisi
KobiEfor Dergisi ilk sayısından bugüne kadar zengin içeriği, haberleri ve değerli röportajları ile sektörümüze önemli katkılar sağlamıştır. Sanayi, ekonomi ve bilişim sektörlerindeki gelişme ve yeniliklerin duyurulmasının yanısıra hazırladığı nitelikli dosyalar ile KOBİ’lerin bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanarak, küresel rekabet güçlerini artırıcı bilgilerin paylaşıldığı bir dergi olarak KOBİ’lerin yararlandığı üstün nitelikli öncü yayınlardan olmuştur. Bu niteliği ile ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temelini oluşturan KOBİ’lere yönelik önemli bir bilgi ve iletişim kaynağı ve Türkiye’nin ilk sayısal e-dergisi de olan KobiEfor Dergisi’nin 200. sayıya ulaşmasından dolayı başta Yazı İşleri Müdürü sayın Yalçın Sönmez olmak üzere, emeği geçenleri kutluyor, KobiEfor Ailesi'ne başarılarla dolu uzun bir yayın yaşamı diliyorum.
CEM SAVCI - İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı
“Uzun yıllar sanayicinin sesi olmaya devam edeceğine inanıyorum”
Başarılı bir şekilde 200. sayıya ulaşan KobiEfor’un uzun yıllar  sanayicinin sesi olmaya devam edeceğine inanıyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.
ADEM CEYLAN - OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı
“Kurulduğu günden beri içerisindeyim”
KobiEfor, “Küresel dönüşümde KOBİ’lerin gücüne güç katmak’ misyonu, “Uluslararası marka olmuş lider KOBİ otoritesi olmak” vizyonu ve “Rekabetin akıl gücü” şiarıyla; 1999 yılından beri düzenli olarak yayınlanan, ulusal çapta dağıtılan aylık bir sanayi ve ekonomi dergisidir. Kurulduğu günden beri içerisinde yeraldığım KobiEfor’un aynı zamanda Danışma Kurulu Üyesi’yim. Medya-okur ilişkisinin de ötesinde KOBİ’lerle ve girişimcilerle  yakın ve organik diyalog temelinde bir çözüm ortaklığı kuran KobiEfor bu niteliğiyle bir iletişim ve güçbirliği platformudur. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk digital e-dergisi olan ve Mart 2016 rakamlarına göre 860 bin okur sayısına ulaşan KobiEfor, binler, onbinler ve yüzbinleri aşan okur sayısına ulaştı, KobiEfor’un inşallah daha da büyüyeceğine ve Türkiye’de söz sahibi olacağına inanıyorum.
KobiEfor, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için tüm ülke çapında işletmelerin ülke ekonomisine katkılarını azami düzeye çıkaracak, yenilikçi ve yüksek katmadeğerli üretim yapma kapasitelerini yükseltecek ufuk açıcı her türlü bilgi ve çalışmadan anında onları haberdar ediyor ve bilgilendiriyor. KobiEfor; Türkiye’de dağınık üretim alanlarının örgütlü sanayi alanlarına (OSB, KSS, Teknoloji Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Lojistik Üsleri vb.)  dönüştürülmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılmasına ve bu yapıların hükmi şahsiyet kazanarak tüzel kişiliklerine kavuşması için yönetenler ile yönetilenler arasında köprü oluyor, bilgilendiriyor ve aydınlatıyor. OSB’lerin güçlü sesi olmaya devam eden KobiEfor’un 200. sayısını tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum.
ERGİN ÖZTÜRK - IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
“Bilgi ve içeriğiyle KOBİ’lere yol gösterici KOBİEFOR’la omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz”


IFS Türkiye olarak Türk sanayisinin büyümesine ve dünya ile rekabet edebilir güce ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Türk sanayisinin lokomotif gücü olan KOBİ’lerimizin teknolojiden altyapıya kadar bütün ihtiyaçlarını kapsayan bilgi ve içeriği ile yol gösterici bir misyonu olan KOBİEFOR ile birlikte KOBİ’lerimizin bu güce ulaşması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. KOBİEFOR’un Türk sanayisi için yaptıklarını ayakta alkışlıyor ve daha nice 200. sayılar diliyorum.
CAHİT NAKIBOĞLU - OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanıı
Etkili gündem konuları, özel OSB dosyaları ve OSB’lerin kamuoyunda doğru bilinirliliğine dair titiz ve özverili çalışma
Ülkemiz ekonomisinin dinamoları Organize Sanayi Bölgelerimiz adına, KOBİEFOR Dergisi’nin 200. sayısını tebrik ediyorum. Etkili gündem konuları, özel OSB dosyaları ve Organize Sanayi Bölgeleri’nin kamuoyunda doğru bilinirliliğine dair yapılan titiz ve özverili çalışmalarını memnuniyetle takip ediyorum. Başta yöneticileri ve tüm çalışanlarının, nice 200. sayılara ulaşmasını temenni ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
NURETTİN ÖZDEBİR - Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı
“KOBİ’ler ve OSB’lerle ilgili konuların kamuoyuyla paylaşılmasında büyük rol oynamıştır”
Adını Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerden yani KOBİ’lerden alan KobiEfor,  kurulduğu günden bu yana hem KOBİ’ler hem de Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) ile ilgili konuların kamuoyuyla paylaşılmasında büyük bir rol oynamıştır. KOBİ’lerin sorunlarının çözümü için gerek karar alıcılara aktarılmasında, gerekse bu tip işletmelerimizde yaşanan olumlu gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasında büyük katkı sağlayan KobiEfor, bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmuştur. KOBİ’ler ve OSB’lerle ilgili yaşanan gelişmeler ile sorun ve önerilerin kamuoyuna aktarılmasında objektif kriterler ışığında büyük bir sorumluluk duygusu ile hareket eden KobiEfor’un bundan sonra da bu misyonu yerine getirirken aynı hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. KobiEfor’u 200. sayıya ulaşması nedeniyle kutluyor, size ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese başarılarla dolu nice sayılar diliyorum.
İBRAHİM ÇAĞLAR - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
Hem KOBİ’lere bir rehber hem ekonomi gazeteciliğini ileriye taşıyor
Türkiye’de ihracat, istihdam ve üretim kapasiteleriyle Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’ler, makro ekonomik büyümenin ayrılmaz parçasıdır.  Bu açıdan bakıldığında pazar paylarını artırmak, işlerini büyütmek ve yeni denizlere yelken açmak isteyen her KOBİ, sadece firmasını değil Türkiye’yi de sırtlıyor demektir. İşte KOBİEFOR Dergisi bu noktada hem işletmelerimiz için bir rehber vazifesi görüyor, hem de ekonomi haberciliğini ileriye taşıyor. Nitekim 1999'dan bu yana yayın hayatında olan KOBİEFOR, basılı alanda ve internet ortamında bugün 800 bine aşkın insanın yararlandığı ciddi bir kaynak. Ben, 200. sayınız münasebetiyle KOBİEFOR ailesini tebrik ediyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU - TOBB Başkanı
Türkiye’nin esas gücünün üreten kesim

ve KOBİ’ler olduğu gerçeğini iyi anlayan

ve anlatan bir yayıncılık anlayışı
Hem içeride, hem dışarıda çalkantıların yaşandığı bir yılı geride bıraktık. İçeride iki seçimin olduğu, dışarıda Suriye, Ukrayna ve Rusya konularının öne çıktığı bir sene geçirdik. Amerikan Merkez Bankası’nın faizleri ne zaman ve hangi sıklıkla artıracağından kaynaklı stres bütün dünya gibi bizi de etkiledi. Tüm bu olumsuz gelişmelere ve belirsizliklere rağmen ekonomimizin dinamizmini ve temellerimizin sağlamlığını gösterdik. Reel sektörümüz ve KOBİ’lerimiz, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam sağlamaya devam ettiler. 2015 senesinde 690 bin kişiye yeni istihdam sağladık. 205 milyar lira makine ve teçhizat yatırımı yaptık. Bavul ticareti de dahil 152 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik. Uluslararası taşımacılık hizmetlerinden net 5.9 milyar dolar, turizmden 27 milyar dolar döviz kazandırdık. Yurtdışında 5.1 milyar dolar tutarında yeni yatırıma imza attık. FED’in faiz artırım sürecine başlamasıyla birlikte artık yeni bir dönem ve yeni bir küresel finansal yapı ortaya çıkacak. Borçlanmak daha maliyetli ve daha zor hale gelecek. Kamu ve özel sektör olarak bu yeni ortama adapte olmalı ve buna uygun yeni politikalar tasarlamalıyız.


2016’ya baktığımızda bizi bekleyen 5 temel risk unsuru görüyorum:
- Çevre coğrafyamızdan kaynaklı jeopolitik çalkantılar
- Terör olayları
- ABD hariç küresel ekonomilerdeki sıkıntılara kalıcı çözüm bulunamaması
- FED’in faiz artırma sürecinin belirsizliği


- Emtia fiyatlarındaki aşırı oynaklık ve bunun ihracat pazarlarımıza etkileri.
Öte yandan önümüzde 5 fırsat alanı da var: 
- Hükümetimiz’in açıkladığı eylem planının yapısal reformları hızlandırması
- AB sürecinin yeniden canlanması


- Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki gerilemenin dış kaynak ihtiyacımızı azaltması


- Kamu bütçesindeki sıkı duruşun sürdürülmesi


- Özel sektörümüzün risk yönetimi konusundaki tecrübesi.
2016 yılında risklere değil, fırsatlara, içeriye değil dışarıya odaklanmamız lazım. Malumunuz ekonomide en önemli konulardan biri beklentilerin doğru yönetilmesidir. Burada kendimizi iyi anlatmamız, algıyı yönetmeniz gerekir. Ülkemize yönelik dünyadaki algıları olumlu yönde değiştirmek mümkün. Eğer Türkiye olarak yeni bir büyüme hikayesi başlatırsak dünyadaki algıyı olumlu anlamda yönetmiş oluruz. Hükümetin açıklamış olduğu eylem planlarının zamanında hayata geçirilmesi çok önemli. Türkiye olarak kendi içimize kapandığımız, kendi iç kısır tartışmalarımıza gömüldüğümüz son birkaç yılda dünya yeni bir sanayi paradigmasını yani 4. Sanayi Devrimi’ni tartışmaya başladı. Türkiye henüz bu sürece hazırlıklı değildir.
Kamu da değildir, özel sektör de değildir. Ne yazık ki bizler hala çoğunu kendi kendimize çıkardığımız meselelere takılıp kalmış durumdayız. Zamanımız ve kaynaklarımızı bu meseleler etrafında israf ediyoruz. Dünyanın geri kalanı bizi beklemiyor ve yoluna devam ediyor. O halde bir an önce 21. yüzyıla giriş yapmamız gerekiyor. Kişi başı geliri 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkarken yaptıklarımızı yaparak, 10 binden 25 bin dolara sıçrayabilmek mümkün değil. Türkiye’nin aynı malları, aynı şirketlerle, aynı pazarlara satarak, ihracatını 150 milyar dolardan 500 milyar dolara yükseltebilmesi de mümkün değil. 

Bunun sıkıntılarını zaten yaşamaya başladık. İnovasyon hikayeleri anlatarak, inovasyon kültürünü yaymamız da mümkün değil. Türkiye’nin teknolojik yenilenmeye, ihtiyacı var. Yeni bir sanayi politikasına ihtiyacı var. Yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı var.
KobiEfor Dergisi de Türkiye’nin esas gücünün üreten kesim ve KOBİ’ler olduğu gerçeğini iyi anlayan ve anlatan bir yayıncılık anlayışı ile kamuoyunda saygın bir konuma gelmiş, etkili bir meslek dergisi olmayı başarmıştır. KobiEfor Dergisi’nin ülkemizin ekonomik refahı ve sorunlarının çözümü amacıyla gösterdiğimiz çabalarda,  KOBİ’lere verdiği destekle ülkeyi idare edenler ve kamuoyu ile arasında kurduğu köprü, bizleri son derece mutlu etmektedir.
200. sayısı vesilesiyle KobiEfor Dergisi’nin yayın hayatına başladığı günden bu yana emeği geçen, başarılı hizmetlere imza atan tüm yöneticilerini, her kademedeki çalışanını kutluyorum.
DR. AKKAN SUVER - Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı
KOBİEFOR’un 200. sayı jübilesi
KobiEfor Dergisi, yayına girdiği günden bugüne kadar büyük bir sorumluluk ve o nispette de verimlilik içinde KOBİ’lerin toplumsal olarak yaygınlaştırılabilmesi için, KOBİ sahiplerinin yanında yer almış ve bu alanda büyük çalışmalar ortaya koymuş bir yayıncı kuruluşumuzdur. KOBİ'lerin yaşam ve çalışma değerlerini tespit ederek, belirlenen bu değerlerin Türk sanayi hayatına kazandırılmasındaki etkilerini de değerlendirmekte olan KobiEfor Dergisi, yayıncılığıyla bu alanda büyük bir boşluğu doldurmaktadır.
İnsanlarımızın girişimsel yapısını ortaya çıkartan ve girişimci özelliklerinin oluşumunu etkileyen toplumsal yönlendirmelerde de bulunan KobiEfor Dergisi, geleceği bugünden kazanabilmek için gelişmiş toplumlar yaratabilmenin yol haritalarını oluşturmaya büyük özen göstermektedir. Dolayısıyla KobiEfor Dergisi, yalnız KOBİ’ler için değil, girişimciler için de ülke ekonomisi için de olmazsa olmaz bir unsurdur.
Gene KobiEfor Dergisi, geleceği bugünden kazanabilmek için çalışan gelişmiş toplumlar yaratabilmenin heyecanı içindedir. Yaratılacak gelişmiş toplumlar ise KOBİ’lerin eseri olacaktır. Bu eserin, toplumun her kesiminden çok küçük ve orta boy işletmelerde ortaya konacak girişimcilik örnekleriyle ortaya çıkacağını, dolayısıyla bunların sesi soluğu olmayı KobiEfor Dergisi, 200 aydır başarıyla gerçekleştirmiştir. Ekonominin ve milli gelirin büyümesi, refahın artması konusunda girişimci ruha, girişimci düşünceye, girişimci bireye olan ihtiyacımızı basın dünyasında temsil eden KobiEfor ailesine nice yıllar demenin heyecanı ve huzuru içindeyim.
NAFİZ KARADERE - Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı
“Derginizin düzenli okuru olarak, KobiEfor ailesinin tüm fertlerini tebrik ediyorum”
Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin gücüne güç katmak için 1999 yılında yayın hayatına başlayan KobiEfor’un 200. sayıya ulaştığını öğrenmekten mutluluk duyduk. KOBİ’lerin ekonomiye katkılarını paylaşan, yarattıkları değeri geniş kitlelerle buluşturan derginizin düzenli bir okuru olarak, KobiEfor ailesinin tüm fertlerini tebrik ediyor, başarılarla dolu nice uzun yıllar diliyoruz.
ÖMER CİHAD VARDAN - DEİK Başkanı
“1999’dan bu yana büyük bir memnuniyetle ve severek okuyorum”
KobiEfor Dergisi’ni 1999 yılından bu yana büyük bir memnuniyetle ve severek okumaktayım. Ülkemiz iş dünyasının en önemli kısmını teşkil eden KOBİ’lerin gelişmesine vesile olduğunu, güçlerine güç kattığını düşündüğüm KobiEfor Dergisi’nin 200. sayısına ulaşması bence hepimiz için çok önemli. Çünkü KOBİ’lerin ülkemizin küresel dönüşümünde oldukça önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum ve bu bağlamda KobiEfor Dergisi’nin de yaptığı yayınlarla hem KOBİ’lerin sorunlarını dile getirdiğini, gelişmelerine yönelik fikirleri olanları kamuoyuna taşıdığını, KOBİ’lerin başarılarını okuyucularla paylaşarak örnek teşkil edilmesini sağladığını net bir şekilde görebiliyorum. Dolayısıyla dileğim, KobiEfor’un daha nice yıllar başarılı bir şekilde yayın hayatına devam edebilmesi ve nice 200 sayılara ulaşabilmesi. Bu vesileyle KobiEfor Dergisi’nin bugünlere ulaşmasını sağlayan tüm yayıncı ekibini kutlar, başarılarının devam etmesini dilerim.
PROF.DR. HABİP ASAN - TPE Başkanı
KOBİ’lere, girişimcilere, gündemi, yenilikleri, trendleri takip etmelerinde ve markalaşmalarında kayda değer katkı sağlıyor
Ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan KOBİ’lerimizin ve girişimcilerimizin üstlenmiş oldukları bu etkin ve aktif konumlarını korumaları, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek gelişime ve değişime hızlıca ayak uydurabilmeleri geleceklerini belirleyecek uygun stratejileri belirleyebilmeleri varlıkları açısından hayati önem taşımaktadır. Bu noktada gerekli tedbirleri almaları yönlerini belirleyebilmeleri için gerekli enformasyonu tam zamanında ve doğru bir şekilde temin etmeleri gerekir. KOBİEFOR gibi özel içerikli basın yayın kuruluşları hem bu ihtiyaçlarını karşılama yollarından biri olabilmekte hem de firmalarımızın yeniliklerini, başarılarını kamuoyuna duyurmalarında devreye girmektedirler. KOBİEFOR Dergisi’nin, kendisine başlıca hedef kitle olarak belirlemiş olduğu KOBİ’lerimize ve girişimcilerimize, gündemi, yenilikleri, trendleri takip etmelerinde aynı zamanda markalaşmalarında kayda değer katkıları olduğunu düşünüyorum. 200. sayısını yayınlayan KOBİEFOR Dergisi’ne yayın hayatının ve başarılarının devamını diliyorum.
NAİL OLPAK - MÜSİAD Başkanı
“Alanında önemli bir boşluğu dolduruyor”
KOBİ’ler hem Türkiye hem de dünya ekonomisinin belkemiğini oluşturuyor. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unun KOBİ olduğunu gözönünde tutarsak, KOBİ’lerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve gelişimlerine katkı sağlamak için yapılan çalışmaların önemi daha iyi anlaşılır. 17 senedir düzenli olarak yayınlanan Kobiefor da “Rekabetin akıl gücü” olmak vizyonuyla başladığı yayın hayatını sürdürürken, KOBİ’lere enformatik destek sağlayarak bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor.
MIHAIL FORMUZAL Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi (E) Başkanı
Marmara Grubu’nun yaptığı Avrasya Ekonomi Zirveleri’ni biz Gagavuzlar çok seviyoruz, çünkü büyük halklar arasında küçük bir halk küçük bir devlet onun da sesi işitilir. Bu Zirve’de küçük Gagavuz halkının sesi işitilir, onun soruşları, problemleri, bakışları. Herkes kendi düşüncesini söylediği, beraber çözüm düşündüğü, kardeşlik, dostluk, anlaşma atmosferinin bulunduğu bir Zirve. Bunları yapan ekip ve bizim anılmış vatandaşımız Dr. Akkan Suver Bey. Önümüzdeki yıl 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde çok önemli faydalı işler olacak. Bütün dünyadan dostlar gelecek bu kutlamaya. Avrasya Ekonomi Zirveleri’ni, KobiEfor ekibini sizi, kutluyorum. Dünyaya da yaşayan herkese de faydalı olacak bu Zirveler. KobiEfor’un 200. sayısını kutluyorum.
PROF.DR. A. ARİF ERGİN - TÜBİTAK Başkanı
“KOBİ’lere kendimizi daha iyi ifade etmek için KobiEfor’u bir platform olarak kullanabilirsek ben çok memnun olurum”
Şu gün itibariyle destek programlarımızın KOBİ ağırlığı yüzde 70’leri buluyor. Yayınlarda bizim programlarımızın düzgün tanıtılmasını istiyoruz. Projelerimize başvurularımızda yanlış anlaşılmalar oluyor. Bu özel sayısında destek nedir, fonlama nedir, biz bir şeye bakarken yenilikçi boyutu nedir, Ar-Ge boyutu derken bizim hakkımızda KOBİ’lerin görüşlerini almamız ve ona göre kendimizi düzeltmemiz, kendimizi de KOBİ’lere daha iyi ifade etmemiz lazım. Bunun için KobiEfor’u bir platform olarak kullanabilirsek ben çok memnun olurum.
BEDRETTİN DALAN - İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucusu
“KOBİ’leri anlatan, yayınlayan ve geliştiren derginizi kutluyorum”
Türkiye ekonomisi için KOBİ’ler fevkalade önemli kurumlar hatta olmazsa olmazlardır. KOBİ’leri anlatan, yayınlayan ve geliştiren derginizi kutluyorum. 2000. sayısını kutlamasını temenni ediyorum.
SANEM OKTAR - KAGİDER Başkanı
“Böyle bir derginin çok değerli olduğunu düşünüyorum”
Türkiye gibi bir yerde sürdürülebilirlik çok değerli. Hele de Türkiye’de ticaretin yüzde 80-90’unu oluşturan KOBİ’ler için böyle bir yayının olması daha da değerli. Öncelikle kutluyorum, daha nice 200 sayılar olmasını diliyorum, hep de varolursunuz. KOBİ’lerin bilgilenmesi, varolan kanunlardan haberdar olması, network yaratması çok değerli çünkü hepsi daha çok kendi işlerine odaklı ve o anlamda hepsi işlerini büyütmeye odaklı kurumlar bunlar. O yüzden böyle bir derginin çok değerli olduğunu düşünüyorum.
MERT BAŞAR - Türk Telekom A.Ş. Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
“Verdiğiniz hizmet her türlü takdirin üzerinde”
Öncelikle tebrik ediyorum, Türkiye ekonomisinin en büyük dinamiği KOBİ’ler, yüzde 98-99’unun KOBİ olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir kitleye sizin verdiğiniz hizmet her türlü takdirin üzerinde nice sayılarınıza, nice nice yıllarınıza. Nice 500, nice 1000. sayılarınızı sizlere diliyorum.
HÜSNÜ DEVRİM - Halkbank KOBİ Pazarlama Daire Başkanı
“Gündemi takip etmesini çok beğeniyorum”
200. sayınızı tebrik ediyoruz, KobiEfor’u düzenli olarak okuyorum. Gündemi takip etmesini çok beğeniyorum, nice 200. sayılara ulaşmanızı diliyorum.
TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - Helvacızade A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
“Başarılarınız daim olsun”
KobiEfor’un 200. sayısına ulaşmasını tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun.
SEBAHİTTİN KORKMAZ - 

TSE Başkanı


KOBİEFOR: KOBİ’lerle aramızda

önemli bir köprü
Standardizasyon alanında ülkemizde tek yetkili kuruluş olan TSE, uygunluk değerlendirme adını verdiğimiz deney, belgelendirme ve muayene/gözetim hizmetlerinde de ülkemizin ve İslam dünyasının en büyük kuruluşudur. Enstitümüz bu hizmetlerle bir yandan sanayicimizin, ihracatçımızın ve KOBİ’lerimizin faaliyetlerine destek olmakta, onlara yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç duydukları standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunmakta, diğer yandan da standardizasyon ve kalite konusunda yaptığı çalışmalarla tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaktadır. Ülkemizde işletmelerin yüzde 99’unu, istihdamın ise yüzde 77’sini oluşturan KOBİ’lerimize ulaşmak ve onlara standardizasyon, belgelendirme ve diğer faaliyetlerimizi anlatmak konusunda bize her zaman yardımcı olan KOBİEFOR Dergisi, KOBİ’lerimizle iletişim ve işbirliğimizin gelişmesine de katkı sağlıyor. TSE olarak, KOBİ’leri sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın yapı taşları olarak görüyor ve onlara daha fazla ve kaliteli hizmet sunabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 200. sayısı vesilesiyle bugüne kadarki yayınlarında Enstitümüz’ün KOBİ’lerimize daha yakın olmasını sağlaması ve KOBİ’lerle Enstitümüz arasında adeta bir köprü olması vesilesiyle KOBİEFOR’a teşekkür ediyor, nice başarılı seneler diliyorum.
PROF.DR. ŞİRİN TEKİNAY - Işık Üniversitesi Rektörü
“KobiEfor, KOBİ’lerle sürekliliği olan çözüm ortaklıkları kuruyor”
KobiEfor, 1999 yılından beri aylık düzenli olarak yayınlanan ve ulusal çapta dağıtılan bir ekonomi dergisidir. Bu yayın organı, www.kobi-efor.com.tr  sitesi uzerinden digital olarak Türkiye’nin KOBİ ve girişimci potansiyelinin büyümesine ve inovasyon, Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, ve kalite bilincini artırarak,  KOBI’lerimizin işletme ve yönetim yapılarının gelişmesine yardımcı olmaktadır. KobiEfor, Türkiye’deki dağınık üretim alanlarının OSB, Teknoloji Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Lojistik Üsleri gibi  örgütlü sanayi alanlarına dönüştürülmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılması için önemli bir işlev üstlenmiştir. İnovasyon ve girişimciliği ülkemizin kalkınmasının temel taşlarından biri olarak gören Işık Üniversitesi’nin yakından tanıdığı ve takdir ettiği  KobiEfor’un girişimcilerle ve KOBİ’lerle kurduğu ilişkiler genellikle sürekliliği olan çözüm ortaklıkları şeklinde gerçekleşmektedir. KobiEfor Dergisi’nin çok daha uzun yıllar yayın hayatında kalarak ülke ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lerimize yardımcı olmasını ve başarılı hizmetlerine devam etmesini gönülden diliyoruz.
ENGİN GEDİK - Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü
Doyurucu ve özgün içeriğiyle dikkat çeken uzun soluklu bir yayın Değerli Kobi Efor Ailesi;
Sanayi ve ekonomi dünyasına ışık tutan, yeni girişimcilere yön veren yayınlarınızı yıllardır beğeniyle takip ediyorum. Doyurucu ve özgün içeriğiyle dikkat çeken, uzun soluklu bir yayın olarak 200. sayınızı yayınlayacağınızı memnuniyetle öğrendim. Başarılarınıza yenilerini ekleyeceğiniz yayın hayatınızda nice sayılarınızı okumak dileğiyle tebriklerimi sunarım.
PROF.DR. SEDEFHAN OĞUZ
“KobiEfor, sektörde meşrutiyetini çoktan kabul ettirmiş bir kurum”
1999 yılında “Küresel dönüşümde KOBİ’lerin gücüne güç katmak” misyonu ve “Uluslararası marka olmuş lider KOBİ otoritesi olmak” vizyonu ile yayın hayatına başlayan KOBİEFOR Dergisi, geçen 17 yıl içerisinde Türkiye’ de KOBİ’ lerin, belki de en çok ihtiyaç duyduğu, kendi ekosistemleri ile ilgili bilgi edinme ve dış çevrelerinde gelişen olaylardan ve eğilimlerden haberdar olma ihtiyacını başarı ile karşılamaktadır. Bu hizmeti sayesinde KOBİEFOR, KOBİ’lerin stratejik yönetim süreçlerinin önemli bir bölümünü oluşturması gereken dış çevre analizlerini daha etkin gerçekleştirebilmeleri için paha biçilemez bir kaynak yaratmaktadır.  Bu alanda büyük bir ihtiyaca cevap veren KOBİEFOR Dergisi, sektörde hak ettiği takdiri aylık 860.000 gibi muazzam bir okur rakamına ulaşarak ispatlamaktadır. Bu ay 200. sayısı yayınlanacak olan KOBİEFOR Dergisi’nin, sektördeki meşruiyetini çoktan kabul ettirmiş bir kurum olarak daha uzun yıllar boyunca KOBİ’ lerin yanında olmaya devam edeceğinden kuşkum yoktur. 200. sayıda emeği geçen herkesi kutluyor, başarılı nice sayılar yayınlanmasını diliyorum.
YILMAZ BAYRAKTAR - KalDer Yönetim Kurulu Başkanı
“Ekonomi yayıncılığının yıldızlarından KOBİEFOR, ekonomi çevrelerine aldıkları, alacakları kararlarda yön veriyor”
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan ve gelişen iletişim olanakları, günümüzde ‘bilgi kirliliği’ sorununu da beraberinde getirmiştir.  Doğru kaynaktan, yalın, tarafsız bilgi edinebilmek ekonomi çevreleri, iş insanları açısından hayati bir değere neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler hızla kabuk değiştiren ve yenilenen gazetecilik mesleğinde ‘ihtisas’ yayınlarının yıldızını daha da parlatmıştır. Ekonomi yayıncılığının yıldızlarından biri de 1999 yılından bu yana ekonomi çevrelerine aldıkları / alacakları kararlarda yön veren ‘KOBİEFOR Dergisi’dir. Küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin dertlerine ortak olan, çözüm arayan, gücüne güç katan KOBİEFOR’un yeni yaşını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
MURAT ÖZDAĞ - Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
“Nice sayılara KobiEfor”
KOBİ’lerin gücüne güç katan, KOBİ’lerin küresel arenadaki güçlerine stratejik katkılar sağlayan, bir dergiden ziyade; KOBİ’leri teşvik eden, iş dünyasını yapıcı yaklaşımlar, öngörülerle geliştirmeye çalışan bir köprü misyonu üstlenen, her sayısı hatırı sayılır bir bilgi kaynağı olan KobiEfor Dergisi… Sağlam bir ekip çalışmasının ürünü olarak 200. sayıya ulaşmak… 1999 yılından bu yana gösterdikleri kaliteli çizgide devam etmeleri dileğiyle emeği geçen tüm ekibi kutluyoruz. Tebrikler KobiEfor. Nice sayılara…
ENGİN AKSOY - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
“Yıllardır KOBİ’lerin sesi olan KobiEfor, tarafsız özgün ve dürüst yayıncılık çizgisine yıllardır sahip çıkıyor”
Toplam işletmelerin yüzde 99'unu oluşturarak, ekonomik büyümede itici güce sahip KOBİ'lerin 15 yılı aşkın süredir sesi olan ve 200. sayıya ulaşan KobiEfor ekibini Vodafone Türkiye adına kutluyor, bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Yarının büyük şirketleri olan KOBİ’lerimizin desteklenerek hızla büyüyecekleri bir ortamın sağlanması, ülkemizin ekonomik atılımı gerçekleştirmesi için kilit öneme sahip bulunuyor. Ekonomik kalkınmanın ancak KOBİ’leri geliştirmekle mümkün olacağı inancıyla; tarafsız, özgün ve dürüst yayıncılık çizgisine yıllardır sahip çıkan KobiEfor Dergisi'nin bu misyonunu bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum.
AHMET KURT - Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
“Eğer bugün Türkiye’de bir KOBİ gerçekliğinden söz ediyorsak burada en büyük payı KOBİEFOR Dergisi’ne vermemiz gerektiğini düşünüyorum”


Türkiye’de son yıllarda KOBİ’ler büyük bir önem kazandı. Hükümetler, meslek kuruluşları ekonomik ve sosyal denge unsuru olarak KOBİ’leri güçlendirmenin yol ve yöntemlerini arıyorlar. Dünyada yaşanan değişimle uyumlu, esnek, dinamik, yaratıcı, yenilikçi, krizlere karşı dayanıklı yapıları ile 1980 sonrası dünyasında ekonomilerin vazgeçilmez aktörleri haline gelen KOBİ’ler, yapısal özelliklerinden dolayı merkez medyada seslerini yeterince duyuramıyorlar. KOBİEFOR’un, bu anlamda Türkiye’nin en ücra köşesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin sesi olduğuna inanıyorum. Eğer bugün Türkiye’de bir KOBİ gerçekliğinden söz ediyorsak burada en büyük payı KOBİEFOR Dergisi’ne vermemiz gerektiğini düşünüyorum. KOBİEFOR, işletmelerin, sanayi bölgelerinin sorunlarını kamuoyu gündemine taşımış, çözümünde vesile olmuş güçlü bir platformdur. Başarılı yayın çizgisiyle rüştünü ispat etmiş derginizin daha uzun yıllar KOBİ dünyasına hizmet edeceğine inanıyorum.
FİLİZ AKDEDE - HP Türkiye Genel Müdürü
“KobiEfor ile birlikte KOBİ’lerimizin önünü açmaya devam edeceğiz”
HP olarak, uygun teknolojiler ve doğru yatırımlarla KOBİ’lerimizin geleceğin büyük oyuncuları olmaları için elimizden gelen desteği ve danışmanlığı veriyoruz. Türk ekonomisinin yapı taşlarından olan KOBİ’lerin doğru bilgiye en doğru şekilde ulaşmasını sağlayan KobiEfor ile birlikte KOBİ’lerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Teknolojinin hızla değiştirdiği dünyamızda KOBİ’lerimizin yanında yer alarak onlara güç veren KobiEfor’un 200. sayısını kutluyor, daha nice başarılar diliyorum.
EYÜP SÖZDİNLER - Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı
“OSB’lere yaptığınız katkılar saymakla bitmez”
Sanayinin, KOBİ’lerin ve OSB’lerin sesini duyuran, sorunlarını anlatan KOBİEFOR Dergisi’nin 200. sayısına ulaşmasını kutluyorum. 200 sayı bir dergi için oldukça önemli bir rakam. Bugüne kadar geçen sürede sanayi hayatı ve OSB’lere yaptığınız katkılar saymakla bitmez. Aynı başarı grafiğinizin bundan sonraki yayın hayatında devam etmesi dileğiyle nice 200 sayılarda buluşmak üzere diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
KEMAL YAMANKARADENİZ - Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı
Yayıncılık sektörünün çınarları arasında yer alıyor
Türk ekonomisini domine eden KOBİ ve sanayicilerimiz nezdinde büyük öneme sahip yayınların başında gelen KobiEfor Dergisi, çizgisini ve kalitesini koruyarak 17 yıldır yayın hayatını sürdürmekte… 200’ncü sayısına ulaşan dergi, sürdürülebilirlik, inovasyon, katmadeğer gibi pek çok konuya dair bilgilendirici içerik sunuyor. Yayıncılık sektörünün çınarları arasında yer alan dergi, 1999 yılından bu yana her ay düzenli periyodlarla iş dünyası için bilgi üretmeye devam ediyor.
Haber değeri olan tüm içeriklerin, yayıncılık filtrelerinden geçirilerek kamuoyuna objektif şekilde sunulması önem arz ediyor. Çünkü günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte, bilgi, kolay ulaşılabilir bir hal aldı. Bilginin belli bir süzgeçten geçirilmesi ve kamuoyuna arz edilme şekli, yayının kalitesini belirleyen etmenlerdir. Durum böyleyken KobiEfor gibi 17 yıldır sektörünün bilgi ihtiyacını, yayıncılık ilkelerine sadık kalarak karşılayan ve her daim kalitesini koruyan, alanında ilklere öncülük etmeyi başaran yayınların sayısının artması gerektiğini düşünüyorum.
Türkiye’nin ilk dijital dergisi olan KobiEfor, Türk ekonomisi içerisinde yeralan tüm sanayici ve KOBİ’ler için olduğu gibi şahsım için de ayrı bir öneme sahip. Ülke ekonomisi içerisindeki dinamiklere yönelik dürüst ve şeffaf içerikler sunan dergi, STK, OSB, Sanayi ve Ticaret Odası, Üniversite, Esnaf ve Zanaatkar Odaları, Teknopark ve İhracatçı Birlikleri gibi pek çok kuruma da fayda sağlamıştır.Birbirinden değerli isimleri kadrosunda barından KobiEfor’un yayın hayatına kesintisiz bir şekilde devam etmesini diliyorum. İmtiyaz Sahibi ve aynı zamanda Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan çok sevgili dostum Yalçın Sönmez’e böyle bir kadroyla yayın hayatına devam ettiği için teşekkürü borç biliyorum. KobiEfor’un güçlü kadrosu ve objektif duruşu ile başarılarını sürdürmesini temenni ediyorum.
MERT BÜYÜKYAZGAN - 3M Türkiye Genel Müdürü
KobiEfor, KOBİ’lerin yaratıcı ve yenilikçi potansiyellerini ortaya çıkarıp, rekabet güçlerini arttırarak stratejik katkı sağlıyor
3M olarak KobiEfor Dergisi’nin 200. sayısını kutluyoruz. Küresel dönüşümde KOBİ’lerin gücüne güç katma misyonunu başarıyla yerine getiren; tasarım, marka ve verimliliğin yanısıra Ar-Ge, inovasyon ve kalite bilincini artırarak KOBİ’lerin işletme ve yönetim yapılarını geliştirmeyi hedefleyen KobiEfor, oluşturduğu platformla bu anlamda çok önemli bir işlevi yerine getiriyor.
“3M Bilimi. Hayatın Her Anında.” yaklaşımıyla, bilimi insan yaşamına katkı sağlayacak ürünler geliştirmek için kullanan 3M Türkiye olarak, KOBİ’lerin yaratıcı ve yenilikçi potansiyellerini ortaya çıkarıp rekabet güçlerini artırarak stratejik katkı sağlayan KobiEfor’un çalışmalarını takdirle izliyor, bundan sonraki yayın yaşamında da başarılar diliyoruz.
MUSTAFA ALTUNBAŞ - Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı
KOBİ’lerin kendilerini tüm ihtiyaç ve talepleriyle ifade ettikleri bir platform
Türkiye küresel rekabeti ancak ve ancak KOBİ’leriyle kazanabilir sloganı ile yola çıkan, KOBİ’lerde girişimciliği geliştirmek, Türkiye KOBİ dinamiğinin yaratıcı ve yenilikçi potansiyellerini ortaya çıkarıp dünya çapında rekabet güçlerini arttırmak suretiyle ülke ekonomisine katkılarını azami düzeye çıkarmayı kendine amaç edinen KobiEfor’un; yayın hayatına başladığı 1999 yılından bugüne kadar bu amacına uygun olarak küresel dönüşümde KOBİ’lerin kendilerini tüm ihtiyaç ve talepleriyle ifade ettikleri bir platform haline gelerek, KOBİ’lerin gücüne güç katmak misyonunu yakaladığını görüyorum. 200. sayısına başarıyla ve istikrarla ulaşan KobiEfor’u kutluyor, KOBİ’lere ve biz OSB’lere verdiği destekler için teşekkür ediyorum.
ABDURRAHMAN DELİPOYRAZ - Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
“KobiEfor önemli bir ihtiyacı karşılıyor”


Değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, yeni iş alanları açılmasına ve bu sayede istihdama da katkılarıyla KOBİ’ler ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşları olmuştur. Ülkemizde de işletmelerin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’ler, hem istihdam hem de yatırım ve ihracat oranlarıyla ekonomide önemli bir role sahip.


Türkiye’de kurulu firmaların yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’ler aynı zamanda istihdamın da dörtte üçünü ve cironun yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktadır. Kuveyt Türk olarak biz de bu alanda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 2015 yılı başında segmentasyon yapımızı yeniden düzenleyerek KOBİ’leri ayrı bir segment olarak ayrıştırdık. Böylece KOBİ’lere yönelik odaklanmamızı arttırarak hizmetlerimizi daha yakın takip etme ve onların ihtiyaçlarına yönelik ürünlerimizi arttırma imkanını bulmuş olduk. 

KOBİ bankacılığı çerçevesindeki hizmetlerimiz arasında leasing, işlem bankacılığı ve dış ticaret gibi alanlara son dönemde özel önem veriyoruz. KOBİ Kart ve Online Finans ürünlerimiz de yine son dönemde çıkarttığımız ve KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilmelerine imkan sağlayan ürünlerimizden. Bu çalışmalar çerçevesinde KOBİ kredilerimizin payı tüm kredilerimiz içerisinde yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda KOBİ’lere yönelik desteğimizin stratejimiz doğrultusunda artarak devam etmesini planlıyoruz.


KobiEfor Dergisi de KOBİ’lerin geleceğine yön verecek bilgi ve görüşleri paylaşarak önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Meslek ilkelerine duyarlı, çizgisinden ayrılmayan, her zaman günceli aktarmak ve iletişim teknolojisini etkili bir biçimde kullanmak için büyük emekler veren böyle bir derginin sektöre kazandırılmış olmasını ve bugün 200. sayısına ulaşmasını çok değerli buluyorum. Ülkemizin kalkınmasında kilit role sahip KOBİ’lere büyürken güç veren, onların bu yolculuklarına tanıklık ederek itibarı yükselmeye devam eden bir dergi olacağına inanıyorum.
MUAMMER ÖZTÜRK - DES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor’u aydınlatıcı, ışık tutucu ve uyarıcı

özelliklerinden dolayı her ay sabırsızlıkla beklemekteyiz”


Yayın hayatına girdiği ilk günlerden beri yakinen tanıdığım KobiEfor Yöneticileri’nin kısa sayılacak bu kadarlık zaman diliminde ününe ün katalı bugünlere gelmesine vesile olan Yalçın SÖNMEZ ve KobiEfor ailesine bu başarılarından dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Başlamanın çok kolay, besleyip büyütmenin ise zor olduğu her şey gibi KobiEfor’u aydınlatıcı, ışık tutucu ve uyarıcı özelliklerinden dolayı her ay sabırsızlıkla beklemekteyiz. Muvaffakiyetinizin devamını diler sonsuz başarılar temenni ederim.
AYTAÇ BİTER - Toshiba TNB A.Ş. Genel Müdürü
KOBİ’lerin nabzını tutan KobiEfor, ilkeli ve etik yayıncılığın öncü isimlerinden


Gelişen ve değişen Türkiye’deki KOBİ pazarının yakın takipçisi, KOBİ’lerin nabzını tutan ilkeli ve etik yayıncılığın öncü isimlerinden KobiEfor Dergisi’nin 200. sayısını kutlarım. 

Zorlu rekabetin arttığı, değişimin hız kazandığı, yazılı basından online’a geçişin yoğun olduğu bir dönemde başarılı işler çıkaran tüm dergi ekibini ayrıca kutluyorum. 

KOBİ’lere değer katan Kobiefor Dergisi’nin 200. sayısına erişmesinden mutluluk duyuyor, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği çalışmalarda da başarılarının devamını diliyorum.


BEKİR DİLDAR - 

Fibabanka Genel Müdürü


İçeriği ve hazırlanışıyla mükemmel bir dergi


KobiEfor Dergisi, uzun yıllardır çok başarılı bir şekilde Türk ekonomisine ve KOBİ’lere hizmet vermektedir. KobiEfor Dergisi, içerik ve hazırlanış itibarı ile mükemmel bir dergi olup, yıllardır takip etmekteyim. Çalıştığım ve yönettiğim bankalarda beraber güzel işbirlikleri yaptığım KobiEfor Dergisi’ne başarılar diliyor, nice 200 sayılar temenni ediyorum.
SUAT SÖZEN - Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü
“Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz”
Ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lerimizin gücüne güç katmak misyonu doğrultusunda 1999 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan KobiEfor Dergisi’nin 200. sayısında dergiye emek veren tüm ekibi içtenlikle kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz.
MURAT AKYÜZ - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı
Haberleri, detaylı analizleriyle firmalara yön veren öncü yaklaşım


Zaman gerçekten çok hızlı ilerliyor… KobiEfor’un 200. sayısının hazırlandığını duyduğumda aklımdan geçen ilk cümle bu oldu. KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin gizli kahramanları olduğuna inanan ve bu zaman zarfında haberleri, detaylı analizleri ve firmalarımıza yön veren öncü yaklaşımıyla yayın hayatını sürdüren KobiEfor Dergisi’ni canı gönülden kutluyorum.Bugün Türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörleri arasında ilk üçte yer alan kimya sektörümüz, yüzde 85 gibi yüksek bir oranı oluşturan KOBİ’lerimizin inanılmaz azmi ve çalışkanlığı ile bu başarıyı elde etti. İKMİB olarak, tıpkı sizler gibi her zaman KOBİ’lerimize inandık ve ihracat yolculuklarında önlerini açmak, çalışmalarına destek olmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuç ortada… KobiEfor Yöneticileri ve dergide emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyor, daha nice sayılarda buluşmayı diliyorum…
OSMAN ÇELİK - Türkiye Finans Genel Müdürü
“Ufuk açıcı haber konuları ve bilgilendirici röportajlarıyla güzel bir misyonu yerine getiriyor”
‘Katılım Bankacılığı’nın öncü ve yenilikçi kuruluşu Türkiye Finans olarak ilk faaliyete geçtiğimiz günden bu yana Türkiye ekonomisine değer katan işletmelerimizin yanında olduk. KOBİ’lerin ekonomimiz açısından taşıdığı değerin bilincindeyiz.Geniş ürün ve hizmet yelpazemiz ile reel sektöre desteğimizi sürdürürken KOBİ’lerin gelişimine hizmet eden her türlü ekonomik oluşumun da yanındayız. Bu anlamda yaklaşık 17 yıldır yayın hayatını sürdüren KOBİEFOR Dergisi’ni kutlamak istiyorum.

Çünkü KOBİ’lerin küresel rekabet güçlerini artırmaları açısından doğru bilgiye ulaşmaları ve vizyonlarını geliştirmeleri büyük önem taşıyor. KOBİEFOR Dergisi de ufuk açıcı haber konuları ve bilgilendirici röportajları ile bu anlamda güzel bir misyonu yerine getiriyor. Bu vesileyle KOBİEFOR Dergisi’nin tüm Yazı İşleri ekibini ve emeği geçen tüm çalışanları 200. sayısı dolayısıyla tebrik ederken yayın hayatında daha nice başarılara imza atmasını temenni ediyorum.
ORHAN AYDIN - 

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
“Her sayısı ayrı bir değerde, tarihe not düşen çalışmalarını zevkle takip ettiğimiz KOBİEFOR,yayın çizgisiyle ülkemizde mümtaz bir yere sahiptir”
Üretim, bir ülkenin sağlam geleceği için kaçınılmaz olgulardan biridir. Üretimi gerçekleştiren, ekonomiye can veren dinamiklerin başında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) geliyor. 

İstihdam, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon gibi kavramların hayat bulduğu, anlam kazandığı bu işletmelerin, küresel rekabette var olabilmeleri için; destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor. Kamu alımları gibi enstrümanlar, yerli ve milli üretimin ayağa kalkmasına, birer kahraman olan sanayicilerin kendilerine olan güvenini pekiştirmesine imkan tanıyor. Bu nedenle üretenler kıymetlidir, değerlidir. Onların yanında durmak şarttır. KOBİEFOR Dergisi; sanayicilerin, üreticilerin kısaca reel sektörün sorunlarının, çözüm önerilerinin dile getirilmesi ve kamuoyunda farkındalık sağlanması noktasında önemli fonksiyonlar üstlenmektedir.Her sayısı ayrı bir değerde olan, tarihe not düşen çalışmalarını zevkle takip ettiğimiz KOBİEFOR, yayın çizgisiyle ülkemizde mümtaz bir yere sahiptir. Derginiz, tematik yayıncılıkta içerik ve kalitesiyle fark oluşturdu, reel sektörün nabzını iyi tutan bir platform oldu. 200. sayınızı en içten duygularla kutluyor, emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum…
İ. ETEM ÖZÇELİK - Modoko Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor Dergisi’nin sektöre katkısı yadsınamaz boyuttadır”
KOBİ’ler; değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasında dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır.

Bu noktada KobiEfor Dergisi’nin sektöre katkısı yadsınamaz boyuttadır. Sektörünün nabzını tutan, anlayan, olumlu ve destekleyici gelişmelerden haberdar eden yayınlarınız her zaman yakından takip ettiğimiz bir mecra olmuştur. Modoko olarak, KobiEfor Dergisi’nin 200. sayısını kutlar, sektörle ilgili gerçekleştireceği çalışmalarda yanında olmaktan mutluluk duyarız.Modoko hakkında; 1969’da kurulan Türkiye’nin en seçkin mobilyacılar sitesi Modoko’da 150.000 metrekare alanda 350 önemli mağaza bulunmaktadır. Her tarzda mobilya üreten ve kişiye özel tasarım yapan birçok firmayı da bünyesinde bulundurarak yaşam alanlarını daha ‘özel’ kılan Modoko, doğrudan 5.000, dolaylı olarak 35.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.
YAVUZ EROĞLU - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı
“Bizleri destekleyen ve yön verici haberciliğiniz sayesinde sektöre ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip etmemizi sağlıyorsunuz”
Sevgili KOBİEFOR Dergisi Ailesi, 

Türk plastik sektörü için KOBİEFOR Dergisi özel bir yerde duruyor. Sektörümüzde faaliyet göstermekte olan 11 bin firmamızın yüzde 99’u KOBİ’lerden oluşuyor. PAGEV olarak KOBİ’lerimizle birlikte sektörümüzün gelişimi için hızla çalışırken; hem bizleri destekliyor hem de yön verici haberciliğiniz sayesinde sektöre ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip etmemizi sağlıyorsunuz. Bu süreçte KOBİEFOR’u hep yanımızda gördüğümüzü vurgulamak isterim. Desteğiniz için sektörümüz adına sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.

Temsil ettiğim PAGEV ve şahsım adına KobiEfor Yöneticileri ile dergide emeği geçen herkesi tebrik ediyor, daha nice sayılarda buluşmayı diliyorum… 
ÖZCAN ÜLGENER - ORSİAD Başkanı
KobiEfor, sanayici KOBİ’leri tarafsız, doğru ve gür sesli temsil ediyor
KOBİ’lerin sesi olmak, bu sesi daha gür çıkarabilmek, aynı zamanda olaylara objektif yaklaşım sergilemek KOBİEFOR Dergisi’nin altyapısını oluşturuyor. Sanayicinin yanında her zaman böyle güzelliklerin olmasına ihtiyacımız var. Bizler OSTİM OSB Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) olarak Sanayici KOBİ’lerimizi bu denli tarafsız, doğru ve gür sesli temsil ettiğiniz için KOBİEFOR Dergisi’ni tebrik ediyor ve nice 200. sayılar temenni ediyoruz.
PHILIPPE CHABERT - TEB Arval Genel Müdürü
KOBİ’lerin gelişimine ekonomik ve yönetimsel açıdan referans oluyor, katkı sağlıyor
TEB Arval olarak, KOBİEFOR Dergisi’nin globalleşen dünyada KOBİ’lerin gelişimine ekonomik ve yönetimsel açıdan referans olduğunu ve katkı sağladığına inanıyoruz. 200. sayıları için ayrıca kendilerini tebrik ediyor ve bu gelişimi sürekli kılacaklarını biliyoruz.
OSMAN ZEKİ ÖZGER - Finansal Kurumlar Birliği Başkanı
“Türkiye’de ekonomi dergiciliğinin en köklü yayınlarından KobiEfor’u yakından ve ilgiyle takip ediyorum”
Türkiye’de ekonomi dergiciliğinin en köklü yayınlarından KobiEfor’un 200. sayısına ulaşmasından büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemiz ekonomisi açısından stratejik öneme sahip KOBİ’lerimizin daha da güçlenerek uluslararası birer marka haline gelmesini, ekonomimize daha fazla katkı sunmasını, rekabet güçlerinin artırılmasını hedefleyen; bu doğrultuda sorunlarının masaya yatırılması ve gündeme taşınmasını misyon edinen tarafsız yayıncılık anlayışınızın işletmelerin gelişimine sağladığı katkı aşikardır.

Yayın hayatına başladığı 1999 yılından itibaren yakından ve ilgiyle takip ettiğim KobiEfor Dergisi’nin daha nice 200. sayılara ulaşmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum.
FAİK AÇIKALIN - Yapı Kredi CEO’su
“KobiEfor’un Türkiye’nin ilk dijital e-dergisini hayata geçirmesini de çok önemli buluyorum"
Yapı Kredi olarak, Türkiye ekonomisinin can damarı ve en önemli itici gücü olan KOBİ’lerimize ihtiyaç duydukları hizmeti ve ürünleri sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu anlamda KOBİ bankacılığı bizler için stratejik önem taşıyor. Öte yandan kişisel olarak KOBİ’lere gerçekten destek olan tüm kurumları da büyük takdirle karşılıyorum.

Bu anlamda 1999 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan KOBİEFOR’u büyük bir ilgi ile takip ediyorum. Derginin “Küresel dönüşümde KOBİ’lerin gücüne güç katmak’ misyonunu Yapı Kredi olarak biz de paylaşıyor ve benimsiyoruz. Ayrıca KOBİ’lerin iş hacminin dijitalleşmeyle artırılacağına olan inancımızın, KOBİEFOR tarafından da paylaşıldığını görmek bize mutluluk veriyor. Bu anlamda KOBİEFOR’un Türkiye’nin ilk dijital e-dergisini hayata geçirmesini de çok önemli buluyorum.

Ülkemizde KOBİ’ler özelinde yaptığı haberler ve sağladığı vizyonla onların gelişimine değer katan KOBİEFOR’a daha nice 200. sayılar diliyorum.
YUSUF AKÇA - Dünyagöz Yönetim Kurulu Üyesi
Şeffaf yayınlarla net bir pusula


Ülkemizde özel sektör olarak faaliyette bulunan şirketlerin büyük bölümü KOBİ statüsünde olup, özel sektör kamu işbirliği ile verilen destek ve teşvikler ve ulaşılan hedefler özel sektörün kapasitesini artırarak ülkemizin de gelişmişlik çıtasını da hızla yukarı çıkaracaktır.  İşte, KobiEfor tüm sahalar da ve safhalarda KOBİ’lerin yanık sesi olmuştur. KobiEfor hiçbir ayrım yapmaksızın tüm şirketlerimizin yurtiçi ve yurtdışı iş ve işlemlerini rekabet gücünün artırılmaları amacıyla gerçek verilerle, şeffaf yayınlarla net olarak bir pusula görevi yapmaktadır.

Daha nice 200. sayılarda buluşmak dileği ile...
PROF.DR. NİHAT BERKER - Sabancı Üniversitesi Rektörü
“Türkiye ekonomisi ve toplumsal hayatı için önemli bir yeri var”


Sabancı Üniversitesi olarak eğitim hayatımıza başladığımız günden bu yana, üniversite-iş dünyası işbirliklerine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda ekonominin yükselen değerinin KOBİ'ler olduğuna inanarak, büyük sanayi kuruluşları ile gerçekleştirdiğimiz işbirliklerinin ve eğitim çalışmalarının yanısıra bu yapılarla da sıkı ilişkiler içinde olmayı hedefliyoruz. Girişimcilik de Sabancı Üniversitesi için vazgeçilmez konulardan biri. Bizim için KOBİ’leri Türkiye’yi geleceğe taşıyacak değerler olacak ve gelecek günümüzden çok farklı olacak. Türkiye ekonomisinin gelecekte daha güçlü olmasını ve toplumsal hayat kalitesinin daha da yükselmesini sağlamak için KOBİ’lere önem vermeliyiz.KOBİEFOR Dergisi bu anlamda Türkiye’de önemli bir misyonu yerine getiriyor. KOBİ’lerin sürdürülebilirlik ve gelişmeleri için gerekli olan; seslerini duyurabilmeleri ve dünyadaki gelişmelerden, işlerini ileriye taşıyabilecek fırsatlardan haberdar olabilmeleri. KOBİEFOR Dergisi, bir yandan KOBİ’lerin sesi olurken diğer taraftan KOBİ’lerin sürdürülebilirliklerini sağlamaları ve fırsatları yakalayabilmesi için bilgi kaynağı görevini yürütüyor.

Türkiye ekonomisi ve toplumsal hayatı için bu kadar önemli bir yeri olan KOBİEFOR Dergisi’ni 200. sayısından dolayı tebrik ederim.
ABDULNASIR DUYAN - Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkanı
“KobiEfor’un Türkiye sanayisine, tanıtımına olan katkısını yakından takip ediyoruz”
Türk KOBİ’lerinin ve girişimcilerinin küresel rekabet güçlerini artırmak için rehber olan derginiz KOBİEFOR Mayıs ayında 200. sayısına ulaşacaktır. Kobiefor’un Türkiye sanayisine, tanıtımına olan katkısını yakından takip ediyoruz. 200. sayınızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
TAHİR NURSAÇAN - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Sanayi ve ekonominin nabzını uzun yıllardır tutan KobiEfor’un her sayısını merakla okuyoruz
KobiEfor Dergisi,  ilgili sektörlerin ihtiyaçlarını ortaya koyan ve tartışan bir yayın organı olarak bireyleri ve kurumları bu gelişime uygun olarak bilinçlendirme görevini amaç edinmiş ve bizler için vazgeçilmez bir kaynak oluşturmuştur. Aydınlatıcı bir işlev üstlenen KobiEfor sanayi ve ekonominin nabzını uzun yıllardır tutmaktadır.Her sayısını merakla okuduğumuz derginizin 200. sayınızı kutlar, KobiEfor çalışanlarına saygılarımı sunar ve bizlere böyle güzel bir dergi hazırladıkları için bütün çalışanlara teşekkür eder, yayın hayatınızın devamında başarılar dilerim.
TURGUT BOZ - TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili
“KobiEfor ufuk açıcı yayıncılık anlayışıyla geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de büyük bir rol üstlenecektir”


Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşları olan KOBİ’lere özel yayıncılık anlayışınızı; ‘Danışman Banka’ anlayışıyla KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olan ve sektörde farklılaşan bir banka olarak özenle takip ediyoruz.

“KOBİ’lerin gücüne güç katmak” misyonuyla başladığınız yayın yolculuğunuzun 200’üncü sayıya ulaştığını memnuniyetle öğrendik. Bu vesileyle şahsınız nezdinde tüm ekibinizin mutluluğuna ortak olduğumuzu ifade etmek isterim. İnanıyorum ki; KobiEfor Dergisi KOBİ’lerin potansiyellerinin ortaya çıkması, küresel rekabet ortamında yaratıcı ve yenilikçi gelişmelerle var olması ve ülkemiz ekonomisine azami katkı sunmasında, ufuk açıcı yayıncılık anlayışıyla geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de büyük bir rol üstlenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 200’üncü sayınızı bir kez daha tebrik eder, tüm ekibe çalışmalarında başarılar dilerim.
DOĞAN UFUK GÜNEŞ - YASAD-Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
KobiEfor, her zaman haber sorumluluğu

bilinciyle yanımızda,
Günümüz de ‘YAZILIM’ hayatın her alanına girmiş durumda. Ülke ve sektör olarak bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Katmadeğeri en yüksek sektörlerden biri olan ‘Yerli Yazılım Sanayi’ olarak, 2023 hedeflerimize ulaşmakta önemli rollerden birini üstlendiğimize inanıyoruz.

 ‘Yerli Yazılım Sanayi’ olarak ‘Savunma, Enerji, Sağlık, Tarım, Ulaştırma, Telekom ve Eğitim’de ülkemizi daha ileri taşıyıp uluslararası sahada rekabet edecek markalar yaratmak ve ‘Bilgi İletişim Teknolojileri’nde ‘Bölgesel Merkez’ olmuş, global rekabet gücü yüksek Türkiye’mizin inşasına katkı sağlayabilmek için 2023 yılı vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vizyonumuz doğrultusunda YASAD olarak hedefimiz, 2023 yılında 10 milyar dolar yerli yazılım ihracatı ve 1 milyon gencimize istihdam sağlamak. Bu vizyon ile biz yürekten inanıyoruz ki yakın gelecekte Türkiye’nin Petrolü ‘YAZILIM’ olacaktır. Bu vizyona dönük çalışmalarımızda KOBİEFOR Dergisi’ni her zaman haber sorumluluğu bilinciyle yanımızda bulmanın mutluluğunu ifade etmek istiyorum. Bu yıl çok değerli 20 yılı geride bırakma başarısını gösteren, KOBİ’lerimize ve okuyucularına tüm gelişmelerin duyurulmasını sağlayan KOBİEFOR Dergisi’ni tüm yöneticilerinden çalışanlarına kadar tek tek gönülden kutluyor, başarılarla dolu nice nice seneler diliyorum.
BAŞARAN ULUSOY - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı
Faydalı bir dergi
KOBİEfor Dergisi; KOBİ’leri ilgilendiren gelişmeler, yenilikler, mevzuat ve değişiklikler, üniversitelerin sanayiye olan işbirlikleri, Ülke Pazar raporları araştırmalar, görsellik  ve diğer araştırma konuları açısından faydalı bir dergi olduğu kanısındayız.

Başarılarınızın devamı dileğiyle saygılar sunarız.
METİN KARABİBER - Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı
Tutarlı ve fayda odaklı haberciliğiyle KOBİ’lerle büyük bir güven bağı kurmuş KobiEfor saygın yayın kuruluşlarından
Yaratıcı, yenilikçi, yalın ve krizlere dayanıklı yapıları ile küresel dünyada büyük önem taşıyan KOBİ’ler, istihdama katkıları ve esnek yapıları ile Türkiye ekonomisi için de kilit rol oynuyor. KOBİ’lerin varolan dinamik yapılarını koruyup, geliştirebilmelerindeki en büyük etken ise kuşkusuz ki fikir ve bilgi paylaşımı.Tutarlı ve fayda odaklı haberciliği ile KOBİ’lerle büyük bir güven bağı kurmuş olan KOBİEFOR, sektörün rekabet gücünü artıracak stratejiler geliştirmesinde üstlendiği etkin rolle, ülkemizde bu paylaşımı gerçekleştirmek üzere çalışan saygın yayın kuruluşlarından biri. Gösterdiği başarının KOBİ’lerle kurduğu güven ve gönül bağının da anlamlı bir göstergesi olduğu düşüncesi ile KOBİEFOR’un 200’üncü yaşını kutluyor, nice 200’üncü sayılar diliyoruz.
M. BUĞRA KOYUNCU - Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı
“Yürüttüğünüz çalışmaların ve sağladığınız

zengin içeriklerin sektörü daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum”
KOBİEFOR Dergisi’nin 200. sayısına ulaşmasından mutluluk duyuyorum. KOBİ ve girişimcilerimizin bilgi, birikim ve rekabet gücünün artması adına yürüttüğünüz çalışmaların ve sağladığınız zengin içeriklerin, sektörü daha da ileriye taşıdığına inanıyorum. Giderek artan başarılarla nice uzun yıllara erişmenizi diliyor, emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum.
ZEHRA ÖNEY (Blippar Türkiye Ofisi CEO’su)
KobiEfor, KOBİ’lerin gerçek temsilcisi ve dostu
KobiEfor Dergisi’ni uzun süredir ilgi ile takip ediyorum. Türkiye de çok önemli bir konuyu başarı ile desteklediklerini görmek beni mutlu ediyor. Zengin dergi içeriğinin yanısıra  Türkiye’nin dört bir yanında yaptıkları konferans ve toplantılar ile KOBİ’lerin gerçek temsilcisi ve dostu KobiEfor Dergisi’dir. Çok daha iyi işler yapacağınıza inancımın tam olduğunu ayrıca belirtmek isterim. Derginizin 200. sayısını takdir ve teşekkür ile tebrik ederim.
LUSI ADUT - OKI Türkiye Genel Müdürü
KOBİ’lerin sesi ve ortak platformu


Ülkemiz ekonomisinin temel direği olan KOBİ’lerin gelişmesine çok önemli katkı sunan, bu kuruluşların sesi ve ortak platformu haline gelen KobiEfor Dergisi’nin 200’üncü sayısını OKI ailesi olarak kutluyor, başarılı çalışmalarının artarak devamını diliyoruz.
BARIŞ ÖNEY - Globaltürk Capital A.Ş. CEO’su
Yenilikçi, ciddi ve tarafsız yayıncılık ilkesini titizlikle koruyor
KOBİ’ler gibi çok önemli bir konuda uzun bir süre çeşitli zorluklarla mücadele ederek, 200.sayıyı yayımlamak ve KOBİ’ler arasında her geçen yıl daha aranılır bir yayın konumuna gelmek, bugüne kadar titizlikle koruduğunuz yenilikçi, ciddi ve tarafsız yayıncılık ilkesiyle mümkün olmuştur. KobiEfor Dergisi'nin üstlendiği misyonunu, gelecek dönemlerde de başarı ile sürdürmesini ve KOBİ’lere her daim katkıda bulunmasını temenni ederim. Bu vesile ile 200. sayınızı kutlar, başarınızda emek sahibi olan tüm çalışanlarınızı da ayrıca kutlarım.
ŞABAN GÜLBAHAR - İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili
“Sürdürülen yayın stratejisi ve devamlılığı için KobiEfor yöneticilerini tebrik ederim”


Öncelikle KobiEfor Dergisi’nin 200. sayıya ulaşmasını kutlarım. 1999 yılından bugüne kadar yayınını sürdüren bir medya kuruluşu olmak elbette ki kolay değil. Buna rağmen  sürdürülen yayın stratejisi ve devamlılığı için KobiEfor yöneticilerini tebrik ederim.‘Kobi’lerin gücüne güç katmak’ misyonu ile hazırlanan yayınlarınızda, Türkiye’nin KOBİ ve girişimci dinamiğinin Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka, verimlilik ve kalite bilincini artırmayı,  işletme ve yönetim yapılarını geliştirmeyi amaçladığınızın bilincindeyiz. Teknolojinin bir tuş kadar yakınımızda olduğu günümüzde; bilgisayar ekranının dışına taşan ve sahaya ulaşan çalışmalarınız KOBİ’ler, sanayiciler ve girişimciler için örnek teşkil eden bir unsur olmuştur. Bu çalışmalar KOBİ’lerin iletişim teknolojilerini etkili  kullanarak, yenilikçi güçlerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlamıştır. Ülkemizdeki üretim alanlarının ve sanayi bölgelerinin beklentileri, talepleri, ihtiyaçları hususlarının yetkili kurumlara iletilmesi ve duyurulması için üzerine düşen görevi yerine getiren KobiEfor aynı zamanda bu kurumların birbirinden haberdar olmasını ve etkili bir iletişim kurmalarını da sağlamıştır. Türkiye’nin yenilenen, gelişen, büyüyen sanayi ve üretim potansiyeline iletişim gücüyle verdiğiniz katkıdan ötürü teşekkür eder, 200. sayıyla beraber yayın hayatınızın kesintisiz sürmesini temenni ederim.
HALİL AĞAOĞLU - Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Toplum-sanayici arasında köprü vazifesini hakkıyla yerine getiriyor
KobiEfor Dergisi olarak 17 yıldır ekonomik aktörlerin ortak sesi olma bağlamındaki çaba ve dürüstlüğünüzü korumanız; toplum-sanayici arasındaki köprü vazifesini hakkıyla yerine getirmeniz nedeniyle sizleri tebrik ederim. 200 sayıdır koruduğunuz çizginiz ile daha nice sayılarınızın olmasını temenni ederim.
OSMAN ERKAN - Gebze Plastikçiler OSB (GEPOSB) Yönetim Kurulu Başkanı
Nice başarılı yıllar
KobiEfor’un 200. sayısını kutlar, nice başarılı yıllar dilerim.
İSMET GERGERLİ - KGF A.Ş. Genel Müdürü
Çok başarılı bir dergi, mutlaka bu yayın çizgisini devam ettirmesi gerekiyor
KobiEfor’u daha önce Halkbankası’nda KOBİ Daire Başkanlığı yaptığım dönemden beri izliyorum, çok başarılı bir dergi. Mutlaka bu yayın çizgisini devam ettirmesi gerekiyor. Ben olayın finans tarafında çalışanı olarak çok istifade ettiğim, çok beğendiğim bir dergi, başarılarınızın devamını diliyorum.
SEDAT SİLAHTAROĞLU - Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu
“KOBİ’lere çok büyük katkılarda bulunuyorsunuz”
KobiEfor’un 200. sayısını kutluyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Büyümesinde, gelişmesinde, satışlarının artmasında KOBİ’lere çok büyük katkılarda bulunuyorsunuz. Bu nedenle çok çok teşekkür ediyorum, KobiEfor’un başarılarının  devamını diliyorum.
ALAIN SORIA - ESET Türkiye CEO’su


Ekonomiye ilişkin detaylar sunan KobiEfor’un aydınlatıcı işlevi var
KobiEfor Dergisi, 17 yıldır Türk ekonomi dünyasının oyuncularına yol gösteren önemli bir yayın olarak dikkat çekiyor. Derginiz, bugün ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirketten daha eski ve köklü. Bu nedenle yayıncılığınızı derin bir bilgi birikiminin süzgeçinden geçirerek yaptığınıza inanıyorum.

Değerlendirmelerinizı, haberlerinizi dikkatle takip ediyoruz. Çalışmalarınız hem bilgi dağarcığımıza önemli katkıda bulunuyor hem de ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilme olanağı sunuyor. Derginiz ayrıca günümüzde karşı karşıya kaldığımız başdöndürücü bilgi yoğunluğunda bize ekonomiye ilişkin detaylar sunarak aydınlatıcı bir işlev yerine getiriyor. Bu çerçevede KobiEfor’un 17’inci yılını ve 200’üncü sayısını içtenlikle kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.
ALİ TULGAR - Mars Logistics Genel Müdürü
Merakla ve ilgiyle takip ettiğimiz KobiEfor Dergisi, yıllardır ülkemiz ekonomi

sektörünün tüm paydaşları arasında güçlü bir iletişim köprüsü
KobiEfor Dergisi ilk sayısından bu yana Türk KOBİ’lerine ve girişimcilerine sağlamış olduğu önemli katkıları, sektöründeki gelişim ve yenilikler ile ilgili hazırladığı nitelikli dosyaları, röportajları ve ‘Türk İş Dünyası’ adına gerçekleştirdiği organizasyonları ile referans bir yayın olmuştur.

Mars Logistics olarak ekonomi sektörünün gelişebilmesi için gerek şirketler, gerek kuruluşlar, gerekse sektör yayınlarının dayanışma içindeki çalışmalarının gerekliliğine inanarak sürdürdükleri ilkeli, güvenilir ve objektif yayın anlayışlarından dolayı tüm KobiEfor ailesini kutluyoruz. Güncel ekonomi haberlerinden sektör araştırma ve analizlerine kadar merakla ve ilgiyle takip ettiğimiz KobiEfor Dergisi’nin, yıllardır ülkemiz ekonomi sektörünün tüm paydaşları arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurduğuna ve deneyimli kadrosuyla öncü bir rol üstlendiğine inanıyor ve tüm ekibe başarılarla dolu nice 200 sayılar diliyorum.
ÖZNUR TEKİNER - IFS Türkiye Pazarlama Müdürü
“KobiEfor, tarafsız ve dürüst gazetecilik anlayışıyla KOBİ’lere ışık

tutuyor”


KOBİEFOR ile birlikte KOBİ’lere ışık tutmaya devam edeceğiz. Yaptıkları her etkinlik, işledikleri her konu ile tarafsız ve dürüst gazetecilik anlayışı yansıtarak KOBİ’lere ışık tutan KOBİEFOR’un 200. sayısını ve emeği geçen herkesi IFS Türkiye ailesi olarak yürekten tebrik ediyorum.
H. ENGİN TUNCER - Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkan Vekili
“KobiEfor Dergisi’ni bu gurur verici başarısından dolayı tebrik ederim”
Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan nitelikli içerikleriyle 200. sayısına ulaşan KOBİEFOR Dergisi’ni bu gurur verici başarısından dolayı tebrik ederim. Türk KOBİ’leri için rehber niteliğindeki KOBİEFOR’un, Türk KOBİ ve girişimcilerinin başarılarını geniş kitlelere ulaştırma konusunda sektöre sağladığı katkı yadsınamaz derecede kıymetli. KOBİEFOR ailesine daha nice sayılar ve başarılı bir yayın hayatı diliyorum.
ZERRİN GÖNÜLTAŞ - Galeri Kambur PR Ajans Başkanı
“Yalnızca Türk KOBİ’leri ve girişimcileri değil, iletişim ajansları tarafından da takip edilen, aranan bir yayın”
KobiEfor Dergisi’nin etkin iletişim gücü ve profesyonel ekibi ile yalnızca ekonomi sektöründe değil; iletişim dünyasında da farklılık yaratmalarının yayımcılığa ne kadar profesyonel yaklaştıklarının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple KobiEfor Dergisi’nin yalnızca Türk KOBİ’leri ve girişimcileri tarafından değil iletişim ajansları tarafından  da takip edilen, aranan bir yayın olduğunu düşünüyor, bu bakış açısı ve öncü vizyonu nedeniyle KobiEfor Dergisi’nin tebrik ediyorum. İlk günden bugüne çizgisini ve standartlarını hiç bozmadan, zengin içeriği, detaylı haber ve kapak çalışmaları, birbirinden değerli röportajları ile KobiEfor Dergisi ekibi ile çalışmaktan ve dergiyi okumaktan büyük memnuniyet duyuyor, iletişim dünyasına da kalifiye bir yayın sundukları için teşekkürlerimi sunuyorum. KobiEfor Dergisi ve değerli ekibine başarılarla dolu nice 200 sayılar diliyorum.
SİBEL SELVİ ARSLANTÜRK - İnomist İletişim Ajans Başkanı
“Çok önemli bir platform olarak sanayiye ve ekonomiye yüksek katmadeğer sağlıyor”
KobiEfor, biz iletişimciler için KOBİ denildiğinde akla gelen ilk yayınlardan. Bu bilinirliğin altında yatan güç ise deneyimli bir ekibin pozitif enerjisi ve gayreti ile yıllardır imza attığı birbirinden başarılı çalışmalar. Ekonomimizin itici gücü ve lokomotifi olan KOBİ’lerin sesi olmayı başaran KobiEfor, aynı zamanda işletmelerin dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek günümüzün çetin rekabet koşullarına adapte olmalarına büyük bir katkıda bulunuyor.Şirketler arasında verimli işbirlikleri kurulmasına uygun zemin hazırlayan KobiEfor, bu yönüyle de çok önemli bir platform olarak sanayiye ve ekonomiye yüksek katmadeğer sağlıyor. Tüm bunları başarırken de ilkeli yayıncılık anlayışından taviz vermiyor, büyük bir özveri ve emekle harcanan kaliteli içerikleri ile Türk medyasının gurur duyulan yayınlarından biri olmayı başarıyor. Pek çok başarısı ve ilklerinin yanısıra Türkiye’nin ilk digital e-dergisi olarak da yeniliklerin öncüsü olduğunu kanıtlayan KobiEfor’a, iletişim danışmanlığını yapmakta olduğumuz markalara ve bizlere olan desteğinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Maalesef tüm dünyada basılı yayınların güçlükle ayakta kalabildiği bir dönemde 200’üncü sayıya ulaşmış olmak gerçekten çok kıymetli. Bu vesile ile çok değerli KobiEfor ekibini canı gönülden kutluyor, daha nice yeni sayıları heyecanla okumaya devam etmek temennisi ile başarılarının devamını diliyorum.
HAKAN ATEŞ - DenizBank Genel Müdürü
“KOBİ’lerin rekabetçi gücünü artırma

misyonunu başarıyla taşıdığına yakından tanık olduğumuz KOBİEFOR”


Sürdürülebilir kalkınmanın tesis edilmesi yönünde Türkiye ekonomisinin can damarı konumunda bulunan KOBİ’lerimizin referans mecraları arasında önemli bir yere sahip olan KOBİEFOR Dergisi’nin 200. sayısını en içten duygularımla kutluyorum. KOBİ'lerimizin rekabetçi gücünü artırma misyonunu başarıyla taşıdığına yakından tanık olduğumuz KOBİEFOR ekibini şahsım ve DenizBank ailesi adına tebrik ediyor; daha nice sayılar diliyorum."
DR. DİLARA KANTEMİR TOROS - Pret-a-PR Ajans Başkanı ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi
KOBİ’lerin ve girişimcilerin rehberi
Küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenen KOBİ’lerin gücünü artırmak; başarılı girişimcilere dikkat çekmek ve yol göstermek amacı ile üstlendiğiniz rehber görevinizdeki üstün başarılarınızdan dolayı kutluyor, daha nice uzun yayın yılları diliyorum.
BİNNUR AKAY - Med Partners Reklam ve Halkla İlişkiler Ajansı Ajans Başkanı
“Yenilikçi, yüksek katmadeğerli üretim yapma kapasitelerini yükseltecek ufuk açıcı her türlü bilgi ve çalışmadan KOBİ’leri haberdar eden KobiEfor’un her sayısını özenle takip ediyorum”
Yayın hayatına başladığı 1999 yılından bu yana, Türk KOBİ’lerinin ve girişimcilerinin küresel rekabet güçlerini artırmak için rehber olan KobiEfor’un geçen bu sürede ülkemizde çok önemli bir misyonu üstlendiğini düşünüyorum. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için girişimcileri destekleyerek yol gösteren bu tarz yayınlara gerçekten büyük ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Ulusal düzeyde işletmelerin ülke ekonomisine katkılarını azami düzeye çıkaracak, yenilikçi ve yüksek katmadeğerli üretim yapma kapasitelerini yükseltecek ufuk açıcı her türlü bilgi ve çalışmadan anında KOBİ’leri haberdar eden KobiEfor Dergisi’nin, işletmelerin ve yöneticilerin vizyonuna bu şekilde gerçekleştirdiği katkıları da takdir etmek gerekiyor. Zaten ulaştığı yüksek okuyucu sayısı da derginin bu başarısının bir göstergesi… Med Partners Reklam ve Halkla İlişkiler Ajansı’nın başkanı olarak, her sayısını özenle takip ettiğim KobiEfor’un 200. sayısını içtenlikle kutluyor, bundan sonraki yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum.”
FATMANUR HALİL - C-line İletişim Ajans Başkanı
KobiEfor, KOBİ’lerin en

önemli platformlarından
Kısaca “KOBİ” olarak adlandırılan Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler, Türkiye ekonomisinin büyük bölümünü kapsayan hayati kuruluşlardır. KobiEfor Dergisi de tam 200 aydır küresel rekabet güçlerinin artırılması, seslerinin ve sorunlarının duyurulması konusunda KOBİ’lere tartışılmaz ve değeri ölçülmez hizmetler veriyor. KobiEfor ayrıca, KOBİ’lerin birbirleriyle iletişim sağlaması alanında da büyük katkılar sağlıyor. Bu vesileyle KOBİ’lerin en önemli platformlarından KobiEfor’un 200’üncü sayıya ulaşan başarısını kutluyor, daha nice 200’üncü sayılara diyorum.
ASUMAN BAYRAK - Marjinal Porter Novelli Ajans Başkanı
200 sayıdan bu yana

her boyutta işletmeye

yol gösterici içerikler sunuyor
200 sayıdan bu yana her boyutta işletmeye yol gösterici içerikler sunduğunuz için minnettarlığımızı ifade etmek ister, başarılarınızın daim olması dileğiyle derginizi tebrik ederiz. 
CANAN ÇİMENBİÇER - Atlas PR Genel Müdürü
“Sektörün olmazsa olmazı KOBİEFOR Dergisi”
Gerek içeriği, gerekse tarafsız bakış açısıyla ülke ekonomisinde çok önemli bir yeri olan KOBİ’lere yol gösteren ve sektöre ivme kazandıran KobiEfor Dergisi ülkemizin dört bir yanından verdiği haberler ve zengin konularıyla artık yalnızca KOBİ’lerin değil iş dünyasının da olmazsa olmazı oldu. Bunca yıldır her koşulda gece-gündüz, dur-durak demeden yayın hayatını sürdüren KobiEfor Dergisi’nin 200. sayısını yürekten kutluyor ve emeği geçen tüm ekibe yarattıkları katmadeğerden dolayı teşekkür ediyoruz.
TAYFUN UÇAR - İlyada İletişim Ajans Başkanı
Sadece KOBİ’lere değil, ekonominin tüm aktörlerine yer veren dergi
Her ne kadar adı ‘KOBİEFOR’ olsa da sadece KOBİ’lere değil, ekonominin tüm aktörlerine sayfalarında yer veren derginizin 200. sayısını kutluyor, nice 200 sayılara diyorum…
NİLGÜN KARATAŞ - DoMedya İletişim Ajans Başkanı
Her ay dolu dolu içeriğiyle KobiEfor’u takdirle takip ediyorum
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, küçük ve orta boy işletmelerin gelişimine ve buna bağlantılı olarak üretimi destekleyen her türlü girişimi çok değerli buluyorum. Ekonomi gazeteciliği yapmış ve KOBİ’lerin, girişimcilerin, sanayinin, üretimin önemini habere dönüştürmüş biri olarak, KobiEfor Dergisi’nin yıllarca ve düzenli olarak bu konulara yoğunlaşmasını, edindiği uzmanlık ve deneyimi okurları ile paylaşmasını takdirle takip ediyorum. KobiEfor Dergisi’nin 1999 yılından bu yana çıkıyor olması ve odak noktasından uzaklaşmadan, kendisini yenileyerek yayın hayatını sürdürmesi ise ayrıca takdir gerektiren bir durum.KOBİ’lerin ve sanayiinin nabzını tutan, bir anlamda sektörler arasında iletişimi sağlayan haberleri ile her ay dolu dolu bir içerik hazırlayan ve 200’üncü sayıya ulaşan KobiEfor Dergisi ekibini kutluyor ve yayın hayatında daha nice başarılar diliyorum.
FERİDUN YILMAZ - Kripto PR İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı
İş dünyasının da ilgiyle izlediği referans yayın
Ülke ekonomisinin ve sosyal kalkınmanın temel taşı olan KOBİ’ler gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.Kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü objektif yayıncılık anlayışıyla, sadece medyanın değil, iş dünyasının da ilgiyle izlediği referans yayın haline gelen KOBİEFOR olarak KOBİ’lere yol göstermeye ve başarı hikayelerini tüm Türkiye’ye ulaştırmaya devam eden yayınınız da bugün bir referans noktası konumundasınız… Deneyimli kadrolarınızla sürdürdüğünüz titiz yayıncılığın gelecekte de başarıyla devam edeceğine olan inancımı paylaşırken, 200’üncü sayınızı kutlar, size ve tüm çalışma arkadaşlarınıza başarılar dilerim.
SERHAT ÖZKÜTÜKÇÜ - Denove PR Ajans Başkan
Tüm yayınların yanında farklı yerde

duruyor, başarı örneği olarak ayrışıyor


Bir ülke ekonomisinin en önemli paydaşının, can damarının KOBİ’ler olduğunu düşündüğümüzde KOBİEFOR Dergisi’nin yıllar boyunca KOBİ’lerin sesi olma özelliğiyle ortaya koyduğu katmadeğeri çok daha iyi anlayabiliriz. KOBİEFOR 200 sayı boyunca hem ekonomiye ses olarak hem de ekonominin gelişimine verdiği destek ile tüm yayınların yanında farklı bir yerde durmakta, bir başarı örneği olarak ayrışmaktadır. Bu vesileyle KOBİEFOR Dergisi’nin değerli yöneticilerini ve tüm çalışanlarını canı yürekten tebrik ediyoruz.
SONER ERDOĞAN - Moni İletişim Kurucu Ortak / Ajans Başkanı
Güncel haberleriyle iş dünyası ve takipçilerinin akıllı tercihler yapmasına yardımcı olup aydınlatıyor
KobiEfor, hazırladığı güncel haberleriyle iş dünyası ve takipçilerini ekonomiden teknolojiye mümkün olan en geniş açılardan bilgilendirirken akıllı tercihler yapmasına yardımcı olup aydınlatıyor. Farklı sektör temsilcileri ve gruplar ile hazırladığı haberleri, dergi yanında internet üzerinden kalabalık okuyucu kitlesine aktarırken rekabetçi ve bilgili iş dünyası kavramına anlam katıyor. KobiEfor ekibini kutluyor, başarılarla dolu yüzlerce sayılar diliyorum.
BARIŞ TOPUZ (Netfork Kurucu Başkanı)
Yaratıcılık KOBİ’nin doğasında


KOBİ’lerin dünyasında kurumsallaşmış dev holdinglere kıyasla fırsatlar daha büyük çünkü aslında uzun yıllara dayanan kurumsallaşmış yapılar artık kemikleşmiş sistemleri sebebiyle esnek ve daha yaratıcı çözümlerle ilerleyemiyorlar. Pratikte baktığımızda gelecekte KOBİ’ler ülkenin lokomotifi konumunda yeralıyor olacak. Çünkü heyecanlı, büyük gelecek hedefleri olan olgunlaşma sürecindeki her yeni yapı amatör ruhun getirdiği hayal kurma yeteneğini kaybetmemiş oluyor. Inovatif üretimler ve tüketicinin ihtiyacı olan alternatifler konusunda harikalar yaratmaları mümkün. Yani yaratıcılık KOBİ’nin doğasına ait çok kıymetli bir özellik. Bu sebeple özellikle ülke ekonomisinin kritik bir dönemi olarak yorumlayabileceğimiz bu dönemde KOBİ’lerin pek çok kapalı kapıya alternatif yeni kapılar ve yatırım fırsatları açacağını söyleyebiliriz.

KobiEfor bizce tüm işletmelerin, KOBİ’lerin, girişimcilerin ve iletişim ajanslarının dikkatle takip etmesi gereken bir yayındır. 200, sayısını tüm kalbimizle kutladığımız KobiEfor ailesinin  başarılarının devamını diliyoruz.
Y. ERGÜN ERDEM (Netfork Kurucu Başkanı)
Dijital KOBİ’ler için büyük avantaj!
İletişim yatırımları KOBİ’lerin varoluş savaşı için oldukça önemli bir konu. Kaynak ve yatırımlarını planlarken hedef kitlelerine nasıl ulaşabileceklerine dair kanal optimizasyonunu yani medya planlarını titizlikle yapmaları gerekiyor. Özellikle lokal ya da bölgesel olarak ürün-hizmet üreten KOBİ’ler için dijital iletişim dünyası büyük avantajlar barındırıyor.Konvansiyonel dünyaya yapılan dev iletişim yatırımlarını yapacak noktaya erişinceye kadar, sürdürülebilir ve hedef kitleyle frekansı yüksek şekilde teması sürdüren bir dünyada sosyal medya yani online dünyanın iletişim taktiklerini kullanıyor olmak yatırım geri dönüşünü yükseltiyor. Bunun örneklerini dijital kanaldan hedef kitleye ulaşarak kimi zaman planlı kimi zaman el yordamıyla denemeler yapan KOBİ’ler çoktan yaşamaya başladı. Uzun lafın kısası senelerdir pek çok KOBİ’nin markalaşma sürecinde çözüm ortağı olabilmiş bir profesyonel olarak KOBİ’lere, iletişim yatırımlarında dijitalin dinamiklerini dikkate almalarını tavsiye ediyorum. KobiEfor her zaman bizim için önemli mecralardan biri olagelmiştir. KobiEfor’un 200. sayısını  kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 
AYSIN BİTER ÖZTÜRK (Aina İletişim Ajans Başkanı)
“Etik duruşları, sektörlere saygıları ve yılmadan çalışmalarıyla bize örnek oldular”
KobiEfor deyince benim aklıma uzun süreli dostluk ve yol arkadaşlığı geliyor. 2000 yılında kurduğumuz şirketimizin ilk gününden beri tüm KobiEfor Dergisi ailesi ile yakın ilişkilerimiz devam etti. Etik duruşları, temsil ettikleri sektörlere duydukları saygı ve yılmadan çalışmaları ile bize örnek oldular. Birçok şirket onların yaptıkları yayınlarla, konferans ve eğitimlerle yönlerini buldu ve Türk ekonomisine önemli katkıda bulundu. Bugün 200. sayı kutlaması yazıyor olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Yayınlarda emeği geçen tüm ekibi canı gönülden tebrik ederim. Nice sayılara hep birlikte…
DR. AYDIN DÖRTOK (Dörtok İletişim Ajansı Başkanı)
Yurtdışındaki örneklerinin birçoğundan çok daha kaliteli ve doyurucu
Türkiye’nin en önemli işveren grubu olan KOBİ’lerimizin sesi olmayı başarmış, KobiEfor’u büyük bir ilgi ile takip ediyorum.  Uzun yıllar çeşitli ülkelerde yaptığım görevlerde derginizin örneklerinden çok sayıda görme fırsatı buldum. 6 yıl önce Türkiye’ye döndüğümde karşılaştığım KobiEfor, diyebilirim ki yurtdışındaki örneklerinin birçoğundan çok daha kaliteli ve doyurucu. KOBİ’lerin hem sorunlarına hem de başarı hikayelerine yer veren, kurumsallaşma yolundaki çabalarına destek olan ve 200’üncü sayıya ulaşma başarısı gösteren KobiEfor’a nice 200’üncü sayılar diliyorum.

Yorumlar (0)
29°
açık
Namaz Vakti 31 Temmuz 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:51
Öğle 13:16
İkindi 17:10
Akşam 20:30
Yatsı 22:08
banner366