banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

01.11.2019, 08:00 7357

KobiEfor 20. Yıl ve Kurumlarda Otomasyonun Etkileri

KobiEfor, KOBİ’lere 20 yıldır bir dergiden çok kutup yıldızı misali yollarında rehberlik yapmaktadır. Ülkemizdeki ekonomik, güncel ve sosyal olayların gündemindeki konuları okuyucularına aktarmaktadır. Yalnızca basılı bir dergi olarak kalmayıp web sitesi ve elektronik dergi olarak okuyucu kitlesini zenginleştirmektedir. Herkes tarafından ulaşılan bir teknoloji ile sürekli alt yapısını güçlendirmektedir.
KOBİ’lere finansal farklı açılımlar sağlamak için devlet desteklerini her bir Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığı etkinliklerle en yetkili kişiler ve kurumları KOBİ’lerle buluşturmuştur.
Bu sayıdaki yazımda KobiEfor’un kurumlara sağladığı bilgilendirmelere ek olarak otomasyonun insan kaynakları ile birlikte etkisini paylaşmak istiyorum.
6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016’da yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte kurumlara yasal yükümlülükler gelmiştir. Kurumlarda insan kaynakları bilgileri kişisel veri kapsamında değerlendirilmektedir. İşten ayrılan kişilere ait 10 yılı geçen bilgilerin oluşturulacak prosedürlere göre vakti geldiğinde silinmesi gerekiyor ise gerekli kontroller yapılarak bu zorunluluk yerine getirilmelidir.
Kurumlarda teknolojinin kullanımı ile birlikte süreçler otomatik hale getirilmektedir. İşletmeler ister küçük olsun, ister büyük olsun insan kaynaklarında otomasyona gitmeleri ihtiyaç haline gelmektedir. Kurumlarda otomasyon İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, insan kaynakları (İK) süreçleri ve uygulamalarında özel iyileştirme fırsatları sunmaktadır.
İş gereksinimleriniz için doğru İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’nin kurulması, İK süreçlerinizi otomatikleştirmenin yararları, işletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun verimliliği artırmak, şikayetleri azaltmak veya sadece biraz tasarruf etmek isteyip istemediğinizden daha ağır basacaktır. Her bir kurum için kendisine uygun bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi vardır. Kurumlar günümüzdeki büyüklükleri ne olursa olsun kıyasıya rekabette ‘İnsan Kaynakları’nın önemini fark etmelidir.
İşgücünün tamamı için İK otomasyonunun temel faydalarından biri, otomatik işlemlerin her zaman aynı şekilde çalışmasıdır. Hangi yöneticiyle ya da İK danışmanıyla çalışırsanız çalışın yaklaşım kurumsal süreçlerin sistemsel olup bireysel değişikliklerin ve tutarsızlıkların geçmişte kalmasıdır.
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi tarafından kurulacak otomasyon ile şirkette dijital hafıza oluşturulacaktır. İK departmanındaki çalışan sirkülasyonundan dolayı oluşacak kişilerin hafızalarındaki bilgiler çalışan ile birlikte gitmeyip hepsi sistemde tutulmasına imkan verilecektir. Kişi bağımsız tüm kurumsal hafıza, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ile birlikte yazılım üzerinde arşivlemesi yapılacaktır.
İyi işe alım kararlarından performans değerlendirmesine, sadece aylık bordronun çalıştırılmasına kadar, İK doğru verilere bağlı olarak süreçleri yürütmektedir. İnsan hatası işte en büyük potansiyel sorunlar arasında yer almaktadır. Herhangi bir yazılım veya otomatik sistem sadece girilen bilgiler kadar iyidir. Ancak insanlar ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi verileri arasında ne kadar az temas noktası ve manuel işlem oluşturulursa hata yapma şansı çok daha azalacaktır.
KobiEfor’un 20. yılını çalışan ve yöneticileri ile birlikte kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Yorumlar (0)