banner262

KOSGEB’de Değişim ve Dönüşüm Rüzgarları…

3624Sayılı Yasa’yla 1990 yılında kurulan KOSGEB, bugüne değin ülkemiz ekonomisinin dinamiğini oluşturan, yarattığı katmadeğerle; istihdam ve ihracattaki katkılarıyla imalat sanayindeki KOBİ’lerimizin küreselleşen ekonominin getirdiği acımasız rekabet ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri, dünya pazarlarından daha çok pay alabilmeleri için çaba gösteren somut katkılar sağlayan ve bu bağlamda da başarılı olan kurumlarımızın başında yer almaktadır.
KOSGEB’in hedef kitlesi 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan hizmet ve ticaret sektörünün eklenmesiyle yaklaşık 8 kat artmış ve çeşitlenmiş ancak kurumun fiziki ve insan kaynaklarında bu durumun gerektirdiği kapasite geliştirilememiştir. Alt yapısı yeterince hazırlanmadan yürürlüğe konulan bu uygulama, örneğin; ‘bütçe, kadro ve mekan’ gibi sorular doğurmuş; KOSGEB çalışanlarının özverili çalışmalarına rağmen özellikle imalat sanayindeki işletmelere verilen  hizmette zaman zaman geçici de olsa aksamalara neden olmuştu.
2017 Haziran’ında vekaleten, 2018 Şubat’ında ise asaleten başkanlığa atanan Prof.Dr. Cevahir Uzkurt, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün desteği ile göreve geldiğinden bugüne değin KOSGEB’i; katmadeğerli üretim ve teknoloji tabanlı girişimciliğe nitelikli destek veren, KOBİ ekosistemini yöneten, KOBİ’ler ile kalkınmayı tesis eden ve KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları rehberlik, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerini veren bir kurum haline dönüştürebilmek için çalışma arkadaşlarıyla birlikte paydaşlarının katkılarını da alarak bir dizi projeler üretiyor.
20 Nisan’da KOSGEB Toplantı Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen “KOSGEB, KOBİ Zirvesi”nde (programda yer alan bir panelin moderatörlüğünü üstlendiğim), gerek Başkan Uzkurt gerekse Bakan Özlü verdikleri bilgilerde, KOBİ Zirvesi’nde, ‘İleri Teknoloji ve Katma Değer Odaklı KOBİ’ler İçin Yeni KOSGEB Vizyonu’nu ortaya koydu.
“Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda KOBİ’lerin lokomotif olacağına inandığını ifade eden Başkan Uzkurt, “Geçtiğimiz 28 yıl boyunca, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan, yüksek nitelikli, öncü bir kurum olma vizyonuyla çok önemli görevler üstlendik. KOBİ’lerin sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek, önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olmak üzere bütün imkanlarımızla KOBİ’lerimizin yanlarında olduk. Güçlü KOBİ’lere sahip olmak ve onlar vasıtasıyla ekonomimizi sağlam temellere dayandırmak için desteklerimizi artırarak ve kapsamını genişleterek devam ettiriyoruz. İthal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini desteklemek, KOBİ’lerimizi uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak ve ülkemizin stratejik önceliklerine uygun yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı girişimcilerimizi özellikle desteklemeye devam edeceğiz” sözleriyle değişimin altını çizerken Bakan Dr. Faruk Özlü de; “KOSGEB’de büyük bir dönüşüm başladı. Bu dönüşüm Türk ekonomisi ve sanayisinin, teknoloji odaklı dönüşümüyle uyumlu oldu. Kurumda ‘katmadeğerli üretim ve teknoloji tabanlı girişimciliğe nitelikli destek’ vizyonu benimsendi. Yeni yol haritası; ‘Bürokrasiden arındırılmış, etkin, verimli, çözüm ortağı bir yapılanma’ anlayışıyla oluşturuldu. Daha az bürokrasi, daha nitelikli teşvik prensibi ve ilkesi geçerli olacak. Kuruluştan bugüne kadar 1 milyondan fazla KOBİ’ye dokunan, yüz binlerce girişimciye umut olan KOSGEB, bundan sonra da KOBİ’lerimize çok daha verimli biçimde yol arkadaşlığı yapmaya devam edecek.
Yazılım sektöründeki KOBİ’lerimiz için çok özel bir paragraf açıyoruz. Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimize, destek vereceğiz” sözleriyle Bakanlık olarak KOSGEB’deki değişim ve dönüşüme destek verdiklerini dile getiriyordu.
KOSGEB Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı yapan, 25 yıldır bu alanda çalışmalarını sürdüren bir kişi olarak; yeniden yapılandırma, değişim ve dönüşümün aşağıda sıralamaya çalıştığım konularını da kapsaması gerektiğine inananlardanım.

‘Neler mi?’ derseniz:
- Ülkemizdeki KOBİ ekosisteminin tüm unsurlarının koordinasyonunun KOSGEB tarafından yapılması,
- KOBİ desteklerine ilişkin tüm verilerin KOSGEB tarafından tutulması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının politika belirleyicilerle ve ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılarak bilgi entegrasyonunun sağlanması,
- KOBİ’lere yönelik yeni destek modellerinin; bölge, sektör ve ölçek kriterleri dikkate alınarak geliştirilmesi,
- KOSGEB, KOBİ destekleri ile ilgili tüm başvurular için ilk temas noktasının (başvuru, bilgilendirme ve yönlendirme) olması, böylece desteklerdeki mükerrer uygulama ve dağınıklığın önlenerek kaynakların etkin ve verimli kullanılması gibi konuları da kapsayan bir anlayışla ‘KOSGEB, KOBİ’lerin, girişimcilerin çatı kuruluşu’ olmalı.

Zirve’de tanık olduğum; ‘KOSGEB’deki değişim ve dönüşüm rüzgarları; ‘KOSGEB’in yeni vizyonunu anlatıyordu.

YORUM EKLE

banner246

banner250

banner256

banner216