banner472

banner458

banner457

“AKOSB, öncü üretimlere, cesur yatırımlarla destek veriyor”

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi (AKOSB), sanayicilerinin sorunlarına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi; Atık Su Geri Kazanım Tesisi Projesi’ni hayata geçirdi. Mevzuat çalışmaları için örnek bir proje olacak tesiste, içilebilir su kalitesinde; proses ve yeşil alan sulama suyu elde edilmesi hedefleniyor.

OSB TANITIM 01.07.2017, 08:56 01.07.2017, 03:29
11783
“AKOSB, öncü üretimlere, cesur yatırımlarla destek veriyor”
Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak 2004 yılında kurulan Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi (AKOSB), kamulaştırma ve altyapı çalışmalarını 2013 yılında tamamladı ve tüm hızıyla yatırımlarını sürdürüyor. Altyapıda cesur yatırımlarıyla öne çıkan AKOSB, sanayicilerinin sorunlarına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi; Atık Su Geri Kazanım Tesisi Projesi’ni hayata geçirdi.
Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi (AKOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “AKOSB olarak öncü üretimlere, cesur yatırımlarla destek veriyoruz. Atık Su Geri Kazanım Tesisimizi 2018 yılı başında devreye almayı planladık. Mevzuat çalışmaları için örnek bir proje olacak tesisimizde, içilebilir su kalitesinde; proses ve yeşil alan sulama suyu elde edilmesini hedefliyoruz” diyor.
Ali Kibar, otomotiv, çelik ve ambalaj sektöründe faaliyette bulunan 7 tesis ile yüzde 65 doluluk oranına sahip olan AKOSB’un Türkiye’nin 2016 yılı ihracat tutarının yüzde 1.4’üne tekabül eden 2 milyar dolar ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini söylüyor.

“Birbirinin ürünlerini kullanan firmaların üretim yapmalarıyla üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanmasının sanayicilerine avantaj sağladığını, kaliteli ve güvenilir bir altyapı ile birlikte sanayinin disipline edilmesinin bölgelerinin ayrıcalığı olduğunu” vurgulayan Ali Kibar, AKOSB’da, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (2016) arasında bulunan Hyundai Assan (8.sıra) ve Assan Hanil’in (159. sıra) ilerleyen yıllarda daha da üst basamaklara çıkacaklarını; ayrıca diğer katılımcı firmalarımızın da kısa zamanda söz konusu büyük sanayi kuruluşları arasında yer alacaklarını temenni ettiklerini ifade ediyor.

200 hektarlık alan üzerine kurulu AKOSB’da 27 adet boş sanayi parseli bulunuyor. Ali Kibar, yaklaşık 350 dönümlük genişleme alanı bulunan AKOSB’un yakın zamanda yeni yatırımlara da ev sahibi olacağını dile getiriyor: “Bölgemize yatırım yapmak isteyen, yerli ve yabancı birçok firma bulunuyor, yakın zamanda görüşmelerimizi nihayete erdirmeyi ve ülkemize yeni yatırımları kazandırmayı hedefliyoruz.”

2023 hedefi; yüzde 100 doluluk ve 5 milyar dolar ihracat
Ali Kibar, “Dünyada yeni kullanılmaya başlanan ‘Endüstri 4.0’ teknolojisinin kullanıldığı firmaların bulunduğu AKOSB ’da, ileri teknoloji ile üretim ve Ar-Ge çalışmaları yapan işletmelerimiz sayesinde katma değeri yüksek ürünler üretilmektedir. 2023 yılına kadar bölgemizin doluluk oranının yüzde 100’e çıkartılması ve ihracat miktarımızın 5 milyar dolara çıkması hedeflenmektedir” diye konuşuyor.

Global OSB
Ali Kibar, AKOSB’da bulunan 7 tesisten 2’sinin yüzde 100 Güney Koreli, 4 tesisin ise Güney Koreli ortağı bulunmasının, özellikle Uzak Doğulu yatırımcıların bölgeye olan ilgisini arttırdığını anlatıyor: “Katılımcıların üst düzey yöneticileri, ülkelerinden yeni sanayicilerin bölgeye yatırım yapmaları adına gönüllü olarak çalışıyor. Farklı kültürlere ve ortak geçmişe sahip olan Güney Kore ve Türk menşeli sanayi kuruluşlarından oluşan ve sektörler arası etkileşimin üst düzeyde olduğu bölgemizin misyonu;  altyapı gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada bulundurarak, işbirliği ve ihtisaslaşma yoluyla sanayicilerimizin üretim kapasitelerini arttırmaya yönelik modern fiziki altyapıları oluşturmak ve bu sayede sanayicilerin işletme maliyetlerini düşürerek ekonomik yükünü hafifletmek, iç ve dış pazarda maliyet bazında rekabet güçlerini arttırmaya destek olmak ve çevre koruma bilincini en üst seviyede tutmaktır.”

“Çevreye saygılı OSB”
Ali Kibar, Türk sanayisinin gelişiminde Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’ler) önemli bir role sahip olduğuna da değiniyor: “OSB’ler genel olarak; yeni yatırımların yapılması, istihdam sağlanması ve bölgesel kalkınma gibi ekonomik önemlerinin yanında, planlı ve düzenli sanayileşme ile birlikte kentleşme ve çevre politikaları açısından da etkin bir politika uygulama aracı durumundadır. Ülkemizde OSB’lerde yer alan işletmelerin diğer işletmelere göre işletme performansları ve rekabet güçleri çok daha fazladır. Çalışma arkadaşlarımızın değerlendirmeleri sonucunda, belirttiğim sebepleri de göz önünde tutarak, mevcut işletmelerimizin bulunduğu alanda katma değer yaratan sanayi kuruluşlarının yer aldığı modern, çağdaş, kümelenmenin ne denli önemli olduğunu ispat eden, ana sanayinin yanında yan sanayileri ile birlikte çevreye saygılı bir OSB kurmuş olduk” diyor.
Günümüzde dünya pazarlarında rekabet gücü elde etmenin ve dünya ihracatından daha fazla pay almanın temel koşulunun yüksek teknolojiye dayalı ve marka odaklı üretimden geçtiğine işaret eden Ali Kibar, şunları aktarıyor: “Katma değeri yüksek, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya öncelik veren, Türkiye’de daha önce üretimi bulunmayan ürünleri üretmek ve yurtdışına ihraç ederek ülkemize döviz girdisi sağlamak bize mutluluk veriyor. Faaliyette bulunan 7 tesisle 5346 çalışanı bulunan AKOSB, ‘İstihdam Seferberliği’ konusunda sanayicilerini bilinçlendirerek ülkemizin işsizlik sorununa çözüm olmaya çalışıyor.”

“AKOSB ulaşım kolaylığıyla cazibe merkezi olacak”
İzmit Körfezi’nin doğusunda İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan AKOSB, Otoyol İzmit Terminal çıkışına 5.5 km, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 80 km, Derince Limanı’na ise 17 km uzaklıkta yer alıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu ile E80 Otoyolu’nu birbirine bağlayacak olan İzmit Doğu Bağlantı Yolu’nun inşaatına başlanacağını aktaran AKOSB Bölge Müdürü Sadiye Dişbudak, “Kavşak noktasının bölgemize 1 km. uzaklıkta bulunması, mevcut tesislerimizin ulaşım alternatiflerini genişletecek ve ulaşım kolaylığı açısından bölgemizi cazibe merkezi haline getirecektir. Ağır tonajlı araçların şehre uğramadan transit geçiş yapmaları, şehir içi trafiğini azaltacağı gibi ekonomik açıdan da firmalarımıza avantaj sağlayacaktır” diyor.

AKOSB Tır Parkı Restoranı açıldı: 6.000 m2 büyüklüğünde tır parkı bulunan AKOSB’da, alana gelen misafirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek restoran yer alıyor. 2017 yılı başında devreye alınan Tır Çağrı Sistemi ile AKOSB içerisine gelen tırların, trafikte sıkışıklığa neden olmadan kontrollü olarak fabrikalara yönlendirilmesi ve istenen periyotlar arasında sanayicilere raporlama yapılması sağlanıyor.

Altyapı yatırımları:  Sadiye Dişbudak, 2013 yılı itibari ile sanayicilerinin elektrik, su ve doğalgaz ihtiyacını karşılayan AKOSB’un, 2015 yılında faaliyete aldığı Atık Su Arıtma Tesisi ile evsel ve endüstriyel atık suları arıttığını kaydediyor. Dişbudak,  2018 yılı başında devreye almayı planladıkları Atık Su Geri Kazanım Tesisi ile de hizmetlerini taçlandırmayı hedeflediklerini açıklıyor.

Atık Su Arıtma Tesisi: Dünyada birçok yerde uygulanan MBBR (İleri Biyolojik Arıtma) teknolojisinin  Türkiye’de ilk defa AKOSB Atık Su Arıtma Tesisi’nde uygulandığını paylaşan Sadiye Dişbudak,toplam kapasitesi 6000 m3/gün olan tesisin kullanılan kapasitesinin 4000 m3/gün olduğunu belirtiyor.
Dişbudak, tesisin avantajlarını şöyle sıralıyor:
- Klasik sistemlerle çözümlenmiş arıtma tesislerinden çok daha küçük bir alanda kurulmuş olması (6000 m3/gün için 2170 m2 kapalı alan),
- Birim m3 atık su işletme maliyetinin düşük olması (1.05 TL/m3),
- Kirlilik parametrelerinde oluşabilecek değişikliklere kolaylıkla adapte olabilmesi,
- Kapasite artışlarında pratik çözüm sağlanması.

Atık Su Geri Kazanım Tesisi: Sadiye Dişbudak, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademisyenleri danışmanlığında, Bölge Müdürlüğü ekibi tarafından yürütülen Atık Su Geri Kazanım Tesisi Projesi ile içme suyu kalitesinde su elde edilmesinin hedeflendiğini anlatıyor: “2018 yılı başında tesisimizin faaliyete geçmesi ile dışa bağımlılığın önüne geçilecek ve OSB’lere ve yerel yönetimlere örnek bir tesis ortaya çıkacak. Bu konuda uzun bir fizibilite dönemi geçirdik. Su kaynaklarının kirlenmesi ve iklim değişikliği etkileri, buna karşın nüfusa paralel olarak artan su ihtiyacı, kısıtlı su kaynakları üstündeki baskıları giderek arttırmış ve alternatif su kaynaklarının önemi ortaya çıkmıştır. Artan su talebinin, sürdürülebilir şekilde karşılanmasının en önemli yolu; su kullanımını azaltmak, sulama ve günlük yaşamda az su tüketen teknolojilerin kullanılması ve su kaynaklarını çeşitlendirmek ve geliştirmektir.

Bu amaçla 2013 yılından beri üzerinde çalıştığımız ve 2018 yılı itibariyle tamamlamayı hedeflediğimiz AKOSB Atık Su Geri Kazanım Tesisi’nde ileri arıtma teknolojileri uygulanarak elde edilecek yüksek kalite geri kazanım suyu ile birlikte; AKOSB içerisinde faaliyette bulunan ve bulunacak olan firmaların proses ve yeşil alan sulama suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Böylece Atık Su Arıtma Tesisimiz’e gelen proses ve evsel kaynaklı atık sular, tekrar arıtılıp sisteme kazandırılarak Bölgemiz katılımcılarına daha uygun fiyattan su sağlanmış olacak ve proses ve yeşil alan sulamada içme suyu kullanılmayarak çevreye göstermiş olduğumuz hassasiyet en üst seviyeye taşınmış olacaktır. Ayrıca tesis işletme maliyetinin ve yatırım için kullanılacak kredinin geri ödemeleri, altyapı katılım paylarına yansıtılmayacak ve AKOSB tarafından satışı yapılacak geri kazanım suyu tutarı ile karşılanacaktır.”

Sadiye Dişbudak, projenin uygulanması ile birlikte AKOSB’un şebeke suyu kullanımının yıllık min. 450.000 m3 azalacağını da dile getiriyor: “AKOSB Sanayicileri şebeke suyu yerine aynı kalitede ve şehrimizdeki en uygun fiyatlı suyu kullanarak, yüksek miktarlarda tasarruf sağlayacaktır.”

Enerji ve Haberleşme Ağı: AKOSB ’da 2016 yılında 870.000 m3 şebeke suyu, 166.580.000 Kwh elektrik ve 28.600.000 m3 doğalgaz kullanımı gerçekleştiğini kaydeden Dişbudak, “SCADA ve OSOS sistemimiz ile birlikte daha sağlıklı ve güvenilir bir altyapıya sahip olduğumuzu düşünmekteyim. Bölgemizde sanayicilerimizin üretim bütünlüğü ve kaliteli haberleşme olanaklarını sağlayan fiber optik altyapımızla hizmet vermekte ve kamera ağımız ile bölgenin güvenliğini sağlamaktayız” diye konuşuyor. 

Yorumlar (0)