banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Dilovası İMES Makina İhtisas OSB

Dilovası İMES Makina İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay;“2019, İMES OSB’nin dijital dönüşüm yılı

OSB TANITIM 01.06.2019, 07:56 24.06.2019, 09:13
8272
Dilovası İMES Makina İhtisas OSB

”Dilovası İMES Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Dilovası İMES Makina İhtisas OSB) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, “2019 yılında hedefimiz; dijital dönüşüm” diyor ve Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda “Güçlü sanayi, güçlü Türkiye” hedefiyle çalıştıklarını vurguluyor: “Ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında sanayi teknolojisinin yerli ve milli ve kendi kendine yeten düzeye ulaşması için gerekli altyapı, üstyapı ve pazar çalışmalarının yapılmasını hedeflemekteyiz.”Dilovası İMES Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Dilovası İMES Makina İhtisas OSB) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, “2019 yılında hedefimiz; dijital dönüşüm” diyor ve bölge firmalarının yeni nesil teknolojilere adaptasyonu için onları bu sürece hakim firmalarla bir araya getirmek için çalışmalara başladıklarını söylüyor. Çok yakın bir zamanda Bilişim Vadisi’nde Dilovası İMES Makina İhtisas OSB olarak bir Teknolojik Dönüşüm Ofisi açmayı planladıklarını açıklayan Küçükay, yazılım, bilişim ve elektronik konusunda çalışmalar yapan firmalarla Bilişim Vadisi’ndeki start-up’ların bir araya gelebileceği bir ofis planladık. Mükemmeliyet Merkezi projemizi de bu amaçla hayata geçiriyoruz. Dilovası İMES Makina İhtisas OSB’nin bu yıl odaklandığı konu; makine sektörü ile teknolojiyi ve yazılımı bir araya getirmek. Dilovası İMES Makina İhtisas OSB’nin en büyük vazifesi çeşitli firmalar arasında bir köprü görevi görmesi ve bunların teknolojiye adaptasyonu.”
Hedef strateji; nitelikli ve rekabetçi sanayi: Dilovası İMES Makina İhtisas OSB’de makine, makine yan sanayi, demir-çelik, otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, ısıl işlem, cam sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren 22’si yabancı sermayeli olmak üzere toplam 194 firmada 8089 kişi istihdam edildiği bilgisini paylaşan İrfan Küçükay, “Altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlayarak yeni dönemin kurumsal dönüşüm vizyonu çerçevesinde firmalarımızın niteliklerine ve rekabetçiliklerine destek olmayı yegane hedefimiz haline getirdik. Yürüttüğümüz çalışmalarla 2020 sonunda bölgemizde 15 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz” diyor.
Küresel makine ticareti incelendiğinde, özellikle son yıllarda toplam ticaret içerisinde gelişmiş ekonomilerin payının azaldığı, yükselen ülkelerin teknoloji yatırımları ile ithalata bağımlılıklarını sınırladıkları ve bu yarışta giderek söz sahibi olmaya başladıklarının görüldüğünü ifade eden Küçükay, Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda “Güçlü sanayi, güçlü Türkiye” hedefiyle çalıştıklarını vurguluyor. Küçükay, “Ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında sanayi teknolojisinin yerli ve milli ve kendi kendine yeten düzeye ulaşması için gerekli altyapı, üstyapı ve pazar çalışmalarının yapılmasını hedeflemekteyiz. Ülkemizin ilk 10 ekonomiden biri olma vizyonu, bilgi ve teknolojiye dayalı güçlü bir sanayi sektöründen geçmektedir ve bu nedenle sanayiciler olarak çabamız ve başarımız, bireysel girişim meselesi değil, memleket meselesidir. Her zamankinden daha fazla ‘birlikte çalışmaya’ odaklanacağımıza inanıyoruz” diye konuşuyor.
İrfan Küçükay, ülkelerin kendi üretim ve ürün teknolojilerine sahip olmaları, böylece sanayileşmiş ülke vasfına ulaşmaları için makine imalat sanayinin belirleyici sanayi konumunda olduğunu belirtiyor: “Bu nedenle ülkeler, makine sanayilerinin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılmasına ayrı bir önem ve öncelik vermektedirler. Gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerin hemen tamamı makine sanayilerinde kendi üretim ve ürün teknolojilerine sahiptirler. Bu doğrultuda biz İMES OSB olarak makine sektörünün kümelenme mantalitesi sağlanarak, sektörel kazanımları öncülük etmeyi hedeflemekteyiz.”
“Biz, cari fazla veren OSB’yiz”: Dilovası İMES Makina İhtisas OSB’nin 340 milyon dolar ihracat kapasitesi bulunduğunu aktaran İrfan Küçükay, “Bölgemiz, ihracat kapasitesi çok yüksek bir OSB. Bizim ihracatımızın ciro içindeki payı yüzde 34, ithalatımızın payı ise yüzde 29. Dolayısıyla biz, cari fazla veren bir OSB’yiz” diyor. 
Bölge firmalarının rekabet gücünü artırmak için yoğun çalıştıklarını kaydeden Küçükay, üretimden pazarlamaya her süreçte destek verdiklerini anlatıyor ve yürüttükleri çalışmaları şöyle özetliyor:
“- Biz İMES OSB olarak İnteraktif yönetim modelini benimsedik.
Bölgenin ihtiyaçlarını sanayicilerimizle istişare ederek bölgenin kapasitesini anlamak ve bu kapasitenin doğru alanlara kanalize edilebilmesini sağlamak amacıyla ‘Genel Durum Değerlendirme Toplantıları’, ‘Bölge Envanter Çalışmaları’ ve ‘Firma Ziyaretleri’ gerçekleştirdik. Bu yolla bölge firmalarımızı birbirine tanıtarak ortak bir platformda buluşmalarını sağladık. Bu çalışmalar ışığında her yılın sonunda firmalarımızla birlikte ‘Genel Değerlendirme Toplantıları’, her yılın başında ise ‘Strateji Belirleme Toplantıları’ yapıyoruz. ‘Strateji Belirleme Toplantıları’nda bir konu belirliyoruz. 2019, bizim için teknolojik ve dijital dönüşüm yılı. Her ay ise bir konu belirliyoruz, geçen ay ekonomi, bu ay savunmayı konuştuk, önümüzdeki ay ihracatı konuşacağız, sonrasında kurumsallaşma, e-ticaretle ilgili bir dijital dönüşüm projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz.
- Firmalarımızı e-ticaret yapmaları konusunda destekliyoruz, çeşitli e-ticaret siteleriyle görüşmeler yapıyoruz.
- Bölge’deki firmalarımızın ihracat kapasitelerini geliştirmek için ‘Bölge Envanter Çalışmaları’nın ikincisini de gerçekleştirdik. Makine sektörünün dünyada çok ciddi büyüme potansiyeli bulunuyor. Firmalarımıza 5 yıllık öngörülerini sorduk, sanayicilerimizin yüzde 91’i ‘büyüme’ öngörüyor ve sektörden umutlu. İhracat kapasitelerini geliştirmek için yürüttüğümüz çalışma ile firmalarımızın pazar analizlerini yaptık, dış ticaret alanındaki hakimiyetlerini ve rekabet güçlerini ölçtük. Firmalarımızın ürünlerine ihraç edilebilirlikleri konusunda skorlar veriyoruz ve bu rakamları artırmak için çalışıyoruz.
- İthalatımızı azaltmaya ve ihracatımızı artırmaya yönelik üniversitelerimiz ile Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı) programlarını yürüttük. Okan Üniversitesi, KOSGEB ve Avrupa İşletmeler Ağı ile birlikte yürüttüğümüz proje ile firmalarımızın pazarlama çalışmalarına destek oluyoruz. Okan Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Dilovası İMES OSB’ye gelerek 30 firmamızla birebir çalışıyor. Okan Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler, firmalarımızın yurtdışındaki pazarlara erişimi için onların ihracat departmanlarında ihracat elemanları gibi çalışıyorlar. Özellikle Uzakdoğu, Avrupa pazarı gibi çeşitli pazarlara yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu proje ile firmalarımız KOSGEB’den yurtdışı fuar ve eğitim desteği de alıyor.
- Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Gebze Teknik Üniversitemiz’in yanı sıra Kocaeli Üniversitemiz ile Ar-Ge konusunda çalışmalar yaptık. 
Kocaeli Üniversitesi Teknopark’la Ar-Ge işbirliği projemiz var. Türkiye’de en iyi üniversite-sanayi uygulama örnekleri yayınlandı. Bizim projemiz en iyi 18 proje iyi uygulama örneği arasında yer alıyor. Firmaların Ar-Ge ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Örneğin; bir firmamız fiber optik temizlik bezi yapmak istediğini söyledi. Bu konuda Kocaeli Üniversitesi Teknopark çalışıyor, firmaya bu ürünün bilgisini kazandıracağız. Biz metal sektöründe ciddi yapılanan bir OSB’yiz. Metalin işlenmesinde ortaya çıkan atıkların geri kazanımıyla ilgili ürünlerin ısıl işlem ve boya koruma gibi süreçlerde kullanılması için çabalıyoruz. Bu konuda da Kocaeli Üniversitesi Teknopark ile çalışıyoruz.
- Bununla beraber ‘yerli ve milli üretim’ hamlesiyle başlayan süreci ve özellikle ‘savunma sanayimiz’in çalışmalarını yakından takip ederek firmalarımızın bu süreçlere dahil olabilmesi için çalışmalar başlattık. Savunma sanayisini çok önemsiyoruz. Makine sektörünü besleyecek yegane sektörlerden biri savunma sanayidir. Dilovası İMES Makina İhtisas OSB olarak SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi) paydaşıyız. Savunma sanayiye yönelik üretim yapabilmeleri için firmalarımızın AS 9100 Belgesi (Havacılık ve Uzay Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası) alması gerekiyor. Gerekli belgeleri ve sertifikaları almaları konusunda firmalarımıza yardımcı oluyoruz, savunma sanayi tedarikleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Bölgemizde savunma sanayisine yönelik faaliyetlerini yürüten 12 firmamız mevcut. Bunlardan 2 tanesi direkt ASELSAN ile çalışıyor.
Ülkemizin en önemli sorunu haline gelen ‘nitelikli ara eleman’ ihtiyacını gidermeye yönelik nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçladığımız ve içerisinde çeşitli yazılımlar, test cihazları, özellikli makinalar bulunan ‘Mükemmeliyet Merkezi’ proje çalışmasını başlattık. Proje çalışmamızın ön protokolü imzalandı ve süreci bu yıl içerisinde tamamlamayı öngörmekteyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Mustafa Varank, Kocaeli Sanayi Odası’nda yapılan bir toplantıda ‘Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi’ projemizi destekleyeceklerini açıkladı. Hibe destekçisi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) olan projeyi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile yürütüyoruz.
Nitelikli istihdamın sağlanmasının yanı sıra proje ile üniversite-sanayi, kamu-sanayi birlikteliğinin güçlendirilmesini, firmaların yeni teknolojilere ve Endüstri 4.0’a adaptasyon süreçlerinin hızlandırılmasını, yüksek katmadeğerli inovatif/yenilikçi üretimlere geçişi, kalite ve standartların yükseltilmesini, ihracatın sürdürülebilir kılınmasını, yeni üretim teknolojilerinin kullanılabilmesini de amaçlıyoruz. 2020 yılında Mükemmeliyet Merkezi’mizi açmayı planlıyoruz.
- Kocaeli’de KOSGEB ile en iyi çalışan OSB’yiz. Geçen yıl Kocaeli’de, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Çağrısı kapsamında desteklenen 24 projeden 17’si Dilovası İMES Makina İhtisas OSB’dendi.
- Bölge olarak firmalarımıza Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri konusunda birebir danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
- Profesyonel bir pazar araştırması firması ile çalışıyoruz, firmalarımız için onların hedef kitlelerine yönelik araştırma yapıyoruz, firmamızın niteliklerine uygun projelerle onlara gidiyoruz. Ar-Ge konusunda eksiği varsa anlatıyoruz, bu konuda üniversitelerle yürüttüğümüz çalışmalara dahil olmasını öneriyoruz. ‘Ürettiğiniz ürünle ilgili şu destekleri alabilirsiniz, Okan Üniversitesi ile yaptığımız çalışmaya dahil olup yeni pazarlara ürünlerinizi sunabilirsiniz’ diyoruz.
- 2020 yılı içinde yeni idari bina ve sosyal alanlarda; Bankalar Çarşısı, küçük alışveriş merkezleri gibi ticari modüller yapacağız.
- Camimizin açılışını gerçekleştirdik, inşaatı tamamlanan kısmını ibadete açtık. 3 bin metrekare alanda 5 bin kişi kapasiteli camimizin inşaatını bu yıl içinde tamamlayacağız.
- Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencileriyle ‘İşyeri Mühendislik Eğitimi’ başlıklı bir staj programı yürütüyoruz. MARKA’dan hibe aldığımız proje ile Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin labarotuvar altyapısına destek olduk, satın aldıkları makineleri indirimli almalarını sağladık. Bölgemizdeki tüm meslek liseleriyle sürekli görüşüyoruz.”

İMES OSB’de savunma sanayi buluşması
Dilovası İMES Makina İhtisas OSB ve ASELSAN’ın, Gebze Bilişim Vadisi’nde, Kocaeli’de gerçekleştirdiği “Savunma Sanayi Alanında Farkındalık” toplantısında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr. Haluk Görgün bir sunum gerçekleştirdi. İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici’nin sunduğu toplantı, İMES OSB’nin bölgesinde faaliyet gösteren firmaların savunma sanayi alanına yönelik çalışmalarını teşvik etmek, bölgede savunma sanayi alanına yönelik bilinci artırmak amacıyla düzenlendi.
Etkinliğe AK Parti Kocaeli Milletvekilleri; Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu,Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatcioğlu, Gebze OSB (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa R. Türker, Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Bölge Müdürü Murat Demir, İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, İMES OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Gebze İlçe Başkanı ve Gebze Plastikçiler OSB (GEPOSB) eski Bölge Müdürü İrfan Ayar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, savunma sanayi ve kamu kurumları temsilcileri, bölge OSB’lerin temsilcileri, sanayiciler ve iş insanları katıldı. Etkinlikte savunma sanayi alanına yönelik çalışmaları artırmak amacıyla ASELSAN yetkilileri ve sanayiciler arasında birebir görüşmeler yapıldı. Program sonrası katılımcılara iftar yemeği verildi.
İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, açılış konuşmasında, ASELSAN ile işbirliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi: “Türkiye’de çok önemli çalışmalar yapılıyor, bu kurumların başında ASELSAN geliyor. İhracat adına da büyük çalışmalar yapıyorlar.”
Prof.Dr. Haluk Görgün’de yaptığı konuşmada, ASELSAN-İMES buluşmasının önemini vurgulayarak, savunma sanayi ağırlıklı çalışan ASELSAN’ın yüzde 65 oranında OSTİM OSB sanayicileriyle çalıştığını anlattı. GTÜ eski Rektörü olduğunu anımsatan Görgün, Gebzeli sanayicileri ve potansiyelleri bildiği için bölge sanayicilerini de ASELSAN ile çalışmaya çağırdı. Görgün, 64 ülkeye ürünlerini ihraç eden, 10’un üzerinde ülkede faaliyet gösteren, asıl işi mühendislik ve Ar-Ge olan, yurtiçi ve yurt dışında 10’un üzerinde iştiraki ve 6 Ar-Ge merkezi bulunan ASELSAN’ın yapay zeka artırılmış gerçeklik şirketi satın aldığını, Konya’da silah sistemleri fabrikası kurduğunu, cirosunun 1.872 milyar dolara ulaştığını, her yıl cirosunun yüzde 7’sini Ar-Ge’ye ayırdığını, 54 üniversiteyle işbirliği yaptığını aktardı. Sadece geçen yıl 2400’ü KOBİ olmak üzere 2940 firmayla çalıştıklarını, 2018’de yurt içi firmalara yapılan ödeme toplamının 4.7 milyar TL’yi bulduğunu belirten Görgün, ASELSAN ekosisteminde Gebze ve Kocaeli’den firmaların artmasını istediğini ifade etti ve KOBİ’lerin üretebilecekleri 7 bin kalem ürünleri bulunduğunu, ‘sistem cihaz, elektrik-elektronik ve elektro optik’ olmak üzere 3 kalemin ise çok önemli olduğunu vurguladı.
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise 2012’de kurulan ve dünyadaki 4 örnekten biri olan Bilişim Vadisi’nin 2019’da ilk etabının yüzde 90’ının tamamlandığını aktardı.

Yorumlar (0)