banner402

banner345

banner374

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar

Bünyesindeki 37 kooperatifte 30 bin işyerinin faaliyet gösterdiği İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde (İOSB) yaklaşık 300 bin kişi istihdam ediliyor. İOSB, büyük ölçekli işletmelerin yanısıra çok sayıda orta ve küçük ölçekli firmalara da ev sahipliği yapıyor. İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar ile Bölge’nin projelerini ve hedeflerini konuştuk.

OSB TANITIM 01.02.2017, 08:56 29.03.2021, 16:22
17619
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar

İkitelli Organize Sanayi BölgesiOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar, “İstanbul sanayisinin başkenti desek yanlış bir ifade olmaz. İOSB çeşitli sektörel üretimin yapıldığı devasa bir fabrika. Türkiye ihracatının büyük bölümüne yakınını tek başına yapmayı başaran İkitelli OSB’den, Alman otomobil devleri Mercedes ve BMW ile ABD’li otomotiv devi Ford gibi firmalar da dahil olmak üzere dünyanın her yerine mal satılıyor” diyor.
Şaban Gülbahar, İOSB’de yıllık yaklaşık 6 milyar TL ekonomik büyüklük yaratıldığını söylüyor: “Şu anda  yüzde 100 doluluk oranına sahibiz. 30 bin işyerinde 300 bin çalışanı barındıran İkitelli OSB’de küçük ve orta ölçekli birçok firma bulunuyor. Bu işyerlerinden yüzde 60’ı sanayi kuruluşuyken yüzde 40’ı da ticarethane niteliğinde. Sanayi kuruluşlarının yüzde 50’sinde ise üretim yapılıyor.”
En fazla üretimin deri, ayakkabı ve saraciye (gerçek ve suni deriden, ayakkabı ve giysi dışında çeşitli kullanım ve süs eşyası üreten bir sanayi dalı)  bölümlerinde yapıldığını ve otomotiv endüstrisinin de büyük bir paya sahip olduğundan sözeden Gülbahar, “Tekstil, elektrik-elektronik, plastik, deri, ayakkabı, mobilya üretimi yapan firmalar en çok Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Balkan ülkeleri ve Avrupa’ya ihracat yapıyor.  Mesela;  Sanayi Bölgemizde bulunan MASKO Türkiye’nin 1.7 milyar dolarlık mobilya ihracatının yüzde 10’unu tek başına karşılarken özellikle Marmara ve Trakya bölgelerinin mobilya ihtiyacının yüzde 60’ı da buradan tedarik ediliyor. Dört bin kişiye istihdam sağlayan MASKO; Türk Cumhuriyetleri, bazı Avrupa ülkeleri, Afrika ve özellikle de Libya, Azerbaycan, Irak ve Nijerya gibi ülkelere perakende satış yapan en büyük mobilya kenti. Yine çok sayıda istihdam gücüyle üretim yapan firmalarımız var. Her biri ihracat için önemli düzeyde katmadeğer yaratmaktadır” diye konuşuyor.

İkitelli II OSB
Öncelikli sorunlarının mevcut alanların yetersizliği olduğuna dikkat çeken Şaban Gülbahar, “İkitelli OSB’de üreticilerin zamanla büyümesi, yer sıkıntısına yol açıyor. Ancak lojistik olarak çok önemli bir merkezde bulundukları için şehir dışına çıkmak istemiyorlar. İkitelli OSB yönetimi olarak bu soruna çözüm arıyoruz. İkitelli II için çok talep alıyoruz. İkinci OSB’yi kurmak hatta ücret karşılığında İstanbul çevresinde yeni bir yer tahsisi istiyoruz. Büyüyen firmaları bu yeni alana taşıyarak üretim ve istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Burada sıkışıp büyüyemeyen ama üretim ve ihracat yapan firmalara yer tahsisi şu anda bizim en önemli gündem maddemiz. İlgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor” diyor.
TOKİ’nin bir araziyi kamulaştırma yetkisi bulunduğunu ve böylece istenilen projeyi hayata geçirebildiğini anımsatan Gülbahar, İkitelli II OSB için TOKİ ile işbirliği yapacaklarını açıklıyor: “Sayın TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul’a en yakın yerde, Silivri’nin ötesinde, Velimeşe ve Çorlu taraflarında tarım arazisi olmayan bir yeri kamulaştırıp bize devredebilecekleri sözünü verdi. O konuda kendileriyle çalışmalarımız devam ediyor. En az 4-5 bin dönüm civarında karma nitelikte bir OSB düşünüyoruz. İkitelli OSB’deki 37 kooperatifin ortak olduğu tek bir kooperatif kurmak ve o kooperatifle TOKİ ile işbirliği yapmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir önprotokol imzalamayı düşünüyoruz.
Bizim TOKİ’ye bir teklifimiz ise şöyle: Halkalı-Edirne arasında bir hızlı tren projesi var. Projeyle İstanbul-Edirne arası 55 dakikaya iniyor. Her istasyonun sağında veya solunda OSB’ler kurulabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda bizim teklifimizi hem TOKİ hem de Bakanlığımız dikkate aldı.
3. Köprü’nün çevresindeki otobanların sağında ve solunda çıkan eksoz gazlarından dolayı oralarda tarım yapmanın çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu yolun sağında ve solunda da yine OSB’ler kurulabilir. Bu yetkilere haiz yegane kuruluş ise TOKİ.”

Hastane, iş merkezleri, yüksekokul projesi: Şaban Gülbahar, kendilerinden önceki yönetimde görev alan arkadaşlarının İOSB için değerli yatırımlar yaptığını belirterek, “Biz de mevcut hedefler ve belirlediğimiz yeni hedefler doğrultusunda planlamalar yapmaktayız. Hizmet Binası, Elektrik Dağıtım Merkezi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılması, bölgedeki yüksek gerilim havai hatlarının tamamının yeraltına alınması, uzaktan sayaç okuma,  Scada sisteminin kurulması ve ambalaj atıkların toplanması gibi hayata geçirilen hususların yanısıra şu anda da devam eden çalışmalar bulunuyor” diyor ve ekliyor: “İOSB Sosyal Tesis Alanları çerçevesinde planladığımız; hastane, iş merkezleri ve yüksekokul projesi mevcut. Bu projeyi biz de devam ettiriyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye vermeyi planlıyoruz. 160-170 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım olacağını öngörüyoruz. Projelerin tamamlanmasıyla ihale aşamasına geçeceğiz. Bölge’deki olası iş kazaları da düşünülerek 150 yatak kapasiteli hastanede özellikle ameliyatlarda mikrocerrahi uygulamaları da olacak. Bölgemizde, Başkanlığımız’ın açtığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz var. Okulumuz mekatronik, makine(CNC), otomotiv, biyomedikal, kimya, elektrik, elektronik bölümlerinde eğitim veriyor. Yüksekokulumuzu da bu okulla uyumlu hayata geçirmek istiyoruz.” 

Şaban Gülbahar, İOSB Yönetim Kurulu görev sürecini ise şöyle detaylandırıyor:

“Daha uygun maliyetli enerji: İOSB’nin üyelerine daha ucuz elektrik sağlamak amacıyla bir düzenlemeye giderek elektriğin kilovat saatinde yaklaşık 0.89 kuruşluk indirim yaptık (önceki fiyat: 0.192823, yeni fiyat:0.184000). Böylece abonelerimiz 1 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 6 milyon 500 bin lira daha az elektrik parası ödedi.
İkitelli OSB kendi elektriğini üretecek: İkitelli OSB’nin kendi elektriğini kendisinin üretebilmesi için bir İsviçre firması ile Kıbrıs’ta güneş enerjisinden elektrik üretilmesi konusunda yapılan ön protokol ve yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu proje KKTC tarafından kabul edildi, gerekli yasal düzenlemeler yapılmasına müteakip yatırıma başlanacaktır. Bunun sonucunda da İkitelli OSB, elektriği çok daha ucuza abonelerinin kullanımına sunacaktır.

Çevreye duyarlı OSB:
İkitelli OSB ambalaj atıklarını toplayan tek OSB. Bölgemizdeki ambalaj atıklarımız anlaşmalı olduğumuz kurum tarafından, katı atıklarımız ise yaptığımız anlaşma gereği Başakşehir Belediyemiz tarafından toplanmaktadır. Biz ambalaj atıkları toplayarak çöp olmasını engelliyor ve çevremizi koruyoruz. Ayrıca İSKİ ile yaptığımız anlaşma gereği atık sularımız İSKİ yönetmeliğine göre İSKİ tesislerinde arıtılmaktadır. Bacalı sanayilerimizde hava emisyon filtresi uygulanmaktadır. Çevreye duyarlı bir OSB olarak, yaşam alanlarını güzelleştirmek önceliklerimiz arasındadır.

Denetim ve işyeri ruhsatı: Son 9 aylık dönemde 7325 işyeri denetimi yapılmış, 1376 ruhsat talebinden 1081 işyerine ruhsat verilmiştir.

Güvenlik: Halen İOSB bünyesinde 73’ü silahlı, 404’ü silahsız olmak üzere toplam 477 özel güvenlik elemanı bulunmaktadır. İOSB’nin güvenliğinin daha etkin sağlanabilmesi için; güvenlik faaliyetlerinin İOSB bünyesinde bir merkezden koordine ve idare edilmesi, güvenlik sisteminin kamera, ışıklandırma ve alarm sistemleri ile takviye edilmesi, kooperatiflerdeki özel güvenlik sistemi ve personelinin denetlenmesi ve eksikliklerin tespit edilerek rapor halinde kooperatiflere bildirilmesi, güvenlik sistemi ile genel kolluk birimleri arasında daha etkin bir işbirliğinin sağlanması gibi konularda bir proje çalışması başlatılmıştır.

Üniversite-sanayi işbirliği: İkitelli OSB’de üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla bölgedeki üniversitelerimizden İstanbul Aydın, İstanbul Sabahattin Zaim ve Kemerburgaz Üniversiteleri ile bir proje çalışması başlatılmıştır. Bu proje ile İOSB’ye herhangi bir mali yük getirmeden; İOSB başkanlığında bulunan şube ve birimler arasındaki bilgisayar sistemlerinin birbirleri ile entegrasyonu sağlanacak, böylece bir birimdeki sorun ve faaliyeti diğer birimlerin de görebilmesi mümkün olacak, halen 23.646 işyerindeki yaklaşık 30.000 firma bilgileri güncellenerek sektörel dağılımları belirlenecek, bunun için alanda firmalara yönelik anket uygulamaları yapılacak, firmaların kurumsal ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlanabilmesi için onlara çeşitli konularda ücretsiz eğitimler verilecek ve firmalarla ortak proje çalışmaları yürütülecek, İOSB’deki firmaların dünyaya tanıtılması için bir internet portalı kurulacak ve firma katalogları oluşturulacak. Projede görev alan üniversite hocalarımız İOSB başkanlık binasında çalışmalara başladı.

Kreş:  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 5 bin metrekarenin üzerinde, İkitelli OSB içerisinde yeni bir yer satın aldık, orada bir kreş kurmayı planlıyoruz.”

“OSB’ler daha etkin, daha gelişmiş, daha sorunsuz bir yapıya kavuşturulmalı”: OSB’lerin daha etkin, daha gelişmiş, daha sorunsuz bir yapıya kavuşturulmasını isteyen Gülbahar, özellikle vergi, doğalgaz, çevre kirliliği, telekomünikasyon, teknoloji, inovasyon, kümelenme, arazi, ulaşım sorunu yaşayan OSB’ler için hızlı çözümler beklediklerini dile getiriyor: “Önümüzdeki dönemde, OSB’lerin bugüne kadar yatırımların kolaylaştırılması,  sanayimizin verimliliğinin arttırılması adına oynadığı rolün sürdürülmesi ve geliştirilmesi için kamusal yetkilerinin de sürdürülmesi ve arttırılması gerekmektedir. Sanayicinin ve üreticinin istihdam üzerindeki yüklerinin azaltılması, teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi ise yaşanan sorunlara ilişkin beklentilerimizdir. Yeni yılda, 2023 hedeflerine ulaşmak için daha yoğun ve özenli çalışmalıyız. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı yolumuza devam etmeliyiz ve planlanan yatırımları hızla gerçekleştirmeliyiz.”
“Her zaman umutluyuz”: Aynı zamanda ASAM (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Genel Başkanı olan Şaban Gülbahar, “Bizi bize karşı kullanmak isteyenlere 15 Temmuz gecesi vermiş olduğumuz cevap, dayanışma ruhumuz ve milli duygularımızla bu zor günleri aşacağız. Şu an Türkiye bu hadiselerden sonra yeni bir yolun yolcusu, yeni bir kaderin sahibi olmak hususunda  bir uğraş vermek mecburiyetinde. Bu gönül seferberliği ile beraber bir çalışma seferberliğine yönelmeli. Cumhurbaşkanımız’ın ifade ettiği seferberlik de budur. Bununla alakalı da devletin bütün kurumları, sanayiciler, üreticiler her bakımdan elele gönül gönüle verip Türkiye’yi tabiri caizse çağların üzerinden aşırmanın yollarını ve çarelerini aramak mecburiyetinde. 2017’den umutluyuz, her zaman umutluyuz, geleceği fevkalede aydınlık görüyorum, sıkıntılar mutlaka olacak ama geleceğimizi çok aydınlık görüyorum” diye konuşuyor. 

Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 30 Temmuz 2021
İmsak 04:04
Güneş 05:50
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:31
Yatsı 22:10
banner366