banner374

banner370

banner345

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (MALORSA)

Yatırımcı için artan cazibe Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi, 1180 hektarlık ilave alanıyla...

OSB TANITIM 01.07.2013, 13:07 11.10.2014, 13:15
15246
Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (MALORSA)


Malatya Valisi ve Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, OSB’yi milli ihtiyaçları karşılamasının yanısıra özellikle Ortadoğu, Yakın Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkelere hitap edecek bir ihracat üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Şahin, Malatya’nın dengeli şekilde gelişen bir il olduğunu belirterek, sanayi, tarım ve hizmetler sektörünün parelel geliştiğini belirtiyor. Vali Şahin, yatırımcılara arsa tahsisinde sağlanan kolaylıklar, temiz ve ucuz enerji kaynağı doğalgazın sanayinin kullanımına sunulması, İnönü Üniversitesi’nin sanayiye katkısı, Merkezi Malatya olmak üzere kurulan Fırat Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) ve KOSGEB’in girişimcilere verdiği destek, gelişmiş yatırım ve sanayi altyapısı, Teşvik Sistemi’nde 4. bölge avantajlarından faydalanması, büyüyen bir iç pazara sahip olması, ulaşım olanakları, tarıma elverişli iklim, toprak yapısı ve sulama olanakları,  genç işgücü potansiyeli, zengin doğal ve kültürel değerleri, canlı ticari, kültürel ve sosyal yaşama sahip olması gibi faktörlerin Malatya’yı yatırım açısından cazip hale getirdiğini açıklıyor.

Vali Şahin, bölgenin sosyo-ekonomik yönden en gelişmiş ili olan Malatya’nın ekonomisinin önemli sektörlerinden birisi olan tarımda kayısıcılığın ön planda olduğunu anlatıyor: “Malatya ile özdeşleşen kayısı, İl ekonomik ve sosyal yapısında önemli bir etkiye sahiptir. Dünya kuru kayısı üretiminin 2/3’ten daha fazla bir bölümü ilimizde üretilmektedir. 2012 yılı yaş kayısı rekoltesi 725.544 ton,  kuru kayısı rekoltesi 160.000 ton düzeyindedir. 2012 yılı içerisinde 101.540 ton kuru kayısı ihraç edilerek karşılığında 298.301.470 dolar gelir elde edilmiştir. Bu nedenle kuru kayısı sadece ilimiz için değil ülkemiz için de önemli bir ihraç ürünüdür.”
Vali Şahin, tarımsal üretimde kayısı yetiştiriciliğinin baskın yapısına karşılık Malatya’nın tarım arazilerinin, çok çeşitli tarımsal üretim yapmaya da elverişli olduğunu, tarımsal alanda tek ürüne bağımlılıktan kurtulup alternatif ürünlerin yetiştirilmesinin önem taşıdığını söylüyor.
Malatya ekonomisinde sanayinin de öne çıktığını aktaran Şahin, şunları kaydediyor: “İlde 2 Organize Sanayi Bölgesi faaliyettedir. 1. Organize Sanayi Bölgesi; 300 hektar arazi üzerine kuruldu,  parsel sayısı 157’dir. Halen 131 fabrika üretimini sürdürmektedir. Ayrıca yaklaşık 1200 hektar alan 1. OSB’ye eklendi, altyapı çalışmaları sürdürülüyor. 2. Organize Sanayi Bölgesi ise 350 hektar arsa üzerine kuruldu, parsel sayısı 158. Bugüne kadar 121 işletme yatırımını tamamlayarak üretimini sürdürüyor, 33 tesisin inşaat çalışmaları devam ediyor.” Şahin,  1. ve 2. OSB’de yer kalmaması ve müteşebbislerin artan yatırım yeri talebini karşılamak üzere, tespit edilen yaklaşık 1200 hektarlık alanın 1. OSB’ye eklendiği bilgisini veriyor: “Sözkonusu ilave alanın altyapı çalışmaları sürdürülmektedir.  Mevcut iki OSB alanından daha büyük olan bu alanın sanayiye kazandırılmasıyla Malatya’nın 20-30 yıllık sanayi parsel ihtiyacı karşılanmış olmaktadır.”
Malatya’nın standartları geliştirilmiş karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşım imkanlarına sahip olduğunu, doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan stratejik konumuyla ulaşım, lojistik ve ticaret alanında avantaj sağladığını vurgulayan Şahin, Malatya Erhaç Havaalanı’ndan halen Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya seferleri yapıldığı bilgisini veriyor: “2007 yılından beri yurtdışı (Almanya) direkt seferleri yapılmaktadır. Hac ve umre ziyaretleri için Suudi Arabistan’a da seferler yapılmaktadır.”

Malatya 1. OSB’nin lojistik değeri
Kuruluş çalışmaları 1977 yılında başlayan Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (Malatya 1. OSB), 1984 yılından itibaren yeniden ele alınarak inşasına hız verilmiş, 1988 yılında ise hizmete alınmış. Kara, demir, havayolu bağlantıları bulunan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Batıya açılan kapısı konumundaki Malatya, Mersin limanına 460 kilometre, İskenderun Körfezi’ne 360 kilometre mesafede.  Erhaç Havalimanı’na 17 kilometre, demiryoluna 5 kilometre, şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki Malatya 1. OSB, Malatya-Ankara Karayolu üzerinde yer alıyor.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Malatya 1. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Hüseyin Erkoç, 300 hektar alan üzerine kurulmuş Malatya 1. OSB’ye, 28.01.2011 tarihinde Bakanlık onayınca 1180 hektar ilave alan eklendiğini söylüyor. Toplam 1480 hektar alan içerisinde hizmet veren Malatya 1. OSB’de 157 parsel üzerinde 145 firma bulunduğunu belirten Erkoç, “Bölgede 131 firma faal olarak hizmet veriyor, 11 firma çeşitli nedenlerden dolayı kapalı, 3 firma ise inşaat halinde” diyor.
Hasan Hüseyin Erkoç anlatıyor: “Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca çalışmalarına devam edilen İlave Alan çalışmalarında; 1180 hektarlık alanın imar planı yürütülen çalışmalar sonucu 28.01.2011 tarihinde İlave Alan İmar planı (100 hektarlık alanın 1. etap olarak düzenlenmesi şartıyla) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış. 1180 hektarlık ilave alanın 173 hektarlık 1. etap parselasyon planı 16.05.2011 tarihinde Bakanlıkça onaylandı. Ayrıca mevcut ve ilave alandaki düzenlemeler sonucu Malatya 1. OSB Revize İmar planı 09.08.2011 tarihinde Bakanlıkça onaylandı. İlave alanda yer almak için 550 civarında yatırımcı başvuru yaptı. İlk etapta 173 hektarlık (1730 dönüm) alan içerisinde 55 adet sanayi parseli oluşturuldu. Müracaatın fazla olması nedeniyle müteşebbis heyetin belirlediği yatırımcı değerlendirme formu adı altında katılımcıların yatırım bedeli, istihdam sayısı, yatırımın cinsi, işletmeye geçiş tarihi, yapılacak projenin kapasitesi vb. kriterler üzerinden puanlama yapılarak en yüksek puanı alan firmalarla birebir görüşme yapıldı.  55 adet sanayi parselinin 33 hektarlık (334 dönüm) kısmı 29 farklı katılımcı firmaya 33 adet sanayi parseli olarak tahsisleri yapıldı; geri kalan 34 adet parselin dağıtımına devam edilecek.”  Malatya 1. OSB’nin mevcut imkanlarıyla sanayiciye en iyi hizmeti vermeyi hedeflediklerini açıklayan Erkoç, bölgenin aldığı yatırımlarla Türkiye’ye örnek bir OSB olduğunu söylüyor. Kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi için Malatya 2. OSB’de Malatya İnönü Meslek Yüksekokulu’na 30 dönümlük bir yer tahsis ettikleri bilgisini de veriyor.
Hasan Hüseyin Erkoç, 2012 yılsonu itibarıyla Malatya 1. OSB’den tahmini olarak 114.720.000 TL ithalat, 523.150.000 TL ihracat yapıldığı bilgisini veriyor. Erkoç, 10 bin kişinin üzerinde çalışan bulunan bölgede yapılacak ilave alanla birlikte bu rakamı 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini açıklıyor.Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya ekonomisinin kayısı ve tekstil üzerine temellendiğini, son yıllarda yatırım ikliminin oluşmasıyla ciddi yatırım almaya başladıklarını anlatıyor: “Kayısı yaklaşık 50 bin aileyi ilgilendiren vazgeçilmez bir ürün. Dünyada 100 ülkeye ortalama yıllık 300-400 milyon dolar ihracatımız sözkonusu. Dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 80’ini biz karşılıyoruz ama fiyatları belirleyemiyoruz. Arz ve talebi dengeleme noktasında Malatya’nın yapması gerekenler var.”
Kayısıyı tarım ürününden sanayi ürününe dönüştürme noktasında üreticiden üniversiteye kadar herkese ciddi görevler düştüğünü düşünen Erkoç, şunları kaydediyor: “Örneğin dünyada kayısı çekirdeğini en çok ithal eden ülke Fransa, kozmetik sanayisinde ciddi gelir elde ediyor. Kayısı çekirdeği aktif karbon noktasında da çok zengin, bizse uzay sanayisinde kullanılan aktif karbonu ithal ediyoruz. Kayısı çekirdeğini fırınlarda ısınma veya başka amaçlı kullanıyoruz. Bu atılımları yapabilirsek inanıyorum ki 10 yıl içerisinde kayısıdaki 350 milyon dolarlık ihracat asgari 700 milyon dolarlara rahatlıkla çıkabilir.
Son dönemde kayısıyla ilgili lisanslı depoculuk kanunu çıktı. Önümüzdeki süreçte TOBB öncülüğünde Borsa, TSO ve bu işe gönül verecek birkaç firmamızla birlikte bir şirket kuracağız ve lisanslı depoculukla ilgili atılması gereken adımları atacağız. Kayısıyı depolama, fiyat dengesini oluşturma ve üreticinin mağduriyetini giderme noktasında önemli bir adım olarak düşünüyoruz. Kayısı Malatya için vazgeçilmez bir öncelik.”

Gelişen diğer sektörler
Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya’nın çehresini değiştirecek diğer sektörlere de değiniyor: “İkinci önemlisi tekstil ve konfeksiyon sektörü. İplikten boyahanesine, konfeksiyon atölyelerine kadar tekstilde herşey Malatya’da mevcut. Tekstil, gelişmiş ülkelerin zaman içerisinde terkettiği bir sektör ama Türkiye hala işsizliği çözen bir sektör olduğu için bir dönem daha tekstilde markalaşarak dünyada sözsahibi olmaya devam edecek. Sağlık sektörü ve sağlık turizmi de Malatya’nın ekonomisine yön verecek sektörlerin başında geliyor. Türkiye’de ve Avrupa’da 1., dünyada 2.  karaciğer nakli Malatya’da gerçekleştirilmişti. Malatya’nın çevresi barajlarla çevrili. Arı ve su ürünleri üretiminde belli bir nokta yakalandı, önümüzdeki dönemde su ürünleri üretiminde Malatya önemli paylar elde edecek. Malatya’yı geleceğe taşıyan sektörlerden biri de madencilik sektörü. Türkiye’de en zengin demir yatakları Malatya bölgesinde, Hasançelebi, Kuluncak ve Hekimhan’da 100 yıllık bir demir rezervi sözkonusu. Erdemir ve Kolin İnşaat yatırıma başladı. Önümüzdeki 10 yıl içinde Hekimhan ilçemiz ciddi yatırım almaya devam edecek.”

Cari fazla veren kent ekonomisi
Malatya’nın cari fazla verdiğini vurgulayan Erkoç, ilin Ortadoğu’ya açılan bir kapı olabileceğini söylüyor. Malatya’nın istikrar ve huzur noktasında hiçbir sıkıntısı bulunmadığını vurgulayan Erkoç, “Son dönemde sosyal altyapının güçlenmesi, kültürel altyapının zenginleşmesiyle birlikte Malatya artık kabuğunu yırtan bir kent konumuna geldi. Daha gelişmiş, daha sanayisi büyüyen bir Malatya arzu ediyoruz. Önümüzdeki 10 yılda Malatya büyüyecektir. Malatya 1. OSB’nin ilave alanıyla birlikte Malatya bir ticaret ve sanayi merkezi haline gelecek. Alın teri yerine akıl terini öne çıkarmamız lazım, özellikle üniversitelerimize ciddi görevler düşüyor” diye konuşuyor.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Eylül ayı içerisinde yeni idari binasına taşınacağını aktaran Erkoç, “9-10 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Toplantı salonları olan, iş verimliliğini artıran bir binaya kavuştuk” diyor.
Hasan Hüseyin Erkoç, yatırımcıların bölgeyi seçmesi amacıyla sundukları olanakları şöyle sıralıyor:
- Teşvik kapsamı gereğince bedelsiz arsa tahsisi yapılır. Bölge müdürlüğü tarafından belirli miktarlarda OSB’ye giriş aidatı alınır.
- İlimiz 4. Bölge kapsamındadır. Fakat OSB’lere yapılan yatırımlar 5. bölge teşviklerinden faydalandırılır.
- Girişim neticesinde üretilen ürünler ihracat kapsamında değerlendirilirse, ihracatı teşvik kapsamında destekler sözkonusudur. (İhracat Geliştirme Etüt Merkezi’nden (İGEME) detaylı bilgi alınabilir.)
- KOSGEB teşvikleri ve DOKAB (Doğu İlleri Kalkınma Birliği) doğrultusunda proje destekleri sözkonusu olabiliyor. KOSGEB ve DOKAB temsilcileri ve internet sitelerinden detaylı bilgi alınabilir.
- Malatya Havaalanı’nda gümrük kapısı açılmasıyla uluslararası Malatya-Almanya (Berlin, Frankfurt, Duesseldorf) direkt uçuşlar gerçekleştirilmeye başlandı. Havayolu ulaşımının kolaylaşması ile ithalat ve ihracat daha rahat gerçekleştirilecektir.
- Yabancı yatırımcılar, sadece pasaport bilgileri ve gerekli evrakları tamamladıkları takdirde iki saat içerisinde şirket kurabilir.
- TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) bünyesinde ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) kuruluşu tamamlanarak açılmıştır.

Hasan Hüseyin Erkoç ayrıca, Malatya Havaalanı’nda gümrük kapısı açıldığını, Almanya’ya direkt uçuşlar başlatıldığını, böylece ithalat ve ihracat işlemlerindeki bürokratik prosedürlerin azaltılarak firmalara kolaylıklar sağlandığını anlatıyor: “Yabancı yatırımcılar pasaport ve gerekli evrakları sundukları takdirde 2 saat içinde şirket kurabiliyor. Malatya TSO bünyesinde OSB müdürlüğünün ortaklığıyla kurulan Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) ile Fırat Kalkınma Ajansı, firmalara proje destekleri sağlıyor.”

Bölge Müdürlüğü hizmet verileri
Bölge imar planı dahilinde 17 kilometre yol ağı, 15 kilometre kanalizasyon, 33 kilometre elektrik şebekesi, 2.5 kilometre çelik, 17 kilometre PE, 15000 m3/h kapasite ile doğalgaz şebekesi, 32 adet trafo binası, arıtma tesisi ile sosyal hizmet binaları; Müdürlük, TSE, PTT, KOSGEB, İtfaiye ve Jandarma ile sanayicilere hizmet veriyor. Yeşil alan ve sosyal alan olarak ayrılmış muhtelif bölgelerde kayısı başta olmak üzere çeşitli meyve ağaçları bulunuyor.
Doğalgaz: 59 firma doğalgaz kullanıyor. Bölgenin 2.5 kilometre çelik, 17 kilometre PE doğalgaz şebekesi 15000 m3/h’lik 1 RMS-A istasyonu, 8000 m3/h’lik 2 RS-B istasyonu tamamlanmış, Ekim 2006 itibarıyla talep eden firmalara doğalgaz verilmeye başlanmış. Satış fiyatı: 0.075987025 kr.
Elektrik: 33 km elektrik şebekesi, 32 adet trafo binası ve 95.875 MVA kurulu gücü, 40 MVA fiili gücü ile hizmet veren bölgede 2012 yılında 259.205.300 milyon kwh elektrik enerjisi tüketildiği bilgisini veren Erkoç, bölgenin su ihtiyacının kendilerine ait su kaynağından karşılandığını dile getiriyor: “İşletmelerin ise proses amaçlı kullanım için sondaj kuyuları mevcuttur. 2012 yılsonu itibarıyla bölgede 259.205.300 m3 su kullanılmıştır. 0-50 ton arası 0.95 kr, 50-100 ton arası 0.80 kr, 100 ton ve üzeri 0.70 kr olarak ücretlendirilmektedir.
Çevre: Malatya I. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, sanayi üretiminin çevre ile barışık olmasına, üretimden kaynaklanan kirliliğin doğal çevreye zarar vermemesine özen gösteren bir yönetim anlayışına sahip. OSB’ye ait evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi 12.10.2002 tarihinde inşaatı bitirilerek 12.000 m3/günlük kısmının mekanik aksamının montajı tamamlanmış ve işletmeye alınmış. Atıksu Arıtma Tesisi; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşuyor. 2004 yılında tamamlanan II. kademenin tamamlanmasıyla tesis 24.000 m3/gün’lük maksimum kapasiteye hazır duruma gelmiş. 3.4.2008 tarihinde tesisin deşarj izni yenilenmiş. Arıtma tesisinden çıkan yüzde 25 kuruluk oranına sahip çamur, tesisin içinde bulunan sahaya depolanıyor. Tesisin 4.3.2008 tarihinde deşarj izni alınmış. 1. OSB ve 2. OSB’de yeni tesislerin faaliyete geçmesi ve kapasite artırmaları neticesinde arıtma kapasitesini aşma noktasına geldiğinden yeni ilave yapılması gündeme gelmiş. 2. OSB Müdürlüğü tarafından 1.1.2012 tarihinde yeni bir arıtma tesisi yapılmış ve kullanıma açılmış.

Malatya’da kayısı meyve suyu özü üretilecek
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Malatya 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çakır, Malatya’nın bölgenin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguluyor. Malatya’nın yeni bir sürece girdiğini belirten Çakır, “Şehirlerin gelişmesinde sanayinin gelişmesi, yatırımcının bölgeye gelmesinin etkili olduğunu biliyoruz. Büyükşehir statüsüne kavuşması Malatya’da yeni bir süreç başlatıyor. Bu süreçte de biz Malatya’yı çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz” diyor. Malatya’nın çok daha hızlı gelişmesi ve dönüşmesi gayreti içerisinde olacaklarını belirten Çakır, çok önemli altyapı çalışmaları bulunduğundan sözediyor: “Biz Malatya’da adeta kentsel dönüşüm, şehir yenileme projesini başlattık. Bütün meydanlarımız, caddelerimiz, ana arterlerimiz, büyük sokaklarımız başta olmak üzere Malatya’nın önce altyapısını bitiriyoruz, sonra şehrin üstyapısında da modern, standartlara uygun kaldırım yükseklikleri, otopark cepleri, aydınlatması, ağaçlandırmasıyla modern bir şehir ortaya çıkarıyoruz, mevcut şehrimizi modernleştiriyoruz. Özellikle yeni bölgeleri; yeteri kadar yeşil alanı, sosyal alanı olan bölgeler olarak planlıyoruz. Yeni Karakavak bölgemiz var. Horata Vadisi Projemiz devam ediyor, temelde yeşili ve doğayı koruma amaçlı kentsel dönüşüm yapıyoruz, sert zemin ve yamaçlara konutları alıyoruz, mevcut yeşil alanları da yapılaşmadan çıkarıyoruz, buraları doğal park ve göletler halinde koruyacağız, buradaki imar yoğunluğunu da yamaç ve sert zemin, kayalık olan bölgelere kaydıracağız. Bu da Türkiye’de örnek projelerden biri olacak.

Devasa bir sosyal yaşam merkezi
Bir de Yaşam Merkezi Projemiz hızla devam ediyor. 60 dönüm içerisinde 16 bin 500 metrekaresi kapalı alanı olan bayanlar, baylar ve çocuklar için ayrı ayrı havuzları olan büyük bir spor parkının içerisinde bir yaşam merkezi. İçerisinde kafetaryalar, yüzme havuzları, fitness salonları, yürüyüş alanları, tenis sahaları olan Yaşam Merkezi, çevre düzenlemesiyle birlikte 16-17 milyon TL bütçeli bir proje. Önümüzdeki yıl, Mart-Nisan aylarında hizmete açacağız. Yine 30 dönüm içerisine yaklaşık 7 milyon TL’ye malolacak bir nikah sarayı yapıyoruz, inşaatı devam ediyor. 1300 kişilik çok amaçlı salonu, 2 tane nikah salonu olan bir kompleks olacak. Bir de önümüzdeki yıl bitecek 4 milyon TL’ye malolacak 7 bin metrekarelik kapalı alana sahip Sanat Galerisi Projemiz’in kaba inşaatı devam ediyor.  Şu anda yaklaşık 20 civarında mevcut sanat merkezimiz var, buralarda 20-25 civarında bize ait geçmiş el sanatları, müzik öğretiliyor; yağlıboya, karakalem, fotoğrafçılık, takı sanatı, çini boyama gibi sanatsal faaliyetler yapılıyor. Çok yoğun bir ilgi var, 7 bin kişiye eğitim verdik. Aslında Kültür Merkezi Adası yapıyoruz burada; Sanat Galerisi’nin yanında da bir Sanat Sokağımız var. Kent Müzesi’nin, Gençlik Merkezi’nin olduğu bir Sanat Merkezi olacak, bu 3.5 milyon TL’lik bir yatırım olacak. Sanat Galerisi Projesi ile birbirini bütünleyen projeler.”
Ahmet Çakır, yaklaşık 5 milyon TL bir harcamayla Kernek Parkı’nı yeniden düzenlediklerini, Ekim-Kasım gibi hizmete açılacağını, şehrin 17 farklı noktasına çeşmeler koyduklarını, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Yeşiltepe bölgesinde çok amaçlı, amatörlerin kullanabileceği bir futbol tesisi yapacaklarını anlatıyor. Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptığı 55 milyon TL bütçeli, 30 bin kişilik Malatya Stadı yapıldığından da sözediyor.
Şehirlerin gelişmesinde mutlaka sanayinin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, şunları dile getiriyor: “Malatya 1. OSB’ye, Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye hizmetleri, çöplerinin alınması konusunda hizmet veriyoruz. Zaman zaman altyapı eksikliklerinde destek vermeye çalışıyoruz. Malatya 1. OSB’nin ilave alanı her iki bölgemizden daha büyük bir alan. Her iki OSB’de de yerimiz bitti. Yer sıkıntısı yaşandı bu yıl OSB’lerimizde. İlave alanla ilgili yer tahsislerine de başladık. Malatya 1. OSB olarak bizim hedefimiz, buralara farklı yatırımların gelmesi. Bu dönemde bu başarıldı, Malatya 1. OSB tekstil ve gıda ağırlıklıydı. Malatya 2. OSB’ye bakıldığı zaman, inşaat ve farklı sağlık alanlarındaki yatırımlar bizi son derece sevindirdi, çeşitliliğe yöneldik. Gıda ve tekstil dışında da bir OSB’nin mutlaka gelişmesi gerekiyordu. Kalkınma Ajansı’ndan verilen desteklerde de buna destek olundu, sanayicilerimiz çeşitlenme sürecini başardılar. Bu da bizim için sevindirici.”
Ahmet Çakır, Malatya 1. OSB’nin ilave alanında yaklaşık 100 dönümlük bir alanda 15 milyon civarında bir yatırımla kayısı meyve suyu özü üreteceklerini açıklıyor: “Bununla ilgili her türlü hazırlığımızı yaptık, Malatya Büyükşehir Belediye Şirketimiz bu yatırımı yapacak. 4-5 ay içerisinde bu girişimimizi hayata geçireceğiz. Biz burada elma, domates ve kayısı suyu özü üreteceğiz. Daha sonraki süreçlerde farklı meyvelerin de suyunun özü üretilecek. Biz mutlaka bu adımı atmalıyız. Bölgemizde böyle bir yatırımın olmaması çok büyük bir eksiklik. Bu Malatyamız için önemli bir yatırım. Alternatif çalışmalarımız da var, kayısının farklı ambalajlarla dünyaya sunulması var. Kayısı Festivalimiz Malatyalılar’ın buluşma gününe dönüştü. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yılda 6 fuar gerçekleştiriyoruz, tarım, kitap ve karma fuarımız yoğun ilgi görüyor. Şehre 40 bin civarında ağaç diktik.”

Malatya’da tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizm öne çıkıyor
Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mesut Öztop, 2013 yılında Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli olmak üzere 4 ilde 62 projeye toplam 13 milyon TL kaynak kullandırmak üzere sözleşme imzaladıklarını anlatıyor. Bu projelerin 21 tanesinin Malatya’da olduğunu belirten Öztop, 2010 yılından bu yana bölgede faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı’nın 5’i özel sektöre, 2’si kamu kurumlarına yönelik olmak üzere 7 farklı mali destek programı uyguladığını ifade ediyor: “Özel sektörde önceliğimiz; katmadeğeri yüksek, inovasyon içeren ürünler üretmeye ve ihracatını arttırmaya yönelen işletmeleri desteklemek. 2010 yılından bu yana toplamda 210 proje destek almaya hak kazandı, 47 milyon TL için hibe destek sözleşmesi yapıldı. Eş finansmanla birlikte toplam 100 milyon TL’lik bir yatırımdan sözediyoruz.”
Mesut Öztop, 2014 yılında da özel sektörde turizm, sanayi ve tarım altyapılarına yönelik destek programları geliştirmeyi hedeflediklerini söylüyor. 2013 yılı Ekim-Kasım aylarında teklif çağrısına çıkmayı planladıklarını aktaran Öztop, bir yıldır üzerinde çalıştıkları 2014-2023 bölge planını hazırladıklarını, Temmuz ayı içerisinde ilk taslağı ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıp, görüşlerini alacaklarını, sonrasında nihai halini Kalkınma Bakanlığı onayına sunacaklarını açıklıyor.
Malatya’da tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizmin öne çıktığını belirten Öztop, Fırat Kalkınma Ajansı’nın, Anadolu Grubu ile turistik tesislerde hizmet eğitimi de verdiklerini dile getiriyor: “Aslantepe’de modern bir müze kurma yönünde projemiz var. Coğrafi ve tarihi özellikleri nedeniyle önemli bir turizm destinasyonu olan Levent Vadisi’nde tamamlanmış seyir terası projemiz mevcut. Tohma Kanyonu üzerinde yürüttüğümüz rehabilitasyon çalışmalarıyla çevre düzenlemesi projesini yeni tamamladık.”
Malatya OSB’nin son dönemde müthiş bir atılım içerisinde olduğunu vurgulayan Öztop, demiryolu bağlantısında bölgenin içine girecek istasyonda yük indirme-boşaltma üniteleri kurulacağını anlatıyor: “Malatya OSB’de İŞGEM kuruluyor. Bu çalışmanın bir meslek lisesiyle desteklenmesi de önemli.”

OSB’DEN FİRMALAR

Aysultan Şekerleme;Lolipopun sultanı
Temelleri 1970’li yıllarda atılan Aysultan Şekerleme, 2007 yılında limited şirket oldu. Malatya Aysultan Şekerleme Gıda San. Tic. Ltd. Şti., sektöre yenilikler katarak ve farklılaşarak Türk gıda kodeksine uygun sağlıklı ve hijyenik ortamda “Shoko Shops, Aytop, Devtop, Pilpop” markalarıyla sakızlı, kolalı, sütlü, limonlu, vişneli, elmalı, kayısılı, böğürtlenli, çilekli, portakallı, ahududulu, frambuazlı, şeftalili, ananaslı, karpuzlu, karışık meyveli lolipop üretiyor.
Aysultan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yakar, üretimlerinin yüzde 60’ını Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiklerini belirtiyor. Dolaylı olarak da 50-60 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Yakar, yıllık ortalama 40 bin koli lolipop ürettiklerini söylüyor. İnovasyon ve Ar-Ge ile pazarda fark yaratarak rekabette öne geçeceklerini ifade eden Yakar, çikolatayla ilgili ofis tarzı spesiyal bir ürün geliştirdiklerini anlatıyor: “Üretim hattımızı, makine parkımızı oluşturduk, kayısıyı çikolatayla buluşturacağız. Yeni tasarımlı farklı çeşitlerde lolipoplar üreteceğiz. Oyuncaklı lolipoplar üretmeyi planlıyoruz. Ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Tasarım ürünlerimizin patentini alma çalışmalarımız sürüyor.
2 bin 600 metrekaresi kapalı toplam 10 bin metrekare alanda üretim yaptıklarını aktaran Yakar, yeni ve modern teknolojiyi sürekli takip ederek makine parkurlarını yenilediklerini dile getiriyor.
Müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıklarını vurgulayan Yakar, şunları kaydediyor: “Türkiye geneline ulaşan ürünlerimiz hijyenik, kaliteli ve ekonomik fiyatlı. Çocuklar için doğal ürünler hazırlıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 130 satış noktasına hizmet sunuyoruz. Kazakistan’da, Almaata’da 1500 metrekare kapalı alana sahip şekerleme ve çikolata üretim parkımız var. Dünyanın bir çok ülkesinde, Amerika, Almanya, Çin ve Rusya’da fabrikalarımız olsun istiyoruz. Rusya’da Yekaterinburg’da 2 bin metrekaresi kapalı, 3 bin metrekaresi açık alanda kuracağımız tesisle çikolata ve şeker üretimine 2014 yılında başlayacağız.”

Detay Solar’dan güneş enerjisi atılımı
Detay Solar Enerji Sistemleri, 2011 yılında kuruldu. Güneş enerjisi sektörüne 6 ay önce adım attıklarını belirten Detay Solar Şirket Müdürü ve Makine Mühendisi Hakan Aydoğan, girişimin fizibilitesini şöyle özetliyor: “Malatya’da güneş enerjisi potansiyeli yüksek. Güneş enerjisi sistemleri sektörünün gelecekte ciddi büyüme kaydedeceğini düşündüğümüz için bu sektöre adım attık. Malatya’da sanayicilerimizin bu teknolojiden yararlanmalarının onlara ciddi bir rekabet avantajı sağlayacağına inanıyoruz. 7-8 yılda kendini amorti eden, 25 yılın üzerinde ömre sahip güneş enerjisi sistemleri, uzun vadede karlılık getiriyor.”
Sanayinin içinden gelen genç mühendis Aydoğan, yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerjisi sistemleri yatırımının geridönüşüm süresinin oldukça düşük olması sebebiyle firmalara maliyette rekabet avantajı sağladığını vurguluyor: “Son yıllarda devlet de yenilenebilir enerji yatırımlarına ciddi katkı sağlıyor. Avrupa’da uzun yıllardır kullanılan bu sistemin Türkiye’de de yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum.”
Hakan Aydoğan, Malatya’da ilk şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemini (on-grid) Somay Plastik’e Temmuz ayı içerisinde kuracaklarını anlatıyor: “Somay Plastik’e 15 kwp güneş enerji sistemini kuracağız. Aynı zamanda şebeke harici (off-grid) sistemle Somay Plastik’in çevre aydınlatmalarını da gerçekleştireceğiz. Güneş enerjisi sistemlerindeki ilk projemiz, Malatya’daki diğer firmalara örnek teşkil edecek.
Aydoğan ilk aşamada Malatya 1. OSB’deki firmalarla proje çalışmaları yürüttüklerini aktarıyor, “Uzun vadede İzmir’de bir büro açmayı planlıyoruz. Diğer yenilenebilir enerji alanlarından rüzgar enerjisi alanında da projeler yürütmeyi hedefliyoruz” diyor. İlk etepta Malatya OSB’lerine ve çevre illerdeki OSB’lerdeki sanayicilere hizmet vermeyi hedeflediklerini açıklayan Aydoğan, mühendislik ve fizibilite çalışmalarına verdikleri önem nedeniyle tercih edildiklerini vurguluyor: “Biz de üretici firma olduğumuz için diğer üreticilerin ve sanayicilerin sorunlarını biliyoruz. Uzun vadede bölgenin markası haline gelmek istiyoruz.”

Somay Plastik, bölgenin plastik ambalaj markası olacak
Somay Plastik San. Tic. Ltd. Şti, 1990 yılında Malatya 1. OSB’de faaliyete başladı. 7050 metrekare açık, 2 bin metrekare kapalı alan üzerinde faaliyetini gerçekleştiren Somay Plastik’in ürün gamında shrink, perfore elbise torbası, naylon torba, market çanta, takviyeli çanta, yumuşak saplı çanta, ekmek ambalajları, hijyenik ürün ambalajları, bakliyat ambalajları, temizlik kağıdı ambalajı, deterjan ambalajları yer alıyor.Somay Plastik Şirket Müdürü Makine Mühendisi Tolga Aydoğan, yıllık üretim kapasitelerinin 3000 ton olduğunu ve sürekli yeni yatırımlarla ürün yelpazelerini genişlettiklerini söylüyor. Aydoğan uzun vadeli hedeflerini açıklıyor: “Ortadoğu ülkelerine ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Sürekli teknolojimizi yeniliyoruz, bu yıl da tesisimizi yenilemeye devam edeceğiz. Fabrikamızın yanıbaşında bulunan Malatya 1. OSB’nin genişleme alanında yer alarak tesisimizin kapalı ve açık alanlarını genişletmeyi hedefliyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi’nde gıda ambalajı konusunda pazar lideriyiz. Uzun vadede bölgenin tüm plastik ambalaj ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve ihracat yapabilecek bir firma olma hedefiyle çalışıyoruz. Yapacağımız yatırımların ardından uzun vadede yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz.”
Ürünlerinin kalitesi, ekonomik olması ve verdikleri hizmet nedeniyle tercih edildiklerini aktaran Aydoğan, “Ürünlerimizin arkasındayız. Satış sonrasında da müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz, müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. ‘Siz yeter ki üretin, ambalajı bize bırakın’ sloganımızla hizmet veriyoruz” diyor. Aydoğan, çevreye verdikleri önemi vurguluyor: “Çevreye duyarlılığımız nedeniyle otoparkımızın üstüne kuracağımız güneş panelleriyle güneş enerjisinden elektrik üreteceğiz. Enerjimizin bir kısmını bu yolla elde ederek doğayla dost üretimimizi yenilenebilir enerjiyle karşılamış olacağız.”

Avşar Hotel Malatya’da ki eviniz
Malatya’nın modern kimliğini oluşturan unsurlardan biride konaklamaya Batı’nın en ileri standartlarından bakarak kendini örgütlemiş olan Avşar Hotel’dir. Avşar Hotel sağladığı yüksek konfora  özgün işletmeciliğinin kucaklayıcı ılık atmosferini de ekleyerek müşteriye “duyum” ve “hissiyat” farkını aktarıyor.Avşar Hotel, 1 king size, 3 jakuzi, 5 suit olmak üzere toplam 66 oda ve 135 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyor. 700 kişilik restaurant, 600 kişilik çok amaçlı salon, 700 kişilik kapalı terası, 100 kişilik lobisi ve 2 adet 150 kişilik toplantı salonuna sahip Avşar Hotel’in açık otoparkı da mevcut. Avşar Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Osman Avşar, Avşar Hotel’in restaurantı, çok amaçlı salonu, kapalı terası ve toplantı salonlarıyla düğün, nişan, iş toplantıları, kongre, konferans gibi organizasyonlara evsahipliği yaptığını anlatıyor.
Avşar Hotel restaurantının geleneksel Türk yemeklerini zengin büfesiyle sunduğunu belirten Osman Avşar, lobi ve katlarda ücretsiz wireless internet bağlantısı hizmetini sunduklarını ve lobide misafirlerin kullanımı için internet bağlantılı bilgisayar bulunduğunu dile getiriyor.Otelde, sauna ve spor salonu, bilardo, masa tenisi, çamaşırhane ve berber gibi misafirlerin konforu için bir çok detay bulunduğunu da aktaran Avşar, “Avşar Hotel, deneyimli yönetimi ve personeli, güleryüzlülüğüyle değerli müşterilerimizin Malatya’daki evi olmaya devam edecektir” diyor.Kent merkezinde yer alan Avşar Hotel, havaalanına 30 kilometre, otogara 3 kilometre, Battalgazi’ye 7 kilometre, Karakaya Barajı’na 4 kilometre, Sultan Suyu’na 10 kilometre mesafede yer alıyor. Osman Avşar, bütün havayolu şirketlerinin servislerinin Avşar Otel önünden geçtiğini anlatıyor. Merkezi sistemle ısıtma ve soğutmanın yanısıra Avşar Hotel odalarında split klima, mini bar, telefon, televizyon, uydu yayını, emanet kasası ve ayrıca resepsiyon da safe box mevcut.
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:19
Güneş 06:00
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:20
Yatsı 21:53
banner366