banner402

banner345

banner374

Türkiye sanayisinin candamarı; Organize Sanayi Bölgeleri

Türkiye sanayisinin lokomotifi Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB’ler) 50 bin sanayi tesisinde, 1 milyon 700 binden fazla istihdam sağlanıyor. Türkiye’de 12’si tarıma dayalı ihtisas OSB ve 285’i sanayi üretimine dayalı OSB olmak üzere toplam 297 OSB bulunuyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, “OSB’lere güçlü pozitif ayrımcılık getirilmeli” diyor.

OSB TANITIM 01.05.2016, 08:56 04.05.2016, 09:44
14125
Türkiye sanayisinin candamarı; Organize Sanayi Bölgeleri
KobiEfor 200. sayısına ulaştı. Organize Sanayi Bölgelerimizin 35 yıllık bir tarihi vardır ama OSB’lerimizin kurumsal medya tarihi KobiEfor ile sınırlıdır ve 17 yıla yaklaşmıştır.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu Dergimiz KobiEfor’un 200. sayısına özel verdiği röportajda Türkiye OSB’lerinin durumunu anlattı.
Türkiye’de 1961 yılında ilk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bursa’da kurulmuş. Bugün ise tüzel kişilik kazanmış OSB sayısı 297. Artvin hariç Türkiye’nin 80 ilinde OSB bulunuyor. Türkiye’de en çok OSB, Marmara Bölgesi’nde yeralıyor. Pazar, lojistik, hammadde ve diğer etkenlerin birarada olması Marmara Bölgesi’ne olan ilgiyi arttırıyor. 297 OSB’nin toplam yüzölçümü 88.593 hektar (885 milyon metrekare) civarlarında. Türkiye’nin toplam nüfusuna göre değerlendirildiğinde kişi başına 11.25 metrekare nitelikli sanayi arsası üretilmiş olacak. OSB arsaları il nüfusuna göre değerlendirildiğinde, kişi başına en yüksek OSB arsası düşen il; 67.06 m2/kişi ile Bilecik.
Cahit Nakıboğlu, şu bilgileri veriyor: “Bugün itibariyle ülkemizde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde 12 tarıma dayalı ihtisas OSB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde ise 285 sanayi üretimine yönelik OSB olmak üzere toplam 297 OSB tüzel kişilik kazanmıştır. Yurdumuzun dört bir köşesinde bulunan OSB’lerimizde 50 bin sanayi tesisinde, 1 milyon 700 binden fazla istihdam sağlanmaktadır. OSB’ler, sanayileşmeyi planlı bir şekilde hızlandırmayı, ulusal ve bölgesel işsizliği azaltmayı, dengeli bir bölgesel kalkınmayı, yerli ve yabancı yatırımlar için çekim alanı oluşturmayı sağlamaktadır.”

OSBÜK, OSB’lerin ortak sesi
Cahit Nakıboğlu, on yılı aşkın süredir kanun, yönetmelik ve genel kurul kararları çerçevesinde OSB’lere ve dolayısıyla sanayicilere hizmet veren 
OSBÜK’ün; Türkiye’nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yeralma hedefine ulaşabilmesi adına OSB’lerin her alanda geliştirip güçlenmeleri için faaliyetlerini her türlü platformda sürdürdüğünü ifade ediyor. Cahit Nakıboğlu, “OSBÜK; dinamik yönetim sistemiyle OSB’lerimizin gücünü ve etkinliğini artıracak, yüklerini hafifletecek yeni projeler geliştirmiştir. Bu manada OSBÜK, OSB’lerimizle sürekli iletişim halinde olarak onların ortak sesi olmuştur” diyor.

OSB’lere güçlü pozitif ayrımcılıklar getirilmeli
Cahit Nakıboğlu, yatırımlar kapsamında cazibe merkezleri haline getirebilmeleri için OSB’lere güçlü pozitif ayrımcılıklar getirilmesini öneriyor. “Kendin Yap, Kendin İşlet” modeli ile yatırım yapan, Tek Durak Ofis mantığı ile sanayicinin her türlü ihtiyacını en kısa sürede karşılayan OSB’lerin, sanayiciler için cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla her türlü teşvikin yalnızca OSB’lerde yapılacak yatırımlara verilmesi ve OSB sanayicilerinin çeşitli farklılıklarla ödüllendirilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Cahit Nakıboğlu, ayrıca OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelere tanınan muafiyet ve istisnaların genişletilmesi gerektiğini kaydediyor.
Cahit Nakıboğlu, sanayi işletmelerinin OSB’lerde faaliyet yürütmesinin avantajlarını şöyle açıklıyor: “Organize Sanayi Bölgelerimiz ile birlikte; sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi bölgelerin devlet gözetiminde kendi organlarınca yönetiminin sağlanması en büyük avantajdır. Kar amacı gütmeyen sanayicisine rekabet edilebilir, kaliteli ve uygun fiyatlı enerji temini ve altyapı hizmetinden faydalanılması ve sanayicinin kendi yönetimini kendi yapması, daha ucuz elektrik, daha uygun fiyata doğalgaz, atık su arıtma tesisinden faydalanılması, beş yıl süre ile emlak vergisinden, çevre temizlik vergisi, atık su bedelinden, bina inşaat ve yapı kullanma harçlarından muaf olunması, tevhid ve ifraz işlemleri harçlarından muaf olunması çeşitli avantajlardandır. Bununla birlikte yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelinin yüzde 70 indirimli olması gibi birçok destek ve teşvikler bulunmaktadır.
Yabancı yatırımcı istikrar ve güven üzerine yatırımlarını gerçekleştiriyor. Bu manada ülkemizin doğusundan batısına birçok OSB’de uluslararası firmaların boy gösterdiğini görüyoruz. İhracat rekorları kıran ürünlerin üretildiği, ana merkezler haline gelerek bizlere büyük övünç kaynağı teşkil eden OSB’lerimiz son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcıların cazibe merkezi haline gelmiştir.”

Projeleriyle örnek OSB; Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi
Kocaeli’nin örnek sanayi alanlarından Gebze Güzeller OSB’de 70 firma faaliyet gösteriyor. Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, “Bölge’de 7 bin kişi istihdam ediliyor. Önümüzdeki 2 yıl içinde tüm tesislerin faaliyete geçmesiyle Bölge’de istihdam edilen kişi sayısı 10 bini bulacaktır” diyor.

Enerjide tasarruf; en doğru yatırım
Bin 350 dönüm arazi üzerine kurulu, altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanmış OSB’de tüm parsellerin ruhsatı verilmiş. Bölge’de inşaatları devam eden yatırımcıları bulunduğunu belirten Adem Ceylan, sanayicilerinin maliyetini düşürecek çalışmalara ve işbirliklerine yoğunlaşacaklarını anlatıyor. Enerji alanında en iyi yatırımın tasarruf olduğunu hatırlatan Ceylan, “Bölgemiz’de hayata geçirilen  ‘Enerji Tasarrufu ve Verimliği Projesi’nin kredilendirilmesi CTF-CIF ve EBRD kanalıyla sağlandı. Yatırımla Bölge’nin genel enerji giderlerinde yüzde 60-80 oranında tasarruf sağlanıyor. Proje kapsamında verimlilik için ilk aşamada sokaklardaki LED aydınlatmalar yapıldı, SCADA ve sayaç otomasyonu sistemi kuruldu. Proje kapsamında 3 milyon TL’lik yatırım gündeme alındı. OSB’deki LED aydınlatmada yüzde 50’ye yakın avantaj sağladık” diye konuşuyor.

Kadın istihdamına kreş projesiyle destek
Gebze Güzeller OSB, bünyesinde kadınların istihdamına katkı sağlamak gayesiyle projelendirilen kreş projesi de tamamlanmış. 1.5 milyon TL yatırım maliyetine sahip kreşte 7 sınıf bulunduğu bilgisini veren Ceylan, “1200 metrekare kapalı alana sahip kreşte 2-5 yaş grubu çocuklar eğitim almaya başladı” açıklamasını yapıyor.

Sanayicinin kalifiye eleman sorununa çözüm
OSB’lerde faaliyet gösteren sanayicilerin en büyük sıkıntılarından biri kalifiye eleman eksikliği. GGOSB’un Özel Meslek Lisesi projesi bu kapsamda oluşturulmuş özel bir proje. 1700 öğrenci kapasiteli 40 sınıflı 5 dalda eğitim verecek okulun kurulması için OSB, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 2 yıl önce anlaşmaya varıldığını anlatan Adem Ceylan, 22 bin metrekarelik alana inşa edilen lisede; makine, metal, lojistik, kimya, elektrik-elektronik bölümleri yeralacağını söylüyor. 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu, 5 laboratuvarı olan lisenin 2016-2017 yılında eğitime başlaması planlanıyor.
Küçük sanayi alanı da yüzde 100 doluluğa ulaştı: Adem Ceylan, Bölge bünyesinde yeralan 70 dükkanlı küçük sanayi alanının da yüzde 100 doluluğa ulaştığını dile getiriyor: “Bünyesinde barındırdığı tornacı, galvanizci, sağlık birimi gibi yapılar sanayicilerimize önemli bir fiyat avantajı sağladı.”
TIR Parkı mevcut: Gebze Güzeller OSB’de ayrıca sanayicilerin olmazsa olması lojistik ihtiyacının düzenli bir şekilde sağlanması için TIR Park’ı da faaliyet gösteriyor.
Arıtma hizmeti: ‘Yap işlet devret’ modeliyle kurulan arıtma tesislerinin OSB’deki 80 fabrikanın atık sularının arıtılmasını sağladığını da ifade eden Ceylan, biyolojik ve kimyasal arıtmadan oluşan tesiste anaerobik çamur çürütücü bölümü de bulunduğundan sözediyor: “Çamur çürütücüden biogaz elde ediliyor. Arıtma tesisi sadece Gebze Güzeller OSB’nin atıklarını işleyen bir tesis değil. Dışarıya da hizmet veren bir kapasitesi var. Kapalı devre sistem uygulanıyor. Yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan bir yatırımla hayata geçirdik ve arıtma daha sonra OSB’nin mülkü olarak kalacaktır. Arıtma tesisinde üretilen biogaz, gaz tanklarında depolanarak arıtma tesisinin enerji ihtiyacını karşılamada kullanılıyor.”

İstanbul’un butik OSB’si; Beylikdüzü OSB
İstanbul Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, İstanbul Bakır ve Pirinç Sanayicileri Toplu İş Yeri Kooperatifi, İstanbul Beylikdüzü Mermer Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin biraraya gelerek kurduğu Beylikdüzü OSB, 1600 dönüm arazi üzerine kurulu.
“İstanbul içindeki OSB’ler arasında butik bir OSB’yiz” diyen Beylikdüzü OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu, yüzde 99 doluluk oranına ulaşan Bölge’de 1000’e yakın işletmenin faaliyet gösterdiğini ve 20 bin kişinin istihdam edildiğini söylüyor. Çevreyi kirleten hiçbir sanayi kuruluşunu Beylikdüzü OSB’ye kabul etmediklerinin altını çizen ve Bölge sanayisini “bacasız sanayi” olarak niteleyen Keleşoğlu, hedeflerinin daha fazla istihdam sağlamak olduğunu açıklıyor.
Mermer Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi’nde 150 sanayi parseli, Bakır ve Pirinç Sanayicileri’nde 130 sanayi parseli ve Birlik Küçük Sanayi Sitesi’nde 250 dükkan bulunduğunu belirten Adnan Keleşoğlu, “Bölgemizdeki firmalar artık kabına sığmıyor. Bazı arkadaşlarımızın Velimeşe OSB ve Çorlu OSB’de de tesisleri var” diyor.
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yeralan Kalde Klima, Altek Döküm ve Korozo’nun Beylikdüzü OSB firmaları arasında yeraldığını kaydeden Adnan Keleşoğlu, Beylikdüzü OSB’den yapılan yıllık ihracatın toplam 500 milyon doların üzerinde olduğunu ifade ediyor.
Üniversite-sanayi işbirliğine önem verdiklerinin altını çizen Adnan Keleşoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Beylikdüzü OSB, İkitelli OSB, Doğu Sanayi Sitesi ve İstanbul Tuzla OSB’nin biraraya gelerek işbirliği yapmak amacıyla toplantılar yaptıklarını anlattı. Yapılan 3-4 toplantının ardından akademi dünyası ile sanayicilerin bakış açısının çok farklı olduğuna şahit olduklarını dile getiren Keleşoğlu, bu toplantılardan verim elde edemediklerini paylaşıyor.
Türkiye sanayisinin bugün geldiği noktada oldukça modern bir hale geldiğini vurgulayan Keleşoğlu, terör nedeniyle yaşanan sıkıntıların piyasalara da yansıdığına işaret ediyor.
Beylikdüzü OSB içerisindeki her kooperatifin altyapısının tamamlanmış olduğunu aktaran Keleşoğlu, altyapıyla ilgili tek problemlerinin son zamanlarda sık sık yaşanan elektrik kesintileri olduğunu ifade ediyor: “Bölgemiz’de yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili TEİAŞ ile problem yaşıyoruz. BEDAŞ ile de görüşüyoruz, sorunun TEİAŞ’tan kaynaklandığını söylüyorlar. Beylikdüzü OSB’de özellikle plastik sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerimiz büyük sorun yaşıyor. Üretim yaptıkları makineler oldukça hassas, elektrik kesintilerinde makineler zarar gördüğü gibi üretim de duruyor. Bu durum da ciddi anlamda sanayicilerimize zarar veriyor.”
Adnan Keleşoğlu, OSB’lerin çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekiyor: “Sorumluluk bizde ama yetki bizde değil. Bize resmi devlet mührü verilmiyor. Bir işyeri çalışma ruhsatı almadğı zaman onu mühürleyemiyoruz, bu konunun idaresi Kaymakamlık yetkisinde. Bu büyük sorunlarımızdan biri. Bir diğer sorunumuz ise vergiler. Emlak vergilerinin OSB’ler tarafından Bölge katılımcılarımızdan alınmasını veya kaldırılmasını öneriyoruz, biz emlak vergilerini Belediye’ye ödüyoruz. Çalışma ruhsatları konusunda hem Büyükşehir Belediyesi’ne hem de ilçe belediyesine ayrı ayrı hizmet bedeli yatırıyoruz. Üstelik bu konuda belediyelerin bize hiçbir katkısı yok.”

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (Mardin OSB), 1 milyon dolar ihracat hedefliyor
Mardin Organize Sanayi Bölgesi
(Mardin OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulnasır Duyan, Mardin’in Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olması nedeniyle sanayide kilit noktası olduğunu söylüyor. Abdulnasır Duyan, Suriye ile sınır ve Irak’a yakın olmaları nedeniyle ihracatta önemli bir paya sahip olduklarını ancak son yıllarda komşu ülkelerdeki iç karışıklık nedeniyle ihracat kapasitesinde sınırlı da olsa daralma yaşandığını hatırlatıyor: “2014 yılında yaklaşık 1 milyon dolar olan ihracat rakamı 2015 yılında 865 bin dolarda kalmıştır. İhracatta Mardin, iller bazında 23. sırada yeralmaktadır. 2016 yılında 1 milyon dolar ihracat rakamını aşmayı hedefliyoruz. Bölgemiz, havalimanına 5 kilometre, demiryoluna 1 kilometre mesafededir. Bu da Mardin’i ve Mardin OSB’yi avantajlı konuma getirmektedir.”
Abdulnasır Duyan,  176 firmanın faaliyet gösterdiği 
Mardin OSB’de altyapının yenilenmesi çalışmalarına bu dönem de devam ettiklerini belirtiyor. Abdulnasır Duyan, “2015 yılı içerisinde kök binalarımız yenilenerek modül sisteme geçilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği 12.000.000 TL kredi desteğiyle Mardin OSB mevcut alan Yol ve Yağmur Suyu Kanalları yapım işi tamamlanmıştır. 27 kilometrelik havai hatlarımız, Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) desteğiyle yeraltına alınmıştır. Aydınlatma sistemlerimiz tamamlanmıştır. 1.095.000 avro bedelle ve kendi kaynaklarımızla Mardin ilindeki tek Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi faaliyete geçirilmiştir. Elektrik sayaçlarında kendi imkanlarımızla 450.000 TL bedelle uzaktan okuma ve SCADA sistemine geçilmiştir.”
Mardin OSB’ye İndirici Merkez kurulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan enerji müsaadesi talebinde bulunulduğunu aktaran Abdulnasır Duyan, “Müsaade alındıktan sonra DİKA’nın katkıları ile Bölgemiz’e İndirici Merkezi’ni yapacağız” diye konuşuyor.

Mardin 2. OSB kuruldu
Abdulnasır Duyan, dolulukta yüzde 98 oranına ulaşan 
Mardin OSB’ye yoğun yatırım talebi aldıklarını bu nedenle genişleme çalışmalarının devam ettiğini paylaşıyor. Artan talepleri karşılamak için Mardin 2. OSB’yi gündeme aldıklarını dile getiren Duyan, 2. OSB’nin kurulduğunu, altyapı çalışmalarının ihale aşamasına geldiğini açıklıyor.

Bir kalkınma ekosistemi; OSTİM
Türkiye’nin en önemli Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) arasında yeralan OSTİM, 5 milyon metrekarede, 17 ana sektörde, 139 iş kolunda, onbinlerce farklı ürün, 5 bin 200 işletme, 60 bin çalışanıyla bir sanayi kenti.
OSTİM, farklı sektörlerde yedek parça ve yan sanayi imalatından komple endüstriyel tesis kurulumuna kadar çok geniş yelpazede faaliyet gösteren, esnek imalat yeteneğine sahip işletmeleriyle Türkiye’nin en büyük tedarik merkezi konumunda.
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, bir kalkınma ekosistemi olan OSTİM’in, çağın gereklerine uygun altyapı, işbirliği ve dış tedariğe elverişli üstyapı unsurlarıyla rekabetçi ve yenilikçi projelerin bir parçası olmak isteyen yatırımcılara fırsatlar sunduğunu söylüyor. Aydın, Ankara’nın hatta Türkiye’nin sanayileşmesine yönelik bir kuluçka ve okul görevi gören 
OSTİM’in, şehri sanayi şehrine dönüştürdüğünü vurguluyor.
OSTİM’in önemli hedeflerinden biri ‘Temiz Üretim Merkezi’ olmak. “OSTİM’de yeni bir sayfa açacağız. Bölgemizi geleceğe taşıyacak Revizyon İmar Planı kapsamında; ekonomik, teknolojik, ekolojik ve geleceğe teknoloji bölgesi olarak sunabileceğimiz bir OSTİM istiyoruz” diyen Aydın,  5 yıllık bir dönüşüm planları bulunduğunu açıklıyor.
OSTİM Teknopark’ın Türkiye’deki ilk tematik teknopark olacağını belirten Aydın, temiz teknolojiler alanında faaliyet gösteren firmalara öncelik verilmesinin hedeflendiğini anlatıyor: “Çevreye duyarlı enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği gibi temiz teknoloji alanında OSTİM OSB’de faaliyet gösteren firmalarla Ostim Teknopark’ın ortakları arasında yer alan 6 üniversite arasında güçlü işbirliği ve sinerji oluşturulması ve katmadeğeri yüksek orta ve yüksek teknolojik ürünlerin imalatına yön verilmesi amaçlanmaktadır.”

“İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin başarısı, sanayicilerinin başarısıdır”
İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez, “Yol haritamızı sanayicilerimizle birlikte çizdik. 2016 yılında kurumsal değerlerimiz çerçevesinde çalışmalarımıza devam ederek, şeffaf, yenilikçi ve katılımcı felsefemizden hareketle belirlediğimiz hedeflere ulaşarak, Türkiye’nin ‘örnek’ Organize Sanayi Bölgesi olma yönünde ilerlemeye devam edeceğiz. 2023 İhracat Stratejisi hedefini yakalayabilmek ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girebilmek için inovasyon ve Ar-Ge’yi önplanda tutuyoruz” diye konuşuyor.
Kendilerini sürekli geliştirerek, sanayicileriyle işbirliği içinde yeni projeler üretip, dünya standartlarında kabul gören hizmet vermenin temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Murat Çökmez, “İAYOSB olarak, en kaliteli altyapı ve üst yapı tesislerini kurarak, en nitelikli hizmeti en ekonomik şartlarda sanayicimize sunma gayreti içerisindeyiz. Ortak akılla ürettiğimiz projeleri, yine sanayicilerimizle birlikte aldığımız ortak kararlar doğrultusunda bir bir hayata geçiriyoruz. Bölge’nin geleceğini daha sağlam temeller üzerine oturtacak altyapı ve üst yapı projeleriyle önemli bir adım attık” diyor. Çökmez, altyapı ve üstyapı için ihale sürecini tamamladıklarını ve çalışmaların başladığını belirten açıklamalarda bulundu.
Murat Çökmez, “İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin başarısı; sanayicilerinin başarısıdır, birliğidir, bizlere verdiği desteğin bir sonucudur. Biraraya gelmek bir başlangıçtır, birarada durabilmek bir ilerlemedir, birlikte çalışabilmek ise büyük başarıdır. Bizler bunu başardığımıza inanıyoruz.”
Murat Çökmez, İAYOSB’de on bine yakın çalışan ve ziyaretçilere; Bölge içerisinde taksi durağı tahsis ettiklerini ve Bölge ile Şekerpınar güzergahında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her yarım saatte bir kullanabilecekleri ücretsiz servis imkanı hizmeti vermeye başladıklarını açıkladı.

GEPOSB’a yeni nesil idari bina
Toplam 1 milyon 400 bin metrekare alan büyüklüğündeki 
GEPOSB’da 147 sanayi parseli mevcut. GEPOSB’da 118 firma üretim yapıyor, 18 fabrikanın inşaatı devam ediyor. 11 boş sanayi parseli bulunan Bölge’de bu parsellerin bir kısmı üretim yapan firmaların genişleme alanları. GEPOSB’da yüzde 100 yabancı sermayeli 9 firma bulunuyor.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (
GEPOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan, bu yılın sonunda Bölge’de hiç boş alan kalmayacağını, böylece yüzde 100 doluluğa ulaşmayı öngördüklerini paylaşıyor: “Bölgemiz’de 12 bin 500 kişi istihdam ediliyor, tüm fabrikaların faaliyete geçmesiyle birlikte bu rakamın 15 bin kişiye ulaşacağını düşünüyoruz.” 
Osman Erkan, 
GEPOSB’un hayata geçirdiği önemli projelerden birinin Bölge’ye uzun yıllar hizmet verebilecek nitelikte yeni idari bina olduğunu vurguluyor: “Bölge sanayicilerinin daha rahat hizmet alabileceği yeni idari binamızı hizmete açtık. Akıllı bina olarak hayata geçirdiğimiz projede, 258 kişilik seminer ve konferans salonu, restaurant, firmalarımızın ürünlerini sürekli sergileyebileceği 300 metrekarelik kalıcı bir fuar alanımız ve  VİP salonumuz yeralıyor.”

Çok amaçlı ticaret merkezi:
 
GEPOSB Bölge Müdürü İrfan Ayar, öncelikli hedeflerinden birinin henüz proje aşamasında olan çok amaçlı ticaret merkezi olduğunu açıklıyor: “Marka bir merkez olacak. Gelecek taleplere göre içerisinde banka şubeleri, bölgenin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak restoran, cafe, kuaför, hırdavat dükkanı, postane gibi işyerleri olacak. Projenin, 30 bin metrekarenin üzerinde bir kapalı alanda yapılması planlanıyor.” GEPOSB’un ödüllü bir çevreci OSB olduğundan sözeden Ayar, Bölge’nin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, EN 50001: 2009 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip olduğunu anlatıyor.

ÇOSB, buhar santrali kurmayı hedefliyor
Başarılarını şeffaf yönetim anlayışı ve kurumsallaşmış altyapılarına borçlu  olduklarını belirten Çerkezköy OSB  (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, “Gelişmiş altyapısıyla 
ÇOSB, Avrupa standartlarında birinci sınıf bir üretim üssü. ÇOSB çok önemli bir markadır, Türkiye’nin yıldızıdır. Yönetim olarak bize düşen bu markayı daha da ileri taşımaktır” diyor.
Sözdinler’in verdiği bilgilere göre, oluşturulan yıllık ciro 20 milyar doları aşan 
ÇOSB’dan yapılan ihracat 3 milyar dolar. Üretimdeki 30’u uluslararası yatırımcı olmak üzere 240 fabrikada 62 bin sigortalı çalışan istihdam ediliyor. Kara, hava, deniz, demiryolu ulaşım ve lojistik imkanlarına sahip ÇOSB geniş ulaşım olanaklarıyla İstanbul sanayisinin gelişme hinterlandı içinde.
Sözdinler, Bölge’deki fabrikaların üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla bir buhar santralı kurmak istediklerini açıklıyor. Buhar santralı için incelemelerinin devam ettiğini aktaran Sözdinler, sanayi atıklarının bertarafı için atık çamuru kurutacak ve yakacak bir tesis kuracaklarını paylaşıyor: “İlk etapta 2 milyon Euro’ya malolacak 60 tonluk bir tesis kuracağız. Bunun imzalarını attık. Biz çevreci bir OSB’yiz. Yeraltı su rezervlerimiz korumak amacıyla bir baraj projemiz var. DSİ’den projesi çıktı. Bedeli tarafımızdan ödenecek kamulaştırmayı tamamlayıp yakında barajın temelini atacağız. Bu sayede 
ÇOSB’deki sanayicinin su ihtiyacını tamamen karşılamış olacağız.”

Çevreyle dost OSB
Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) öncülüğünde kurulan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), bugün 32 milyon metrekare büyüklüğü, yatırımcılara sunduğu avantajlarla yerli ve yabancı yeni yatırımlar açısından cazibe merkezi. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi seçildiğini belirten Eskişehir Sanayi Odası Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir,  TCDD tarafından yapım çalışmalarına başlanması beklenen, OSB demiryolu bağlantısının tamamlanmasıyla Bölge’deki tüm firmaların demiryolu ulaşımından daha fazla yararlanarak lojistik maliyetlerinde önemli avantaja sahip olacaklarını duyuruyor.
Gemlik ve İstanbul Limanları’na yakın, Eskişehir’in önemli karayolu ve demiryolu güzergahlarının kesişme noktasındaki Eskişehir OSB’de altyapı yönünden bir sorun bulunmuyor. Savaş Özaydemir, tüm yatırımcılara eşit şartlarda eksiksiz hizmet sağlandığını vurguluyor.

Konya OSB’den 5. genişleme hamlesi
Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, bölgenin sanayi altyapısına 2015 yılında 50 milyon TL’ye yakın yatırım yaptıklarını söylüyor. 4. genişleme hamlesini tamamlayan Konya OSB’nin, 5. genişleme bölgesini yatırıma hazırladıklarını anlatan Kütükcü, “7 milyon metrekareden oluşan 5. bölgede kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz, bu yıl içerisinde bölgeyi yatırıma açmak” diyor. Konya OSB’nin 4. genişleme bölgesindeki fabrikaların hızla yükseldiği, bölgedeki toplam fabrika sayısının 515’e ulaştığı bilgisini veren Kütükcü, “Bölgemize pek çok yatırımın yanısıra bir teknoloji geliştirme bölgesi, mesleki eğitim kompleksi, güneş enerjisi santrali kazandırdık. 400 kilometre fiber optik altyapıyla ülkemizin en uzun fiber optik altyapısına sahip OSB’si haline geldik” diye konuşuyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken oldu
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu’nun sağlık sorunları sebebi ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ve Yönetim Kurulu Üyeliği’nden affını isteyen talebi Gaziantep Valisi ve Müteşebbis Heyet Başkanı Ali Yerlikaya Başkanlığında yapılan Müteşebbis Heyet Toplantısı’nda değerlendirilerek kabul edildi. Cahit Nakıboğlu’nun yerine Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ilgili mevzuat gereği; Yedek Üye Hüseyin Ulutaş getirildi.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin yeniden oluşan Yönetim Kurulu da kendi içerisinde yaptığı değerlendirme neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oybirliğiyle Deniz Köken’i seçti.

Büyümeyi hedefleyen yatırımcıların yeni adresi; Uşak Organize Sanayi Bölgesi
Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, Uşak OSB’nin iklimi, Uşak il merkezine 18 kilometre, Türkiye’nin en önemli limanlarından İzmir Limanı’na 210 kilometre ve raylı sistemlere 18 kilometre mesafesi ile ülkede ticaret ağlarının en yoğun olduğu kavşak noktasında yeralması nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olduğunu söylüyor.
Halil Ağaoğlu, Bölge Müdürlüğü binalarını yenileme çalışmasını bitirdiklerini anlatıyor:“Yenilenen binamızda 260 kişilik konferans salonu, 50 kişilik toplantı odası bulunmakta. Tek durak Ofis mantığı ile hizmet veren müdürlüğümüzün yenilenmesi ile birlikte noter, SGK hizmet ofisi, İŞKUR hizmet ofisi, Zafer Kalkınma Ajansı Hizmet Ofisi, ABİGEM hizmet ofisi gibi birçok hizmetin bölgemize gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyor.
Halil Ağaoğlu, “Sanayicilerimiz için Finans ve Ticaret Merkezimiz’e ek olarak ikinci tevsii alanda inşa edilen her biri 500’er m2 olan 5 adet dükkanımız sanayicimize hizmet vermeye başlamıştır. Diğer dört blok içinse çalışmalarımız devam etmekte”  diyor.

İkitelli OSB’nin yeni gündemi; İkitelli II.OSB
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar, Bölge’nin beklediklerinden fazla büyüdüğünü söyledi.
Yeni projelerinin oldukça fazla olduğunu belirteren Gülbahar, “Sanayicimiz için önem teşkil eden ilk gündemimiz İkitelli II’nin kurulmasıdır. Bölgedeki sanayicimiz ve üreticimiz artık İkitelli'ye sığmamaktadır. Beklentiler yeni bir sanayi bölgesinin oluşturulması yönündedir” diye konuşuyor.
Şaban Gülbahar, “Tehlikeli Atık Ara Depolama Sistemi’nin hayata geçirilmesi, İOSB Sosyal Tesis Alanları bünyesinde hastane, üniversite veya bölgenin ihtiyaç duyduğu kompleksler ve Bölge’de çalışan kadınlara kolaylık sağlayacak kreş yapılması” gibi hedeflerin de çalışma programlarında yeraldığını açıklıyor.

Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 30 Temmuz 2021
İmsak 04:04
Güneş 05:50
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:31
Yatsı 22:10
banner366