banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

“Enerji verimliliği açığımızı mutlaka kapatmalıyız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Enerji Verimliliği Derneği işbirliği ile Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım Hizmetlerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020 Lansman Toplantısı gerçekleştirildi.

OSB 01.12.2020, 00:01 30.12.2020, 09:44
26121
“Enerji verimliliği açığımızı mutlaka kapatmalıyız”

Toplantının moderatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sermin Onaygil yaptı. Toplantıda 20. Sanayide Enerji Verimliliği Yarışması’nda dereceye giren işletmelere ödülleri çevrimiçi verildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Türkiye Enerji Verimliliği Tüzel Kişilik Bilinç Endeksi’nin sunumunu gerçekleştirdi. Toplantı sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.
7 OSB’de 100 KOBİ’de TEVMOT: Enerji verimliliği konusunun Bakanlık olarak öncelikleri arasında yer aldığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin son 20 yılda yerli enerji kaynaklarını kullanma ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme konusunda büyük adımlar attığını, en önemli gündem maddelerinden birisinin de TEVMOT Projesi olduğunu söyledi: “Özellikle elektrikli motorların daha verimli olanları ile değiştirilmesi sanayide tükettiğimiz enerjiyi çok daha verimli hale getirmemize yol açacak diye ümit ediyoruz. Bu alanda da paydaşlarımızla birlikte projeyi sürdürüyoruz. Bu yılın sonuna kadar 7 OSB’mizde 100 KOBİ’de elektrik motorları ile ilgili etüt çalışmamızı tamamlıyor olacağız. Proje kapsamında dönüşüm gerçekleştirecek olan KOBİ’lerimize yüzde 75’e varan KOSGEB Hibe Destekleri sunuyor olacağız. Bu pilot uygulamayı büyük ölçekli yürütebilmek adına da gerekli adımları önümüzdeki dönemde atıyor olacağız” dedi.
TSE’nin test alt yapısının güçlendirilmesi için çalıştıklarını, Elektrik Motorları Deney Laboratuvarı’nın kapasitesini artırdıklarını kaydeden Kacır, Yeşil OSB ve kriterleri konusunda attıkları adımları anlattı.
Türkiye’nin enerji ihtiyacı artıyor: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji talebinin her yıl arttığını belirterek, 2018 yılı net enerji ithalatının 33 milyar dolar gerçekleştiğini söyledi: “Hem birincil enerji tüketimimizin yaklaşık yüzde 72’sini ithal ediyoruz, hem de enerji ihtiyacımız artıyor. İki yönlü açılan bir makas var. Bu açıdan enerji verimliliği çalışmaları daha da önem kazanıyor.”
2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlandı: Enerji verimliliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Bayraktar, 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı hazırladıklarını açıkladı: “55 adet eylem tanımlandı, 2023 yılına kadar toplamda 23.9 milyon ton eşdeğer petrol enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. 2023 yılı birincil enerji tüketimimizin de bu anlamda yüzde 14 daha az olacağı hedefleniyor. 2017 yılı fiyatları ile baktığımız zaman 2033 yılına kadar bu yaptığımız enerji verimliliği tedbirleri kümülatif olarak da 30.2 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı hedefliyor. Yine 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nın da her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklandığını görüyoruz.”
OSB’lerde yenilenebilir enerji yatırımları artıyor: OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin enerji verimliliğindeki açığını mutlaka kapatması gerektiğini vurguladı: “İşletmelerimizin verimli kullandığı her birimlik enerji, kar hanesine yazılıyor. Türkiye’de kalıyor. Dolayısıyla sanayicisinden çiftçisine, işçisinden memuruna kadar, bu verimlilik işini günlük rutin haline getiren davranışsal bir dönüşüme ihtiyacımız var. OSBÜK olarak biz bu konuda üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız.” Enerjinin OSB’ler için çok kritik bir konu olduğuna değinen Kütükcü, Türkiye’de sanayide tüketilen, faturalanan toplam elektriğin yüzde 45’ini OSB’lerin kullandığını, yenilenebilir enerjinin toplam elektrik tüketimi içindeki payının yüzde 50’yi bulduğunu, OSB’lerde 431’i güneş enerji santrali olmak üzere toplam 447 yenilenebilir enerji santraline ulaşıldığını, OSB’lerde verimlilik açısından önemli olan 61 kojenerasyon tesisinin enerji ürettiğini anlattı.
Proje milat özelliği taşıyor: Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım Türkiye’de alanında yapılan ilk çalışma olan Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Projesi’nin bir milat olduğunu söyledi.

Yorumlar (0)