banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Güneş ve rüzgar enerjisinin arazi kullanımında OSB’lere yetki

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, 31 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OSB 01.04.2022, 00:04 25.04.2022, 09:18
12484
Güneş ve rüzgar enerjisinin arazi kullanımında OSB’lere yetki

Değişiklikle OSB’lerden ve sanayicilerden gelen taleplerin karşılanması ve uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi amaçlandı.
Genel kurul / müteşebbis heyetine yetki: Buna göre, OSB’lerde yer alan sanayicilerin, sanayi alanları dışında ticaret, eğitim, sağlık alanları ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘hizmet ve destek alanı’ oluşturulmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesi ve bu alanlarda yürütülecek faaliyetlerin kapsamı hususlarında genel prensiplerin belirlenmesi için genel kurul/müteşebbis heyetine görev verildi.
Hizmet ve destek alanı ihtiyacı için: Genişleme olanağı bulunmayan OSB’ler, sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik ‘hizmet ve destek alanı’ üretemeyip, alan yetersizliğinden az sayıda hizmet ve destek alanı olan bölgelerde sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılayamama sıkıntısı yaşıyordu. Bu sorunları yaşayan OSB’lerin hizmet ve destek alanı ihtiyacının karşılanabilmesi için OSB mülkiyetindeki alanlara ilave katılımcıların ya da kamu kurum ve kuruluşların mülkiyetindeki alanların da plan değişikliğiyle hizmet destek alanına çevrilebilmesine imkan tanındı.
Yapı çekme mesafeleri uygulamasına istisnalar: Yapılaşması tamamlanmış parsellerin çeşitli nedenlerle bölünmesi sonucu oluşan yeni parsellerdeki mevcut yapılar birçok durumda söz konusu yönetmelikte belirtilen yapı çekme mesafelerine uymuyordu. Bu sorunun çözümü ve bölünme işlemlerinin tamamlanarak sanayi parsellerinde üretime devam edilmesi amacıyla yapılaşma olan ve bölünen parsellerde yapı çekme mesafelerinin uygulanmasına istisnalar getirildi.
Parsellerde birleşme ve bölünme sınırı düzenlendi: Ortak kullanım alanı ile hizmet ve destek alanı parsellerinde birleşme ve bölünme işlemlerinin yapılmasının usulü belirlenirken minimum parsel büyüklüğü 3 bin metrekare olarak belirlendi.
Güneş enerjisini teşvik: Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının OSB katılımcıları tarafından kullanılmasını teşvik etmek amacıyla güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin parsel içindeki konumunun uygunluğuna ilgili mevzuata göre OSB karar verecek. (Bu tesisler parsel içi ring yolu ve çevre yolu üzerinde yer alamayacaklar.)
Parsel tahsis hakkı: OSB içinde parsel tahsisi yapılan gerçek ve tüzel kişilerin ticari hayatın gereklilikleri çerçevesindeki tür değişikliği, birleşme ve bölünme gibi işlemlerin OSB mevzuatına uygun değerlendirilmesine imkan tanındı.
Finansmana erişim kolaylığı: Devirlere ilişkin yapılan değişiklikle bugünün koşullarında gelişen sermaye araçlarının OSB’ler içinde de kullanmasının önü açıldı. OSB’lerdeki katılımcıların finansmana erişiminin güncel finans ve sermaye araçlarıyla kolaylaştırılması planlandı.
Dünya Bankası kredisi ile yapılan işlerde, sadece yapım değil müşavirlik, mal ve hizmet alımları da Bakanlıkça oluşturulan komisyonca kredi veren kuruluşun esasları çerçevesinde ihale yapılmasına imkan tanındı.

Yorumlar (0)