banner472

banner458

banner457

HOSAB’a sağlıklı ulaşım için çağdaş bir yol istiyoruz!

Bölgemize; günümüz Türkiye’sine yakışır şekilde ulaşım için bağlantı yollarının ivedilikle yapılması konusunda, gerek yerel gerekse merkezi yönetim nezdinde bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, valimizden, büyükşehir belediye başkanımızdan destek bekliyoruz.

OSB 01.01.2021, 00:15 29.01.2021, 09:46
28615
HOSAB’a sağlıklı ulaşım için çağdaş bir yol istiyoruz!

Ülkemizde 1960 yılında başlayan planlı kalkınma dönemlerinde sanayi ve üretim lokomotif olarak benimsenmiş; ekonomik ve toplumsal kalkınmada sanayileşmeye önem verilmesi için bir takım çabalar ortaya konulmuştur. Sanayinin geliştirilmesi amacıyla ortaya konulan bu çaba ve teşviklerin en önemlilerinin başında organize sanayi bölgeleri uygulamaları gelir.
İlk OSB’nin Bursa’da 1961 yılında Dünya Bankası kredisi ile kurulmasından sonra 1982 yılına kadar bir yasal mevzuat olmadan OSB Uygulamaları yapılmış; aynı yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fonlar Yönetmeliği yayımlanmış ve OSB’ler 2000 yılındaki 4563 Sayılı OSB Kanunu’na kadar bu şekilde yönetilmeye çalışılmıştır.
Bugün birçok OSB’de olduğu gibi Hasanağa’da da sanayileşme plansız ve alt yapısız bir şekilde başlamıştır. İlk fabrikaların elektrik, yol, su gibi ihtiyaçlarını kendilerinin çözmeye çalıştığı, ardından iş adamları derneğimizin kurulması sonucu dernek çatısı altında bir takım yatırımların yapıldığı zor dönemlerden geçtik.
2003 yılında OSB olarak tüzel kişilik kazanmamız sonrasında 2008 yılında İmar Uygulama Planımızı onaylatabilmemizin ardından HOSAB’da yatırımlar dönemi başlamıştır. Günümüze kadar olan tüm bu süreçlerin içinde HOSAB Başkan Yardımcısı ve dernek başkanı olarak yer aldım. 2016 yılından bu yana HOSAB Başkanı olarak arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Özetle, plansız bir sanayi yapısının ardından; bölge sanayicileri olarak hepimizin girişimciliği, birlikteliği ve olağanüstü çabalarıyla, 2008 yılından itibaren bölgemizde çağdaş bir alt yapı kurduk. Bugün, yer altı elektrik dağıtım, doğalgaz, proses ve kullanma suyu şebekelerimiz, ileri arıtma tesisimiz, atık su arıtma tesisimiz, itfaiyemiz, OSGB’miz, yağmur ve kanalizasyon alt yapılarımız, bölge içi yollarımız ve peyzaj çalışmalarımız ile sanayi için son derece elverişli bir yapı haline geldik.
135 faal fabrikada, 1 milyar dolarlık ihracat hacmi, 10 bin kişi istihdamı ile Bursa ve ülke ekonomisine önemli katma değerler yaratan bir bölge konumundayız. Ancak bölgemize ulaşım konusunda merkezi ve yerel idarenin bağlantı yollarını tamamlamamasından dolayı büyük sıkıntılar çektiğimizi belirtmek isterim. Bursa-İzmir karayolundan bölgemize olan 7 kilometrelik halihazırdaki bozuk yol, gerek çalışanlarımızın gerekse malların gidiş-gelişinde sanayicimizin en büyük derdi durumunda.
Bu bağlantı yolunun Büyükşehir tarafından 40 metrelik bulvara dönüştürülmesi konusunda 6 yıl önce başlatılan kamulaştırmalar henüz tamamlanmış değil. Bizim aldığımız bilgiler, kamulaştırmaya yeterli bütçenin ayrılamadığı yönünde. Ancak biz sanayiciler olarak Büyükşehirden bu yatırımı ivedi olarak bekliyoruz.
Bu yola bir alternatif olarak Karayolları ile geliştirdiğimiz ve Bursa-İzmir Otoyolu Başköy mevkiinden bölgemize 4 kilometrelik yeni bir bağlantı yolu yapılması konusunda projemiz hazırlandı, yatırım planına alınıp yapılmasını bekliyoruz. Ancak ödenek sıkıntısı nedeniyle orada da yol alamıyoruz.
Bu konularda gerekse Ulaştırma, gerek Sanayi bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz nezdinde birçok girişimimiz var. Ancak henüz somut bir adım atılamadı. Kamulaştırmayı HOSAB olarak bizim yapmamız ve böylece yatırımın hızlanacağı noktasında bize yapılan açıklamalar var. Ancak bizim OSB olarak böyle bir kaynağı yaratma ve bölgemiz dışında yol kamulaştırmasına harcama gibi bir imkanımız yok.
Dolayısıyla bölgemize; günümüz Türkiye’sine yakışır şekilde ulaşım için bağlantı yollarının ivedilikle yapılması konusunda, gerek yerel gerekse merkezi yönetim nezdinde bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, valimizden, büyükşehir belediye başkanımızdan destek bekliyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle zor geçen 2020 yılının ardından, 2021’in salgın hastalıkların bittiği, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını diliyorum.

Yorumlar (0)